Mzdový list dílčí

GET

/wagelistpartials

Získá kolekci BO Mzdový list dílčí

GET

/wagelistpartials/{id}

Získá konkrétní BO Mzdový list dílčí

POST

/wagelistpartials

Vytvoří nový BO Mzdový list dílčí a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/wagelistpartials/{id}

Provede aktualizaci BO Mzdový list dílčí a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/wagelistpartials/{id}

Smaže BO Mzdový list dílčí na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

AdditionalCharges array (additionalcharge) relace

Příplatky; kolekce BO Příplatek, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

AfterWorkingRelation boolean

Po skončení PP, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

AverageWage number

Průměr, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v lokální měně, pole je přístupná pro hromadné změny

CalcCharts array (calcwlistpartial) relace

Výpočtová schémata; kolekce BO Schéma pro ML dílčí, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

CorrectedBy_ID string (securityuser) relace

Opravil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CreatedBy_ID string (securityuser) relace

Vytvořil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DocDate$DATE string

Datum dok., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DocQueue_ID string (docqueue) relace

Zdrojová řada; ID objektu Řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

GrossWageTotal number

Hrubá mzda, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v lokální měně, pole je přístupná pro hromadné změny

HolidayDrawDays number

Čerp. dovolená celkem (d), pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

HolidayDrawHours number

Čerp. dovolená celkem (h), pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

HolidayNumerator number

Čitatel pro dov., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v lokální měně, pole je přístupná pro hromadné změny

HolidayTotal number

Čerp. dovolená (h), pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

HolidayType_ID string (holidaytype) relace

Typ dovolené; ID objektu Druh dovolené, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

IsComputed boolean

Vypočteno, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

MonthFund number

Měs. fond, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

OldRewardLongTermTotal number

Dlouhodobé odměny celk, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v lokální měně, pole je přístupná pro hromadné změny

OldRewardPeriodLength integer

Délka obd., za které jsou odměny, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v lokální měně, pole je přístupná pro hromadné změny

OldSixMonthsReward number

Pololetní odměny, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v lokální měně, pole je přístupná pro hromadné změny

OldTwelveMonthsReward number

Roční odměny, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v lokální měně, pole je přístupná pro hromadné změny

OrdNumber integer

Pořadové číslo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

PaidHoliday number

Propl. dovolená (d), pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

PaidHolidayHours number

Propl. dovolená (h), pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

PaidHolidayTotal number

Propl. dovolená (h), pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Period_ID string (period) relace

Období; ID objektu Období, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

S_AbsenceCal number

Neoml. absence (kal. dny), pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_AbsenceCalOper number

Neoml.absence (kal.dny) z výk., pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_AbsenceCalTotal number

Neoml. absence (kal.dny) celk., pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_AbsenceHolidayShortEnter boolean

Zadat krácení dovolené(n.abs.), pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

S_AbsenceHolidayShortening number

Zadané krácení nároku na dov., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_AbsenceWork number

Neoml. absence (pr. dny), pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_AbsenceWorkHours number

Neoml. absence (pr. hod), pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_AbsenceWorkOper number

Neoml.absence (pr.dny) z výk., pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_AbsenceWorkSetByWLP number

Neoml. absence zadaná na ML, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_AbsenceWorkTotal number

Neoml. absence (pr.hod) celk., pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_AgreementIncome number

Příjmy z DPP, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v lokální měně, pole je přístupná pro hromadné změny

S_ApprenticeFee number

Odměna za práci učňů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_ApprenticeFeeOper number

Odměna za práci učňů z výkonů, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_ApprenticeFeeTotal number

Odměna za práci učňů celkem, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_ArmyCompTotal number

Vojenská povinnost, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_ArmyCompensation number

Voj. povinnost opr., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_ArmyDuty number

Vojenská služba (d), pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_ArmyExercise number

Vojenské cvičení (d), pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

S_ArmyExerciseCal number

Kalendářní dny voj. cvičení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_ArmyExerciseCalTotal number

Kal. dny voj. cvičení celkem, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_ArmyExerciseTotal number

Voj. cvičení celkem (h), pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_ArmyPerCent number

Voj. pov. proc. průměru, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_AverageCorrect number

Průměr na náhrady - korigovaný, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_AvgCompPercent number

Procento pro náhradu z průměru, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_AvgShiftLength number

Průměrná délka směny, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_BaseWage number

Základní mzda - do min. mzdy, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_BenefitName1 string (200)

Název benefitu 1, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_BenefitName2 string (200)

Název benefitu 2, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_BenefitName3 string (200)

Název benefitu 3, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_BenefitUnderInsBase1 boolean

Podléhá odvodům 1, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_BenefitUnderInsBase2 boolean

Podléhá odvodům 2, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_BenefitUnderInsBase3 boolean

Podléhá odvodům 3, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_BenefitUnderTax1 boolean

Podléhá dani 1, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_BenefitUnderTax2 boolean

Podléhá dani 2, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_BenefitUnderTax3 boolean

Podléhá dani 3, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_BenefitValue1 number

Hodnota benefitu 1, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_BenefitValue2 number

Hodnota benefitu 2, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_BenefitValue3 number

Hodnota benefitu 3, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_Bonus number

Prémie, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_BonusOper number

Prémie z výkonů, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_BonusTotal number

Prémie celkem, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_CalcFields_HolidayAction number

Výpočet čerpání dovolené, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_Category2 number

Směny v kategorii 2, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_Category2Oper number

Směny v kategorii 2 z výkonů, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_Category2Total number

Směny v kategorii 2 celkem, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_Category3 number

Směny v kategorii 3, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_Category3Oper number

Směny v kategorii 3 z výkonů, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_Category3Total number

Směny v kategorii 3 celkem, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_Category4 number

Směny v kategorii 4, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_Category4Oper number

Směny v kategorii 4 z výkonů, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_Category4Total number

Směny v kategorii 4 celkem, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_ChargesAndCompens number

Ostatní - mimo min. mzdu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_ChiefCharge number

Příplatek za vedení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_ChiefChargeOper number

Příplatek za vedení z výkonů, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_ChiefChargeTotal number

Příplatek za vedení celkem, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_ChildAndYouthCompens number

Akce pro děti a mládež (h), pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_ChildAndYouthCompsTotal number

Akce pro děti a mládež -celkem, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_ChildAndYouthHours number

Akce pro děti a mládež (h), pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_ChildAndYouthHoursTotal number

Akce pro děti a mládež (h), pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_CorporateFee number

Odměny statut. org (§6/1c), pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_CorporateFeeOper number

Odměny statut. orgánů z výkonů, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_CorporateFeeTotal number

Odměny statut. org. celkem, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_CovidRemissionClaim integer

Nárok na Antivirus C, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny, pole typu výčet hodnot

S_DisabilityPension integer

Pobírá invalidní důchod, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny, pole typu výčet hodnot

S_DisasterComp number

Náhr. při nepřiz. počasí opr., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_DisasterCompTime number

Hod. náhr. při nepřizni počasí, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_DisasterCompTotal number

Náhr. při nepřizni počasí, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_DutyCar number

Služební auto pro soukr. opr., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

S_DutyCarTotal number

Služební auto pro soukr., pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

S_EnvCharge number

Příplatek za prostředí opr., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_EnvChargeTotal number

Příplatek za prostředí, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_EnvHours number

Hodiny ve škod. prostředí, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_EnvHoursOper number

Hod. ve škod. prostředí z výk., pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_EnvHoursTotal number

Hodiny ve škod. prostředí celk, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_ExcludedDays integer

Vyloučená doba (dny), pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_ExcludedDaysAfterRetAge number

Vyloučená doba v důch. věku, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_ExcludedDaysAfterRetAgeCorr number

Vyloučená d. v důch. věku kor., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_ExcludedDaysCorrect integer

Vyloučená doba korigovaná, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_ExcludedDaysCorrection number

Vyloučené doby - oprava, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_ExcludedDaysOutSide integer

Vyloučená doba mimo pr. poměr, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_ExcusedAbsence number

Omluvená absence, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_ExecutiveFee number

Odměny jednatelů (§6/1b), pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_ExecutiveFeeOper number

Odměny jednatelů z výkonů, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_ExecutiveFeeTotal number

Odměny jednatelů celkem, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_ExitClaim boolean

Nárok na odstupné, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_ExitCompOper number

Odstupné z výkonů, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_ExitCompTotal number

Odstupné celkem, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_ExitCompensation number

Odstupné, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_ExitDemand number

Nárokovatelné odstupné, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_ExitFee number

Odchodné, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_ExitInsBaseCorrection number

