Nerealizovaný kurzový rozdíl

GET

/notrealizedexchangedifferences

Získá kolekci BO Nerealizovaný kurzový rozdíl

GET

/notrealizedexchangedifferences/{id}

Získá konkrétní BO Nerealizovaný kurzový rozdíl

POST

/notrealizedexchangedifferences

Vytvoří nový BO Nerealizovaný kurzový rozdíl a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/notrealizedexchangedifferences/{id}

Provede aktualizaci BO Nerealizovaný kurzový rozdíl a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/notrealizedexchangedifferences/{id}

Smaže BO Nerealizovaný kurzový rozdíl na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

AccDate$DATE string

Datum účt., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

AccDocQueue_ID string (accdocqueue) relace

Účetní řada; ID objektu Účetní řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

AccPresetDef_ID string (accpresetdefinition) relace

Předkontace; ID objektu Účetní předkontace, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Amount number

Částka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

BusOrder_ID string (busorder) relace

Zakázka; ID objektu Zakázka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BusProject_ID string (busproject) relace

Projekt; ID objektu Projekt, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BusTransaction_ID string (bustransaction) relace

O.případ; ID objektu Obchodní případ, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Coef integer

Koeficient, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CorrectedBy_ID string (securityuser) relace

Opravil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CreatedBy_ID string (securityuser) relace

Vytvořil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CurrRate number

Kurz měny, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole kurz měny

Description string (50)

Popis, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

Division_ID string (division) relace

Středisko; ID objektu Středisko, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DocDate$DATE string

Datum dok., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DocQueue_ID string (docqueue) relace

Zdrojová řada; ID objektu Řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

FirmOffice_ID string (firmoffice) relace

Provozovna; ID objektu Provozovna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Firm_ID string (firm) relace

Firma; ID objektu Firma, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ForPeriod boolean

Za období, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

LocalCoef integer

Lokální koeficient, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

LocalZone_ID string (currency) relace

Lokální zóna; ID objektu Měna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje odkaz na měnu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

OrdNumber integer

Pořadové číslo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

PDocumentType string (documenttype) relace

Typ korig.dokl., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

PDocument_ID string (datadocumentbusinessobject) relace

Korig.doklad; ID objektu Dokument, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Period_ID string (period) relace

Období; ID objektu Období, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Person_ID string (person) relace

Osoba; ID objektu Osoba, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Profit boolean

Je zisk, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

RefCurrRate number

Kurz vztažný, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole vztažný kurz měny

Zone_ID string (currency) relace

Zóna; ID objektu Měna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje odkaz na měnu

Metadata - Neperzistentní položky

AccountingType integer

Jak účtovat

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Country_ID string (country) relace

Země; ID objektu Země, pouze pro čtení

CurrRateInfo string (20)

Kurz měny textově, pouze pro čtení

Currency_ID string (currency) relace

Měna; ID objektu Měna, pouze pro čtení, pole obsahuje odkaz na měnu

Dirty boolean

Zakázané přepočítání

DisplayName string (24)

Číslo dok., pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

IsAccounted boolean

Účtováno, pouze pro čtení

LocalRefCurrency_ID string (currency) relace

Lok.ref.měna; ID objektu Měna, pouze pro čtení, pole obsahuje odkaz na měnu

NewRelatedDocument_ID string (10)

