VP - kusovník

GET

/plmjoinputitems

Získá kolekci BO VP - kusovník

GET

/plmjoinputitems/{id}

Získá konkrétní BO VP - kusovník

POST

/plmjoinputitems

Vytvoří nový BO VP - kusovník a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/plmjoinputitems/{id}

Provede aktualizaci BO VP - kusovník a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/plmjoinputitems/{id}

Smaže BO VP - kusovník na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

AllowMix boolean

Mix, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BulkIssue integer

Kumulovat výdej, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ConfirmationDifferences array (plmjoinputitemconfdiff) relace

Potvrzení rozdílů; kolekce BO VP - potvrzení rozdílu materiálu při ocenění, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

DemandStatus integer

Stav poptávky, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Description string (15)

Označení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DoNotMultiply boolean

Konst. mn., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Note string (150)

Poznámka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Owner_ID string (plmjonode) relace

Vlastník; ID objektu Uzel stromu výrobního příkazu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je odkazem na vlastníka objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

PLMJOInputItemReservations array (plmjoinputitemreservation) relace

Rezervace; kolekce BO VP - rezervace, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

PLMMIPLMaterialDistribution array (plmmiplmaterialdistribution) relace

Výdejky; kolekce BO VP - výdej materiálu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

PLMMIPLRMaterialDistribution array (plmmiplrmaterialdistribution) relace

Vratky; kolekce BO VP - vrácení materiálu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

Phase_ID string (plmphase) relace

Etapa; ID objektu Etapa, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Quantity number

Množství v ev. jednotkách, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

QuantityRounding integer

Zaokrouhlení množství, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Qunit string (5)

Jednotka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

RealStoreCard_ID string (storecard) relace

Skutečně použitý materiál; ID objektu Skladová karta, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

RecordsSN boolean

Evidovat SČ, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Replaceable boolean

Aut. náhrada, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

SupposedStore_ID string (store) relace

Předpokládaný sklad; ID objektu Sklad, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

UnitRate number

Vztah, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

WastePercentage number

Ztráty, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

DistributedQuantity number

Vydáno v ev.jedn., pouze pro čtení

DistributedUnitQuantity number

Vydáno, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

PlanedUnitQuantity number

Plánováno, pouze pro čtení

ReservedQuantity number

Rezervováno, pouze pro čtení

ReservedUnitQuantity number

Rezervováno v ev.jedn., pouze pro čtení

StoreQuantityWithReplacements number

Stav skladu

UnitQuantity number

Množství

Příklady
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/plmjoinputitems?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/plmjoinputitems/{id}
Response
{
  "ID": "1000000101",
  "ObjVersion": 2,
  "PLMMIPLMaterialDistribution": [],
  "PLMMIPLRMaterialDistribution": [],
  "PLMJOInputItemReservations": [],
  "Replaceable": false,
  "RealStoreCard_ID": "9E00000101",
  "Quantity": 1.5,
  "Qunit": "m",
  "UnitRate": 1,
  "AllowMix": true,
  "Phase_ID": "1000000101",
  "Description": "",
  "Note": "",
  "RecordsSN": false,
  "SupposedStore_ID": "1500000101",
  "WastePercentage": 0,
  "QuantityRounding": 0,
  "DemandStatus": 1,
  "ConfirmationDifferences": [],
  "Owner_ID": "R000000101",
  "DoNotMultiply": false,
  "BulkIssue": 0
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "URVJ2ULRJ4B43EK1QLU3A2OXR0", "take": "1"}
Response
{
  "ID": "1000000101",
  "ObjVersion": 2,
  "PLMMIPLMaterialDistribution": [],
  "PLMMIPLRMaterialDistribution": [],
  "PLMJOInputItemReservations": [],
  "Replaceable": false,
  "RealStoreCard_ID": "9E00000101",
  "Quantity": 1.5,
  "Qunit": "m",
  "UnitRate": 1,
  "AllowMix": true,
  "Phase_ID": "1000000101",
  "Description": "",
  "Note": "",
  "RecordsSN": false,
  "SupposedStore_ID": "1500000101",
  "WastePercentage": 0,
  "QuantityRounding": 0,
  "DemandStatus": 1,
  "ConfirmationDifferences": [],
  "Owner_ID": "R000000101",
  "DoNotMultiply": false,
  "BulkIssue": 0
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/plmjoinputitems/{id}?select=id
Body
{
  "AllowMix": true,
  "BulkIssue": 0,
  "ConfirmationDifferences": [],
  "DemandStatus": 1,
  "Description": "",
  "DoNotMultiply": false,
  "Note": "",
  "PLMJOInputItemReservations": [],
  "PLMMIPLMaterialDistribution": [],
  "PLMMIPLRMaterialDistribution": [],
  "Phase_ID": "1000000101",
  "Quantity": 1.5,
  "QuantityRounding": 0,
  "Qunit": "m",
  "RealStoreCard_ID": "9E00000101",
  "RecordsSN": false,
  "Replaceable": false,
  "SupposedStore_ID": "1500000101",
  "UnitRate": 1,
  "WastePercentage": 0
}
Response
{
  "id": "1000000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/plmjoinputitems/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.