Hodnotící kritérium

GET

/evaluationcriterions

Získá kolekci BO Hodnotící kritérium

GET

/evaluationcriterions/{id}

Získá konkrétní BO Hodnotící kritérium

POST

/evaluationcriterions

Vytvoří nový BO Hodnotící kritérium a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/evaluationcriterions/{id}

Provede aktualizaci BO Hodnotící kritérium a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/evaluationcriterions/{id}

Smaže BO Hodnotící kritérium na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

Code string (10)

Kód, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ConditionForTakeover string (0)

Podmínka pro převzetí, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CriterionType integer

Typ kritéria, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DataSources array (evaluationcriteriondatasource) relace

Datové zdroje; kolekce BO Hodnotící kritérium - datové zdroje, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

Description string (0)

Popis, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Expression string (0)

Výraz, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

MaxScore integer

Maximální počet bodů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

MinScore integer

Minimální počet bodů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Name string (60)

Název, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Rows array (evaluationcriteriondescscore) relace

Řádky; kolekce BO Hodnotící kritérium - popisy bodového hodnocení, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

SatisfactoryScore integer

Počet bodů postačujících ke schválení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

System boolean

Systémový, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/evaluationcriterions?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/evaluationcriterions/{id}
Response
{
  "ID": "1000000000",
  "ObjVersion": 1,
  "Rows": [],
  "Code": "DOD_DOD_LH",
  "Name": "Dodržování dodací lhůty",
  "Description": "Kritérium dodržování dodací lhůty někdy též označované OTIF (on-time-in-full). Pro hodnocení dodavatele vyhledá všechny řádky vydaných objednávek typu 3 s datem dodání spadajícím do vyhodnocovaného období. Následně dohledá svázané příjemky a pro jednotlivé řádky porovná žádané datum dodání v řádku objednávky se skutečným datem příjmu v příjemce. Výsledná známka se stanoví jako poměr počtu položek dodaných v termínu ku celkovému počtu posuzovaných položek krát 100. Kritérium tedy má krajní hodnoty 0 až 100. Limitní hodnota pro schválení je nastavena na 90.",
  "CriterionType": 1,
  "Expression": "if(A+N = 0, EC.MinScore, (EC.MaxScore - EC.MinScore) * A\/(A+N) + EC.MinScore)",
  "MinScore": 0,
  "MaxScore": 100,
  "SatisfactoryScore": 90,
  "DataSources": [
    {
      "dsqlaggregatefunction": 4,
      "dsqlfieldname": "ID",
      "dsqlid": "PDMW5KYWUDX4VCZNXMXI2HDKE4",
      "dsqlname": "Hodnotící kritérium - Řádky objednávek vydaných",
      "dsqlvalues": "AgEGAAACAQQd8AAABgAAAgQCAQYKQ09ORElUSU9OUwECBwICBg5FdmFsdWF0aW9uRGF0ZQECAwIEBghVc2VkS2luZAECAAICAgEGBlZhbHVlcwACAgICBgZ7OkxPV30AAgAGBTQwNTQ0AgIGB3s6SElHSH0AAgAGBTQwODU4AgEGCFZBTFVFQkFHAQIEAgQGDkRBVEVGSUxURVJUWVBFAQIAAgACBQYIREFURUZST00BAgAFAAAAAAAAYJ4OQAIFBgZEQVRFVE8BAgAFAAAAAAAAmZ8OQAICBgx7SVNORUdBVElPTn0BAgAGATAGAAICBhFFdmFsdWF0aW9uRmlybV9JRAECAwIEBghVc2VkS2luZAECAAIBAgEGBlZhbHVlcwACAQICBgh7OlZBTFVFfQACAAYCJycCAQYIVkFMVUVCQUcBAgECAgYMe0lTTkVHQVRJT059AQIABgEwBgACAgYXRXZhbHVhdGlvbkZpcm1PZmZpY2VfSUQBAgMCBAYIVXNlZEtpbmQBAgACAQIBBgZWYWx1ZXMAAgECAgYIezpWQUxVRX0AAgAGDCcwMDAwMDAwMDAwJwIBBghWQUxVRUJBRwECAQICBgx7SVNORUdBVElPTn0BAgAGATAGAAICBhZFdmFsdWF0aW9uU3RvcmVDYXJkX0lEAQIDAgQGCFVzZWRLaW5kAQIAAgECAQYGVmFsdWVzAAIBAgIGCHs6VkFMVUV9AAIABgwnMDAwMDAwMDAwMCcCAQYIVkFMVUVCQUcBAgECAgYMe0lTTkVHQVRJT059AQIABgEwBgACAgYaRXZhbHVhdGlvblN0b3JlTWVudUl0ZW1fSUQBAgMCBAYIVXNlZEtpbmQBAgACAQIBBgZWYWx1ZXMAAgECAgYIezpWYWx1ZX0AAgAGDCcwMDAwMDAwMDAwJwIBBghWQUxVRUJBRwECAwICBgp7V0lUSE5VTEx9AQIABgEwAgIGDntXSVRIQ0hJTERSRU59AQIABgEwAgIGEXtFWFRFTkRFRFNPUlRJTkd9AQIABgEwBgACAgYPRGVsaXZlcmVkT25UaW1lAQIDAgQGCFVzZWRLaW5kAQIAAgECAQYGVmFsdWVzAAIBAgIGCHs6VkFMVUV9AAIABgMnQScCAQYIVkFMVUVCQUcBAgAGAAICBhBJbmNsdWRlUmV2aXNpb25zAQICAgQGCFVzZWRLaW5kAQIAAgECAQYGVmFsdWVzAAIBAgIGCHs6VkFMVUV9AAIABgMnTicGAAIBBgZPUkRFUlMBAgACAwYPU09SVEJZT0JKRUNUS0VZAQIACAICBhFTT1JUT0JKRUNUS0VZTkFNRQECAAYA",
      "id": "1000000000",
      "name": "A",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 1
    },
    {
      "dsqlaggregatefunction": 4,
      "dsqlfieldname": "ID",
      "dsqlid": "PDMW5KYWUDX4VCZNXMXI2HDKE4",
      "dsqlname": "Hodnotící kritérium - Řádky objednávek vydaných",
