Šarže/sériové číslo

GET

/storebatches

Získá kolekci BO Šarže/sériové číslo

GET

/storebatches/{id}

Získá konkrétní BO Šarže/sériové číslo

POST

/storebatches

Vytvoří nový BO Šarže/sériové číslo a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/storebatches/{id}

Provede aktualizaci BO Šarže/sériové číslo a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/storebatches/{id}

Smaže BO Šarže/sériové číslo na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

ExpirationDate$DATE string

Datum expirace, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

Hidden boolean

Skrytý, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Name string (40)

Název, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Note string (0)

Poznámka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

ProductionDate$DATE string

Datum a čas výroby, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

SerialNumber boolean

Sér. číslo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Specification string (30)

Specifikace, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

StoreCard_ID string (storecard) relace

Skl. karta; ID objektu Skladová karta, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

BodyCode string (40)

Číslo kódu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Comment string (8191)

Poznámka

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

PrefixCode string (40)

Prefix kódu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

SkipNewCode boolean

Negeneruj nový kód

SuffixCode string (40)

Sufix kódu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/storebatches?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/storebatches/{id}
Response
{
  "ID": "2000000101",
  "ObjVersion": 1,
  "Hidden": false,
  "StoreCard_ID": "5100000101",
  "Name": "PALM000001",
  "ExpirationDate$DATE": "2006-06-15T22:00:00.000Z",
  "SerialNumber": true,
  "Note": "",
  "Specification": "",
  "ProductionDate$DATE": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "storebatches", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/storebatches/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "2000000101",
  "ObjVersion": 1,
  "Hidden": false,
  "StoreCard_ID": "5100000101",
  "Name": "PALM000001",
  "ExpirationDate$DATE": "2006-06-15T22:00:00.000Z",
  "SerialNumber": true,
  "Note": "",
  "Specification": "",
  "ProductionDate$DATE": null
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/storebatches?select=id
Body
{
  "ExpirationDate$DATE": "2006-06-15T22:00:00.000Z",
  "Hidden": false,
  "Name": "PALM000001",
  "Note": "",
  "ProductionDate$DATE": null,
  "SerialNumber": true,
  "Specification": "",
  "StoreCard_ID": "5100000101"
}
Response
{
  "id": "2000000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/storebatches/{id}?select=id
Body
{
  "ExpirationDate$DATE": "2006-06-15T22:00:00.000Z",
  "Hidden": false,
  "Name": "PALM000001",
  "Note": "",
  "ProductionDate$DATE": null,
  "SerialNumber": true,
  "Specification": "",
  "StoreCard_ID": "5100000101"
}
Response
{
  "id": "2000000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/storebatches/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "storebatches",
        "object_data": {
          "ExpirationDate$DATE": "2006-06-15T22:00:00.000Z",
          "Hidden": false,
          "Name": "PALM000001",
          "Note": "",
          "ProductionDate$DATE": null,
          "SerialNumber": true,
          "Specification": "",
          "StoreCard_ID": "5100000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "storebatches",
        "object_data": {
          "ExpirationDate$DATE": "2006-06-15T22:00:00.000Z",
          "Hidden": false,
          "Name": "PALM000001",
          "Note": "",
          "ProductionDate$DATE": null,
          "SerialNumber": true,
          "Specification": "",
          "StoreCard_ID": "5100000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "storebatches",
        "obj_id": "2000000100",
        "object_data": {
          "ExpirationDate$DATE": "2006-06-15T22:00:00.000Z",
          "Hidden": false,
          "Name": "PALM000001",
          "Note": "",
          "ProductionDate$DATE": null,
          "SerialNumber": true,
          "Specification": "",
          "StoreCard_ID": "5100000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "storebatches",
        "obj_id": "2000000101",
        "object_data": {
          "ExpirationDate$DATE": "2006-06-15T22:00:00.000Z",
          "Hidden": false,
          "Name": "PALM000001",
          "Note": "",
          "ProductionDate$DATE": null,
          "SerialNumber": true,
          "Specification": "",
          "StoreCard_ID": "5100000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "storebatches",
        "obj_id": "2000000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "storebatches",
        "obj_id": "2000000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "storebatches",
        "obj_id": "2000000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "storebatches",
        "obj_id": "2000000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "storebatches",
        "obj_id": "2000000104"
      }
    }
  ]
}