Odstupné - základ ZP - oprava, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_ExitInsuranceBase number

Odstupné - základ ZP, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_ExitMultiple number

Nárok na násobek průměrné mzdy, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_Exposure number

Hodiny expozice, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

S_ExposureTotal number

Hodiny expozice celkem, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

S_FeastCharge number

Příplatek za svátek opr., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_FeastChargeTotal number

Příplatek za svátek, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_FeastHourInAbsenceAndSickness number

Hodiny svátků v nepř. a nemoci, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_FeastHours number

Hodiny ve svátek, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_FeastHoursOper number

Hodiny ve svátek z výkonů, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_FeastHoursOutOfRelation number

Hodiny svátků mimo PP, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_FeastHoursTotal number

Hodiny ve svátek celkem, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_FeastMode integer

Způsob počítání svátků, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny, pole typu výčet hodnot

S_FlatTravelComp number

Paušál. náhrada cest. výdajů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

S_Fourteen number

Čtrnáctý plat, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_FourteenOper number

Čtrnáctý plat z výkonů, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_FourteenTotal number

Čtrnáctý plat celkem, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_GrossWage number

Hrubá mzda opr., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_GrossWageCheck integer

Kontrola hrubé mzdy, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_GrossWageForAvgNetWage number

Hrubá mzda pro výpočet PČM, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_GuaranteedWage number

Zaručená mzda, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_GuaranteedWageCorrect number

Zaručená mzda upravená, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_HasSIDiscount integer

Má slevu na soc.pojištění, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny, pole typu výčet hodnot

S_HasSIDiscountEdit integer

Má slevu na soc.pojištení vyp., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny, pole typu výčet hodnot

S_HealthIns number

Pojistné ZP - oprava, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_HealthInsBase number

Základ ZP - oprava, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_HealthInsBaseCorrect number

Základ ZP, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_HealthInsBaseTotal number

Základ ZP součet, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_HealthInsCompany number

Pojistné ZP - zaměstnavatel, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_HealthInsEmployee number

Pojistné ZP - zaměstnanec, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_HealthInsUnpaidFreeDock boolean

Srazit 9% ZP za nepl. volno, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

S_Holiday number

Čerpaná dovolená (d), pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_HolidayCompTotal number

Náhrada za dovolenou, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_HolidayCompens number

Náhr. za dovolenou opr., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_HolidayDrawCheck1 integer

Kontrola čerpání dovolené 1, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_HolidayDrawCheck2 integer

Kontrola čerpání dovolené 2, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_HolidayDrawcheck3 string (10)

Kontrola čerpání dovolené 3, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_HolidayHours number

Čerpaná dovolená (h), pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_HolidayOper number

Čerpaná dovolená z výkonů, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_HolidayOperHours number

Čerpaná dovolená z výkonů (h), pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_InventionReward number

Odměna za vynálezy, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_IsHealthInsurance integer

Účasten zdravotního pojištění, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny, pole typu výčet hodnot

S_IsSocialInsurance integer

Účasten sociálního pojištění, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny, pole typu výčet hodnot

S_KurzArbeitAmount number

Kurzarbeit - částka, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

S_KurzArbeitHours number

Kurzarbeit - hodiny, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

S_LifeInsAmount number

Živ. pojištění částka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

S_LifeInsTaxBase number

Živ. pojištění daňový základ, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

S_LifeInsTaxablePart number

ŽP - neosvobozená část, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

S_LostWageCompens number

Ztráta na výdělku, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_MalfuncCompTotal number

Náhr. při poruše stroje, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_MalfunctionComp number

Náhr. při poruše stroje opr., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_MalfunctionCompTime number

Hod. náhr. při poruše stroje, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_MealAmountDays integer

Přiznaný počet dní st. paušálu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_MealAmountDaysDemand integer

Nárok na strav. paušál, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_MealAmountDaysDemandTotal integer

Nárok na strav. paušál celkem, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_MealAmountOverLimitTotal number

Strav. Paušál (nad limit), pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_MealAmountToLimitTotal number

Strav. Paušál (osvobozeno), pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_MealAmountTotal number

Strav. Paušál (celkem), pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_MealTicketCount integer

Počet vydaných stravenek, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_MealTicketDemand integer

Nárok na stravenky, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_MealTicketDemandTotal integer

Nárok na stravenky celkem, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_MealTicketDisCount integer

Počet stravenek za sníženou ce, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_MealTicketFullCount integer

Počet stravenek za plnou cenu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_MinWage number

Minimální mzda, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_MinWageCoef number

Koeficient minimální mzdy, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_MinWageCorrect number

Minimální mzda upravená, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_MixedHours number

Smíšené hodiny, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_MixedHoursTotal number

Smíšené hodiny celkem, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_NaturalWage number

Naturální mzda, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_NaturalWageForAvg number

Naturální mzda do průměru, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_NaturalWageTotal number

Natur. mzda celkem, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_NightCharge number

Příplatek za noc opr., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_NightChargeTotal number

Příplatek za noc, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_NightHours number

Hodiny v noci, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_NightHoursOper number

Hodiny v noci z výkonů, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_NightHoursTotal number

Hodiny v noci celkem, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_NormalDuty number

Normální úvazek, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_OldHolidayCompens number

Stará dovolená - oprava, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_OldHolidayCompsTotal number

Stará dovolená - celkem, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_OldHolidayDays number

Stará dovolená (d), pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_OldHolidayDrawDays number

Čerpané dny staré dov. (d), pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_OldHolidayHours number

Stará dovolená (h), pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_OldHolidayHoursFromAbsence number

Stará dovolená z nepřít. (h), pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_OldHolidayHoursTotal number

Stará dovolená - celkem (h), pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_OldHolidayOper number

Stará dovolená z výkonů (d), pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_OldHolidayPartFromOper number

Stará dov. do výše nároku (h), pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_OldOvertimeHours number

Vypořádání přesčasu (h), pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_OldOvertimeHoursTotal number

Vypořádání přesčasu-celkem (h), pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_OperDaysTotal number

Dny z výkonů v časové mzdě, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_OperHoursTotal number

Hodiny z výkonů, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_OperWageTotal number

Časová mzda z výkonů, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_OtherCharges number

Ostatní příplatky, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_OtherCompInsBase number

Ostatní náhrady - základ poj., pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_OtherCompensations number

Ostatní náhrady celkem, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_OtherObstCompTotal number

Náhr. při ost. překážkách, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_OtherObstructionComp number

Náhr. při ost. překážkách opr., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_OtherObstructionCompTime number

Hod. náhr. při ost. překážkách, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_OtherPersExp number

Ostatní os. náklady, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_OverTime number

Přesčasové hodiny, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_OverTimeAbsence number

Korekce nepřít. pro přesčas, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_OverTimeCharge number

Příplatek za přesčas opr., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_OverTimeChargeTotal number

Příplatek za přesčas, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_OverTimeTotal number

Přesčasové hodiny celkem, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_OverpaidHoliday number

Vrácení náhrady za dovolenou, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_OvertimeSubstFree number

Náhradní volno za přesčas, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_OvertimeSubstFreeTotal number

Náhr. volno za přesčas-celkem, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_POL_Dock number

PHM za soukromé cesty, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_POL_DockOper number

PHM za soukr. cesty z výkonů, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_POL_DockTotal number

PHM za soukr. cesty celkem, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_POL_Wage number

Pohonné hmoty - natur. příjem, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_PaidFeast number

Proplacené svátky (d), pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_PaidFeastCompTotal number

Náhrada za svátek, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_PaidFeastCompens number

Náhrada za svátek opr., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_PaidFeastHours number

Hodiny propl. svátků - zadané, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_PaidFeastHoursOper number

Hod. náhrad za svátek z výkonů, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_PaidFeastOper number

Proplacené svátky z výkonů, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_PaidFeastTotal number

Proplacené svátky celkem (h), pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_PaidFree number

Placené volno (h), pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_PaidFreeCompTotal number

Náhrada za placené volno, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_PaidFreeCompens number

Náhr. za plac. volno opr., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_PaidFreeOper number

Placené volno z výkonů, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_PaidFreeTotal number

Placené volno celkem (h), pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_PaidHolidayCompTotal number

Náhrada za proplac. dovolenou, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_PaidHolidayCompens number

Náhr. proplac. dovolené opr., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_PaidOldHolidayCompens number

Propl. stará dovolená - oprava, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_PaidOldHolidayCompsTotal number

Propl. stará dovolená - celkem, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_PaidOldHolidayDays number

Propl. stará dovolená (d), pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_PaidOldHolidayHours number

