Dílenský úkon

GET

/plmworkscheduleitems

Získá kolekci BO Dílenský úkon

GET

/plmworkscheduleitems/{id}

Získá konkrétní BO Dílenský úkon

POST

/plmworkscheduleitems

Vytvoří nový BO Dílenský úkon a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/plmworkscheduleitems/{id}

Provede aktualizaci BO Dílenský úkon a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/plmworkscheduleitems/{id}

Smaže BO Dílenský úkon na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

ConfirmedBy_ID string (securityuser) relace

Potvrdil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DateFrom$Date string

Datum, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

JORoutine_ID string (plmjobordersroutine) relace

Operace výrobního příkazu; ID objektu VP - technologický postup, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

NoInRoutine integer

Pořadí v op., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

PlannedQuantity number

Plán. množství v ev.jedn., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Priority number

Pořadí, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ReqRoutine_ID string (plmreqroutine) relace

Operace požadavku; ID objektu Požadavek na výrobu - technologický postup, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

RequestWSI_ID string (plmworkscheduleitem) relace

Úkon požadavku; ID objektu Dílenský úkon, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Rows array (plmworkscheduleitemfix) relace

Řádky; kolekce BO Fixace, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

Status integer

Stav, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

WorkPlace_ID string (plmworkplace) relace

Pracoviště; ID objektu Pracoviště, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Worker_ID string (plmworker) relace

Pracovník; ID objektu Pracovník, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

BasedJobOrder boolean

Dle výr. příkazu

BusOrderOID string (10)

ID/zak.

CRPBeginTime string

Naplánovano od

CRPEndTime string

Naplánovano do

CanStartText string (20)

Může začít

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

DocumentBusOrder_ID string (busorder) relace

Zakázka; ID objektu Zakázka

DocumentBusProject_ID string (busproject) relace

Projekt; ID objektu Projekt

DocumentBusTransaction_ID string (bustransaction) relace

Obch. případ; ID objektu Obchodní případ

DocumentDisplayName string (30)

Název/dokl.

DocumentDivision_ID string (division) relace

Středisko; ID objektu Středisko

DocumentFirm_ID string (firm) relace

Firma; ID objektu Firma

DocumentOID string (10)

ID/dokl.

DocumentPlannedAt string

Plán. začátek/dokl.

DocumentPriority integer

Priorita/dokl.

DocumentScheduledAt string

Plán. dokončení/dokl.

DocumentStoreCard_ID string (storecard) relace

Skladová karta/dokl.; ID objektu Skladová karta

Fixed boolean

Fixováno, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

IsPhantom boolean

Duplicitní

MissedQuantity number

Chyb. množství v ev.jedn., pouze pro čtení

MissedTime number

Chybějící čas, pouze pro čtení

MissedUnitQuantity number

Chyb. množství

NodeIndex integer

Pořadí uzlu

NodeTreeLevel integer

Úroveň

PlannedTime number

Plánovaný čas, pouze pro čtení

PlannedUnitQuantity number

Plán. množství

QUnit string (5)

Jednotka

RealizedQuantity number

Real. množství v ev.jedn., pouze pro čtení

RealizedTime number

Realizovaný čas, pouze pro čtení

RealizedUnitQuantity number

Real. množství

RoutineAdvanceQuantity number

Předstih/op.

RoutineBatch boolean

Dávková/op.

RoutineCompulsoryOperation integer

Povinné/op.

RoutineCooperation boolean

Kooperace/op.

RoutineFinished boolean

Dokončující/op.

RoutineMissedQuantity number

Chyb. množstí/op.

RoutineMissedTime number

Chyb. čas/op.

RoutineMissedUnitQuantity number

Chyb. jedn. množství/op.

RoutineNote string (1024)

Poznámka operace

RoutinePhase_ID string (plmphase) relace

Etapa/op.; ID objektu Etapa

RoutinePlannedQuantity number

Plán. množství/op.

RoutinePlannedTime number

Plán. čas/op.

RoutinePlannedUnitQuantity number

Plán. jedn. množství/op.

RoutinePosition integer

Pořadí/op.

RoutineQUnit string (5)

Jednotka/op.

RoutineRealizedQuantity number

Real. množstí/op.

RoutineRealizedTime number

Real. čas/op.

RoutineRealizedUnitQuantity number

Real. jedn. množství/op.

RoutineRealizedWPlaceQuantity number

Real. množství pracoviště/op.

RoutineRealizedWPlaceTime number

Real. čas pracoviště/op.

RoutineRealizedWPlaceUnitQuantity number

Real. jedn. množství pracoviště/op.

RoutineRealizedWorkerQuantity number

Real. množství pracovníka/op.

RoutineRealizedWorkerTime number

Real. čas pracovníka/op.

RoutineRealizedWorkerUnitQuantity number

Real. jedn. množství pracovníka/op.

RoutineSalaryClass_ID string (plmsalaryclass) relace

Tarifní třída/op.; ID objektu Tarifní třída

RoutineSuspend boolean

Pozastavit do konce směny

RoutineSynergyRate number

Součinnost/op.

