Skladová karta - Skladová karta - Typy plnění přenesení daňové povinnosti

Tato data jsou dostupná pouze z storecards/drcarticles.

Metadata - Perzistentní položky

Country_ID string (country) relace

Země; ID objektu Země, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DRCArticleQUnit string (10)

Vykazovaná jednotka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DRCArticleUnitRate number

Vztah jednotky typu plnění, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DRCArticleUnitRateRef number

Ref.vztah jednotky typu plnění, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DRCArticle_ID string (drcarticle) relace

Typ plnění - přenesení DP; ID objektu Kód typu plnění, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DRCVATMode boolean

Režim Přenesení daňové povinnosti, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Parent_ID string (headerbusinessobject) relace

Vlastník; ID objektu Hlavičkový objekt, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je odkazem na vlastníka objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/storecards/{id}/drcarticles?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/storecards/{id}/drcarticles/{id}
Response
{
  "Country_ID": null,
  "DRCArticleQUnit": null,
  "DRCArticleUnitRate": null,
  "DRCArticleUnitRateRef": null,
  "DRCArticle_ID": null,
  "DRCVATMode": null,
  "ID": null,
  "ObjVersion": null,
  "Parent_ID": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "WQN0WO41WM14PDN41XWLIRK2FC", "take": "1"}
Response
{
  "Country_ID": null,
  "DRCArticleQUnit": null,
  "DRCArticleUnitRate": null,
  "DRCArticleUnitRateRef": null,
  "DRCArticle_ID": null,
  "DRCVATMode": null,
  "ID": null,
  "ObjVersion": null,
  "Parent_ID": null
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/storecards/{id}/drcarticles/{id}?select=id
Body
{
  "Country_ID": null,
  "DRCArticleQUnit": null,
  "DRCArticleUnitRate": null,
  "DRCArticleUnitRateRef": null,
  "DRCArticle_ID": null,
  "DRCVATMode": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/storecards/{id}/drcarticles/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.