Docházka - Přehled docházky

GET

/wlworklogs

Získá kolekci BO Docházka - Přehled docházky

GET

/wlworklogs/{id}

Získá konkrétní BO Docházka - Přehled docházky

POST

/wlworklogs

Vytvoří nový BO Docházka - Přehled docházky a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/wlworklogs/{id}

Provede aktualizaci BO Docházka - Přehled docházky a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/wlworklogs/{id}

Smaže BO Docházka - Přehled docházky na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

BaseType integer

Základní typ, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BeginDate$DATE string

Datum a čas počátku, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BusOrder_ID string (busorder) relace

Zakázka; ID objektu Zakázka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BusProject_ID string (busproject) relace

Projekt; ID objektu Projekt, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BusTransaction_ID string (bustransaction) relace

Obchodní případ; ID objektu Obchodní případ, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ClosedDate$DATE string

Datum uzavření, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

ClosingWPeriod_ID string (wageperiod) relace

Mzdové období uzavření; ID objektu Mzdové období, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Closing_ID string (wlclosing) relace

Uzávěrka; ID objektu Docházka - uzávěrka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

CorrectedBy_ID string (securityuser) relace

Opravil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CreatedBy_ID string (securityuser) relace

Vytvořil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Description string (100)

Poznámka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Division_ID string (division) relace

Středisko; ID objektu Středisko, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

EndDate$DATE string

Datum a čas konce, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

EntryStatus integer

Status záznamu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

EntryType_ID string (wlentrytype) relace

Typ záznamu; ID objektu Docházka - Druh činnosti, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

EntryValue number

Hodnota záznamu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

EnvHours number

Hodiny ve st. prostředí, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

FeastHours number

Hodiny ve svátek, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

NightHours number

Hodiny v noci, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

WEndHours number

Hodiny o víkendu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Worker_ID string (wlworker) relace

Pracovník; ID objektu Docházka - pracovníci, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DefTypeAsText string (30)

