Kampaň

GET

/crmcampaigns

Získá kolekci BO Kampaň

GET

/crmcampaigns/{id}

Získá konkrétní BO Kampaň

POST

/crmcampaigns

Vytvoří nový BO Kampaň a vrátí jeho kompletní reprezentaci

POST

/crmcampaigns/import/crmcampaigns/{id}

Vytvoří nový BO Kampaň importem BO Kampaň. Pokud nejsou specifikovány parametry importního manažeru, dojde automaticky k importu všech nevyčerpaných řádků.

PUT

/crmcampaigns/{id}

Provede aktualizaci BO Kampaň a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

PUT

/crmcampaigns/{crmcampaign_id}/crmcampaigns/{crmcampaign_id}

Vytvoří nový BO Kampaň importem BO Kampaň. Pokud nejsou specifikovány parametry importního manažeru, dojde automaticky k importu všech nevyčerpaných řádků.

DELETE

/crmcampaigns/{id}

Smaže BO Kampaň na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

Budget number

Rozpočet, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

BusOrder_ID string (busorder) relace

Zakázka; ID objektu Zakázka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BusProject_ID string (busproject) relace

Projekt; ID objektu Projekt, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BusTransaction_ID string (bustransaction) relace

Obch. případ; ID objektu Obchodní případ, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CampaignCheckState integer

Stav kontroly, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

CampaignErrors string (0)

Chyby, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

CampaignName string (70)

Název kampaně, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CampaignState integer

Stav, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

CampaignType_ID string (crmcampaigntype) relace

Typ kampaně; ID objektu Typ kampaně, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CorrectedBy_ID string (securityuser) relace

Opravil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CreatedBy_ID string (securityuser) relace

Vytvořil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Division_ID string (division) relace

Středisko; ID objektu Středisko, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DocDate$DATE string

Datum dok., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DocQueue_ID string (docqueue) relace

Zdrojová řada; ID objektu Řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

OrdNumber integer

Pořadové číslo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Period_ID string (period) relace

Období; ID objektu Období, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

RealEndDate$DATE string

Skutečný čas dokončení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

RealExpenses number

Skutečné výdaje, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

RealStartDate$DATE string

Skutečný čas zahájení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Rows array (crmcampaignaudience) relace

Adresáti kampaní; kolekce BO Adresát kampaně, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

ScheduledEndDate$DATE string

Plánovaný čas dokončení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ScheduledStartDate$DATE string

Plánovaný čas zahájení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

CampaignCheckStateText string (15)

Stav kontroly

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (24)

Číslo dok., pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

NewRelatedDocument_ID string (10)

