Vyloučení z upomínek

GET

/payremindersetexclusions

Získá kolekci BO Vyloučení z upomínek

GET

/payremindersetexclusions/{id}

Získá konkrétní BO Vyloučení z upomínek

POST

/payremindersetexclusions

Vytvoří nový BO Vyloučení z upomínek a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/payremindersetexclusions/{id}

Provede aktualizaci BO Vyloučení z upomínek a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/payremindersetexclusions/{id}

Smaže BO Vyloučení z upomínek na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

Description string (0)

Poznámka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

EnforceState_ID string (payreminderenforcestate) relace

Stav vymáhání; ID objektu Stav vymáhání pohledávky, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ExclDateTo$DATE string

Vyloučeno z upomínání do, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ExclReason string (100)

Důvod vyloučení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

FirstSetDate$DATE string

Datum prvního nastavení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

HandedOver boolean

Předáno vedení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

LinkSourcePK string (10)

OID zdroje, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

LinkSourceType string (2)

Typ zdroje, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, fkAnsiCaseSensitive

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Person_ID string (person) relace

Osoba; ID objektu Osoba, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/payremindersetexclusions?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/payremindersetexclusions/{id}
Response
{
  "Description": null,
  "EnforceState_ID": null,
  "ExclDateTo$DATE": null,
  "ExclReason": null,
  "FirstSetDate$DATE": null,
  "HandedOver": null,
  "ID": null,
  "LinkSourcePK": null,
  "LinkSourceType": null,
  "ObjVersion": null,
  "Person_ID": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "payremindersetexclusions", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/payremindersetexclusions/query
{"take": "1"}
Response
{
  "Description": null,
  "EnforceState_ID": null,
  "ExclDateTo$DATE": null,
  "ExclReason": null,
  "FirstSetDate$DATE": null,
  "HandedOver": null,
  "ID": null,
  "LinkSourcePK": null,
  "LinkSourceType": null,
  "ObjVersion": null,
  "Person_ID": null
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/payremindersetexclusions?select=id
Body
{
  "Description": null,
  "EnforceState_ID": null,
  "ExclDateTo$DATE": null,
  "ExclReason": null,
  "FirstSetDate$DATE": null,
  "HandedOver": null,
  "LinkSourcePK": null,
  "LinkSourceType": null,
  "Person_ID": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/payremindersetexclusions/{id}?select=id
Body
{
  "Description": null,
  "EnforceState_ID": null,
  "ExclDateTo$DATE": null,
  "ExclReason": null,
  "FirstSetDate$DATE": null,
  "HandedOver": null,
  "LinkSourcePK": null,
  "LinkSourceType": null,
  "Person_ID": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/payremindersetexclusions/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "payremindersetexclusions",
        "object_data": {
          "Description": null,
          "EnforceState_ID": null,
          "ExclDateTo$DATE": null,
          "ExclReason": null,
          "FirstSetDate$DATE": null,
          "HandedOver": null,
          "LinkSourcePK": null,
          "LinkSourceType": null,
          "Person_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "payremindersetexclusions",
        "object_data": {
          "Description": null,
          "EnforceState_ID": null,
          "ExclDateTo$DATE": null,
          "ExclReason": null,
          "FirstSetDate$DATE": null,
          "HandedOver": null,
          "LinkSourcePK": null,
          "LinkSourceType": null,
          "Person_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "payremindersetexclusions",
        "obj_id": "1600000100",
        "object_data": {
          "Description": null,
          "EnforceState_ID": null,
          "ExclDateTo$DATE": null,
          "ExclReason": null,
          "FirstSetDate$DATE": null,
          "HandedOver": null,
          "LinkSourcePK": null,
          "LinkSourceType": null,
          "Person_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "payremindersetexclusions",
        "obj_id": "1600000101",
        "object_data": {
          "Description": null,
          "EnforceState_ID": null,
          "ExclDateTo$DATE": null,
          "ExclReason": null,
          "FirstSetDate$DATE": null,
          "HandedOver": null,
          "LinkSourcePK": null,
          "LinkSourceType": null,
          "Person_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "payremindersetexclusions",
        "obj_id": "1600000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "payremindersetexclusions",
        "obj_id": "1600000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "payremindersetexclusions",
        "obj_id": "1600000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "payremindersetexclusions",
        "obj_id": "1600000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "payremindersetexclusions",
        "obj_id": "1600000104"
      }
    }
  ]
}