VP - kusovník - VP - kusovník - Výdejky

Tato data jsou dostupná pouze z plmjoinputitems/plmmiplmaterialdistribution.

Metadata - Perzistentní položky

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Parent_ID string (plmjoinputitem) relace

Vlastník; ID objektu VP - kusovník, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je odkazem na vlastníka objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Quantity number

Množství, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

StoreDocument2_ID string (materialdistributionrow) relace

Řádek výdejky; ID objektu Výdej materiálu do výroby - řádek, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/plmjoinputitems/{id}/plmmiplmaterialdistribution?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/plmjoinputitems/{id}/plmmiplmaterialdistribution/{id}
Response
{
  "ID": "1000000101",
  "ObjVersion": 2,
  "Parent_ID": "2000000101",
  "StoreDocument2_ID": "1310000101",
  "Quantity": 80
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "H15RFPIHWZ0ODHZ5U3VSMFGENG", "take": "1"}
Response
{
  "ID": "1000000101",
  "ObjVersion": 2,
  "Parent_ID": "2000000101",
  "StoreDocument2_ID": "1310000101",
  "Quantity": 80
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/plmjoinputitems/{id}/plmmiplmaterialdistribution/{id}?select=id
Body
{
  "Quantity": 80,
  "StoreDocument2_ID": "1310000101"
}
Response
{
  "id": "1000000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/plmjoinputitems/{id}/plmmiplmaterialdistribution/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.