Propl. stará dovolená (h), pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_PaidOldHolidayHoursTotal number

Propl. st. dovol. - celkem (h), pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_PartTimeIncome number

Příjmy z PP malého rozsahu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v lokální měně, pole je přístupná pro hromadné změny

S_PercentOfAvgComp number

Náhrada daná procentem průměru, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_PercentOfAvgCompTime number

Hod. náhrady procentem průměru, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_PercentOfAvgCompTotal number

Náhr. procentem průměru-celkem, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_PersonalCharge number

Osobní příplatek, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_PersonalChargeOper number

Osobní příplatek z výkonů, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_PersonalChargeTotal number

Osobní příplatek celkem, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_PersonalRatingAmountTotal number

Osobní ohodnocení přepočtené, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

S_Phone_Dock number

Telefon, soukromé hovory, opr., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_Phone_DockTotal number

Telefon, soukromé hovory, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_QuarantineCalDays number

Kalendářní dny karantény, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_QuarantineCharge number

Přísp. při karanténě - oprava, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_QuarantineChargeTotal number

Mim. příspěvek při karanténě, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_QuarantineFromLastMonth boolean

Pokrač. karanténa (z min.měs.), pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_QuarantineSickBenefitCharge number

Náhrada za karanténu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_QuarantineWorkHours number

Zameškané hodiny v karanténě, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_Readiness number

Pracovní pohotovost (h), pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_ReadinessCompTotal number

Odměna za pracovní pohot., pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_ReadinessCompens number

Odměna za prac. pohot. opr., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_ReadinessOper number

Prac. pohotovost z výkonů, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_ReadinessTotal number

Prac. pohotovost celkem (h), pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_RenumerationForm integer

Způsob odměňování, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny, pole typu výčet hodnot

S_RepeatedBenefitName1 string (200)

Název opakovaného benefitu 1, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

S_RepeatedBenefitName2 string (200)

Název opakovaného benefitu 2, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

S_RepeatedBenefitName3 string (200)

Název opakovaného benefitu 3, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

S_RepeatedBenefitValue1 number

Hodnota opakovaného benefitu 1, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

S_RepeatedBenefitValue2 number

Hodnota opakovaného benefitu 2, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

S_RepeatedBenefitValue3 number

Hodnota opakovaného benefitu 3, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

S_RetFundAmount number

Penzijní fond částka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

S_RetFundTaxBase number

Penzijní fond základ daně, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

S_Reward number

Odměna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_RewardJubilee number

Jubilejní odměna - daň, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_RewardJubileeAllBase number

Jubilejní odměna - daň, SP, ZP, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_RewardJubileeNoneBase number

Jubilejní odměna-nepeněžní, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_RewardLongTerm number

Roční, pololetní, apod.odměna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_RewardLongTermOper number

Roční,polol.ap.odměna z výkonů, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_RewardLongTermTotal number

Roční,pololet.apod.odměna celk, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_RewardOper number

Odměna z výkonů, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_RewardPeriodLength integer

Délka obd., za které je odměna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_RewardSixMonth number

Pololetní odměna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_RewardSixMonthOper number

Pololetní odměna z výkonů, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_RewardSixMonthTotal number

Pololetní odměna celkem, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_RewardTotal number

Odměna celkem, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_RewardTwelveMonth number

Roční odměna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_RewardTwelveMonthOper number

Roční odměna z výkonů, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

S_RewardTwelveMonthTotal number

Roční odměna celkem, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_SickAbsences number

Nem. dávky a náhrady - nepřít., pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_SickAbsencesOutOfRelation number

Nem.dávky-nepřítomnost mimo PP, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

S_SickBenefits number

Nem. dávky a náhrady - částka, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_SickCompBoost number

Navýšení náhrady při PN, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_SmallOrBigCompany integer

Typ organizace, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny, pole typu výčet hodnot

S_SocInsBaseLowRate number

Základ pro sníženou sazbu SP, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_SocialIns number

Pojistné SP - oprava, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_SocialInsBase number

Základ SP - oprava, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_SocialInsBaseCorrect number

Základ SP, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_SocialInsBaseCorrectCoVidRem number

Základ SP pro Antivirus C, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_SocialInsBaseTotal number

Základ SP součet, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_SocialInsEmployee number

Pojistné SP - zaměstnanec, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_SocialInsMinimum number

Min. výdělek pro účast na NP, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_SubCharge number

Přípl. za zastupování, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_SubChargeOper number

Přípl. za zastupování z výkonů, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_SubChargeTotal number

Přípl. za zastupování celkem, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_SubtractedDays number

Doby odečt. (ELDP) - oprava, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_SubtractedDaysTotal number

Doby odečt. (ELDP), pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_SurCharge number

Doplatek do min. mzdy opr., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_SurChargeGuarantInGrossWage integer

Doplatek mzdy součástí HM, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny, pole typu výčet hodnot

S_SurChargeGuaranteed number

Doplatek do zaručené mzdy opr., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_SurChargeGuaranteedTotal number

Doplatek do zaručené mzdy, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_SurChargeTotal number

Doplatek do min. mzdy, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_TaskWage number

Úkolová mzda, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_TaskWageOper number

Úkolová mzda z výkonů, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_TaskWageTotal number

Úkolová mzda celkem, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_TaxableIncome number

Zdanitelné příjmy, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_Thirteen number

Třináctý plat, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_ThirteenOper number

Třináctý plat z výkonů, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_ThirteenTotal number

Třináctý plat celkem, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_TimeWage number

Časová mzda opr., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_TimeWageTotal number

Časová mzda, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_TravelComp number

Cestovní náhrady, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_TravelCompOper number

Cestovní náhrady z výkonů, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_TravelCompTotal number

Cestovní náhrady celkem, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_UnPaidFreeWorkHours number

Neplacené volno (hod), pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_UnpaidFreeCal number

Nepl. volno (kal. dny), pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_UnpaidFreeCalOper number

Nepl. volno (kal. dny) z výk., pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_UnpaidFreeCalTotal number

Nepl. volno (kal. dny) celkem, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_UnpaidFreeWork number

Nepl. volno (pr. dny), pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_UnpaidFreeWorkOper number

Nepl. volno (pr. dny) z výk., pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_UnpaidFreeWorkSetByWLP number

Dl. nepřítomnost zadaná na ML, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_UnpaidFreeWorkTotal number

Nepl. volno (pr. hod) celkem, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_UnresolvedOvertime number

Nevypořádaný přesčas, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_UnresolvedOvertimeTotal number

Nevypořádaný přesčas - celkem, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_UseDemandTotal boolean

Počítat na základě nároku, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

S_WEndCharge number

Příplatek za So a Ne opr., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_WEndChargeTotal number

Příplatek za So a Ne, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_WEndHours number

Hodiny v So a Ne, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_WEndHoursOper number

Hodiny v So a Ne z výkonů, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_WEndHoursTotal number

Hodiny v So a Ne celkem, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_WageDeposit number

Záloha na mzdu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_WorkActivityIncome number

Příjmy z DPČ, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v lokální měně, pole je přístupná pro hromadné změny

S_WorkDays number

Odpracované dny, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_WorkDaysOper number

Odpracované dny z výkonů, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_WorkDaysTotal number

Odpracované dny celkem, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_WorkHours number

Odpracované hodiny, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_WorkHoursOper number

Odpracované hodiny z výkonů, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_WorkHoursTotal number

Odpracované hodiny celkem, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_WorkingFundForOvertime number

Fond pracovní doby pro přesčas, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

SickBenefitDenominator number

Jmenovatel pro ND, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v lokální měně, pole je přístupná pro hromadné změny

SickBenefitNumerator number

Čitatel pro ND, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v lokální měně, pole je přístupná pro hromadné změny

TotalAbsence number

Nepřítomnost, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

TotalWorkTime number

Odpr. čas (hod), pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

WageCompensations array (wagecompensation) relace

Náhrady; kolekce BO Náhrada mzdy, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

WageForUnit number

Jedn. mzda, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v lokální měně, pole je přístupná pro hromadné změny

WageOperations array (wageoperation) relace

Výkony; kolekce BO Výkon, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

WagePeriod_ID string (wageperiod) relace

Období; ID objektu Mzdové období, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

WorkingFund number

Fond pr. doby, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

WorkingRelation_ID string (workingrelation) relace

Pr. poměr; ID objektu Pracovní poměr, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

XMLImported boolean

Importovaný ML, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

Metadata - Neperzistentní položky

CalcAvgNetWage boolean

Probíhá výpočet PČM

CalculationOrder integer

Pořadí výpočtu, pouze pro čtení

CalendarDuty number

Úvazek, pouze pro čtení

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CommonDisplayName string (16)