      "dsqlvalues": "AgEGAAACAQQd8AAABgAAAgQCAQYKQ09ORElUSU9OUwECBwICBg5FdmFsdWF0aW9uRGF0ZQECAwIEBghVc2VkS2luZAECAAICAgEGBlZhbHVlcwACAgICBgZ7OkxPV30AAgAGBTQwNTQ0AgIGB3s6SElHSH0AAgAGBTQwODU4AgEGCFZBTFVFQkFHAQIEAgQGDkRBVEVGSUxURVJUWVBFAQIAAgACBQYIREFURUZST00BAgAFAAAAAAAAYJ4OQAIFBgZEQVRFVE8BAgAFAAAAAAAAmZ8OQAICBgx7SVNORUdBVElPTn0BAgAGATAGAAICBhFFdmFsdWF0aW9uRmlybV9JRAECAwIEBghVc2VkS2luZAECAAIBAgEGBlZhbHVlcwACAQICBgh7OlZBTFVFfQACAAYCJycCAQYIVkFMVUVCQUcBAgECAgYMe0lTTkVHQVRJT059AQIABgEwBgACAgYXRXZhbHVhdGlvbkZpcm1PZmZpY2VfSUQBAgMCBAYIVXNlZEtpbmQBAgACAQIBBgZWYWx1ZXMAAgECAgYIezpWQUxVRX0AAgAGDCcwMDAwMDAwMDAwJwIBBghWQUxVRUJBRwECAQICBgx7SVNORUdBVElPTn0BAgAGATAGAAICBhZFdmFsdWF0aW9uU3RvcmVDYXJkX0lEAQIDAgQGCFVzZWRLaW5kAQIAAgECAQYGVmFsdWVzAAIBAgIGCHs6VkFMVUV9AAIABgwnMDAwMDAwMDAwMCcCAQYIVkFMVUVCQUcBAgECAgYMe0lTTkVHQVRJT059AQIABgEwBgACAgYaRXZhbHVhdGlvblN0b3JlTWVudUl0ZW1fSUQBAgMCBAYIVXNlZEtpbmQBAgACAQIBBgZWYWx1ZXMAAgECAgYIezpWYWx1ZX0AAgAGDCcwMDAwMDAwMDAwJwIBBghWQUxVRUJBRwECAwICBgp7V0lUSE5VTEx9AQIABgEwAgIGDntXSVRIQ0hJTERSRU59AQIABgEwAgIGEXtFWFRFTkRFRFNPUlRJTkd9AQIABgEwBgACAgYPRGVsaXZlcmVkT25UaW1lAQIDAgQGCFVzZWRLaW5kAQIAAgECAQYGVmFsdWVzAAIBAgIGCHs6VkFMVUV9AAIABgMnTicCAQYIVkFMVUVCQUcBAgAGAAICBhBJbmNsdWRlUmV2aXNpb25zAQIDAgQGCFVzZWRLaW5kAQIAAgECAQYGVmFsdWVzAAIBAgIGCHs6VkFMVUV9AAIABgMnTicCAQYIVkFMVUVCQUcBAgAGAAIBBgZPUkRFUlMBAgACAwYPU09SVEJZT0JKRUNUS0VZAQIACAICBhFTT1JUT0JKRUNUS0VZTkFNRQECAAYA",
      "id": "2000000000",
      "name": "N",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 2
    }
  ],
  "ConditionForTakeover": "A+N=0",
  "System": true
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "evaluationcriterions", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/evaluationcriterions/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "1000000000",
  "ObjVersion": 1,
  "Rows": [],
  "Code": "DOD_DOD_LH",
  "Name": "Dodržování dodací lhůty",
  "Description": "Kritérium dodržování dodací lhůty někdy též označované OTIF (on-time-in-full). Pro hodnocení dodavatele vyhledá všechny řádky vydaných objednávek typu 3 s datem dodání spadajícím do vyhodnocovaného období. Následně dohledá svázané příjemky a pro jednotlivé řádky porovná žádané datum dodání v řádku objednávky se skutečným datem příjmu v příjemce. Výsledná známka se stanoví jako poměr počtu položek dodaných v termínu ku celkovému počtu posuzovaných položek krát 100. Kritérium tedy má krajní hodnoty 0 až 100. Limitní hodnota pro schválení je nastavena na 90.",
  "CriterionType": 1,
  "Expression": "if(A+N = 0, EC.MinScore, (EC.MaxScore - EC.MinScore) * A\/(A+N) + EC.MinScore)",
  "MinScore": 0,
  "MaxScore": 100,
  "SatisfactoryScore": 90,
  "DataSources": [
    {
      "dsqlaggregatefunction": 4,
      "dsqlfieldname": "ID",
      "dsqlid": "PDMW5KYWUDX4VCZNXMXI2HDKE4",
      "dsqlname": "Hodnotící kritérium - Řádky objednávek vydaných",
      "dsqlvalues": "AgEGAAACAQQd8AAABgAAAgQCAQYKQ09ORElUSU9OUwECBwICBg5FdmFsdWF0aW9uRGF0ZQECAwIEBghVc2VkS2luZAECAAICAgEGBlZhbHVlcwACAgICBgZ7OkxPV30AAgAGBTQwNTQ0AgIGB3s6SElHSH0AAgAGBTQwODU4AgEGCFZBTFVFQkFHAQIEAgQGDkRBVEVGSUxURVJUWVBFAQIAAgACBQYIREFURUZST00BAgAFAAAAAAAAYJ4OQAIFBgZEQVRFVE8BAgAFAAAAAAAAmZ8OQAICBgx7SVNORUdBVElPTn0BAgAGATAGAAICBhFFdmFsdWF0aW9uRmlybV9JRAECAwIEBghVc2VkS2luZAECAAIBAgEGBlZhbHVlcwACAQICBgh7OlZBTFVFfQACAAYCJycCAQYIVkFMVUVCQUcBAgECAgYMe0lTTkVHQVRJT059AQIABgEwBgACAgYXRXZhbHVhdGlvbkZpcm1PZmZpY2VfSUQBAgMCBAYIVXNlZEtpbmQBAgACAQIBBgZWYWx1ZXMAAgECAgYIezpWQUxVRX0AAgAGDCcwMDAwMDAwMDAwJwIBBghWQUxVRUJBRwECAQICBgx7SVNORUdBVElPTn0BAgAGATAGAAICBhZFdmFsdWF0aW9uU3RvcmVDYXJkX0lEAQIDAgQGCFVzZWRLaW5kAQIAAgECAQYGVmFsdWVzAAIBAgIGCHs6VkFMVUV9AAIABgwnMDAwMDAwMDAwMCcCAQYIVkFMVUVCQUcBAgECAgYMe0lTTkVHQVRJT059AQIABgEwBgACAgYaRXZhbHVhdGlvblN0b3JlTWVudUl0ZW1fSUQBAgMCBAYIVXNlZEtpbmQBAgACAQIBBgZWYWx1ZXMAAgECAgYIezpWYWx1ZX0AAgAGDCcwMDAwMDAwMDAwJwIBBghWQUxVRUJBRwECAwICBgp7V0lUSE5VTEx9AQIABgEwAgIGDntXSVRIQ0hJTERSRU59AQIABgEwAgIGEXtFWFRFTkRFRFNPUlRJTkd9AQIABgEwBgACAgYPRGVsaXZlcmVkT25UaW1lAQIDAgQGCFVzZWRLaW5kAQIAAgECAQYGVmFsdWVzAAIBAgIGCHs6VkFMVUV9AAIABgMnQScCAQYIVkFMVUVCQUcBAgAGAAICBhBJbmNsdWRlUmV2aXNpb25zAQICAgQGCFVzZWRLaW5kAQIAAgECAQYGVmFsdWVzAAIBAgIGCHs6VkFMVUV9AAIABgMnTicGAAIBBgZPUkRFUlMBAgACAwYPU09SVEJZT0JKRUNUS0VZAQIACAICBhFTT1JUT0JKRUNUS0VZTkFNRQECAAYA",
      "id": "1000000000",
      "name": "A",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 1
    },
    {
      "dsqlaggregatefunction": 4,
      "dsqlfieldname": "ID",
      "dsqlid": "PDMW5KYWUDX4VCZNXMXI2HDKE4",
      "dsqlname": "Hodnotící kritérium - Řádky objednávek vydaných",
