Skladová uzávěrka

GET

/storeclosings

Získá kolekci BO Skladová uzávěrka

GET

/storeclosings/{id}

Získá konkrétní BO Skladová uzávěrka

POST

/storeclosings

Vytvoří nový BO Skladová uzávěrka a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/storeclosings/{id}

Provede aktualizaci BO Skladová uzávěrka a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/storeclosings/{id}

Smaže BO Skladová uzávěrka na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

ClosingDate$DATE string

Datum, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ClosingOrder integer

Identifikace, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CreatedAt$DATE string

Vytvořeno, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CreatedBy_ID string (securityuser) relace

Vytvořil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Description string (50)

Popis, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

LocalAmount number

Částka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Period_ID string (period) relace

Období; ID objektu Období, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Store_ID string (store) relace

Sklad; ID objektu Sklad, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

TypeEstimate integer

Typ oceňování, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/storeclosings?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/storeclosings/{id}
Response
{
  "ID": "OA00000101",
  "ObjVersion": 3,
  "Store_ID": "1300000101",
  "Period_ID": "2200000101",
  "ClosingDate$DATE": "2005-12-30T23:00:00.000Z",
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "Description": "",
  "LocalAmount": 0,
  "ClosingOrder": 1,
  "TypeEstimate": 1,
  "CreatedAt$DATE": "2005-12-30T23:00:00.000Z"
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "storeclosings", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/storeclosings/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "OA00000101",
  "ObjVersion": 3,
  "Store_ID": "1300000101",
  "Period_ID": "2200000101",
  "ClosingDate$DATE": "2005-12-30T23:00:00.000Z",
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "Description": "",
  "LocalAmount": 0,
  "ClosingOrder": 1,
  "TypeEstimate": 1,
  "CreatedAt$DATE": "2005-12-30T23:00:00.000Z"
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/storeclosings?select=id
Body
{
  "ClosingDate$DATE": "2005-12-30T23:00:00.000Z",
  "ClosingOrder": 1,
  "CreatedAt$DATE": "2005-12-30T23:00:00.000Z",
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "Description": "",
  "LocalAmount": 0,
  "Period_ID": "2200000101",
  "Store_ID": "1300000101",
  "TypeEstimate": 1
}
Response
{
  "id": "OA00000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/storeclosings/{id}?select=id
Body
{
  "ClosingDate$DATE": "2005-12-30T23:00:00.000Z",
  "ClosingOrder": 1,
  "CreatedAt$DATE": "2005-12-30T23:00:00.000Z",
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "Description": "",
  "LocalAmount": 0,
  "Period_ID": "2200000101",
  "Store_ID": "1300000101",
  "TypeEstimate": 1
}
Response
{
  "id": "OA00000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/storeclosings/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "storeclosings",
        "object_data": {
          "ClosingDate$DATE": "2005-12-30T23:00:00.000Z",
          "ClosingOrder": 1,
          "CreatedAt$DATE": "2005-12-30T23:00:00.000Z",
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "Description": "",
          "LocalAmount": 0,
          "Period_ID": "2200000101",
          "Store_ID": "1300000101",
          "TypeEstimate": 1
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "storeclosings",
        "object_data": {
          "ClosingDate$DATE": "2005-12-30T23:00:00.000Z",
          "ClosingOrder": 1,
          "CreatedAt$DATE": "2005-12-30T23:00:00.000Z",
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "Description": "",
          "LocalAmount": 0,
          "Period_ID": "2200000101",
          "Store_ID": "1300000101",
          "TypeEstimate": 1
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "storeclosings",
        "obj_id": "OA00000100",
        "object_data": {
          "ClosingDate$DATE": "2005-12-30T23:00:00.000Z",
          "ClosingOrder": 1,
          "CreatedAt$DATE": "2005-12-30T23:00:00.000Z",
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "Description": "",
          "LocalAmount": 0,
          "Period_ID": "2200000101",
          "Store_ID": "1300000101",
          "TypeEstimate": 1
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "storeclosings",
        "obj_id": "OA00000101",
        "object_data": {
          "ClosingDate$DATE": "2005-12-30T23:00:00.000Z",
          "ClosingOrder": 1,
          "CreatedAt$DATE": "2005-12-30T23:00:00.000Z",
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "Description": "",
          "LocalAmount": 0,
          "Period_ID": "2200000101",
          "Store_ID": "1300000101",
          "TypeEstimate": 1
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "storeclosings",
        "obj_id": "OA00000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "storeclosings",
        "obj_id": "OA00000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "storeclosings",
        "obj_id": "OA00000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "storeclosings",
        "obj_id": "OA00000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "storeclosings",
        "obj_id": "OA00000104"
      }
    }
  ]
}