Spol. ML, pouze pro čtení

CommonIsComputed boolean

Spol. ML vyp., pouze pro čtení

DisplayName string (24)

Číslo dok., pouze pro čtení

Employee_ID string (employee) relace

Zaměstnanec; ID objektu Zaměstnanec

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

MainWorkingRelation boolean

Hl. prac. poměr, pouze pro čtení

NewRelatedDocument_ID string (10)

ID dokladu pro připojení, fkAnsiCaseSensitive

NewRelatedType integer

Typ relace

Pers_LastName string (30)

Příjmení, pouze pro čtení

Pers_NumPersonalNumber integer

Os.číslo numericky, pouze pro čtení

Pers_PersonalNumber string (10)

Os.číslo, pouze pro čtení

WLSickTo string

ND do data, pouze pro čtení

WageListCommon_ID string (wagelistcommon) relace

Spol. ML; ID objektu Mzdový list souhrnný, pole je přístupná pro hromadné změny

WageListFrom string

ML od data, pouze pro čtení

WageListRealFrom string

ML od data nástupu, pouze pro čtení

WageListTo string

ML do data, pouze pro čtení

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/wagelistpartials?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/wagelistpartials/{id}
Response
{
  "AdditionalCharges": null,
  "AfterWorkingRelation": null,
  "AverageWage": null,
  "CalcCharts": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "DocDate$DATE": null,
  "DocQueue_ID": null,
  "GrossWageTotal": null,
  "HolidayDrawDays": null,
  "HolidayDrawHours": null,
  "HolidayNumerator": null,
  "HolidayTotal": null,
  "HolidayType_ID": null,
  "ID": null,
  "IsComputed": null,
  "MonthFund": null,
  "ObjVersion": null,
  "OldRewardLongTermTotal": null,
  "OldRewardPeriodLength": null,
  "OldSixMonthsReward": null,
  "OldTwelveMonthsReward": null,
  "OrdNumber": null,
  "PaidHoliday": null,
  "PaidHolidayHours": null,
  "PaidHolidayTotal": null,
  "Period_ID": null,
  "S_AbsenceCal": null,
  "S_AbsenceCalOper": null,
  "S_AbsenceCalTotal": null,
  "S_AbsenceHolidayShortEnter": null,
  "S_AbsenceHolidayShortening": null,
  "S_AbsenceWork": null,
  "S_AbsenceWorkHours": null,
  "S_AbsenceWorkOper": null,
  "S_AbsenceWorkSetByWLP": null,
  "S_AbsenceWorkTotal": null,
  "S_AgreementIncome": null,
  "S_ApprenticeFee": null,
  "S_ApprenticeFeeOper": null,
  "S_ApprenticeFeeTotal": null,
  "S_ArmyCompTotal": null,
  "S_ArmyCompensation": null,
  "S_ArmyDuty": null,
  "S_ArmyExercise": null,
  "S_ArmyExerciseCal": null,
  "S_ArmyExerciseCalTotal": null,
  "S_ArmyExerciseTotal": null,
  "S_ArmyPerCent": null,
  "S_AverageCorrect": null,
  "S_AvgCompPercent": null,
  "S_AvgShiftLength": null,
  "S_BaseWage": null,
  "S_BenefitName1": null,
  "S_BenefitName2": null,
  "S_BenefitName3": null,
  "S_BenefitUnderInsBase1": null,
  "S_BenefitUnderInsBase2": null,
  "S_BenefitUnderInsBase3": null,
  "S_BenefitUnderTax1": null,
  "S_BenefitUnderTax2": null,
  "S_BenefitUnderTax3": null,
  "S_BenefitValue1": null,
  "S_BenefitValue2": null,
  "S_BenefitValue3": null,
  "S_Bonus": null,
  "S_BonusOper": null,
  "S_BonusTotal": null,
  "S_CalcFields_HolidayAction": null,
  "S_Category2": null,
  "S_Category2Oper": null,
  "S_Category2Total": null,
  "S_Category3": null,
  "S_Category3Oper": null,
  "S_Category3Total": null,
  "S_Category4": null,
  "S_Category4Oper": null,
  "S_Category4Total": null,
  "S_ChargesAndCompens": null,
  "S_ChiefCharge": null,
  "S_ChiefChargeOper": null,
  "S_ChiefChargeTotal": null,
  "S_ChildAndYouthCompens": null,
  "S_ChildAndYouthCompsTotal": null,
  "S_ChildAndYouthHours": null,
  "S_ChildAndYouthHoursTotal": null,
  "S_CorporateFee": null,
  "S_CorporateFeeOper": null,
  "S_CorporateFeeTotal": null,
  "S_CovidRemissionClaim": null,
  "S_DisabilityPension": null,
  "S_DisasterComp": null,
  "S_DisasterCompTime": null,
  "S_DisasterCompTotal": null,
  "S_DutyCar": null,
  "S_DutyCarTotal": null,
  "S_EnvCharge": null,
  "S_EnvChargeTotal": null,
  "S_EnvHours": null,
  "S_EnvHoursOper": null,
  "S_EnvHoursTotal": null,
  "S_ExcludedDays": null,
  "S_ExcludedDaysAfterRetAge": null,
  "S_ExcludedDaysAfterRetAgeCorr": null,
  "S_ExcludedDaysCorrect": null,
  "S_ExcludedDaysCorrection": null,
  "S_ExcludedDaysOutSide": null,
  "S_ExcusedAbsence": null,
  "S_ExecutiveFee": null,
  "S_ExecutiveFeeOper": null,
  "S_ExecutiveFeeTotal": null,
  "S_ExitClaim": null,
  "S_ExitCompOper": null,
  "S_ExitCompTotal": null,
  "S_ExitCompensation": null,
  "S_ExitDemand": null,
  "S_ExitFee": null,
  "S_ExitInsBaseCorrection": null,
  "S_ExitInsuranceBase": null,
  "S_ExitMultiple": null,
  "S_Exposure": null,
  "S_ExposureTotal": null,
  "S_FeastCharge": null,
  "S_FeastChargeTotal": null,
  "S_FeastHourInAbsenceAndSickness": null,
  "S_FeastHours": null,
  "S_FeastHoursOper": null,
  "S_FeastHoursOutOfRelation": null,
  "S_FeastHoursTotal": null,
  "S_FeastMode": null,
  "S_FlatTravelComp": null,
  "S_Fourteen": null,
  "S_FourteenOper": null,
  "S_FourteenTotal": null,
  "S_GrossWage": null,
  "S_GrossWageCheck": null,
  "S_GrossWageForAvgNetWage": null,
  "S_GuaranteedWage": null,
  "S_GuaranteedWageCorrect": null,
  "S_HasSIDiscount": null,
  "S_HasSIDiscountEdit": null,
  "S_HealthIns": null,
  "S_HealthInsBase": null,
  "S_HealthInsBaseCorrect": null,
  "S_HealthInsBaseTotal": null,
  "S_HealthInsCompany": null,
  "S_HealthInsEmployee": null,
  "S_HealthInsUnpaidFreeDock": null,
  "S_Holiday": null,
  "S_HolidayCompTotal": null,
  "S_HolidayCompens": null,
  "S_HolidayDrawCheck1": null,
  "S_HolidayDrawCheck2": null,
  "S_HolidayDrawcheck3": null,
  "S_HolidayHours": null,
  "S_HolidayOper": null,
  "S_HolidayOperHours": null,
  "S_InventionReward": null,
  "S_IsHealthInsurance": null,
  "S_IsSocialInsurance": null,
  "S_KurzArbeitAmount": null,
  "S_KurzArbeitHours": null,
  "S_LifeInsAmount": null,
  "S_LifeInsTaxBase": null,
  "S_LifeInsTaxablePart": null,
  "S_LostWageCompens": null,
  "S_MalfuncCompTotal": null,
  "S_MalfunctionComp": null,
  "S_MalfunctionCompTime": null,
  "S_MealAmountDays": null,
  "S_MealAmountDaysDemand": null,
  "S_MealAmountDaysDemandTotal": null,
  "S_MealAmountOverLimitTotal": null,
  "S_MealAmountToLimitTotal": null,
  "S_MealAmountTotal": null,
  "S_MealTicketCount": null,
  "S_MealTicketDemand": null,
  "S_MealTicketDemandTotal": null,
  "S_MealTicketDisCount": null,
