Druh srážky

GET

/docktypes

Získá kolekci BO Druh srážky

GET

/docktypes/{id}

Získá konkrétní BO Druh srážky

POST

/docktypes

Vytvoří nový BO Druh srážky a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/docktypes/{id}

Provede aktualizaci BO Druh srážky a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/docktypes/{id}

Smaže BO Druh srážky na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

AgreementDock boolean

Srážka dohodou, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BaseType integer

Typ, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Code string (10)

Kód, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CompToMinimum boolean

Minimum, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DebtCorrect boolean

Dluh, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DockFromAgreements boolean

Srážet i z dohod, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Hidden boolean

Skrytý, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

InternalDock boolean

Interní, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Name string (50)

Název, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

PartialDock boolean

Část, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Periodicity integer

Perioda, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PrintGroup string (2)

Tisk, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, fkAnsiCaseSensitive

UseLegalEffectFromDate boolean

Používat datum nabytí právní moci, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

BaseTypeText string (30)

Typ

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/docktypes?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/docktypes/{id}
Response
{
  "ID": "1000000000",
  "ObjVersion": 2,
  "Hidden": false,
  "Code": "VYZ",
  "Name": "Výživné",
  "BaseType": 0,
  "Periodicity": 1,
  "InternalDock": false,
  "DebtCorrect": true,
  "CompToMinimum": true,
  "PartialDock": true,
  "PrintGroup": "V",
  "AgreementDock": false,
  "DockFromAgreements": true,
  "UseLegalEffectFromDate": true
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "docktypes", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/docktypes/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "1000000000",
  "ObjVersion": 2,
  "Hidden": false,
  "Code": "VYZ",
  "Name": "Výživné",
  "BaseType": 0,
  "Periodicity": 1,
  "InternalDock": false,
  "DebtCorrect": true,
  "CompToMinimum": true,
  "PartialDock": true,
  "PrintGroup": "V",
  "AgreementDock": false,
  "DockFromAgreements": true,
  "UseLegalEffectFromDate": true
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/docktypes?select=id
Body
{
  "AgreementDock": false,
  "BaseType": 0,
  "Code": "VYZ",
  "CompToMinimum": true,
  "DebtCorrect": true,
  "DockFromAgreements": true,
  "Hidden": false,
  "InternalDock": false,
  "Name": "Výživné",
  "PartialDock": true,
  "Periodicity": 1,
  "PrintGroup": "V",
  "UseLegalEffectFromDate": true
}
Response
{
  "id": "1000000000"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/docktypes/{id}?select=id
Body
{
  "AgreementDock": false,
  "BaseType": 0,
  "Code": "VYZ",
  "CompToMinimum": true,
  "DebtCorrect": true,
  "DockFromAgreements": true,
  "Hidden": false,
  "InternalDock": false,
  "Name": "Výživné",
  "PartialDock": true,
  "Periodicity": 1,
  "PrintGroup": "V",
  "UseLegalEffectFromDate": true
}
Response
{
  "id": "1000000000"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/docktypes/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "docktypes",
        "object_data": {
          "AgreementDock": false,
          "BaseType": 0,
          "Code": "VYZ",
          "CompToMinimum": true,
          "DebtCorrect": true,
          "DockFromAgreements": true,
          "Hidden": false,
          "InternalDock": false,
          "Name": "Výživné",
          "PartialDock": true,
          "Periodicity": 1,
          "PrintGroup": "V",
          "UseLegalEffectFromDate": true
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "docktypes",
        "object_data": {
          "AgreementDock": false,
          "BaseType": 0,
          "Code": "VYZ",
          "CompToMinimum": true,
          "DebtCorrect": true,
          "DockFromAgreements": true,
          "Hidden": false,
          "InternalDock": false,
          "Name": "Výživné",
          "PartialDock": true,
          "Periodicity": 1,
          "PrintGroup": "V",
          "UseLegalEffectFromDate": true
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "docktypes",
        "obj_id": "1000000000",
        "object_data": {
          "AgreementDock": false,
          "BaseType": 0,
          "Code": "VYZ",
          "CompToMinimum": true,
          "DebtCorrect": true,
          "DockFromAgreements": true,
          "Hidden": false,
          "InternalDock": false,
          "Name": "Výživné",
          "PartialDock": true,
          "Periodicity": 1,
          "PrintGroup": "V",
          "UseLegalEffectFromDate": true
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "docktypes",
        "obj_id": "1000000001",
        "object_data": {
          "AgreementDock": false,
          "BaseType": 0,
          "Code": "VYZ",
          "CompToMinimum": true,
          "DebtCorrect": true,
          "DockFromAgreements": true,
          "Hidden": false,
          "InternalDock": false,
          "Name": "Výživné",
          "PartialDock": true,
          "Periodicity": 1,
          "PrintGroup": "V",
          "UseLegalEffectFromDate": true
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "docktypes",
        "obj_id": "1000000000"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "docktypes",
        "obj_id": "1000000001"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "docktypes",
        "obj_id": "1000000002"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "docktypes",
        "obj_id": "1000000003"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "docktypes",
        "obj_id": "1000000004"
      }
    }
  ]
}