ID dokladu pro připojení, fkAnsiCaseSensitive

NewRelatedType integer

Typ relace

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/crmcampaigns?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/crmcampaigns/{id}
Response
{
  "Budget": null,
  "BusOrder_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "CampaignCheckState": null,
  "CampaignErrors": null,
  "CampaignName": null,
  "CampaignState": null,
  "CampaignType_ID": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "Division_ID": null,
  "DocDate$DATE": null,
  "DocQueue_ID": null,
  "ID": null,
  "ObjVersion": null,
  "OrdNumber": null,
  "Period_ID": null,
  "RealEndDate$DATE": null,
  "RealExpenses": null,
  "RealStartDate$DATE": null,
  "Rows": null,
  "ScheduledEndDate$DATE": null,
  "ScheduledStartDate$DATE": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "crmcampaigns", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/crmcampaigns/query
{"take": "1"}
Response
{
  "Budget": null,
  "BusOrder_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "CampaignCheckState": null,
  "CampaignErrors": null,
  "CampaignName": null,
  "CampaignState": null,
  "CampaignType_ID": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "Division_ID": null,
  "DocDate$DATE": null,
  "DocQueue_ID": null,
  "ID": null,
  "ObjVersion": null,
  "OrdNumber": null,
  "Period_ID": null,
  "RealEndDate$DATE": null,
  "RealExpenses": null,
  "RealStartDate$DATE": null,
  "Rows": null,
  "ScheduledEndDate$DATE": null,
  "ScheduledStartDate$DATE": null
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/crmcampaigns?select=id
Body
{
  "Budget": null,
  "BusOrder_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "CampaignCheckState": null,
  "CampaignErrors": null,
  "CampaignName": null,
  "CampaignState": null,
  "CampaignType_ID": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "Division_ID": null,
  "DocDate$DATE": null,
  "DocQueue_ID": null,
  "OrdNumber": null,
  "Period_ID": null,
  "RealEndDate$DATE": null,
  "RealExpenses": null,
  "RealStartDate$DATE": null,
  "Rows": null,
  "ScheduledEndDate$DATE": null,
  "ScheduledStartDate$DATE": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/crmcampaigns/{id}?select=id
Body
{
  "Budget": null,
  "BusOrder_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "CampaignCheckState": null,
  "CampaignErrors": null,
  "CampaignName": null,
  "CampaignState": null,
  "CampaignType_ID": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "Division_ID": null,
  "DocDate$DATE": null,
  "DocQueue_ID": null,
  "OrdNumber": null,
  "Period_ID": null,
  "RealEndDate$DATE": null,
  "RealExpenses": null,
  "RealStartDate$DATE": null,
  "Rows": null,
  "ScheduledEndDate$DATE": null,
  "ScheduledStartDate$DATE": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/crmcampaigns/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "crmcampaigns",
        "object_data": {
          "Budget": null,
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "CampaignCheckState": null,
          "CampaignErrors": null,
          "CampaignName": null,
          "CampaignState": null,
          "CampaignType_ID": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "Division_ID": null,
          "DocDate$DATE": null,
          "DocQueue_ID": null,
          "OrdNumber": null,
          "Period_ID": null,
          "RealEndDate$DATE": null,
          "RealExpenses": null,
          "RealStartDate$DATE": null,
          "Rows": null,
          "ScheduledEndDate$DATE": null,
          "ScheduledStartDate$DATE": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "crmcampaigns",
        "object_data": {
          "Budget": null,
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "CampaignCheckState": null,
          "CampaignErrors": null,
          "CampaignName": null,
          "CampaignState": null,
          "CampaignType_ID": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "Division_ID": null,
          "DocDate$DATE": null,
          "DocQueue_ID": null,
          "OrdNumber": null,
          "Period_ID": null,
          "RealEndDate$DATE": null,
          "RealExpenses": null,
          "RealStartDate$DATE": null,
          "Rows": null,
          "ScheduledEndDate$DATE": null,
          "ScheduledStartDate$DATE": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "crmcampaigns",
        "obj_id": "1600000100",
        "object_data": {
          "Budget": null,
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "CampaignCheckState": null,
          "CampaignErrors": null,
          "CampaignName": null,
          "CampaignState": null,
          "CampaignType_ID": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "Division_ID": null,
          "DocDate$DATE": null,
          "DocQueue_ID": null,
          "OrdNumber": null,
          "Period_ID": null,
          "RealEndDate$DATE": null,
          "RealExpenses": null,
          "RealStartDate$DATE": null,
          "Rows": null,
          "ScheduledEndDate$DATE": null,
          "ScheduledStartDate$DATE": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "crmcampaigns",
        "obj_id": "1600000101",
        "object_data": {
          "Budget": null,
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "CampaignCheckState": null,
          "CampaignErrors": null,
          "CampaignName": null,
          "CampaignState": null,
          "CampaignType_ID": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "Division_ID": null,
          "DocDate$DATE": null,
          "DocQueue_ID": null,
          "OrdNumber": null,
          "Period_ID": null,
          "RealEndDate$DATE": null,
          "RealExpenses": null,
          "RealStartDate$DATE": null,
          "Rows": null,
          "ScheduledEndDate$DATE": null,
          "ScheduledStartDate$DATE": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "crmcampaigns",
        "obj_id": "1600000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "crmcampaigns",
        "obj_id": "1600000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "crmcampaigns",
        "obj_id": "1600000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "crmcampaigns",
        "obj_id": "1600000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "crmcampaigns",
        "obj_id": "1600000104"
      }
    }
  ]
}