  "S_MealTicketFullCount": null,
  "S_MinWage": null,
  "S_MinWageCoef": null,
  "S_MinWageCorrect": null,
  "S_MixedHours": null,
  "S_MixedHoursTotal": null,
  "S_NaturalWage": null,
  "S_NaturalWageForAvg": null,
  "S_NaturalWageTotal": null,
  "S_NightCharge": null,
  "S_NightChargeTotal": null,
  "S_NightHours": null,
  "S_NightHoursOper": null,
  "S_NightHoursTotal": null,
  "S_NormalDuty": null,
  "S_OldHolidayCompens": null,
  "S_OldHolidayCompsTotal": null,
  "S_OldHolidayDays": null,
  "S_OldHolidayDrawDays": null,
  "S_OldHolidayHours": null,
  "S_OldHolidayHoursFromAbsence": null,
  "S_OldHolidayHoursTotal": null,
  "S_OldHolidayOper": null,
  "S_OldHolidayPartFromOper": null,
  "S_OldOvertimeHours": null,
  "S_OldOvertimeHoursTotal": null,
  "S_OperDaysTotal": null,
  "S_OperHoursTotal": null,
  "S_OperWageTotal": null,
  "S_OtherCharges": null,
  "S_OtherCompInsBase": null,
  "S_OtherCompensations": null,
  "S_OtherObstCompTotal": null,
  "S_OtherObstructionComp": null,
  "S_OtherObstructionCompTime": null,
  "S_OtherPersExp": null,
  "S_OverTime": null,
  "S_OverTimeAbsence": null,
  "S_OverTimeCharge": null,
  "S_OverTimeChargeTotal": null,
  "S_OverTimeTotal": null,
  "S_OverpaidHoliday": null,
  "S_OvertimeSubstFree": null,
  "S_OvertimeSubstFreeTotal": null,
  "S_POL_Dock": null,
  "S_POL_DockOper": null,
  "S_POL_DockTotal": null,
  "S_POL_Wage": null,
  "S_PaidFeast": null,
  "S_PaidFeastCompTotal": null,
  "S_PaidFeastCompens": null,
  "S_PaidFeastHours": null,
  "S_PaidFeastHoursOper": null,
  "S_PaidFeastOper": null,
  "S_PaidFeastTotal": null,
  "S_PaidFree": null,
  "S_PaidFreeCompTotal": null,
  "S_PaidFreeCompens": null,
  "S_PaidFreeOper": null,
  "S_PaidFreeTotal": null,
  "S_PaidHolidayCompTotal": null,
  "S_PaidHolidayCompens": null,
  "S_PaidOldHolidayCompens": null,
  "S_PaidOldHolidayCompsTotal": null,
  "S_PaidOldHolidayDays": null,
  "S_PaidOldHolidayHours": null,
  "S_PaidOldHolidayHoursTotal": null,
  "S_PartTimeIncome": null,
  "S_PercentOfAvgComp": null,
  "S_PercentOfAvgCompTime": null,
  "S_PercentOfAvgCompTotal": null,
  "S_PersonalCharge": null,
  "S_PersonalChargeOper": null,
  "S_PersonalChargeTotal": null,
  "S_PersonalRatingAmountTotal": null,
  "S_Phone_Dock": null,
  "S_Phone_DockTotal": null,
  "S_QuarantineCalDays": null,
  "S_QuarantineCharge": null,
  "S_QuarantineChargeTotal": null,
  "S_QuarantineFromLastMonth": null,
  "S_QuarantineSickBenefitCharge": null,
  "S_QuarantineWorkHours": null,
  "S_Readiness": null,
  "S_ReadinessCompTotal": null,
  "S_ReadinessCompens": null,
  "S_ReadinessOper": null,
  "S_ReadinessTotal": null,
  "S_RenumerationForm": null,
  "S_RepeatedBenefitName1": null,
  "S_RepeatedBenefitName2": null,
  "S_RepeatedBenefitName3": null,
  "S_RepeatedBenefitValue1": null,
  "S_RepeatedBenefitValue2": null,
  "S_RepeatedBenefitValue3": null,
  "S_RetFundAmount": null,
  "S_RetFundTaxBase": null,
  "S_Reward": null,
  "S_RewardJubilee": null,
  "S_RewardJubileeAllBase": null,
  "S_RewardJubileeNoneBase": null,
  "S_RewardLongTerm": null,
  "S_RewardLongTermOper": null,
  "S_RewardLongTermTotal": null,
  "S_RewardOper": null,
  "S_RewardPeriodLength": null,
  "S_RewardSixMonth": null,
  "S_RewardSixMonthOper": null,
  "S_RewardSixMonthTotal": null,
  "S_RewardTotal": null,
  "S_RewardTwelveMonth": null,
  "S_RewardTwelveMonthOper": null,
  "S_RewardTwelveMonthTotal": null,
  "S_SickAbsences": null,
  "S_SickAbsencesOutOfRelation": null,
  "S_SickBenefits": null,
  "S_SickCompBoost": null,
  "S_SmallOrBigCompany": null,
  "S_SocInsBaseLowRate": null,
  "S_SocialIns": null,
  "S_SocialInsBase": null,
  "S_SocialInsBaseCorrect": null,
  "S_SocialInsBaseCorrectCoVidRem": null,
  "S_SocialInsBaseTotal": null,
  "S_SocialInsEmployee": null,
  "S_SocialInsMinimum": null,
  "S_SubCharge": null,
  "S_SubChargeOper": null,
  "S_SubChargeTotal": null,
  "S_SubtractedDays": null,
  "S_SubtractedDaysTotal": null,
  "S_SurCharge": null,
  "S_SurChargeGuarantInGrossWage": null,
  "S_SurChargeGuaranteed": null,
  "S_SurChargeGuaranteedTotal": null,
  "S_SurChargeTotal": null,
  "S_TaskWage": null,
  "S_TaskWageOper": null,
  "S_TaskWageTotal": null,
  "S_TaxableIncome": null,
  "S_Thirteen": null,
  "S_ThirteenOper": null,
  "S_ThirteenTotal": null,
  "S_TimeWage": null,
  "S_TimeWageTotal": null,
  "S_TravelComp": null,
  "S_TravelCompOper": null,
  "S_TravelCompTotal": null,
  "S_UnPaidFreeWorkHours": null,
  "S_UnpaidFreeCal": null,
  "S_UnpaidFreeCalOper": null,
  "S_UnpaidFreeCalTotal": null,
  "S_UnpaidFreeWork": null,
  "S_UnpaidFreeWorkOper": null,
  "S_UnpaidFreeWorkSetByWLP": null,
  "S_UnpaidFreeWorkTotal": null,
  "S_UnresolvedOvertime": null,
  "S_UnresolvedOvertimeTotal": null,
  "S_UseDemandTotal": null,
  "S_WEndCharge": null,
  "S_WEndChargeTotal": null,
  "S_WEndHours": null,
  "S_WEndHoursOper": null,
  "S_WEndHoursTotal": null,
  "S_WageDeposit": null,
  "S_WorkActivityIncome": null,
  "S_WorkDays": null,
  "S_WorkDaysOper": null,
  "S_WorkDaysTotal": null,
  "S_WorkHours": null,
  "S_WorkHoursOper": null,
  "S_WorkHoursTotal": null,
  "S_WorkingFundForOvertime": null,
  "SickBenefitDenominator": null,
  "SickBenefitNumerator": null,
  "TotalAbsence": null,
  "TotalWorkTime": null,
  "WageCompensations": null,
  "WageForUnit": null,
  "WageOperations": null,
  "WagePeriod_ID": null,
  "WorkingFund": null,
  "WorkingRelation_ID": null,
  "XMLImported": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "wagelistpartials", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/wagelistpartials/query
{"take": "1"}
Response
{
  "AdditionalCharges": null,
  "AfterWorkingRelation": null,
  "AverageWage": null,
  "CalcCharts": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "DocDate$DATE": null,
  "DocQueue_ID": null,
  "GrossWageTotal": null,
  "HolidayDrawDays": null,
  "HolidayDrawHours": null,
  "HolidayNumerator": null,
  "HolidayTotal": null,
  "HolidayType_ID": null,
  "ID": null,
  "IsComputed": null,
  "MonthFund": null,
  "ObjVersion": null,
  "OldRewardLongTermTotal": null,
  "OldRewardPeriodLength": null,
  "OldSixMonthsReward": null,
  "OldTwelveMonthsReward": null,
  "OrdNumber": null,
  "PaidHoliday": null,
  "PaidHolidayHours": null,
