Procesní stav

GET

/pmstates

Získá kolekci BO Procesní stav

GET

/pmstates/{id}

Získá konkrétní BO Procesní stav

POST

/pmstates

Vytvoří nový BO Procesní stav a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/pmstates/{id}

Provede aktualizaci BO Procesní stav a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/pmstates/{id}

Smaže BO Procesní stav na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

CLSID string (26)

Identifikace skupiny, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, povinné uživatelské pole, fkAnsiCaseSensitive

Code string (50)

Kód stavu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, povinné uživatelské pole, pole je přístupná pro hromadné změny

Color integer

Barva, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

CountStatus boolean

Započítat stav do gen. OV, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

Description string (0)

Popis stavu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

Hidden boolean

Skrytý, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

SequenceNumber integer

Pořadí, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

SystemState integer

Systémový stav, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, povinné uživatelské pole, pole je přístupná pro hromadné změny

Metadata - Neperzistentní položky

CLSIDText string (150)

Skupina, pouze pro čtení

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

SystemStateText string (50)

Systémový stav, pouze pro čtení

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/pmstates?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/pmstates/{id}
Response
{
  "ID": "SDDEF00000",
  "ObjVersion": 1,
  "Hidden": false,
  "CLSID": "GF1U1H4R1ZE13HS401K0LEYWLS",
  "SystemState": 3,
  "Code": "Vyřízeno",
  "Description": "",
  "SequenceNumber": 0,
  "Color": 11363328,
  "CountStatus": true
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "pmstates", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/pmstates/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "SDDEF00000",
  "ObjVersion": 1,
  "Hidden": false,
  "CLSID": "GF1U1H4R1ZE13HS401K0LEYWLS",
  "SystemState": 3,
  "Code": "Vyřízeno",
  "Description": "",
  "SequenceNumber": 0,
  "Color": 11363328,
  "CountStatus": true
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/pmstates?select=id
Body
{
  "CLSID": "GF1U1H4R1ZE13HS401K0LEYWLS",
  "Code": "Vyřízeno",
  "Color": 11363328,
  "CountStatus": true,
  "Description": "",
  "Hidden": false,
  "SequenceNumber": 0,
  "SystemState": 3
}
Response
{
  "id": "SDDEF00000"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/pmstates/{id}?select=id
Body
{
  "CLSID": "GF1U1H4R1ZE13HS401K0LEYWLS",
  "Code": "Vyřízeno",
  "Color": 11363328,
  "CountStatus": true,
  "Description": "",
  "Hidden": false,
  "SequenceNumber": 0,
  "SystemState": 3
}
Response
{
  "id": "SDDEF00000"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/pmstates/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "pmstates",
        "object_data": {
          "CLSID": "GF1U1H4R1ZE13HS401K0LEYWLS",
          "Code": "Vyřízeno",
          "Color": 11363328,
          "CountStatus": true,
          "Description": "",
          "Hidden": false,
          "SequenceNumber": 0,
          "SystemState": 3
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "pmstates",
        "object_data": {
          "CLSID": "GF1U1H4R1ZE13HS401K0LEYWLS",
          "Code": "Vyřízeno",
          "Color": 11363328,
          "CountStatus": true,
          "Description": "",
          "Hidden": false,
          "SequenceNumber": 0,
          "SystemState": 3
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "pmstates",
        "obj_id": "SDDEF00000",
        "object_data": {
          "CLSID": "GF1U1H4R1ZE13HS401K0LEYWLS",
          "Code": "Vyřízeno",
          "Color": 11363328,
          "CountStatus": true,
          "Description": "",
          "Hidden": false,
          "SequenceNumber": 0,
          "SystemState": 3
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "pmstates",
        "obj_id": "SDDEF00001",
        "object_data": {
          "CLSID": "GF1U1H4R1ZE13HS401K0LEYWLS",
          "Code": "Vyřízeno",
          "Color": 11363328,
          "CountStatus": true,
          "Description": "",
          "Hidden": false,
          "SequenceNumber": 0,
          "SystemState": 3
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "pmstates",
        "obj_id": "SDDEF00000"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "pmstates",
        "obj_id": "SDDEF00001"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "pmstates",
        "obj_id": "SDDEF00002"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "pmstates",
        "obj_id": "SDDEF00003"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "pmstates",
        "obj_id": "SDDEF00004"
      }
    }
  ]
}