      "dsqlvalues": "AgEGAAACAQQd8AAABgAAAgQCAQYKQ09ORElUSU9OUwECBwICBg5FdmFsdWF0aW9uRGF0ZQECAwIEBghVc2VkS2luZAECAAICAgEGBlZhbHVlcwACAgICBgZ7OkxPV30AAgAGBTQwNTQ0AgIGB3s6SElHSH0AAgAGBTQwODU4AgEGCFZBTFVFQkFHAQIEAgQGDkRBVEVGSUxURVJUWVBFAQIAAgACBQYIREFURUZST00BAgAFAAAAAAAAYJ4OQAIFBgZEQVRFVE8BAgAFAAAAAAAAmZ8OQAICBgx7SVNORUdBVElPTn0BAgAGATAGAAICBhFFdmFsdWF0aW9uRmlybV9JRAECAwIEBghVc2VkS2luZAECAAIBAgEGBlZhbHVlcwACAQICBgh7OlZBTFVFfQACAAYCJycCAQYIVkFMVUVCQUcBAgECAgYMe0lTTkVHQVRJT059AQIABgEwBgACAgYXRXZhbHVhdGlvbkZpcm1PZmZpY2VfSUQBAgMCBAYIVXNlZEtpbmQBAgACAQIBBgZWYWx1ZXMAAgECAgYIezpWQUxVRX0AAgAGDCcwMDAwMDAwMDAwJwIBBghWQUxVRUJBRwECAQICBgx7SVNORUdBVElPTn0BAgAGATAGAAICBhZFdmFsdWF0aW9uU3RvcmVDYXJkX0lEAQIDAgQGCFVzZWRLaW5kAQIAAgECAQYGVmFsdWVzAAIBAgIGCHs6VkFMVUV9AAIABgwnMDAwMDAwMDAwMCcCAQYIVkFMVUVCQUcBAgECAgYMe0lTTkVHQVRJT059AQIABgEwBgACAgYaRXZhbHVhdGlvblN0b3JlTWVudUl0ZW1fSUQBAgMCBAYIVXNlZEtpbmQBAgACAQIBBgZWYWx1ZXMAAgECAgYIezpWYWx1ZX0AAgAGDCcwMDAwMDAwMDAwJwIBBghWQUxVRUJBRwECAwICBgp7V0lUSE5VTEx9AQIABgEwAgIGDntXSVRIQ0hJTERSRU59AQIABgEwAgIGEXtFWFRFTkRFRFNPUlRJTkd9AQIABgEwBgACAgYPRGVsaXZlcmVkT25UaW1lAQIDAgQGCFVzZWRLaW5kAQIAAgECAQYGVmFsdWVzAAIBAgIGCHs6VkFMVUV9AAIABgMnTicCAQYIVkFMVUVCQUcBAgAGAAICBhBJbmNsdWRlUmV2aXNpb25zAQIDAgQGCFVzZWRLaW5kAQIAAgECAQYGVmFsdWVzAAIBAgIGCHs6VkFMVUV9AAIABgMnTicCAQYIVkFMVUVCQUcBAgAGAAIBBgZPUkRFUlMBAgACAwYPU09SVEJZT0JKRUNUS0VZAQIACAICBhFTT1JUT0JKRUNUS0VZTkFNRQECAAYA",
      "id": "2000000000",
      "name": "N",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 2
    }
  ],
  "ConditionForTakeover": "A+N=0",
  "System": true
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/evaluationcriterions?select=id
Body
{
  "Code": "DOD_DOD_LH",
  "ConditionForTakeover": "A+N=0",
  "CriterionType": 1,
  "DataSources": [
    {
      "dsqlaggregatefunction": 4,
      "dsqlfieldname": "ID",
      "dsqlid": "PDMW5KYWUDX4VCZNXMXI2HDKE4",
      "dsqlname": "Hodnotící kritérium - Řádky objednávek vydaných",
      "dsqlvalues": "AgEGAAACAQQd8AAABgAAAgQCAQYKQ09ORElUSU9OUwECBwICBg5FdmFsdWF0aW9uRGF0ZQECAwIEBghVc2VkS2luZAECAAICAgEGBlZhbHVlcwACAgICBgZ7OkxPV30AAgAGBTQwNTQ0AgIGB3s6SElHSH0AAgAGBTQwODU4AgEGCFZBTFVFQkFHAQIEAgQGDkRBVEVGSUxURVJUWVBFAQIAAgACBQYIREFURUZST00BAgAFAAAAAAAAYJ4OQAIFBgZEQVRFVE8BAgAFAAAAAAAAmZ8OQAICBgx7SVNORUdBVElPTn0BAgAGATAGAAICBhFFdmFsdWF0aW9uRmlybV9JRAECAwIEBghVc2VkS2luZAECAAIBAgEGBlZhbHVlcwACAQICBgh7OlZBTFVFfQACAAYCJycCAQYIVkFMVUVCQUcBAgECAgYMe0lTTkVHQVRJT059AQIABgEwBgACAgYXRXZhbHVhdGlvbkZpcm1PZmZpY2VfSUQBAgMCBAYIVXNlZEtpbmQBAgACAQIBBgZWYWx1ZXMAAgECAgYIezpWQUxVRX0AAgAGDCcwMDAwMDAwMDAwJwIBBghWQUxVRUJBRwECAQICBgx7SVNORUdBVElPTn0BAgAGATAGAAICBhZFdmFsdWF0aW9uU3RvcmVDYXJkX0lEAQIDAgQGCFVzZWRLaW5kAQIAAgECAQYGVmFsdWVzAAIBAgIGCHs6VkFMVUV9AAIABgwnMDAwMDAwMDAwMCcCAQYIVkFMVUVCQUcBAgECAgYMe0lTTkVHQVRJT059AQIABgEwBgACAgYaRXZhbHVhdGlvblN0b3JlTWVudUl0ZW1fSUQBAgMCBAYIVXNlZEtpbmQBAgACAQIBBgZWYWx1ZXMAAgECAgYIezpWYWx1ZX0AAgAGDCcwMDAwMDAwMDAwJwIBBghWQUxVRUJBRwECAwICBgp7V0lUSE5VTEx9AQIABgEwAgIGDntXSVRIQ0hJTERSRU59AQIABgEwAgIGEXtFWFRFTkRFRFNPUlRJTkd9AQIABgEwBgACAgYPRGVsaXZlcmVkT25UaW1lAQIDAgQGCFVzZWRLaW5kAQIAAgECAQYGVmFsdWVzAAIBAgIGCHs6VkFMVUV9AAIABgMnQScCAQYIVkFMVUVCQUcBAgAGAAICBhBJbmNsdWRlUmV2aXNpb25zAQICAgQGCFVzZWRLaW5kAQIAAgECAQYGVmFsdWVzAAIBAgIGCHs6VkFMVUV9AAIABgMnTicGAAIBBgZPUkRFUlMBAgACAwYPU09SVEJZT0JKRUNUS0VZAQIACAICBhFTT1JUT0JKRUNUS0VZTkFNRQECAAYA",
      "id": "1000000000",
      "name": "A",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 1
    },
    {
      "dsqlaggregatefunction": 4,
      "dsqlfieldname": "ID",
      "dsqlid": "PDMW5KYWUDX4VCZNXMXI2HDKE4",
      "dsqlname": "Hodnotící kritérium - Řádky objednávek vydaných",
      "dsqlvalues": "AgEGAAACAQQd8AAABgAAAgQCAQYKQ09ORElUSU9OUwECBwICBg5FdmFsdWF0aW9uRGF0ZQECAwIEBghVc2VkS2luZAECAAICAgEGBlZhbHVlcwACAgICBgZ7OkxPV30AAgAGBTQwNTQ0AgIGB3s6SElHSH0AAgAGBTQwODU4AgEGCFZBTFVFQkFHAQIEAgQGDkRBVEVGSUxURVJUWVBFAQIAAgACBQYIREFURUZST00BAgAFAAAAAAAAYJ4OQAIFBgZEQVRFVE8BAgAFAAAAAAAAmZ8OQAICBgx7SVNORUdBVElPTn0BAgAGATAGAAICBhFFdmFsdWF0aW9uRmlybV9JRAECAwIEBghVc2VkS2luZAECAAIBAgEGBlZhbHVlcwACAQICBgh7OlZBTFVFfQACAAYCJycCAQYIVkFMVUVCQUcBAgECAgYMe0lTTkVHQVRJT059AQIABgEwBgACAgYXRXZhbHVhdGlvbkZpcm1PZmZpY2VfSUQBAgMCBAYIVXNlZEtpbmQBAgACAQIBBgZWYWx1ZXMAAgECAgYIezpWQUxVRX0AAgAGDCcwMDAwMDAwMDAwJwIBBghWQUxVRUJBRwECAQICBgx7SVNORUdBVElPTn0BAgAGATAGAAICBhZFdmFsdWF0aW9uU3RvcmVDYXJkX0lEAQIDAgQGCFVzZWRLaW5kAQIAAgECAQYGVmFsdWVzAAIBAgIGCHs6VkFMVUV9AAIABgwnMDAwMDAwMDAwMCcCAQYIVkFMVUVCQUcBAgECAgYMe0lTTkVHQVRJT059AQIABgEwBgACAgYaRXZhbHVhdGlvblN0b3JlTWVudUl0ZW1fSUQBAgMCBAYIVXNlZEtpbmQBAgACAQIBBgZWYWx1ZXMAAgECAgYIezpWYWx1ZX0AAgAGDCcwMDAwMDAwMDAwJwIBBghWQUxVRUJBRwECAwICBgp7V0lUSE5VTEx9AQIABgEwAgIGDntXSVRIQ0hJTERSRU59AQIABgEwAgIGEXtFWFRFTkRFRFNPUlRJTkd9AQIABgEwBgACAgYPRGVsaXZlcmVkT25UaW1lAQIDAgQGCFVzZWRLaW5kAQIAAgECAQYGVmFsdWVzAAIBAgIGCHs6VkFMVUV9AAIABgMnTicCAQYIVkFMVUVCQUcBAgAGAAICBhBJbmNsdWRlUmV2aXNpb25zAQIDAgQGCFVzZWRLaW5kAQIAAgECAQYGVmFsdWVzAAIBAgIGCHs6VkFMVUV9AAIABgMnTicCAQYIVkFMVUVCQUcBAgAGAAIBBgZPUkRFUlMBAgACAwYPU09SVEJZT0JKRUNUS0VZAQIACAICBhFTT1JUT0JKRUNUS0VZTkFNRQECAAYA",
      "id": "2000000000",
      "name": "N",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 2
    }
  ],