  "PaidHolidayTotal": null,
  "Period_ID": null,
  "S_AbsenceCal": null,
  "S_AbsenceCalOper": null,
  "S_AbsenceCalTotal": null,
  "S_AbsenceHolidayShortEnter": null,
  "S_AbsenceHolidayShortening": null,
  "S_AbsenceWork": null,
  "S_AbsenceWorkHours": null,
  "S_AbsenceWorkOper": null,
  "S_AbsenceWorkSetByWLP": null,
  "S_AbsenceWorkTotal": null,
  "S_AgreementIncome": null,
  "S_ApprenticeFee": null,
  "S_ApprenticeFeeOper": null,
  "S_ApprenticeFeeTotal": null,
  "S_ArmyCompTotal": null,
  "S_ArmyCompensation": null,
  "S_ArmyDuty": null,
  "S_ArmyExercise": null,
  "S_ArmyExerciseCal": null,
  "S_ArmyExerciseCalTotal": null,
  "S_ArmyExerciseTotal": null,
  "S_ArmyPerCent": null,
  "S_AverageCorrect": null,
  "S_AvgCompPercent": null,
  "S_AvgShiftLength": null,
  "S_BaseWage": null,
  "S_BenefitName1": null,
  "S_BenefitName2": null,
  "S_BenefitName3": null,
  "S_BenefitUnderInsBase1": null,
  "S_BenefitUnderInsBase2": null,
  "S_BenefitUnderInsBase3": null,
  "S_BenefitUnderTax1": null,
  "S_BenefitUnderTax2": null,
  "S_BenefitUnderTax3": null,
  "S_BenefitValue1": null,
  "S_BenefitValue2": null,
  "S_BenefitValue3": null,
  "S_Bonus": null,
  "S_BonusOper": null,
  "S_BonusTotal": null,
  "S_CalcFields_HolidayAction": null,
  "S_Category2": null,
  "S_Category2Oper": null,
  "S_Category2Total": null,
  "S_Category3": null,
  "S_Category3Oper": null,
  "S_Category3Total": null,
  "S_Category4": null,
  "S_Category4Oper": null,
  "S_Category4Total": null,
  "S_ChargesAndCompens": null,
  "S_ChiefCharge": null,
  "S_ChiefChargeOper": null,
  "S_ChiefChargeTotal": null,
  "S_ChildAndYouthCompens": null,
  "S_ChildAndYouthCompsTotal": null,
  "S_ChildAndYouthHours": null,
  "S_ChildAndYouthHoursTotal": null,
  "S_CorporateFee": null,
  "S_CorporateFeeOper": null,
  "S_CorporateFeeTotal": null,
  "S_CovidRemissionClaim": null,
  "S_DisabilityPension": null,
  "S_DisasterComp": null,
  "S_DisasterCompTime": null,
  "S_DisasterCompTotal": null,
  "S_DutyCar": null,
  "S_DutyCarTotal": null,
  "S_EnvCharge": null,
  "S_EnvChargeTotal": null,
  "S_EnvHours": null,
  "S_EnvHoursOper": null,
  "S_EnvHoursTotal": null,
  "S_ExcludedDays": null,
  "S_ExcludedDaysAfterRetAge": null,
  "S_ExcludedDaysAfterRetAgeCorr": null,
  "S_ExcludedDaysCorrect": null,
  "S_ExcludedDaysCorrection": null,
  "S_ExcludedDaysOutSide": null,
  "S_ExcusedAbsence": null,
  "S_ExecutiveFee": null,
  "S_ExecutiveFeeOper": null,
  "S_ExecutiveFeeTotal": null,
  "S_ExitClaim": null,
  "S_ExitCompOper": null,
  "S_ExitCompTotal": null,
  "S_ExitCompensation": null,
  "S_ExitDemand": null,
  "S_ExitFee": null,
  "S_ExitInsBaseCorrection": null,
  "S_ExitInsuranceBase": null,
  "S_ExitMultiple": null,
  "S_Exposure": null,
  "S_ExposureTotal": null,
  "S_FeastCharge": null,
  "S_FeastChargeTotal": null,
  "S_FeastHourInAbsenceAndSickness": null,
  "S_FeastHours": null,
  "S_FeastHoursOper": null,
  "S_FeastHoursOutOfRelation": null,
  "S_FeastHoursTotal": null,
  "S_FeastMode": null,
  "S_FlatTravelComp": null,
  "S_Fourteen": null,
  "S_FourteenOper": null,
  "S_FourteenTotal": null,
  "S_GrossWage": null,
  "S_GrossWageCheck": null,
  "S_GrossWageForAvgNetWage": null,
  "S_GuaranteedWage": null,
  "S_GuaranteedWageCorrect": null,
  "S_HasSIDiscount": null,
  "S_HasSIDiscountEdit": null,
  "S_HealthIns": null,
  "S_HealthInsBase": null,
  "S_HealthInsBaseCorrect": null,
  "S_HealthInsBaseTotal": null,
  "S_HealthInsCompany": null,
  "S_HealthInsEmployee": null,
  "S_HealthInsUnpaidFreeDock": null,
  "S_Holiday": null,
  "S_HolidayCompTotal": null,
  "S_HolidayCompens": null,
  "S_HolidayDrawCheck1": null,
  "S_HolidayDrawCheck2": null,
  "S_HolidayDrawcheck3": null,
  "S_HolidayHours": null,
  "S_HolidayOper": null,
  "S_HolidayOperHours": null,
  "S_InventionReward": null,
  "S_IsHealthInsurance": null,
  "S_IsSocialInsurance": null,
  "S_KurzArbeitAmount": null,
  "S_KurzArbeitHours": null,
  "S_LifeInsAmount": null,
  "S_LifeInsTaxBase": null,
  "S_LifeInsTaxablePart": null,
  "S_LostWageCompens": null,
  "S_MalfuncCompTotal": null,
  "S_MalfunctionComp": null,
  "S_MalfunctionCompTime": null,
  "S_MealAmountDays": null,
  "S_MealAmountDaysDemand": null,
  "S_MealAmountDaysDemandTotal": null,
  "S_MealAmountOverLimitTotal": null,
  "S_MealAmountToLimitTotal": null,
  "S_MealAmountTotal": null,
  "S_MealTicketCount": null,
  "S_MealTicketDemand": null,
  "S_MealTicketDemandTotal": null,
  "S_MealTicketDisCount": null,
  "S_MealTicketFullCount": null,
  "S_MinWage": null,
  "S_MinWageCoef": null,
  "S_MinWageCorrect": null,
  "S_MixedHours": null,
  "S_MixedHoursTotal": null,
  "S_NaturalWage": null,
  "S_NaturalWageForAvg": null,
  "S_NaturalWageTotal": null,
  "S_NightCharge": null,
  "S_NightChargeTotal": null,
  "S_NightHours": null,
  "S_NightHoursOper": null,
  "S_NightHoursTotal": null,
  "S_NormalDuty": null,
  "S_OldHolidayCompens": null,
  "S_OldHolidayCompsTotal": null,
  "S_OldHolidayDays": null,
  "S_OldHolidayDrawDays": null,
  "S_OldHolidayHours": null,
  "S_OldHolidayHoursFromAbsence": null,
  "S_OldHolidayHoursTotal": null,
  "S_OldHolidayOper": null,
  "S_OldHolidayPartFromOper": null,
  "S_OldOvertimeHours": null,
  "S_OldOvertimeHoursTotal": null,
  "S_OperDaysTotal": null,
  "S_OperHoursTotal": null,
  "S_OperWageTotal": null,
  "S_OtherCharges": null,
  "S_OtherCompInsBase": null,
  "S_OtherCompensations": null,
  "S_OtherObstCompTotal": null,
  "S_OtherObstructionComp": null,
  "S_OtherObstructionCompTime": null,
  "S_OtherPersExp": null,
  "S_OverTime": null,
  "S_OverTimeAbsence": null,
  "S_OverTimeCharge": null,
  "S_OverTimeChargeTotal": null,
  "S_OverTimeTotal": null,
  "S_OverpaidHoliday": null,
  "S_OvertimeSubstFree": null,
  "S_OvertimeSubstFreeTotal": null,
  "S_POL_Dock": null,
  "S_POL_DockOper": null,
  "S_POL_DockTotal": null,
  "S_POL_Wage": null,
  "S_PaidFeast": null,
  "S_PaidFeastCompTotal": null,
  "S_PaidFeastCompens": null,
  "S_PaidFeastHours": null,
  "S_PaidFeastHoursOper": null,
  "S_PaidFeastOper": null,
  "S_PaidFeastTotal": null,
  "S_PaidFree": null,
  "S_PaidFreeCompTotal": null,
  "S_PaidFreeCompens": null,
  "S_PaidFreeOper": null,
  "S_PaidFreeTotal": null,
  "S_PaidHolidayCompTotal": null,