ID dokladu pro připojení, fkAnsiCaseSensitive

NewRelatedType integer

Typ relace

RefCurrency_ID string (currency) relace

Ref.měna; ID objektu Měna, pouze pro čtení, pole obsahuje odkaz na měnu

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/notrealizedexchangedifferences?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/notrealizedexchangedifferences/{id}
Response
{
  "ID": "1000000101",
  "ObjVersion": 2,
  "DocQueue_ID": "H600000101",
  "Period_ID": "2200000101",
  "OrdNumber": 1,
  "DocDate$DATE": "2005-12-30T23:00:00.000Z",
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "CorrectedBy_ID": null,
  "Firm_ID": "6000000101",
  "FirmOffice_ID": "6000000101",
  "Person_ID": null,
  "Description": "",
  "AccPresetDef_ID": "1701000000",
  "AccDate$DATE": "2005-12-30T23:00:00.000Z",
  "AccDocQueue_ID": "G600000101",
  "Amount": 2450,
  "Division_ID": "2100000101",
  "BusOrder_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "Profit": false,
  "BusProject_ID": null,
  "PDocument_ID": "2400000101",
  "PDocumentType": "03",
  "CurrRate": 30.1,
  "RefCurrRate": 1,
  "Coef": 1073741825,
  "LocalCoef": 1073741825,
  "Zone_ID": null,
  "LocalZone_ID": null,
  "ForPeriod": true
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "notrealizedexchangedifferences", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/notrealizedexchangedifferences/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "1000000101",
  "ObjVersion": 2,
  "DocQueue_ID": "H600000101",
  "Period_ID": "2200000101",
  "OrdNumber": 1,
  "DocDate$DATE": "2005-12-30T23:00:00.000Z",
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "CorrectedBy_ID": null,
  "Firm_ID": "6000000101",
  "FirmOffice_ID": "6000000101",
  "Person_ID": null,
  "Description": "",
  "AccPresetDef_ID": "1701000000",
  "AccDate$DATE": "2005-12-30T23:00:00.000Z",
  "AccDocQueue_ID": "G600000101",
  "Amount": 2450,
  "Division_ID": "2100000101",
  "BusOrder_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "Profit": false,
  "BusProject_ID": null,
  "PDocument_ID": "2400000101",
  "PDocumentType": "03",
  "CurrRate": 30.1,
  "RefCurrRate": 1,
  "Coef": 1073741825,
  "LocalCoef": 1073741825,
  "Zone_ID": null,
  "LocalZone_ID": null,
  "ForPeriod": true
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/notrealizedexchangedifferences?select=id
Body
{
  "AccDate$DATE": "2005-12-30T23:00:00.000Z",
  "AccDocQueue_ID": "G600000101",
  "AccPresetDef_ID": "1701000000",
  "Amount": 2450,
  "BusOrder_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "Coef": 1073741825,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "CurrRate": 30.1,
  "Description": "",
  "Division_ID": "2100000101",
  "DocDate$DATE": "2005-12-30T23:00:00.000Z",
  "DocQueue_ID": "H600000101",
  "FirmOffice_ID": "6000000101",
  "Firm_ID": "6000000101",
  "ForPeriod": true,
  "LocalCoef": 1073741825,
  "LocalZone_ID": null,
  "OrdNumber": 1,
  "PDocumentType": "03",
  "PDocument_ID": "2400000101",
  "Period_ID": "2200000101",
  "Person_ID": null,
  "Profit": false,
  "RefCurrRate": 1,
  "Zone_ID": null
}
Response
{
  "id": "1000000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/notrealizedexchangedifferences/{id}?select=id
Body
{
  "AccDate$DATE": "2005-12-30T23:00:00.000Z",
  "AccDocQueue_ID": "G600000101",
  "AccPresetDef_ID": "1701000000",
  "Amount": 2450,
  "BusOrder_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "Coef": 1073741825,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "CurrRate": 30.1,
  "Description": "",
  "Division_ID": "2100000101",
  "DocDate$DATE": "2005-12-30T23:00:00.000Z",
  "DocQueue_ID": "H600000101",
  "FirmOffice_ID": "6000000101",
  "Firm_ID": "6000000101",
  "ForPeriod": true,
  "LocalCoef": 1073741825,
  "LocalZone_ID": null,
  "OrdNumber": 1,
  "PDocumentType": "03",
  "PDocument_ID": "2400000101",
  "Period_ID": "2200000101",
  "Person_ID": null,
  "Profit": false,
  "RefCurrRate": 1,
  "Zone_ID": null
}
Response
{
  "id": "1000000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/notrealizedexchangedifferences/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "notrealizedexchangedifferences",
        "object_data": {
          "AccDate$DATE": "2005-12-30T23:00:00.000Z",
          "AccDocQueue_ID": "G600000101",
          "AccPresetDef_ID": "1701000000",
          "Amount": 2450,