  "Description": "Kritérium dodržování dodací lhůty někdy též označované OTIF (on-time-in-full). Pro hodnocení dodavatele vyhledá všechny řádky vydaných objednávek typu 3 s datem dodání spadajícím do vyhodnocovaného období. Následně dohledá svázané příjemky a pro jednotlivé řádky porovná žádané datum dodání v řádku objednávky se skutečným datem příjmu v příjemce. Výsledná známka se stanoví jako poměr počtu položek dodaných v termínu ku celkovému počtu posuzovaných položek krát 100. Kritérium tedy má krajní hodnoty 0 až 100. Limitní hodnota pro schválení je nastavena na 90.",
  "Expression": "if(A+N = 0, EC.MinScore, (EC.MaxScore - EC.MinScore) * A\/(A+N) + EC.MinScore)",
  "MaxScore": 100,
  "MinScore": 0,
  "Name": "Dodržování dodací lhůty",
  "Rows": [],
  "SatisfactoryScore": 90,
  "System": true
}
Response
{
  "id": "1000000000"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/evaluationcriterions/{id}?select=id
Body
{
  "Code": "DOD_DOD_LH",
  "ConditionForTakeover": "A+N=0",
  "CriterionType": 1,
  "DataSources": [
    {
      "dsqlaggregatefunction": 4,
      "dsqlfieldname": "ID",
      "dsqlid": "PDMW5KYWUDX4VCZNXMXI2HDKE4",
      "dsqlname": "Hodnotící kritérium - Řádky objednávek vydaných",
      "dsqlvalues": "AgEGAAACAQQd8AAABgAAAgQCAQYKQ09ORElUSU9OUwECBwICBg5FdmFsdWF0aW9uRGF0ZQECAwIEBghVc2VkS2luZAECAAICAgEGBlZhbHVlcwACAgICBgZ7OkxPV30AAgAGBTQwNTQ0AgIGB3s6SElHSH0AAgAGBTQwODU4AgEGCFZBTFVFQkFHAQIEAgQGDkRBVEVGSUxURVJUWVBFAQIAAgACBQYIREFURUZST00BAgAFAAAAAAAAYJ4OQAIFBgZEQVRFVE8BAgAFAAAAAAAAmZ8OQAICBgx7SVNORUdBVElPTn0BAgAGATAGAAICBhFFdmFsdWF0aW9uRmlybV9JRAECAwIEBghVc2VkS2luZAECAAIBAgEGBlZhbHVlcwACAQICBgh7OlZBTFVFfQACAAYCJycCAQYIVkFMVUVCQUcBAgECAgYMe0lTTkVHQVRJT059AQIABgEwBgACAgYXRXZhbHVhdGlvbkZpcm1PZmZpY2VfSUQBAgMCBAYIVXNlZEtpbmQBAgACAQIBBgZWYWx1ZXMAAgECAgYIezpWQUxVRX0AAgAGDCcwMDAwMDAwMDAwJwIBBghWQUxVRUJBRwECAQICBgx7SVNORUdBVElPTn0BAgAGATAGAAICBhZFdmFsdWF0aW9uU3RvcmVDYXJkX0lEAQIDAgQGCFVzZWRLaW5kAQIAAgECAQYGVmFsdWVzAAIBAgIGCHs6VkFMVUV9AAIABgwnMDAwMDAwMDAwMCcCAQYIVkFMVUVCQUcBAgECAgYMe0lTTkVHQVRJT059AQIABgEwBgACAgYaRXZhbHVhdGlvblN0b3JlTWVudUl0ZW1fSUQBAgMCBAYIVXNlZEtpbmQBAgACAQIBBgZWYWx1ZXMAAgECAgYIezpWYWx1ZX0AAgAGDCcwMDAwMDAwMDAwJwIBBghWQUxVRUJBRwECAwICBgp7V0lUSE5VTEx9AQIABgEwAgIGDntXSVRIQ0hJTERSRU59AQIABgEwAgIGEXtFWFRFTkRFRFNPUlRJTkd9AQIABgEwBgACAgYPRGVsaXZlcmVkT25UaW1lAQIDAgQGCFVzZWRLaW5kAQIAAgECAQYGVmFsdWVzAAIBAgIGCHs6VkFMVUV9AAIABgMnQScCAQYIVkFMVUVCQUcBAgAGAAICBhBJbmNsdWRlUmV2aXNpb25zAQICAgQGCFVzZWRLaW5kAQIAAgECAQYGVmFsdWVzAAIBAgIGCHs6VkFMVUV9AAIABgMnTicGAAIBBgZPUkRFUlMBAgACAwYPU09SVEJZT0JKRUNUS0VZAQIACAICBhFTT1JUT0JKRUNUS0VZTkFNRQECAAYA",
      "id": "1000000000",
      "name": "A",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 1
    },
    {
      "dsqlaggregatefunction": 4,
      "dsqlfieldname": "ID",
      "dsqlid": "PDMW5KYWUDX4VCZNXMXI2HDKE4",
      "dsqlname": "Hodnotící kritérium - Řádky objednávek vydaných",
      "dsqlvalues": "AgEGAAACAQQd8AAABgAAAgQCAQYKQ09ORElUSU9OUwECBwICBg5FdmFsdWF0aW9uRGF0ZQECAwIEBghVc2VkS2luZAECAAICAgEGBlZhbHVlcwACAgICBgZ7OkxPV30AAgAGBTQwNTQ0AgIGB3s6SElHSH0AAgAGBTQwODU4AgEGCFZBTFVFQkFHAQIEAgQGDkRBVEVGSUxURVJUWVBFAQIAAgACBQYIREFURUZST00BAgAFAAAAAAAAYJ4OQAIFBgZEQVRFVE8BAgAFAAAAAAAAmZ8OQAICBgx7SVNORUdBVElPTn0BAgAGATAGAAICBhFFdmFsdWF0aW9uRmlybV9JRAECAwIEBghVc2VkS2luZAECAAIBAgEGBlZhbHVlcwACAQICBgh7OlZBTFVFfQACAAYCJycCAQYIVkFMVUVCQUcBAgECAgYMe0lTTkVHQVRJT059AQIABgEwBgACAgYXRXZhbHVhdGlvbkZpcm1PZmZpY2VfSUQBAgMCBAYIVXNlZEtpbmQBAgACAQIBBgZWYWx1ZXMAAgECAgYIezpWQUxVRX0AAgAGDCcwMDAwMDAwMDAwJwIBBghWQUxVRUJBRwECAQICBgx7SVNORUdBVElPTn0BAgAGATAGAAICBhZFdmFsdWF0aW9uU3RvcmVDYXJkX0lEAQIDAgQGCFVzZWRLaW5kAQIAAgECAQYGVmFsdWVzAAIBAgIGCHs6VkFMVUV9AAIABgwnMDAwMDAwMDAwMCcCAQYIVkFMVUVCQUcBAgECAgYMe0lTTkVHQVRJT059AQIABgEwBgACAgYaRXZhbHVhdGlvblN0b3JlTWVudUl0ZW1fSUQBAgMCBAYIVXNlZEtpbmQBAgACAQIBBgZWYWx1ZXMAAgECAgYIezpWYWx1ZX0AAgAGDCcwMDAwMDAwMDAwJwIBBghWQUxVRUJBRwECAwICBgp7V0lUSE5VTEx9AQIABgEwAgIGDntXSVRIQ0hJTERSRU59AQIABgEwAgIGEXtFWFRFTkRFRFNPUlRJTkd9AQIABgEwBgACAgYPRGVsaXZlcmVkT25UaW1lAQIDAgQGCFVzZWRLaW5kAQIAAgECAQYGVmFsdWVzAAIBAgIGCHs6VkFMVUV9AAIABgMnTicCAQYIVkFMVUVCQUcBAgAGAAICBhBJbmNsdWRlUmV2aXNpb25zAQIDAgQGCFVzZWRLaW5kAQIAAgECAQYGVmFsdWVzAAIBAgIGCHs6VkFMVUV9AAIABgMnTicCAQYIVkFMVUVCQUcBAgAGAAIBBgZPUkRFUlMBAgACAwYPU09SVEJZT0JKRUNUS0VZAQIACAICBhFTT1JUT0JKRUNUS0VZTkFNRQECAAYA",
      "id": "2000000000",
      "name": "N",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 2
    }
  ],
  "Description": "Kritérium dodržování dodací lhůty někdy též označované OTIF (on-time-in-full). Pro hodnocení dodavatele vyhledá všechny řádky vydaných objednávek typu 3 s datem dodání spadajícím do vyhodnocovaného období. Následně dohledá svázané příjemky a pro jednotlivé řádky porovná žádané datum dodání v řádku objednávky se skutečným datem příjmu v příjemce. Výsledná známka se stanoví jako poměr počtu položek dodaných v termínu ku celkovému počtu posuzovaných položek krát 100. Kritérium tedy má krajní hodnoty 0 až 100. Limitní hodnota pro schválení je nastavena na 90.",
  "Expression": "if(A+N = 0, EC.MinScore, (EC.MaxScore - EC.MinScore) * A\/(A+N) + EC.MinScore)",