RoutineTAC number

TAC/op.

RoutineTBC number

TBC/op.

RoutineTitle string (150)

Operace

RoutineUnitRate number

RoutineUnitRate

RoutineWorkPlace_ID string (plmworkplace) relace

Pracoviště/op.; ID objektu Pracoviště

ShiftType_ID string (shifttype) relace

Druh směny; ID objektu Druh pracovní směny

StatusText string (20)

Stav

StoreCard_ID string (storecard) relace

Skladová karta; ID objektu Skladová karta

Title string (100)

Popis

UnitRate number

Vztah

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/plmworkscheduleitems?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/plmworkscheduleitems/{id}
Response
{
  "ID": "DUMMY00101",
  "ObjVersion": 2,
  "Rows": [],
  "Priority": 0,
  "ReqRoutine_ID": null,
  "JORoutine_ID": null,
  "Worker_ID": null,
  "WorkPlace_ID": null,
  "PlannedQuantity": 0,
  "Status": 4,
  "DateFrom$Date": null,
  "ConfirmedBy_ID": null,
  "NoInRoutine": 1,
  "RequestWSI_ID": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "plmworkscheduleitems", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/plmworkscheduleitems/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "DUMMY00101",
  "ObjVersion": 2,
  "Rows": [],
  "Priority": 0,
  "ReqRoutine_ID": null,
  "JORoutine_ID": null,
  "Worker_ID": null,
  "WorkPlace_ID": null,
  "PlannedQuantity": 0,
  "Status": 4,
  "DateFrom$Date": null,
  "ConfirmedBy_ID": null,
  "NoInRoutine": 1,
  "RequestWSI_ID": null
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/plmworkscheduleitems?select=id
Body
{
  "ConfirmedBy_ID": null,
  "DateFrom$Date": null,
  "JORoutine_ID": null,
  "NoInRoutine": 1,
  "PlannedQuantity": 0,
  "Priority": 0,
  "ReqRoutine_ID": null,
  "RequestWSI_ID": null,
  "Rows": [],
  "Status": 4,
  "WorkPlace_ID": null,
  "Worker_ID": null
}
Response
{
  "id": "DUMMY00101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/plmworkscheduleitems/{id}?select=id
Body
{
  "ConfirmedBy_ID": null,
  "DateFrom$Date": null,
  "JORoutine_ID": null,
  "NoInRoutine": 1,
  "PlannedQuantity": 0,
  "Priority": 0,
  "ReqRoutine_ID": null,
  "RequestWSI_ID": null,
  "Rows": [],
  "Status": 4,
  "WorkPlace_ID": null,
  "Worker_ID": null
}
Response
{
  "id": "DUMMY00101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/plmworkscheduleitems/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "plmworkscheduleitems",
        "object_data": {
          "ConfirmedBy_ID": null,
          "DateFrom$Date": null,
          "JORoutine_ID": null,
          "NoInRoutine": 1,
          "PlannedQuantity": 0,
          "Priority": 0,
          "ReqRoutine_ID": null,
          "RequestWSI_ID": null,
          "Rows": [],
          "Status": 4,
          "WorkPlace_ID": null,
          "Worker_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "plmworkscheduleitems",
        "object_data": {
          "ConfirmedBy_ID": null,
          "DateFrom$Date": null,
          "JORoutine_ID": null,
          "NoInRoutine": 1,
          "PlannedQuantity": 0,
          "Priority": 0,
          "ReqRoutine_ID": null,
          "RequestWSI_ID": null,
          "Rows": [],
          "Status": 4,
          "WorkPlace_ID": null,
          "Worker_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "plmworkscheduleitems",
        "obj_id": "DUMMY00100",
        "object_data": {
          "ConfirmedBy_ID": null,
          "DateFrom$Date": null,
          "JORoutine_ID": null,
          "NoInRoutine": 1,
          "PlannedQuantity": 0,
          "Priority": 0,
          "ReqRoutine_ID": null,
          "RequestWSI_ID": null,
          "Rows": [],
          "Status": 4,
          "WorkPlace_ID": null,
          "Worker_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "plmworkscheduleitems",
        "obj_id": "DUMMY00101",
        "object_data": {
          "ConfirmedBy_ID": null,
          "DateFrom$Date": null,
          "JORoutine_ID": null,
          "NoInRoutine": 1,
          "PlannedQuantity": 0,
          "Priority": 0,
          "ReqRoutine_ID": null,
          "RequestWSI_ID": null,
          "Rows": [],
          "Status": 4,
          "WorkPlace_ID": null,
          "Worker_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "plmworkscheduleitems",
        "obj_id": "DUMMY00100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "plmworkscheduleitems",
        "obj_id": "DUMMY00101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "plmworkscheduleitems",
        "obj_id": "DUMMY00102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "plmworkscheduleitems",
        "obj_id": "DUMMY00103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "plmworkscheduleitems",
        "obj_id": "DUMMY00104"
      }
    }
  ]
}