Mzdové období

GET

/wageperiods

Získá kolekci BO Mzdové období

GET

/wageperiods/{id}

Získá konkrétní BO Mzdové období

POST

/wageperiods

Vytvoří nový BO Mzdové období a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/wageperiods/{id}

Provede aktualizaci BO Mzdové období a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/wageperiods/{id}

Smaže BO Mzdové období na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

Code string (10)

Kód, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DateFrom$DATE string

Od, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DateTo$DATE string

Do, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

FirstWPeriod boolean

První, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Name string (40)

Název, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Period_ID string (period) relace

Fisk.období; ID objektu Období, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Terminator boolean

Term., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

WPeriodClosed boolean

Uzav., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

WPeriodInitialized boolean

Init., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

StateText string (20)

Stav

WPeriodIsActual boolean

Aktivní

WPeriodMonth integer

Měsíc

WPeriodYear integer

Rok

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/wageperiods?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/wageperiods/{id}
Response
{
  "ID": "1900000101",
  "ObjVersion": 4,
  "DateFrom$DATE": "2015-12-31T23:00:00.000Z",
  "DateTo$DATE": "2016-01-30T23:00:00.000Z",
  "Period_ID": "2K00000101",
  "Code": "2016\/01",
  "Name": "Leden 2016",
  "WPeriodClosed": true,
  "WPeriodInitialized": true,
  "Terminator": false,
  "FirstWPeriod": true
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "wageperiods", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/wageperiods/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "1900000101",
  "ObjVersion": 4,
  "DateFrom$DATE": "2015-12-31T23:00:00.000Z",
  "DateTo$DATE": "2016-01-30T23:00:00.000Z",
  "Period_ID": "2K00000101",
  "Code": "2016\/01",
  "Name": "Leden 2016",
  "WPeriodClosed": true,
  "WPeriodInitialized": true,
  "Terminator": false,
  "FirstWPeriod": true
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/wageperiods?select=id
Body
{
  "Code": "2016\/01",
  "DateFrom$DATE": "2015-12-31T23:00:00.000Z",
  "DateTo$DATE": "2016-01-30T23:00:00.000Z",
  "FirstWPeriod": true,
  "Name": "Leden 2016",
  "Period_ID": "2K00000101",
  "Terminator": false,
  "WPeriodClosed": true,
  "WPeriodInitialized": true
}
Response
{
  "id": "1900000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/wageperiods/{id}?select=id
Body
{
  "Code": "2016\/01",
  "DateFrom$DATE": "2015-12-31T23:00:00.000Z",
  "DateTo$DATE": "2016-01-30T23:00:00.000Z",
  "FirstWPeriod": true,
  "Name": "Leden 2016",
  "Period_ID": "2K00000101",
  "Terminator": false,
  "WPeriodClosed": true,
  "WPeriodInitialized": true
}
Response
{
  "id": "1900000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/wageperiods/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "wageperiods",
        "object_data": {
          "Code": "2016\/01",
          "DateFrom$DATE": "2015-12-31T23:00:00.000Z",
          "DateTo$DATE": "2016-01-30T23:00:00.000Z",
          "FirstWPeriod": true,
          "Name": "Leden 2016",
          "Period_ID": "2K00000101",
          "Terminator": false,
          "WPeriodClosed": true,
          "WPeriodInitialized": true
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "wageperiods",
        "object_data": {
          "Code": "2016\/01",
          "DateFrom$DATE": "2015-12-31T23:00:00.000Z",
          "DateTo$DATE": "2016-01-30T23:00:00.000Z",
          "FirstWPeriod": true,
          "Name": "Leden 2016",
          "Period_ID": "2K00000101",
          "Terminator": false,
          "WPeriodClosed": true,
          "WPeriodInitialized": true
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "wageperiods",
        "obj_id": "1900000100",
        "object_data": {
          "Code": "2016\/01",
          "DateFrom$DATE": "2015-12-31T23:00:00.000Z",
          "DateTo$DATE": "2016-01-30T23:00:00.000Z",
          "FirstWPeriod": true,
          "Name": "Leden 2016",
          "Period_ID": "2K00000101",
          "Terminator": false,
          "WPeriodClosed": true,
          "WPeriodInitialized": true
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "wageperiods",
        "obj_id": "1900000101",
        "object_data": {
          "Code": "2016\/01",
          "DateFrom$DATE": "2015-12-31T23:00:00.000Z",
          "DateTo$DATE": "2016-01-30T23:00:00.000Z",
          "FirstWPeriod": true,
          "Name": "Leden 2016",
          "Period_ID": "2K00000101",
          "Terminator": false,
          "WPeriodClosed": true,
          "WPeriodInitialized": true
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "wageperiods",
        "obj_id": "1900000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "wageperiods",
        "obj_id": "1900000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "wageperiods",
        "obj_id": "1900000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "wageperiods",
        "obj_id": "1900000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "wageperiods",
        "obj_id": "1900000104"
      }
    }
  ]
}