  "MaxScore": 100,
  "MinScore": 0,
  "Name": "Dodržování dodací lhůty",
  "Rows": [],
  "SatisfactoryScore": 90,
  "System": true
}
Response
{
  "id": "1000000000"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/evaluationcriterions/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "evaluationcriterions",
        "object_data": {
          "Code": "DOD_DOD_LH",
          "ConditionForTakeover": "A+N=0",
          "CriterionType": 1,
          "DataSources": [
            {
              "dsqlaggregatefunction": 4,
              "dsqlfieldname": "ID",
              "dsqlid": "PDMW5KYWUDX4VCZNXMXI2HDKE4",
              "dsqlname": "Hodnotící kritérium - Řádky objednávek vydaných",
              "dsqlvalues": "AgEGAAACAQQd8AAABgAAAgQCAQYKQ09ORElUSU9OUwECBwICBg5FdmFsdWF0aW9uRGF0ZQECAwIEBghVc2VkS2luZAECAAICAgEGBlZhbHVlcwACAgICBgZ7OkxPV30AAgAGBTQwNTQ0AgIGB3s6SElHSH0AAgAGBTQwODU4AgEGCFZBTFVFQkFHAQIEAgQGDkRBVEVGSUxURVJUWVBFAQIAAgACBQYIREFURUZST00BAgAFAAAAAAAAYJ4OQAIFBgZEQVRFVE8BAgAFAAAAAAAAmZ8OQAICBgx7SVNORUdBVElPTn0BAgAGATAGAAICBhFFdmFsdWF0aW9uRmlybV9JRAECAwIEBghVc2VkS2luZAECAAIBAgEGBlZhbHVlcwACAQICBgh7OlZBTFVFfQACAAYCJycCAQYIVkFMVUVCQUcBAgECAgYMe0lTTkVHQVRJT059AQIABgEwBgACAgYXRXZhbHVhdGlvbkZpcm1PZmZpY2VfSUQBAgMCBAYIVXNlZEtpbmQBAgACAQIBBgZWYWx1ZXMAAgECAgYIezpWQUxVRX0AAgAGDCcwMDAwMDAwMDAwJwIBBghWQUxVRUJBRwECAQICBgx7SVNORUdBVElPTn0BAgAGATAGAAICBhZFdmFsdWF0aW9uU3RvcmVDYXJkX0lEAQIDAgQGCFVzZWRLaW5kAQIAAgECAQYGVmFsdWVzAAIBAgIGCHs6VkFMVUV9AAIABgwnMDAwMDAwMDAwMCcCAQYIVkFMVUVCQUcBAgECAgYMe0lTTkVHQVRJT059AQIABgEwBgACAgYaRXZhbHVhdGlvblN0b3JlTWVudUl0ZW1fSUQBAgMCBAYIVXNlZEtpbmQBAgACAQIBBgZWYWx1ZXMAAgECAgYIezpWYWx1ZX0AAgAGDCcwMDAwMDAwMDAwJwIBBghWQUxVRUJBRwECAwICBgp7V0lUSE5VTEx9AQIABgEwAgIGDntXSVRIQ0hJTERSRU59AQIABgEwAgIGEXtFWFRFTkRFRFNPUlRJTkd9AQIABgEwBgACAgYPRGVsaXZlcmVkT25UaW1lAQIDAgQGCFVzZWRLaW5kAQIAAgECAQYGVmFsdWVzAAIBAgIGCHs6VkFMVUV9AAIABgMnQScCAQYIVkFMVUVCQUcBAgAGAAICBhBJbmNsdWRlUmV2aXNpb25zAQICAgQGCFVzZWRLaW5kAQIAAgECAQYGVmFsdWVzAAIBAgIGCHs6VkFMVUV9AAIABgMnTicGAAIBBgZPUkRFUlMBAgACAwYPU09SVEJZT0JKRUNUS0VZAQIACAICBhFTT1JUT0JKRUNUS0VZTkFNRQECAAYA",
              "id": "1000000000",
              "name": "A",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 1
            },
            {
              "dsqlaggregatefunction": 4,
              "dsqlfieldname": "ID",
              "dsqlid": "PDMW5KYWUDX4VCZNXMXI2HDKE4",
              "dsqlname": "Hodnotící kritérium - Řádky objednávek vydaných",
              "dsqlvalues": "AgEGAAACAQQd8AAABgAAAgQCAQYKQ09ORElUSU9OUwECBwICBg5FdmFsdWF0aW9uRGF0ZQECAwIEBghVc2VkS2luZAECAAICAgEGBlZhbHVlcwACAgICBgZ7OkxPV30AAgAGBTQwNTQ0AgIGB3s6SElHSH0AAgAGBTQwODU4AgEGCFZBTFVFQkFHAQIEAgQGDkRBVEVGSUxURVJUWVBFAQIAAgACBQYIREFURUZST00BAgAFAAAAAAAAYJ4OQAIFBgZEQVRFVE8BAgAFAAAAAAAAmZ8OQAICBgx7SVNORUdBVElPTn0BAgAGATAGAAICBhFFdmFsdWF0aW9uRmlybV9JRAECAwIEBghVc2VkS2luZAECAAIBAgEGBlZhbHVlcwACAQICBgh7OlZBTFVFfQACAAYCJycCAQYIVkFMVUVCQUcBAgECAgYMe0lTTkVHQVRJT059AQIABgEwBgACAgYXRXZhbHVhdGlvbkZpcm1PZmZpY2VfSUQBAgMCBAYIVXNlZEtpbmQBAgACAQIBBgZWYWx1ZXMAAgECAgYIezpWQUxVRX0AAgAGDCcwMDAwMDAwMDAwJwIBBghWQUxVRUJBRwECAQICBgx7SVNORUdBVElPTn0BAgAGATAGAAICBhZFdmFsdWF0aW9uU3RvcmVDYXJkX0lEAQIDAgQGCFVzZWRLaW5kAQIAAgECAQYGVmFsdWVzAAIBAgIGCHs6VkFMVUV9AAIABgwnMDAwMDAwMDAwMCcCAQYIVkFMVUVCQUcBAgECAgYMe0lTTkVHQVRJT059AQIABgEwBgACAgYaRXZhbHVhdGlvblN0b3JlTWVudUl0ZW1fSUQBAgMCBAYIVXNlZEtpbmQBAgACAQIBBgZWYWx1ZXMAAgECAgYIezpWYWx1ZX0AAgAGDCcwMDAwMDAwMDAwJwIBBghWQUxVRUJBRwECAwICBgp7V0lUSE5VTEx9AQIABgEwAgIGDntXSVRIQ0hJTERSRU59AQIABgEwAgIGEXtFWFRFTkRFRFNPUlRJTkd9AQIABgEwBgACAgYPRGVsaXZlcmVkT25UaW1lAQIDAgQGCFVzZWRLaW5kAQIAAgECAQYGVmFsdWVzAAIBAgIGCHs6VkFMVUV9AAIABgMnTicCAQYIVkFMVUVCQUcBAgAGAAICBhBJbmNsdWRlUmV2aXNpb25zAQIDAgQGCFVzZWRLaW5kAQIAAgECAQYGVmFsdWVzAAIBAgIGCHs6VkFMVUV9AAIABgMnTicCAQYIVkFMVUVCQUcBAgAGAAIBBgZPUkRFUlMBAgACAwYPU09SVEJZT0JKRUNUS0VZAQIACAICBhFTT1JUT0JKRUNUS0VZTkFNRQECAAYA",
              "id": "2000000000",
              "name": "N",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 2
            }
          ],
          "Description": "Kritérium dodržování dodací lhůty někdy též označované OTIF (on-time-in-full). Pro hodnocení dodavatele vyhledá všechny řádky vydaných objednávek typu 3 s datem dodání spadajícím do vyhodnocovaného období. Následně dohledá svázané příjemky a pro jednotlivé řádky porovná žádané datum dodání v řádku objednávky se skutečným datem příjmu v příjemce. Výsledná známka se stanoví jako poměr počtu položek dodaných v termínu ku celkovému počtu posuzovaných položek krát 100. Kritérium tedy má krajní hodnoty 0 až 100. Limitní hodnota pro schválení je nastavena na 90.",
          "Expression": "if(A+N = 0, EC.MinScore, (EC.MaxScore - EC.MinScore) * A\/(A+N) + EC.MinScore)",
          "MaxScore": 100,
          "MinScore": 0,
          "Name": "Dodržování dodací lhůty",
          "Rows": [],
          "SatisfactoryScore": 90,
