Souhrnný pracovní lístek

GET

/plmaggregateworktickets

Získá kolekci BO Souhrnný pracovní lístek

GET

/plmaggregateworktickets/{id}

Získá konkrétní BO Souhrnný pracovní lístek

POST

/plmaggregateworktickets

Vytvoří nový BO Souhrnný pracovní lístek a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/plmaggregateworktickets/{id}

Provede aktualizaci BO Souhrnný pracovní lístek a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/plmaggregateworktickets/{id}

Smaže BO Souhrnný pracovní lístek na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

AccDate$DATE string

Datum účt., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

AccDocQueue_ID string (accdocqueue) relace

Účetní řada; ID objektu Účetní řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

AccPresetDef_ID string (accpresetdefinition) relace

Předkontace; ID objektu Účetní předkontace, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Amount number

Částka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

BusOrder_ID string (busorder) relace

Zakázka; ID objektu Zakázka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BusProject_ID string (busproject) relace

Projekt; ID objektu Projekt, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BusTransaction_ID string (bustransaction) relace

Obch. případ; ID objektu Obchodní případ, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CorrectedBy_ID string (securityuser) relace

Opravil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CreatedBy_ID string (securityuser) relace

Vytvořil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Division_ID string (division) relace

Středisko; ID objektu Středisko, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DocDate$DATE string

Datum dok., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DocQueue_ID string (docqueue) relace

Zdrojová řada; ID objektu Řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

JobOrder_ID string (plmjoborder) relace

Výrobní příkaz; ID objektu Výrobní příkaz, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

OrdNumber integer

Pořadové číslo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Period_ID string (period) relace

Období; ID objektu Období, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

AccountingType integer

Jak účtovat

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Dirty boolean

Zakázané přepočítání

DisplayName string (24)

Číslo dok., pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

IsAccounted boolean

Účtováno, pouze pro čtení

NewRelatedDocument_ID string (10)

ID dokladu pro připojení, fkAnsiCaseSensitive

NewRelatedType integer

Typ relace

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/plmaggregateworktickets?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/plmaggregateworktickets/{id}
Response
{
  "ID": "1100000101",
  "ObjVersion": 2,
  "DocQueue_ID": "1L00000101",
  "Period_ID": "1E00000101",
  "OrdNumber": 1,
  "DocDate$DATE": "2013-11-14T23:00:00.000Z",
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "CorrectedBy_ID": null,
  "AccPresetDef_ID": "1007000000",
  "AccDate$DATE": "2013-11-14T23:00:00.000Z",
  "AccDocQueue_ID": "1G00000101",
  "JobOrder_ID": "2000000101",
  "Amount": 205.7,
  "Division_ID": "3400000101",
  "BusOrder_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "BusProject_ID": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "plmaggregateworktickets", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/plmaggregateworktickets/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "1100000101",
  "ObjVersion": 2,
  "DocQueue_ID": "1L00000101",
  "Period_ID": "1E00000101",
  "OrdNumber": 1,
  "DocDate$DATE": "2013-11-14T23:00:00.000Z",
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "CorrectedBy_ID": null,
  "AccPresetDef_ID": "1007000000",
  "AccDate$DATE": "2013-11-14T23:00:00.000Z",
  "AccDocQueue_ID": "1G00000101",
  "JobOrder_ID": "2000000101",
  "Amount": 205.7,
  "Division_ID": "3400000101",
  "BusOrder_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "BusProject_ID": null
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/plmaggregateworktickets?select=id
Body
{
  "AccDate$DATE": "2013-11-14T23:00:00.000Z",
  "AccDocQueue_ID": "1G00000101",
  "AccPresetDef_ID": "1007000000",
  "Amount": 205.7,
  "BusOrder_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "Division_ID": "3400000101",
  "DocDate$DATE": "2013-11-14T23:00:00.000Z",
  "DocQueue_ID": "1L00000101",
  "JobOrder_ID": "2000000101",
  "OrdNumber": 1,
  "Period_ID": "1E00000101"
}
Response
{
  "id": "1100000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/plmaggregateworktickets/{id}?select=id
Body
{
  "AccDate$DATE": "2013-11-14T23:00:00.000Z",
  "AccDocQueue_ID": "1G00000101",
  "AccPresetDef_ID": "1007000000",
  "Amount": 205.7,
  "BusOrder_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "Division_ID": "3400000101",
  "DocDate$DATE": "2013-11-14T23:00:00.000Z",
  "DocQueue_ID": "1L00000101",
  "JobOrder_ID": "2000000101",
  "OrdNumber": 1,
  "Period_ID": "1E00000101"
}
Response
{
  "id": "1100000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/plmaggregateworktickets/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "plmaggregateworktickets",
        "object_data": {
          "AccDate$DATE": "2013-11-14T23:00:00.000Z",
          "AccDocQueue_ID": "1G00000101",
          "AccPresetDef_ID": "1007000000",
          "Amount": 205.7,
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "Division_ID": "3400000101",
          "DocDate$DATE": "2013-11-14T23:00:00.000Z",
          "DocQueue_ID": "1L00000101",
          "JobOrder_ID": "2000000101",
          "OrdNumber": 1,
          "Period_ID": "1E00000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "plmaggregateworktickets",
        "object_data": {
          "AccDate$DATE": "2013-11-14T23:00:00.000Z",
          "AccDocQueue_ID": "1G00000101",
          "AccPresetDef_ID": "1007000000",
          "Amount": 205.7,
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "Division_ID": "3400000101",
          "DocDate$DATE": "2013-11-14T23:00:00.000Z",
          "DocQueue_ID": "1L00000101",
          "JobOrder_ID": "2000000101",
          "OrdNumber": 1,
          "Period_ID": "1E00000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "plmaggregateworktickets",
        "obj_id": "1100000100",
        "object_data": {
          "AccDate$DATE": "2013-11-14T23:00:00.000Z",
          "AccDocQueue_ID": "1G00000101",
          "AccPresetDef_ID": "1007000000",
          "Amount": 205.7,
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "Division_ID": "3400000101",
          "DocDate$DATE": "2013-11-14T23:00:00.000Z",
          "DocQueue_ID": "1L00000101",
          "JobOrder_ID": "2000000101",
          "OrdNumber": 1,
          "Period_ID": "1E00000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "plmaggregateworktickets",
        "obj_id": "1100000101",
        "object_data": {
          "AccDate$DATE": "2013-11-14T23:00:00.000Z",
          "AccDocQueue_ID": "1G00000101",
          "AccPresetDef_ID": "1007000000",
          "Amount": 205.7,
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "Division_ID": "3400000101",
          "DocDate$DATE": "2013-11-14T23:00:00.000Z",
          "DocQueue_ID": "1L00000101",
          "JobOrder_ID": "2000000101",
          "OrdNumber": 1,
          "Period_ID": "1E00000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "plmaggregateworktickets",
        "obj_id": "1100000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "plmaggregateworktickets",
        "obj_id": "1100000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "plmaggregateworktickets",
        "obj_id": "1100000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "plmaggregateworktickets",
        "obj_id": "1100000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "plmaggregateworktickets",
        "obj_id": "1100000104"
      }
    }
  ]
}