Požadavek na změnu ceny

GET

/storepricesrequests

Získá kolekci BO Požadavek na změnu ceny

GET

/storepricesrequests/{id}

Získá konkrétní BO Požadavek na změnu ceny

POST

/storepricesrequests

Vytvoří nový BO Požadavek na změnu ceny a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/storepricesrequests/{id}

Provede aktualizaci BO Požadavek na změnu ceny a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/storepricesrequests/{id}

Smaže BO Požadavek na změnu ceny na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

Amount number

Cena, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CreatedBy_ID string (securityuser) relace

Vytvořil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CreatedDate$DATE string

Vytvořeno, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

PriceList_ID string (pricelist) relace

Ceník; ID objektu Ceník, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Price_ID string (pricedefinition) relace

Typ ceny; ID objektu Definice ceny, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

QUnit string (5)

Jednotka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

StoreCard_ID string (storecard) relace

Skl. karta; ID objektu Skladová karta, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/storepricesrequests?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/storepricesrequests/{id}
Response
{
  "Amount": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "CreatedDate$DATE": null,
  "ID": null,
  "ObjVersion": null,
  "PriceList_ID": null,
  "Price_ID": null,
  "QUnit": null,
  "StoreCard_ID": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "storepricesrequests", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/storepricesrequests/query
{"take": "1"}
Response
{
  "Amount": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "CreatedDate$DATE": null,
  "ID": null,
  "ObjVersion": null,
  "PriceList_ID": null,
  "Price_ID": null,
  "QUnit": null,
  "StoreCard_ID": null
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/storepricesrequests?select=id
Body
{
  "Amount": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "CreatedDate$DATE": null,
  "PriceList_ID": null,
  "Price_ID": null,
  "QUnit": null,
  "StoreCard_ID": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/storepricesrequests/{id}?select=id
Body
{
  "Amount": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "CreatedDate$DATE": null,
  "PriceList_ID": null,
  "Price_ID": null,
  "QUnit": null,
  "StoreCard_ID": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/storepricesrequests/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "storepricesrequests",
        "object_data": {
          "Amount": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "CreatedDate$DATE": null,
          "PriceList_ID": null,
          "Price_ID": null,
          "QUnit": null,
          "StoreCard_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "storepricesrequests",
        "object_data": {
          "Amount": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "CreatedDate$DATE": null,
          "PriceList_ID": null,
          "Price_ID": null,
          "QUnit": null,
          "StoreCard_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "storepricesrequests",
        "obj_id": "1600000100",
        "object_data": {
          "Amount": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "CreatedDate$DATE": null,
          "PriceList_ID": null,
          "Price_ID": null,
          "QUnit": null,
          "StoreCard_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "storepricesrequests",
        "obj_id": "1600000101",
        "object_data": {
          "Amount": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "CreatedDate$DATE": null,
          "PriceList_ID": null,
          "Price_ID": null,
          "QUnit": null,
          "StoreCard_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "storepricesrequests",
        "obj_id": "1600000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "storepricesrequests",
        "obj_id": "1600000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "storepricesrequests",
        "obj_id": "1600000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "storepricesrequests",
        "obj_id": "1600000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "storepricesrequests",
        "obj_id": "1600000104"
      }
    }
  ]
}