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "Coef": 1073741825,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "CurrRate": 30.1,
          "Description": "",
          "Division_ID": "2100000101",
          "DocDate$DATE": "2005-12-30T23:00:00.000Z",
          "DocQueue_ID": "H600000101",
          "FirmOffice_ID": "6000000101",
          "Firm_ID": "6000000101",
          "ForPeriod": true,
          "LocalCoef": 1073741825,
          "LocalZone_ID": null,
          "OrdNumber": 1,
          "PDocumentType": "03",
          "PDocument_ID": "2400000101",
          "Period_ID": "2200000101",
          "Person_ID": null,
          "Profit": false,
          "RefCurrRate": 1,
          "Zone_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "notrealizedexchangedifferences",
        "object_data": {
          "AccDate$DATE": "2005-12-30T23:00:00.000Z",
          "AccDocQueue_ID": "G600000101",
          "AccPresetDef_ID": "1701000000",
          "Amount": 2450,
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "Coef": 1073741825,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "CurrRate": 30.1,
          "Description": "",
          "Division_ID": "2100000101",
          "DocDate$DATE": "2005-12-30T23:00:00.000Z",
          "DocQueue_ID": "H600000101",
          "FirmOffice_ID": "6000000101",
          "Firm_ID": "6000000101",
          "ForPeriod": true,
          "LocalCoef": 1073741825,
          "LocalZone_ID": null,
          "OrdNumber": 1,
          "PDocumentType": "03",
          "PDocument_ID": "2400000101",
          "Period_ID": "2200000101",
          "Person_ID": null,
          "Profit": false,
          "RefCurrRate": 1,
          "Zone_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "notrealizedexchangedifferences",
        "obj_id": "1000000100",
        "object_data": {
          "AccDate$DATE": "2005-12-30T23:00:00.000Z",
          "AccDocQueue_ID": "G600000101",
          "AccPresetDef_ID": "1701000000",
          "Amount": 2450,
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "Coef": 1073741825,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "CurrRate": 30.1,
          "Description": "",
          "Division_ID": "2100000101",
          "DocDate$DATE": "2005-12-30T23:00:00.000Z",
          "DocQueue_ID": "H600000101",
          "FirmOffice_ID": "6000000101",
          "Firm_ID": "6000000101",
          "ForPeriod": true,
          "LocalCoef": 1073741825,
          "LocalZone_ID": null,
          "OrdNumber": 1,
          "PDocumentType": "03",
          "PDocument_ID": "2400000101",
          "Period_ID": "2200000101",
          "Person_ID": null,
          "Profit": false,
          "RefCurrRate": 1,
          "Zone_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "notrealizedexchangedifferences",
        "obj_id": "1000000101",
        "object_data": {
          "AccDate$DATE": "2005-12-30T23:00:00.000Z",
          "AccDocQueue_ID": "G600000101",
          "AccPresetDef_ID": "1701000000",
          "Amount": 2450,
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "Coef": 1073741825,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "CurrRate": 30.1,
          "Description": "",
          "Division_ID": "2100000101",
          "DocDate$DATE": "2005-12-30T23:00:00.000Z",
          "DocQueue_ID": "H600000101",
          "FirmOffice_ID": "6000000101",
          "Firm_ID": "6000000101",
          "ForPeriod": true,
          "LocalCoef": 1073741825,
          "LocalZone_ID": null,
          "OrdNumber": 1,
          "PDocumentType": "03",
          "PDocument_ID": "2400000101",
          "Period_ID": "2200000101",
          "Person_ID": null,
          "Profit": false,
          "RefCurrRate": 1,
          "Zone_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "notrealizedexchangedifferences",
        "obj_id": "1000000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "notrealizedexchangedifferences",
        "obj_id": "1000000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "notrealizedexchangedifferences",
        "obj_id": "1000000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "notrealizedexchangedifferences",
        "obj_id": "1000000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "notrealizedexchangedifferences",
        "obj_id": "1000000104"
      }
    }
  ]
}