          "System": true
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "evaluationcriterions",
        "object_data": {
          "Code": "DOD_DOD_LH",
          "ConditionForTakeover": "A+N=0",
          "CriterionType": 1,
          "DataSources": [
            {
              "dsqlaggregatefunction": 4,
              "dsqlfieldname": "ID",
              "dsqlid": "PDMW5KYWUDX4VCZNXMXI2HDKE4",
              "dsqlname": "Hodnotící kritérium - Řádky objednávek vydaných",
              "dsqlvalues": "AgEGAAACAQQd8AAABgAAAgQCAQYKQ09ORElUSU9OUwECBwICBg5FdmFsdWF0aW9uRGF0ZQECAwIEBghVc2VkS2luZAECAAICAgEGBlZhbHVlcwACAgICBgZ7OkxPV30AAgAGBTQwNTQ0AgIGB3s6SElHSH0AAgAGBTQwODU4AgEGCFZBTFVFQkFHAQIEAgQGDkRBVEVGSUxURVJUWVBFAQIAAgACBQYIREFURUZST00BAgAFAAAAAAAAYJ4OQAIFBgZEQVRFVE8BAgAFAAAAAAAAmZ8OQAICBgx7SVNORUdBVElPTn0BAgAGATAGAAICBhFFdmFsdWF0aW9uRmlybV9JRAECAwIEBghVc2VkS2luZAECAAIBAgEGBlZhbHVlcwACAQICBgh7OlZBTFVFfQACAAYCJycCAQYIVkFMVUVCQUcBAgECAgYMe0lTTkVHQVRJT059AQIABgEwBgACAgYXRXZhbHVhdGlvbkZpcm1PZmZpY2VfSUQBAgMCBAYIVXNlZEtpbmQBAgACAQIBBgZWYWx1ZXMAAgECAgYIezpWQUxVRX0AAgAGDCcwMDAwMDAwMDAwJwIBBghWQUxVRUJBRwECAQICBgx7SVNORUdBVElPTn0BAgAGATAGAAICBhZFdmFsdWF0aW9uU3RvcmVDYXJkX0lEAQIDAgQGCFVzZWRLaW5kAQIAAgECAQYGVmFsdWVzAAIBAgIGCHs6VkFMVUV9AAIABgwnMDAwMDAwMDAwMCcCAQYIVkFMVUVCQUcBAgECAgYMe0lTTkVHQVRJT059AQIABgEwBgACAgYaRXZhbHVhdGlvblN0b3JlTWVudUl0ZW1fSUQBAgMCBAYIVXNlZEtpbmQBAgACAQIBBgZWYWx1ZXMAAgECAgYIezpWYWx1ZX0AAgAGDCcwMDAwMDAwMDAwJwIBBghWQUxVRUJBRwECAwICBgp7V0lUSE5VTEx9AQIABgEwAgIGDntXSVRIQ0hJTERSRU59AQIABgEwAgIGEXtFWFRFTkRFRFNPUlRJTkd9AQIABgEwBgACAgYPRGVsaXZlcmVkT25UaW1lAQIDAgQGCFVzZWRLaW5kAQIAAgECAQYGVmFsdWVzAAIBAgIGCHs6VkFMVUV9AAIABgMnQScCAQYIVkFMVUVCQUcBAgAGAAICBhBJbmNsdWRlUmV2aXNpb25zAQICAgQGCFVzZWRLaW5kAQIAAgECAQYGVmFsdWVzAAIBAgIGCHs6VkFMVUV9AAIABgMnTicGAAIBBgZPUkRFUlMBAgACAwYPU09SVEJZT0JKRUNUS0VZAQIACAICBhFTT1JUT0JKRUNUS0VZTkFNRQECAAYA",
              "id": "1000000000",
              "name": "A",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 1
            },
            {
              "dsqlaggregatefunction": 4,
              "dsqlfieldname": "ID",
              "dsqlid": "PDMW5KYWUDX4VCZNXMXI2HDKE4",
              "dsqlname": "Hodnotící kritérium - Řádky objednávek vydaných",
              "dsqlvalues": "AgEGAAACAQQd8AAABgAAAgQCAQYKQ09ORElUSU9OUwECBwICBg5FdmFsdWF0aW9uRGF0ZQECAwIEBghVc2VkS2luZAECAAICAgEGBlZhbHVlcwACAgICBgZ7OkxPV30AAgAGBTQwNTQ0AgIGB3s6SElHSH0AAgAGBTQwODU4AgEGCFZBTFVFQkFHAQIEAgQGDkRBVEVGSUxURVJUWVBFAQIAAgACBQYIREFURUZST00BAgAFAAAAAAAAYJ4OQAIFBgZEQVRFVE8BAgAFAAAAAAAAmZ8OQAICBgx7SVNORUdBVElPTn0BAgAGATAGAAICBhFFdmFsdWF0aW9uRmlybV9JRAECAwIEBghVc2VkS2luZAECAAIBAgEGBlZhbHVlcwACAQICBgh7OlZBTFVFfQACAAYCJycCAQYIVkFMVUVCQUcBAgECAgYMe0lTTkVHQVRJT059AQIABgEwBgACAgYXRXZhbHVhdGlvbkZpcm1PZmZpY2VfSUQBAgMCBAYIVXNlZEtpbmQBAgACAQIBBgZWYWx1ZXMAAgECAgYIezpWQUxVRX0AAgAGDCcwMDAwMDAwMDAwJwIBBghWQUxVRUJBRwECAQICBgx7SVNORUdBVElPTn0BAgAGATAGAAICBhZFdmFsdWF0aW9uU3RvcmVDYXJkX0lEAQIDAgQGCFVzZWRLaW5kAQIAAgECAQYGVmFsdWVzAAIBAgIGCHs6VkFMVUV9AAIABgwnMDAwMDAwMDAwMCcCAQYIVkFMVUVCQUcBAgECAgYMe0lTTkVHQVRJT059AQIABgEwBgACAgYaRXZhbHVhdGlvblN0b3JlTWVudUl0ZW1fSUQBAgMCBAYIVXNlZEtpbmQBAgACAQIBBgZWYWx1ZXMAAgECAgYIezpWYWx1ZX0AAgAGDCcwMDAwMDAwMDAwJwIBBghWQUxVRUJBRwECAwICBgp7V0lUSE5VTEx9AQIABgEwAgIGDntXSVRIQ0hJTERSRU59AQIABgEwAgIGEXtFWFRFTkRFRFNPUlRJTkd9AQIABgEwBgACAgYPRGVsaXZlcmVkT25UaW1lAQIDAgQGCFVzZWRLaW5kAQIAAgECAQYGVmFsdWVzAAIBAgIGCHs6VkFMVUV9AAIABgMnTicCAQYIVkFMVUVCQUcBAgAGAAICBhBJbmNsdWRlUmV2aXNpb25zAQIDAgQGCFVzZWRLaW5kAQIAAgECAQYGVmFsdWVzAAIBAgIGCHs6VkFMVUV9AAIABgMnTicCAQYIVkFMVUVCQUcBAgAGAAIBBgZPUkRFUlMBAgACAwYPU09SVEJZT0JKRUNUS0VZAQIACAICBhFTT1JUT0JKRUNUS0VZTkFNRQECAAYA",
              "id": "2000000000",
              "name": "N",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 2
            }
          ],
          "Description": "Kritérium dodržování dodací lhůty někdy též označované OTIF (on-time-in-full). Pro hodnocení dodavatele vyhledá všechny řádky vydaných objednávek typu 3 s datem dodání spadajícím do vyhodnocovaného období. Následně dohledá svázané příjemky a pro jednotlivé řádky porovná žádané datum dodání v řádku objednávky se skutečným datem příjmu v příjemce. Výsledná známka se stanoví jako poměr počtu položek dodaných v termínu ku celkovému počtu posuzovaných položek krát 100. Kritérium tedy má krajní hodnoty 0 až 100. Limitní hodnota pro schválení je nastavena na 90.",
          "Expression": "if(A+N = 0, EC.MinScore, (EC.MaxScore - EC.MinScore) * A\/(A+N) + EC.MinScore)",
          "MaxScore": 100,
          "MinScore": 0,
          "Name": "Dodržování dodací lhůty",
          "Rows": [],
          "SatisfactoryScore": 90,
          "System": true
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "evaluationcriterions",
        "obj_id": "1000000000",
        "object_data": {
          "Code": "DOD_DOD_LH",
          "ConditionForTakeover": "A+N=0",