  "S_PaidHolidayCompens": null,
  "S_PaidOldHolidayCompens": null,
  "S_PaidOldHolidayCompsTotal": null,
  "S_PaidOldHolidayDays": null,
  "S_PaidOldHolidayHours": null,
  "S_PaidOldHolidayHoursTotal": null,
  "S_PartTimeIncome": null,
  "S_PercentOfAvgComp": null,
  "S_PercentOfAvgCompTime": null,
  "S_PercentOfAvgCompTotal": null,
  "S_PersonalCharge": null,
  "S_PersonalChargeOper": null,
  "S_PersonalChargeTotal": null,
  "S_PersonalRatingAmountTotal": null,
  "S_Phone_Dock": null,
  "S_Phone_DockTotal": null,
  "S_QuarantineCalDays": null,
  "S_QuarantineCharge": null,
  "S_QuarantineChargeTotal": null,
  "S_QuarantineFromLastMonth": null,
  "S_QuarantineSickBenefitCharge": null,
  "S_QuarantineWorkHours": null,
  "S_Readiness": null,
  "S_ReadinessCompTotal": null,
  "S_ReadinessCompens": null,
  "S_ReadinessOper": null,
  "S_ReadinessTotal": null,
  "S_RenumerationForm": null,
  "S_RepeatedBenefitName1": null,
  "S_RepeatedBenefitName2": null,
  "S_RepeatedBenefitName3": null,
  "S_RepeatedBenefitValue1": null,
  "S_RepeatedBenefitValue2": null,
  "S_RepeatedBenefitValue3": null,
  "S_RetFundAmount": null,
  "S_RetFundTaxBase": null,
  "S_Reward": null,
  "S_RewardJubilee": null,
  "S_RewardJubileeAllBase": null,
  "S_RewardJubileeNoneBase": null,
  "S_RewardLongTerm": null,
  "S_RewardLongTermOper": null,
  "S_RewardLongTermTotal": null,
  "S_RewardOper": null,
  "S_RewardPeriodLength": null,
  "S_RewardSixMonth": null,
  "S_RewardSixMonthOper": null,
  "S_RewardSixMonthTotal": null,
  "S_RewardTotal": null,
  "S_RewardTwelveMonth": null,
  "S_RewardTwelveMonthOper": null,
  "S_RewardTwelveMonthTotal": null,
  "S_SickAbsences": null,
  "S_SickAbsencesOutOfRelation": null,
  "S_SickBenefits": null,
  "S_SickCompBoost": null,
  "S_SmallOrBigCompany": null,
  "S_SocInsBaseLowRate": null,
  "S_SocialIns": null,
  "S_SocialInsBase": null,
  "S_SocialInsBaseCorrect": null,
  "S_SocialInsBaseCorrectCoVidRem": null,
  "S_SocialInsBaseTotal": null,
  "S_SocialInsEmployee": null,
  "S_SocialInsMinimum": null,
  "S_SubCharge": null,
  "S_SubChargeOper": null,
  "S_SubChargeTotal": null,
  "S_SubtractedDays": null,
  "S_SubtractedDaysTotal": null,
  "S_SurCharge": null,
  "S_SurChargeGuarantInGrossWage": null,
  "S_SurChargeGuaranteed": null,
  "S_SurChargeGuaranteedTotal": null,
  "S_SurChargeTotal": null,
  "S_TaskWage": null,
  "S_TaskWageOper": null,
  "S_TaskWageTotal": null,
  "S_TaxableIncome": null,
  "S_Thirteen": null,
  "S_ThirteenOper": null,
  "S_ThirteenTotal": null,
  "S_TimeWage": null,
  "S_TimeWageTotal": null,
  "S_TravelComp": null,
  "S_TravelCompOper": null,
  "S_TravelCompTotal": null,
  "S_UnPaidFreeWorkHours": null,
  "S_UnpaidFreeCal": null,
  "S_UnpaidFreeCalOper": null,
  "S_UnpaidFreeCalTotal": null,
  "S_UnpaidFreeWork": null,
  "S_UnpaidFreeWorkOper": null,
  "S_UnpaidFreeWorkSetByWLP": null,
  "S_UnpaidFreeWorkTotal": null,
  "S_UnresolvedOvertime": null,
  "S_UnresolvedOvertimeTotal": null,
  "S_UseDemandTotal": null,
  "S_WEndCharge": null,
  "S_WEndChargeTotal": null,
  "S_WEndHours": null,
  "S_WEndHoursOper": null,
  "S_WEndHoursTotal": null,
  "S_WageDeposit": null,
  "S_WorkActivityIncome": null,
  "S_WorkDays": null,
  "S_WorkDaysOper": null,
  "S_WorkDaysTotal": null,
  "S_WorkHours": null,
  "S_WorkHoursOper": null,
  "S_WorkHoursTotal": null,
  "S_WorkingFundForOvertime": null,
  "SickBenefitDenominator": null,
  "SickBenefitNumerator": null,
  "TotalAbsence": null,
  "TotalWorkTime": null,
  "WageCompensations": null,
  "WageForUnit": null,
  "WageOperations": null,
  "WagePeriod_ID": null,
  "WorkingFund": null,
  "WorkingRelation_ID": null,
  "XMLImported": null
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/wagelistpartials?select=id
Body
{
  "AdditionalCharges": null,
  "CalcCharts": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "DocDate$DATE": null,
  "DocQueue_ID": null,
  "HolidayDrawDays": null,
  "HolidayDrawHours": null,
  "HolidayNumerator": null,
  "HolidayType_ID": null,
  "IsComputed": null,
  "OldRewardLongTermTotal": null,
  "OldRewardPeriodLength": null,
  "OldSixMonthsReward": null,
  "OldTwelveMonthsReward": null,
  "OrdNumber": null,
  "PaidHoliday": null,
  "PaidHolidayHours": null,
  "Period_ID": null,
  "S_AbsenceCal": null,
  "S_AbsenceHolidayShortEnter": null,
  "S_AbsenceHolidayShortening": null,
  "S_AbsenceWork": null,
  "S_AbsenceWorkHours": null,
  "S_ApprenticeFee": null,
  "S_ArmyCompensation": null,
  "S_ArmyDuty": null,
  "S_ArmyExercise": null,
  "S_ArmyExerciseCal": null,
  "S_ArmyPerCent": null,
  "S_AvgCompPercent": null,
  "S_BenefitName1": null,
  "S_BenefitName2": null,
  "S_BenefitName3": null,
  "S_BenefitUnderInsBase1": null,
  "S_BenefitUnderInsBase2": null,
  "S_BenefitUnderInsBase3": null,
  "S_BenefitUnderTax1": null,
  "S_BenefitUnderTax2": null,
  "S_BenefitUnderTax3": null,
  "S_BenefitValue1": null,
  "S_BenefitValue2": null,
  "S_BenefitValue3": null,
  "S_Bonus": null,
  "S_Category2": null,
  "S_Category3": null,
  "S_Category4": null,
  "S_ChiefCharge": null,
  "S_ChildAndYouthCompens": null,
  "S_ChildAndYouthHours": null,
  "S_CorporateFee": null,
  "S_DisasterComp": null,
  "S_DisasterCompTime": null,
  "S_DutyCar": null,
  "S_EnvCharge": null,
  "S_EnvHours": null,
  "S_ExcludedDaysAfterRetAgeCorr": null,
  "S_ExcludedDaysCorrection": null,
  "S_ExecutiveFee": null,
  "S_ExitClaim": null,
  "S_ExitCompensation": null,
  "S_ExitFee": null,
  "S_ExitInsBaseCorrection": null,
  "S_ExitMultiple": null,
  "S_Exposure": null,
  "S_FeastCharge": null,
  "S_FeastHourInAbsenceAndSickness": null,
  "S_FeastHours": null,
  "S_FeastHoursOutOfRelation": null,
  "S_FlatTravelComp": null,
  "S_Fourteen": null,
  "S_GrossWage": null,
  "S_HasSIDiscountEdit": null,
  "S_HealthIns": null,
  "S_HealthInsBase": null,
  "S_HealthInsUnpaidFreeDock": null,
  "S_Holiday": null,
  "S_HolidayCompens": null,
  "S_HolidayHours": null,
  "S_HolidayOperHours": null,
  "S_InventionReward": null,
  "S_LifeInsAmount": null,
  "S_LifeInsTaxBase": null,
  "S_LostWageCompens": null,
  "S_MalfunctionComp": null,
  "S_MalfunctionCompTime": null,
  "S_MealAmountDays": null,
  "S_MealAmountDaysDemand": null,
  "S_MealTicketCount": null,
