Zdroj dat definovatelného importu

GET

/ieimportdatasources

Získá kolekci BO Zdroj dat definovatelného importu

GET

/ieimportdatasources/{id}

Získá konkrétní BO Zdroj dat definovatelného importu

POST

/ieimportdatasources

Vytvoří nový BO Zdroj dat definovatelného importu a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/ieimportdatasources/{id}

Provede aktualizaci BO Zdroj dat definovatelného importu a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/ieimportdatasources/{id}

Smaže BO Zdroj dat definovatelného importu na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

ArchiveDirectory string (500)

Adresář pro archivaci, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

EmailAccounts_ID string (emailaccount) relace

E-mailový účet; ID objektu E-mailový účet, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

FTPName string (500)

FTP, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

FTPPassword string (100)

FTP heslo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

FTPUserName string (100)

FTP uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

FileMask string (100)

Maska, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Hidden boolean

Skrytý, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

ImportDirectory string (500)

Adresář pro import, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ImportType integer

Typ zdroje, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Name string (50)

Název, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Code string (5)

Kód ( = název)

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/ieimportdatasources?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/ieimportdatasources/{id}
Response
{
  "ArchiveDirectory": null,
  "EmailAccounts_ID": null,
  "FTPName": null,
  "FTPPassword": null,
  "FTPUserName": null,
  "FileMask": null,
  "Hidden": null,
  "ID": null,
  "ImportDirectory": null,
  "ImportType": null,
  "Name": null,
  "ObjVersion": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "ieimportdatasources", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/ieimportdatasources/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ArchiveDirectory": null,
  "EmailAccounts_ID": null,
  "FTPName": null,
  "FTPPassword": null,
  "FTPUserName": null,
  "FileMask": null,
  "Hidden": null,
  "ID": null,
  "ImportDirectory": null,
  "ImportType": null,
  "Name": null,
  "ObjVersion": null
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/ieimportdatasources?select=id
Body
{
  "ArchiveDirectory": null,
  "EmailAccounts_ID": null,
  "FTPName": null,
  "FTPPassword": null,
  "FTPUserName": null,
  "FileMask": null,
  "Hidden": null,
  "ImportDirectory": null,
  "ImportType": null,
  "Name": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/ieimportdatasources/{id}?select=id
Body
{
  "ArchiveDirectory": null,
  "EmailAccounts_ID": null,
  "FTPName": null,
  "FTPPassword": null,
  "FTPUserName": null,
  "FileMask": null,
  "Hidden": null,
  "ImportDirectory": null,
  "ImportType": null,
  "Name": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/ieimportdatasources/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "ieimportdatasources",
        "object_data": {
          "ArchiveDirectory": null,
          "EmailAccounts_ID": null,
          "FTPName": null,
          "FTPPassword": null,
          "FTPUserName": null,
          "FileMask": null,
          "Hidden": null,
          "ImportDirectory": null,
          "ImportType": null,
          "Name": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "ieimportdatasources",
        "object_data": {
          "ArchiveDirectory": null,
          "EmailAccounts_ID": null,
          "FTPName": null,
          "FTPPassword": null,
          "FTPUserName": null,
          "FileMask": null,
          "Hidden": null,
          "ImportDirectory": null,
          "ImportType": null,
          "Name": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "ieimportdatasources",
        "obj_id": "1600000100",
        "object_data": {
          "ArchiveDirectory": null,
          "EmailAccounts_ID": null,
          "FTPName": null,
          "FTPPassword": null,
          "FTPUserName": null,
          "FileMask": null,
          "Hidden": null,
          "ImportDirectory": null,
          "ImportType": null,
          "Name": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "ieimportdatasources",
        "obj_id": "1600000101",
        "object_data": {
          "ArchiveDirectory": null,
          "EmailAccounts_ID": null,
          "FTPName": null,
          "FTPPassword": null,
          "FTPUserName": null,
          "FileMask": null,
          "Hidden": null,
          "ImportDirectory": null,
          "ImportType": null,
          "Name": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "ieimportdatasources",
        "obj_id": "1600000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "ieimportdatasources",
        "obj_id": "1600000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "ieimportdatasources",
        "obj_id": "1600000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "ieimportdatasources",
        "obj_id": "1600000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "ieimportdatasources",
        "obj_id": "1600000104"
      }
    }
  ]
}