Status záznamu

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

DurationInDays number

Čas ve dnech

DurationInHours number

Čas v hodinách

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

LengthDate$DATE string

Datum a čas konce - délka

NetDurationInDays number

Čistý čas ve dnech

NetDurationInHours number

Čistý čas v hodinách

NetLengthDate string

Čistý čas bez nepřítomností

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/wlworklogs?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/wlworklogs/{id}
Response
{
  "ID": "1000000101",
  "ObjVersion": 1,
  "Worker_ID": "2000000101",
  "EntryType_ID": "1000000000",
  "Description": "Odpracovaný čas",
  "BaseType": 0,
  "EntryValue": 0,
  "BeginDate$DATE": "2015-01-02T07:00:00.000Z",
  "EndDate$DATE": "2015-01-02T15:30:00.000Z",
  "ClosedDate$DATE": null,
  "ClosingWPeriod_ID": null,
  "EntryStatus": 0,
  "Division_ID": "2100000101",
  "BusOrder_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "CreatedBy_ID": "1200000101",
  "CorrectedBy_ID": null,
  "Closing_ID": null,
  "FeastHours": 0,
  "NightHours": 0,
  "EnvHours": 0,
  "WEndHours": 0
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "wlworklogs", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/wlworklogs/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "1000000101",
  "ObjVersion": 1,
  "Worker_ID": "2000000101",
  "EntryType_ID": "1000000000",
  "Description": "Odpracovaný čas",
  "BaseType": 0,
  "EntryValue": 0,
  "BeginDate$DATE": "2015-01-02T07:00:00.000Z",
  "EndDate$DATE": "2015-01-02T15:30:00.000Z",
  "ClosedDate$DATE": null,
  "ClosingWPeriod_ID": null,
  "EntryStatus": 0,
  "Division_ID": "2100000101",
  "BusOrder_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "CreatedBy_ID": "1200000101",
  "CorrectedBy_ID": null,
  "Closing_ID": null,
  "FeastHours": 0,
  "NightHours": 0,
  "EnvHours": 0,
  "WEndHours": 0
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/wlworklogs?select=id
Body
{
  "BaseType": 0,
  "BeginDate$DATE": "2015-01-02T07:00:00.000Z",
  "BusOrder_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "ClosedDate$DATE": null,
  "ClosingWPeriod_ID": null,
  "Closing_ID": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedBy_ID": "1200000101",
  "Description": "Odpracovaný čas",
  "Division_ID": "2100000101",
  "EndDate$DATE": "2015-01-02T15:30:00.000Z",
  "EntryStatus": 0,
  "EntryType_ID": "1000000000",
  "EntryValue": 0,
  "EnvHours": 0,
  "FeastHours": 0,
  "NightHours": 0,
  "WEndHours": 0,
  "Worker_ID": "2000000101"
}
Response
{
  "id": "1000000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/wlworklogs/{id}?select=id
Body
{
  "BaseType": 0,
  "BeginDate$DATE": "2015-01-02T07:00:00.000Z",
  "BusOrder_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "ClosedDate$DATE": null,
  "ClosingWPeriod_ID": null,
  "Closing_ID": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedBy_ID": "1200000101",
  "Description": "Odpracovaný čas",
  "Division_ID": "2100000101",
  "EndDate$DATE": "2015-01-02T15:30:00.000Z",
  "EntryStatus": 0,
  "EntryType_ID": "1000000000",
  "EntryValue": 0,
  "EnvHours": 0,
  "FeastHours": 0,
  "NightHours": 0,
  "WEndHours": 0,
  "Worker_ID": "2000000101"
}
Response
{
  "id": "1000000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/wlworklogs/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "wlworklogs",
        "object_data": {
          "BaseType": 0,
          "BeginDate$DATE": "2015-01-02T07:00:00.000Z",
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "ClosedDate$DATE": null,
          "ClosingWPeriod_ID": null,
          "Closing_ID": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": "1200000101",
          "Description": "Odpracovaný čas",
          "Division_ID": "2100000101",
          "EndDate$DATE": "2015-01-02T15:30:00.000Z",
          "EntryStatus": 0,
          "EntryType_ID": "1000000000",
          "EntryValue": 0,
          "EnvHours": 0,
          "FeastHours": 0,
          "NightHours": 0,
          "WEndHours": 0,
          "Worker_ID": "2000000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "wlworklogs",
        "object_data": {
          "BaseType": 0,
          "BeginDate$DATE": "2015-01-02T07:00:00.000Z",
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "ClosedDate$DATE": null,
          "ClosingWPeriod_ID": null,
          "Closing_ID": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": "1200000101",
          "Description": "Odpracovaný čas",
          "Division_ID": "2100000101",
          "EndDate$DATE": "2015-01-02T15:30:00.000Z",
          "EntryStatus": 0,
          "EntryType_ID": "1000000000",
          "EntryValue": 0,
          "EnvHours": 0,
          "FeastHours": 0,
          "NightHours": 0,
          "WEndHours": 0,
          "Worker_ID": "2000000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "wlworklogs",
        "obj_id": "1000000100",
        "object_data": {
          "BaseType": 0,
          "BeginDate$DATE": "2015-01-02T07:00:00.000Z",
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "ClosedDate$DATE": null,
          "ClosingWPeriod_ID": null,
          "Closing_ID": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": "1200000101",
          "Description": "Odpracovaný čas",
          "Division_ID": "2100000101",
          "EndDate$DATE": "2015-01-02T15:30:00.000Z",
          "EntryStatus": 0,
          "EntryType_ID": "1000000000",
          "EntryValue": 0,
          "EnvHours": 0,
          "FeastHours": 0,
          "NightHours": 0,
          "WEndHours": 0,
          "Worker_ID": "2000000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "wlworklogs",
        "obj_id": "1000000101",
        "object_data": {
          "BaseType": 0,
          "BeginDate$DATE": "2015-01-02T07:00:00.000Z",
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "ClosedDate$DATE": null,
          "ClosingWPeriod_ID": null,
          "Closing_ID": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": "1200000101",
          "Description": "Odpracovaný čas",
          "Division_ID": "2100000101",
          "EndDate$DATE": "2015-01-02T15:30:00.000Z",
          "EntryStatus": 0,
          "EntryType_ID": "1000000000",
          "EntryValue": 0,
          "EnvHours": 0,
          "FeastHours": 0,
          "NightHours": 0,
          "WEndHours": 0,
          "Worker_ID": "2000000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "wlworklogs",
        "obj_id": "1000000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "wlworklogs",
        "obj_id": "1000000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "wlworklogs",
        "obj_id": "1000000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "wlworklogs",
        "obj_id": "1000000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "wlworklogs",
        "obj_id": "1000000104"
      }
    }
  ]
}