          "CriterionType": 1,
          "DataSources": [
            {
              "dsqlaggregatefunction": 4,
              "dsqlfieldname": "ID",
              "dsqlid": "PDMW5KYWUDX4VCZNXMXI2HDKE4",
              "dsqlname": "Hodnotící kritérium - Řádky objednávek vydaných",
              "dsqlvalues": "AgEGAAACAQQd8AAABgAAAgQCAQYKQ09ORElUSU9OUwECBwICBg5FdmFsdWF0aW9uRGF0ZQECAwIEBghVc2VkS2luZAECAAICAgEGBlZhbHVlcwACAgICBgZ7OkxPV30AAgAGBTQwNTQ0AgIGB3s6SElHSH0AAgAGBTQwODU4AgEGCFZBTFVFQkFHAQIEAgQGDkRBVEVGSUxURVJUWVBFAQIAAgACBQYIREFURUZST00BAgAFAAAAAAAAYJ4OQAIFBgZEQVRFVE8BAgAFAAAAAAAAmZ8OQAICBgx7SVNORUdBVElPTn0BAgAGATAGAAICBhFFdmFsdWF0aW9uRmlybV9JRAECAwIEBghVc2VkS2luZAECAAIBAgEGBlZhbHVlcwACAQICBgh7OlZBTFVFfQACAAYCJycCAQYIVkFMVUVCQUcBAgECAgYMe0lTTkVHQVRJT059AQIABgEwBgACAgYXRXZhbHVhdGlvbkZpcm1PZmZpY2VfSUQBAgMCBAYIVXNlZEtpbmQBAgACAQIBBgZWYWx1ZXMAAgECAgYIezpWQUxVRX0AAgAGDCcwMDAwMDAwMDAwJwIBBghWQUxVRUJBRwECAQICBgx7SVNORUdBVElPTn0BAgAGATAGAAICBhZFdmFsdWF0aW9uU3RvcmVDYXJkX0lEAQIDAgQGCFVzZWRLaW5kAQIAAgECAQYGVmFsdWVzAAIBAgIGCHs6VkFMVUV9AAIABgwnMDAwMDAwMDAwMCcCAQYIVkFMVUVCQUcBAgECAgYMe0lTTkVHQVRJT059AQIABgEwBgACAgYaRXZhbHVhdGlvblN0b3JlTWVudUl0ZW1fSUQBAgMCBAYIVXNlZEtpbmQBAgACAQIBBgZWYWx1ZXMAAgECAgYIezpWYWx1ZX0AAgAGDCcwMDAwMDAwMDAwJwIBBghWQUxVRUJBRwECAwICBgp7V0lUSE5VTEx9AQIABgEwAgIGDntXSVRIQ0hJTERSRU59AQIABgEwAgIGEXtFWFRFTkRFRFNPUlRJTkd9AQIABgEwBgACAgYPRGVsaXZlcmVkT25UaW1lAQIDAgQGCFVzZWRLaW5kAQIAAgECAQYGVmFsdWVzAAIBAgIGCHs6VkFMVUV9AAIABgMnQScCAQYIVkFMVUVCQUcBAgAGAAICBhBJbmNsdWRlUmV2aXNpb25zAQICAgQGCFVzZWRLaW5kAQIAAgECAQYGVmFsdWVzAAIBAgIGCHs6VkFMVUV9AAIABgMnTicGAAIBBgZPUkRFUlMBAgACAwYPU09SVEJZT0JKRUNUS0VZAQIACAICBhFTT1JUT0JKRUNUS0VZTkFNRQECAAYA",
              "id": "1000000000",
              "name": "A",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 1
            },
            {
              "dsqlaggregatefunction": 4,
              "dsqlfieldname": "ID",
              "dsqlid": "PDMW5KYWUDX4VCZNXMXI2HDKE4",
              "dsqlname": "Hodnotící kritérium - Řádky objednávek vydaných",
              "dsqlvalues": "AgEGAAACAQQd8AAABgAAAgQCAQYKQ09ORElUSU9OUwECBwICBg5FdmFsdWF0aW9uRGF0ZQECAwIEBghVc2VkS2luZAECAAICAgEGBlZhbHVlcwACAgICBgZ7OkxPV30AAgAGBTQwNTQ0AgIGB3s6SElHSH0AAgAGBTQwODU4AgEGCFZBTFVFQkFHAQIEAgQGDkRBVEVGSUxURVJUWVBFAQIAAgACBQYIREFURUZST00BAgAFAAAAAAAAYJ4OQAIFBgZEQVRFVE8BAgAFAAAAAAAAmZ8OQAICBgx7SVNORUdBVElPTn0BAgAGATAGAAICBhFFdmFsdWF0aW9uRmlybV9JRAECAwIEBghVc2VkS2luZAECAAIBAgEGBlZhbHVlcwACAQICBgh7OlZBTFVFfQACAAYCJycCAQYIVkFMVUVCQUcBAgECAgYMe0lTTkVHQVRJT059AQIABgEwBgACAgYXRXZhbHVhdGlvbkZpcm1PZmZpY2VfSUQBAgMCBAYIVXNlZEtpbmQBAgACAQIBBgZWYWx1ZXMAAgECAgYIezpWQUxVRX0AAgAGDCcwMDAwMDAwMDAwJwIBBghWQUxVRUJBRwECAQICBgx7SVNORUdBVElPTn0BAgAGATAGAAICBhZFdmFsdWF0aW9uU3RvcmVDYXJkX0lEAQIDAgQGCFVzZWRLaW5kAQIAAgECAQYGVmFsdWVzAAIBAgIGCHs6VkFMVUV9AAIABgwnMDAwMDAwMDAwMCcCAQYIVkFMVUVCQUcBAgECAgYMe0lTTkVHQVRJT059AQIABgEwBgACAgYaRXZhbHVhdGlvblN0b3JlTWVudUl0ZW1fSUQBAgMCBAYIVXNlZEtpbmQBAgACAQIBBgZWYWx1ZXMAAgECAgYIezpWYWx1ZX0AAgAGDCcwMDAwMDAwMDAwJwIBBghWQUxVRUJBRwECAwICBgp7V0lUSE5VTEx9AQIABgEwAgIGDntXSVRIQ0hJTERSRU59AQIABgEwAgIGEXtFWFRFTkRFRFNPUlRJTkd9AQIABgEwBgACAgYPRGVsaXZlcmVkT25UaW1lAQIDAgQGCFVzZWRLaW5kAQIAAgECAQYGVmFsdWVzAAIBAgIGCHs6VkFMVUV9AAIABgMnTicCAQYIVkFMVUVCQUcBAgAGAAICBhBJbmNsdWRlUmV2aXNpb25zAQIDAgQGCFVzZWRLaW5kAQIAAgECAQYGVmFsdWVzAAIBAgIGCHs6VkFMVUV9AAIABgMnTicCAQYIVkFMVUVCQUcBAgAGAAIBBgZPUkRFUlMBAgACAwYPU09SVEJZT0JKRUNUS0VZAQIACAICBhFTT1JUT0JKRUNUS0VZTkFNRQECAAYA",
              "id": "2000000000",
              "name": "N",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 2
            }
          ],
          "Description": "Kritérium dodržování dodací lhůty někdy též označované OTIF (on-time-in-full). Pro hodnocení dodavatele vyhledá všechny řádky vydaných objednávek typu 3 s datem dodání spadajícím do vyhodnocovaného období. Následně dohledá svázané příjemky a pro jednotlivé řádky porovná žádané datum dodání v řádku objednávky se skutečným datem příjmu v příjemce. Výsledná známka se stanoví jako poměr počtu položek dodaných v termínu ku celkovému počtu posuzovaných položek krát 100. Kritérium tedy má krajní hodnoty 0 až 100. Limitní hodnota pro schválení je nastavena na 90.",
          "Expression": "if(A+N = 0, EC.MinScore, (EC.MaxScore - EC.MinScore) * A\/(A+N) + EC.MinScore)",
          "MaxScore": 100,
          "MinScore": 0,
          "Name": "Dodržování dodací lhůty",
          "Rows": [],
          "SatisfactoryScore": 90,
          "System": true
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "evaluationcriterions",
        "obj_id": "1000000001",
        "object_data": {
          "Code": "DOD_DOD_LH",
          "ConditionForTakeover": "A+N=0",
          "CriterionType": 1,
          "DataSources": [
            {
              "dsqlaggregatefunction": 4,
              "dsqlfieldname": "ID",
