Způsob úhrady

GET

/paymenttypes

Získá kolekci BO Způsob úhrady

GET

/paymenttypes/{id}

Získá konkrétní BO Způsob úhrady

POST

/paymenttypes

Vytvoří nový BO Způsob úhrady a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/paymenttypes/{id}

Provede aktualizaci BO Způsob úhrady a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/paymenttypes/{id}

Smaže BO Způsob úhrady na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

AnalyticalAccount string (10)

Analytika, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

AuthCodeRequired boolean

Vyžadovat autorizační kód, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Code string (2)

Kód, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CommentRequired boolean

Vyžadovat komentář, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CommentTitle string (50)

Nadpis komentáře, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

EET boolean

EET, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Hidden boolean

Skrytý, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

MaximumGiveBackAmount number

Max.vracená částka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

MaximumPaymentAmount number

Maximální částka platby, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

Name string (30)

Název, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

PaymentKind integer

Typ, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PrintComment boolean

Tisknout popis, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

SummarizeDisabled boolean

Nesčítat, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/paymenttypes?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/paymenttypes/{id}
Response
{
  "ID": "1000000101",
  "ObjVersion": 2,
  "Hidden": false,
  "Code": "U1",
  "Name": "Na bankovní účet",
  "PaymentKind": 0,
  "CommentTitle": "",
  "CommentRequired": false,
  "AuthCodeRequired": false,
  "SummarizeDisabled": false,
  "PrintComment": false,
  "MaximumGiveBackAmount": 0,
  "AnalyticalAccount": "",
  "MaximumPaymentAmount": 0,
  "EET": false
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "paymenttypes", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/paymenttypes/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "1000000101",
  "ObjVersion": 2,
  "Hidden": false,
  "Code": "U1",
  "Name": "Na bankovní účet",
  "PaymentKind": 0,
  "CommentTitle": "",
  "CommentRequired": false,
  "AuthCodeRequired": false,
  "SummarizeDisabled": false,
  "PrintComment": false,
  "MaximumGiveBackAmount": 0,
  "AnalyticalAccount": "",
  "MaximumPaymentAmount": 0,
  "EET": false
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/paymenttypes?select=id
Body
{
  "AnalyticalAccount": "",
  "AuthCodeRequired": false,
  "Code": "U1",
  "CommentRequired": false,
  "CommentTitle": "",
  "EET": false,
  "Hidden": false,
  "MaximumGiveBackAmount": 0,
  "MaximumPaymentAmount": 0,
  "Name": "Na bankovní účet",
  "PaymentKind": 0,
  "PrintComment": false,
  "SummarizeDisabled": false
}
Response
{
  "id": "1000000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/paymenttypes/{id}?select=id
Body
{
  "AnalyticalAccount": "",
  "AuthCodeRequired": false,
  "Code": "U1",
  "CommentRequired": false,
  "CommentTitle": "",
  "EET": false,
  "Hidden": false,
  "MaximumGiveBackAmount": 0,
  "MaximumPaymentAmount": 0,
  "Name": "Na bankovní účet",
  "PaymentKind": 0,
  "PrintComment": false,
  "SummarizeDisabled": false
}
Response
{
  "id": "1000000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/paymenttypes/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "paymenttypes",
        "object_data": {
          "AnalyticalAccount": "",
          "AuthCodeRequired": false,
          "Code": "U1",
          "CommentRequired": false,
          "CommentTitle": "",
          "EET": false,
          "Hidden": false,
          "MaximumGiveBackAmount": 0,
          "MaximumPaymentAmount": 0,
          "Name": "Na bankovní účet",
          "PaymentKind": 0,
          "PrintComment": false,
          "SummarizeDisabled": false
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "paymenttypes",
        "object_data": {
          "AnalyticalAccount": "",
          "AuthCodeRequired": false,
          "Code": "U1",
          "CommentRequired": false,
          "CommentTitle": "",
          "EET": false,
          "Hidden": false,
          "MaximumGiveBackAmount": 0,
          "MaximumPaymentAmount": 0,
          "Name": "Na bankovní účet",
          "PaymentKind": 0,
          "PrintComment": false,
          "SummarizeDisabled": false
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "paymenttypes",
        "obj_id": "1000000100",
        "object_data": {
          "AnalyticalAccount": "",
          "AuthCodeRequired": false,
          "Code": "U1",
          "CommentRequired": false,
          "CommentTitle": "",
          "EET": false,
          "Hidden": false,
          "MaximumGiveBackAmount": 0,
          "MaximumPaymentAmount": 0,
          "Name": "Na bankovní účet",
          "PaymentKind": 0,
          "PrintComment": false,
          "SummarizeDisabled": false
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "paymenttypes",
        "obj_id": "1000000101",
        "object_data": {
          "AnalyticalAccount": "",
          "AuthCodeRequired": false,
          "Code": "U1",
          "CommentRequired": false,
          "CommentTitle": "",
          "EET": false,
          "Hidden": false,
          "MaximumGiveBackAmount": 0,
          "MaximumPaymentAmount": 0,
          "Name": "Na bankovní účet",
          "PaymentKind": 0,
          "PrintComment": false,
          "SummarizeDisabled": false
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "paymenttypes",
        "obj_id": "1000000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "paymenttypes",
        "obj_id": "1000000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "paymenttypes",
        "obj_id": "1000000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "paymenttypes",
        "obj_id": "1000000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "paymenttypes",
        "obj_id": "1000000104"
      }
    }
  ]
}