Zdravotní pojišťovna

GET

/insurancecompanies

Získá kolekci BO Zdravotní pojišťovna

GET

/insurancecompanies/{id}

Získá konkrétní BO Zdravotní pojišťovna

POST

/insurancecompanies

Vytvoří nový BO Zdravotní pojišťovna a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/insurancecompanies/{id}

Provede aktualizaci BO Zdravotní pojišťovna a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/insurancecompanies/{id}

Smaže BO Zdravotní pojišťovna na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

Account_ID string (account) relace

Anal.účet; ID objektu Účet účetního rozvrhu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Address_ID

pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

BankAccount string (42)

Bankovní účet, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Code string (10)

Kód, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ConstSymbol_ID string (constantsymbol) relace

Konst.symbol; ID objektu Konstantní symbol, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Firm_ID string (firm) relace

Firma; ID objektu Firma, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Hidden boolean

Skrytý, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Name string (50)

Název, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

PreferredCode string (10)

Preferovaný kód, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PreferredDesc string (50)

Popis, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

SpecSymbol string (12)

Spec.symbol, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

SpecSymbolMask string (10)

Maska pro generováni specifického symbolu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

VarSymbol string (10)

Variabilní symbol, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

VarSymbolMask string (10)

Maska var. symb., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

FirmOrgIdentNumber string (15)

IČO zdravotní pojišťovny

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/insurancecompanies?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/insurancecompanies/{id}
Response
{
  "ID": "1000000000",
  "ObjVersion": 4,
  "Hidden": false,
  "Code": "111",
  "Name": "Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR",
  "Address_ID": "1000003000",
  "BankAccount": "5544338890\/0100",
  "VarSymbol": "",
  "ConstSymbol_ID": "0003558000",
  "SpecSymbol": "",
  "Account_ID": "9D00000101",
  "Firm_ID": "3200000101",
  "VarSymbolMask": "",
  "SpecSymbolMask": "",
  "PreferredCode": "",
  "PreferredDesc": ""
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "insurancecompanies", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/insurancecompanies/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "1000000000",
  "ObjVersion": 4,
  "Hidden": false,
  "Code": "111",
  "Name": "Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR",
  "Address_ID": "1000003000",
  "BankAccount": "5544338890\/0100",
  "VarSymbol": "",
  "ConstSymbol_ID": "0003558000",
  "SpecSymbol": "",
  "Account_ID": "9D00000101",
  "Firm_ID": "3200000101",
  "VarSymbolMask": "",
  "SpecSymbolMask": "",
  "PreferredCode": "",
  "PreferredDesc": ""
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/insurancecompanies?select=id
Body
{
  "Account_ID": "9D00000101",
  "BankAccount": "5544338890\/0100",
  "Code": "111",
  "ConstSymbol_ID": "0003558000",
  "Firm_ID": "3200000101",
  "Hidden": false,
  "Name": "Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR",
  "PreferredCode": "",
  "PreferredDesc": "",
  "SpecSymbol": "",
  "SpecSymbolMask": "",
  "VarSymbol": "",
  "VarSymbolMask": ""
}
Response
{
  "id": "1000000000"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/insurancecompanies/{id}?select=id
Body
{
  "Account_ID": "9D00000101",
  "BankAccount": "5544338890\/0100",
  "Code": "111",
  "ConstSymbol_ID": "0003558000",
  "Firm_ID": "3200000101",
  "Hidden": false,
  "Name": "Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR",
  "PreferredCode": "",
  "PreferredDesc": "",
  "SpecSymbol": "",
  "SpecSymbolMask": "",
  "VarSymbol": "",
  "VarSymbolMask": ""
}
Response
{
  "id": "1000000000"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/insurancecompanies/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "insurancecompanies",
        "object_data": {
          "Account_ID": "9D00000101",
          "BankAccount": "5544338890\/0100",
          "Code": "111",
          "ConstSymbol_ID": "0003558000",
          "Firm_ID": "3200000101",
          "Hidden": false,
          "Name": "Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR",
          "PreferredCode": "",
          "PreferredDesc": "",
          "SpecSymbol": "",
          "SpecSymbolMask": "",
          "VarSymbol": "",
          "VarSymbolMask": ""
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "insurancecompanies",
        "object_data": {
          "Account_ID": "9D00000101",
          "BankAccount": "5544338890\/0100",
          "Code": "111",
          "ConstSymbol_ID": "0003558000",
          "Firm_ID": "3200000101",
          "Hidden": false,
          "Name": "Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR",
          "PreferredCode": "",
          "PreferredDesc": "",
          "SpecSymbol": "",
          "SpecSymbolMask": "",
          "VarSymbol": "",
          "VarSymbolMask": ""
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "insurancecompanies",
        "obj_id": "1000000000",
        "object_data": {
          "Account_ID": "9D00000101",
          "BankAccount": "5544338890\/0100",
          "Code": "111",
          "ConstSymbol_ID": "0003558000",
          "Firm_ID": "3200000101",
          "Hidden": false,
          "Name": "Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR",
          "PreferredCode": "",
          "PreferredDesc": "",
          "SpecSymbol": "",
          "SpecSymbolMask": "",
          "VarSymbol": "",
          "VarSymbolMask": ""
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "insurancecompanies",
        "obj_id": "1000000001",
        "object_data": {
          "Account_ID": "9D00000101",
          "BankAccount": "5544338890\/0100",
          "Code": "111",
          "ConstSymbol_ID": "0003558000",
          "Firm_ID": "3200000101",
          "Hidden": false,
          "Name": "Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR",
          "PreferredCode": "",
          "PreferredDesc": "",
          "SpecSymbol": "",
          "SpecSymbolMask": "",
          "VarSymbol": "",
          "VarSymbolMask": ""
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "insurancecompanies",
        "obj_id": "1000000000"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "insurancecompanies",
        "obj_id": "1000000001"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "insurancecompanies",
        "obj_id": "1000000002"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "insurancecompanies",
        "obj_id": "1000000003"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "insurancecompanies",
        "obj_id": "1000000004"
      }
    }
  ]
}