              "dsqlid": "PDMW5KYWUDX4VCZNXMXI2HDKE4",
              "dsqlname": "Hodnotící kritérium - Řádky objednávek vydaných",
              "dsqlvalues": "AgEGAAACAQQd8AAABgAAAgQCAQYKQ09ORElUSU9OUwECBwICBg5FdmFsdWF0aW9uRGF0ZQECAwIEBghVc2VkS2luZAECAAICAgEGBlZhbHVlcwACAgICBgZ7OkxPV30AAgAGBTQwNTQ0AgIGB3s6SElHSH0AAgAGBTQwODU4AgEGCFZBTFVFQkFHAQIEAgQGDkRBVEVGSUxURVJUWVBFAQIAAgACBQYIREFURUZST00BAgAFAAAAAAAAYJ4OQAIFBgZEQVRFVE8BAgAFAAAAAAAAmZ8OQAICBgx7SVNORUdBVElPTn0BAgAGATAGAAICBhFFdmFsdWF0aW9uRmlybV9JRAECAwIEBghVc2VkS2luZAECAAIBAgEGBlZhbHVlcwACAQICBgh7OlZBTFVFfQACAAYCJycCAQYIVkFMVUVCQUcBAgECAgYMe0lTTkVHQVRJT059AQIABgEwBgACAgYXRXZhbHVhdGlvbkZpcm1PZmZpY2VfSUQBAgMCBAYIVXNlZEtpbmQBAgACAQIBBgZWYWx1ZXMAAgECAgYIezpWQUxVRX0AAgAGDCcwMDAwMDAwMDAwJwIBBghWQUxVRUJBRwECAQICBgx7SVNORUdBVElPTn0BAgAGATAGAAICBhZFdmFsdWF0aW9uU3RvcmVDYXJkX0lEAQIDAgQGCFVzZWRLaW5kAQIAAgECAQYGVmFsdWVzAAIBAgIGCHs6VkFMVUV9AAIABgwnMDAwMDAwMDAwMCcCAQYIVkFMVUVCQUcBAgECAgYMe0lTTkVHQVRJT059AQIABgEwBgACAgYaRXZhbHVhdGlvblN0b3JlTWVudUl0ZW1fSUQBAgMCBAYIVXNlZEtpbmQBAgACAQIBBgZWYWx1ZXMAAgECAgYIezpWYWx1ZX0AAgAGDCcwMDAwMDAwMDAwJwIBBghWQUxVRUJBRwECAwICBgp7V0lUSE5VTEx9AQIABgEwAgIGDntXSVRIQ0hJTERSRU59AQIABgEwAgIGEXtFWFRFTkRFRFNPUlRJTkd9AQIABgEwBgACAgYPRGVsaXZlcmVkT25UaW1lAQIDAgQGCFVzZWRLaW5kAQIAAgECAQYGVmFsdWVzAAIBAgIGCHs6VkFMVUV9AAIABgMnQScCAQYIVkFMVUVCQUcBAgAGAAICBhBJbmNsdWRlUmV2aXNpb25zAQICAgQGCFVzZWRLaW5kAQIAAgECAQYGVmFsdWVzAAIBAgIGCHs6VkFMVUV9AAIABgMnTicGAAIBBgZPUkRFUlMBAgACAwYPU09SVEJZT0JKRUNUS0VZAQIACAICBhFTT1JUT0JKRUNUS0VZTkFNRQECAAYA",
              "id": "1000000000",
              "name": "A",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 1
            },
            {
              "dsqlaggregatefunction": 4,
              "dsqlfieldname": "ID",
              "dsqlid": "PDMW5KYWUDX4VCZNXMXI2HDKE4",
              "dsqlname": "Hodnotící kritérium - Řádky objednávek vydaných",
              "dsqlvalues": "AgEGAAACAQQd8AAABgAAAgQCAQYKQ09ORElUSU9OUwECBwICBg5FdmFsdWF0aW9uRGF0ZQECAwIEBghVc2VkS2luZAECAAICAgEGBlZhbHVlcwACAgICBgZ7OkxPV30AAgAGBTQwNTQ0AgIGB3s6SElHSH0AAgAGBTQwODU4AgEGCFZBTFVFQkFHAQIEAgQGDkRBVEVGSUxURVJUWVBFAQIAAgACBQYIREFURUZST00BAgAFAAAAAAAAYJ4OQAIFBgZEQVRFVE8BAgAFAAAAAAAAmZ8OQAICBgx7SVNORUdBVElPTn0BAgAGATAGAAICBhFFdmFsdWF0aW9uRmlybV9JRAECAwIEBghVc2VkS2luZAECAAIBAgEGBlZhbHVlcwACAQICBgh7OlZBTFVFfQACAAYCJycCAQYIVkFMVUVCQUcBAgECAgYMe0lTTkVHQVRJT059AQIABgEwBgACAgYXRXZhbHVhdGlvbkZpcm1PZmZpY2VfSUQBAgMCBAYIVXNlZEtpbmQBAgACAQIBBgZWYWx1ZXMAAgECAgYIezpWQUxVRX0AAgAGDCcwMDAwMDAwMDAwJwIBBghWQUxVRUJBRwECAQICBgx7SVNORUdBVElPTn0BAgAGATAGAAICBhZFdmFsdWF0aW9uU3RvcmVDYXJkX0lEAQIDAgQGCFVzZWRLaW5kAQIAAgECAQYGVmFsdWVzAAIBAgIGCHs6VkFMVUV9AAIABgwnMDAwMDAwMDAwMCcCAQYIVkFMVUVCQUcBAgECAgYMe0lTTkVHQVRJT059AQIABgEwBgACAgYaRXZhbHVhdGlvblN0b3JlTWVudUl0ZW1fSUQBAgMCBAYIVXNlZEtpbmQBAgACAQIBBgZWYWx1ZXMAAgECAgYIezpWYWx1ZX0AAgAGDCcwMDAwMDAwMDAwJwIBBghWQUxVRUJBRwECAwICBgp7V0lUSE5VTEx9AQIABgEwAgIGDntXSVRIQ0hJTERSRU59AQIABgEwAgIGEXtFWFRFTkRFRFNPUlRJTkd9AQIABgEwBgACAgYPRGVsaXZlcmVkT25UaW1lAQIDAgQGCFVzZWRLaW5kAQIAAgECAQYGVmFsdWVzAAIBAgIGCHs6VkFMVUV9AAIABgMnTicCAQYIVkFMVUVCQUcBAgAGAAICBhBJbmNsdWRlUmV2aXNpb25zAQIDAgQGCFVzZWRLaW5kAQIAAgECAQYGVmFsdWVzAAIBAgIGCHs6VkFMVUV9AAIABgMnTicCAQYIVkFMVUVCQUcBAgAGAAIBBgZPUkRFUlMBAgACAwYPU09SVEJZT0JKRUNUS0VZAQIACAICBhFTT1JUT0JKRUNUS0VZTkFNRQECAAYA",
              "id": "2000000000",
              "name": "N",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 2
            }
          ],
          "Description": "Kritérium dodržování dodací lhůty někdy též označované OTIF (on-time-in-full). Pro hodnocení dodavatele vyhledá všechny řádky vydaných objednávek typu 3 s datem dodání spadajícím do vyhodnocovaného období. Následně dohledá svázané příjemky a pro jednotlivé řádky porovná žádané datum dodání v řádku objednávky se skutečným datem příjmu v příjemce. Výsledná známka se stanoví jako poměr počtu položek dodaných v termínu ku celkovému počtu posuzovaných položek krát 100. Kritérium tedy má krajní hodnoty 0 až 100. Limitní hodnota pro schválení je nastavena na 90.",
          "Expression": "if(A+N = 0, EC.MinScore, (EC.MaxScore - EC.MinScore) * A\/(A+N) + EC.MinScore)",
          "MaxScore": 100,
          "MinScore": 0,
          "Name": "Dodržování dodací lhůty",
          "Rows": [],
          "SatisfactoryScore": 90,
          "System": true
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "evaluationcriterions",
        "obj_id": "1000000000"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "evaluationcriterions",
        "obj_id": "1000000001"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "evaluationcriterions",
        "obj_id": "1000000002"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "evaluationcriterions",
        "obj_id": "1000000003"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "evaluationcriterions",
        "obj_id": "1000000004"
      }
    }
  ]
}