  "S_MealTicketDemand": null,
  "S_MixedHours": null,
  "S_NaturalWage": null,
  "S_NaturalWageForAvg": null,
  "S_NightCharge": null,
  "S_NightHours": null,
  "S_OldHolidayCompens": null,
  "S_OldHolidayDays": null,
  "S_OldHolidayHours": null,
  "S_OldOvertimeHours": null,
  "S_OtherObstructionComp": null,
  "S_OtherObstructionCompTime": null,
  "S_OverTime": null,
  "S_OverTimeCharge": null,
  "S_OverpaidHoliday": null,
  "S_OvertimeSubstFree": null,
  "S_POL_Dock": null,
  "S_POL_Wage": null,
  "S_PaidFeast": null,
  "S_PaidFeastCompens": null,
  "S_PaidFeastHours": null,
  "S_PaidFree": null,
  "S_PaidFreeCompens": null,
  "S_PaidHolidayCompens": null,
  "S_PaidOldHolidayCompens": null,
  "S_PaidOldHolidayDays": null,
  "S_PaidOldHolidayHours": null,
  "S_PercentOfAvgComp": null,
  "S_PercentOfAvgCompTime": null,
  "S_PersonalCharge": null,
  "S_Phone_Dock": null,
  "S_QuarantineCalDays": null,
  "S_QuarantineCharge": null,
  "S_QuarantineFromLastMonth": null,
  "S_QuarantineSickBenefitCharge": null,
  "S_QuarantineWorkHours": null,
  "S_Readiness": null,
  "S_ReadinessCompens": null,
  "S_RepeatedBenefitName1": null,
  "S_RepeatedBenefitName2": null,
  "S_RepeatedBenefitName3": null,
  "S_RepeatedBenefitValue1": null,
  "S_RepeatedBenefitValue2": null,
  "S_RepeatedBenefitValue3": null,
  "S_RetFundAmount": null,
  "S_RetFundTaxBase": null,
  "S_Reward": null,
  "S_RewardJubilee": null,
  "S_RewardJubileeAllBase": null,
  "S_RewardJubileeNoneBase": null,
  "S_RewardLongTerm": null,
  "S_RewardPeriodLength": null,
  "S_RewardSixMonth": null,
  "S_RewardTwelveMonth": null,
  "S_SocialIns": null,
  "S_SocialInsBase": null,
  "S_SubCharge": null,
  "S_SubtractedDays": null,
  "S_SurCharge": null,
  "S_SurChargeGuaranteed": null,
  "S_TaskWage": null,
  "S_Thirteen": null,
  "S_TimeWage": null,
  "S_TravelComp": null,
  "S_UnPaidFreeWorkHours": null,
  "S_UnpaidFreeCal": null,
  "S_UnpaidFreeWork": null,
  "S_UnresolvedOvertime": null,
  "S_UseDemandTotal": null,
  "S_WEndCharge": null,
  "S_WEndHours": null,
  "S_WageDeposit": null,
  "S_WorkDays": null,
  "S_WorkHours": null,
  "SickBenefitDenominator": null,
  "SickBenefitNumerator": null,
  "WageCompensations": null,
  "WageOperations": null,
  "WagePeriod_ID": null,
  "WorkingRelation_ID": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/wagelistpartials/{id}?select=id
Body
{
  "AdditionalCharges": null,
  "CalcCharts": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "DocDate$DATE": null,
  "DocQueue_ID": null,
  "HolidayDrawDays": null,
  "HolidayDrawHours": null,
  "HolidayNumerator": null,
  "HolidayType_ID": null,
  "IsComputed": null,
  "OldRewardLongTermTotal": null,
  "OldRewardPeriodLength": null,
  "OldSixMonthsReward": null,
  "OldTwelveMonthsReward": null,
  "OrdNumber": null,
  "PaidHoliday": null,
  "PaidHolidayHours": null,
  "Period_ID": null,
  "S_AbsenceCal": null,
  "S_AbsenceHolidayShortEnter": null,
  "S_AbsenceHolidayShortening": null,
  "S_AbsenceWork": null,
  "S_AbsenceWorkHours": null,
  "S_ApprenticeFee": null,
  "S_ArmyCompensation": null,
  "S_ArmyDuty": null,
  "S_ArmyExercise": null,
  "S_ArmyExerciseCal": null,
  "S_ArmyPerCent": null,
  "S_AvgCompPercent": null,
  "S_BenefitName1": null,
  "S_BenefitName2": null,
  "S_BenefitName3": null,
  "S_BenefitUnderInsBase1": null,
  "S_BenefitUnderInsBase2": null,
  "S_BenefitUnderInsBase3": null,
  "S_BenefitUnderTax1": null,
  "S_BenefitUnderTax2": null,
  "S_BenefitUnderTax3": null,
  "S_BenefitValue1": null,
  "S_BenefitValue2": null,
  "S_BenefitValue3": null,
  "S_Bonus": null,
  "S_Category2": null,
  "S_Category3": null,
  "S_Category4": null,
  "S_ChiefCharge": null,
  "S_ChildAndYouthCompens": null,
  "S_ChildAndYouthHours": null,
  "S_CorporateFee": null,
  "S_DisasterComp": null,
  "S_DisasterCompTime": null,
  "S_DutyCar": null,
  "S_EnvCharge": null,
  "S_EnvHours": null,
  "S_ExcludedDaysAfterRetAgeCorr": null,
  "S_ExcludedDaysCorrection": null,
  "S_ExecutiveFee": null,
  "S_ExitClaim": null,
  "S_ExitCompensation": null,
  "S_ExitFee": null,
  "S_ExitInsBaseCorrection": null,
  "S_ExitMultiple": null,
  "S_Exposure": null,
  "S_FeastCharge": null,
  "S_FeastHourInAbsenceAndSickness": null,
  "S_FeastHours": null,
  "S_FeastHoursOutOfRelation": null,
  "S_FlatTravelComp": null,
  "S_Fourteen": null,
  "S_GrossWage": null,
  "S_HasSIDiscountEdit": null,
  "S_HealthIns": null,
  "S_HealthInsBase": null,
  "S_HealthInsUnpaidFreeDock": null,
  "S_Holiday": null,
  "S_HolidayCompens": null,
  "S_HolidayHours": null,
  "S_HolidayOperHours": null,
  "S_InventionReward": null,
  "S_LifeInsAmount": null,
  "S_LifeInsTaxBase": null,
  "S_LostWageCompens": null,
  "S_MalfunctionComp": null,
  "S_MalfunctionCompTime": null,
  "S_MealAmountDays": null,
  "S_MealAmountDaysDemand": null,
  "S_MealTicketCount": null,
  "S_MealTicketDemand": null,
  "S_MixedHours": null,
  "S_NaturalWage": null,
  "S_NaturalWageForAvg": null,
  "S_NightCharge": null,
  "S_NightHours": null,
  "S_OldHolidayCompens": null,
  "S_OldHolidayDays": null,
  "S_OldHolidayHours": null,
  "S_OldOvertimeHours": null,
  "S_OtherObstructionComp": null,
  "S_OtherObstructionCompTime": null,
  "S_OverTime": null,
  "S_OverTimeCharge": null,
  "S_OverpaidHoliday": null,
  "S_OvertimeSubstFree": null,
  "S_POL_Dock": null,
  "S_POL_Wage": null,
  "S_PaidFeast": null,
  "S_PaidFeastCompens": null,
  "S_PaidFeastHours": null,
  "S_PaidFree": null,
  "S_PaidFreeCompens": null,
  "S_PaidHolidayCompens": null,
  "S_PaidOldHolidayCompens": null,
  "S_PaidOldHolidayDays": null,
  "S_PaidOldHolidayHours": null,
  "S_PercentOfAvgComp": null,
  "S_PercentOfAvgCompTime": null,
  "S_PersonalCharge": null,
  "S_Phone_Dock": null,
  "S_QuarantineCalDays": null,
  "S_QuarantineCharge": null,
  "S_QuarantineFromLastMonth": null,
  "S_QuarantineSickBenefitCharge": null,
  "S_QuarantineWorkHours": null,
  "S_Readiness": null,
  "S_ReadinessCompens": null,
  "S_RepeatedBenefitName1": null,
  "S_RepeatedBenefitName2": null,
  "S_RepeatedBenefitName3": null,
  "S_RepeatedBenefitValue1": null,
  "S_RepeatedBenefitValue2": null,
  "S_RepeatedBenefitValue3": null,
  "S_RetFundAmount": null,
  "S_RetFundTaxBase": null,
  "S_Reward": null,
  "S_RewardJubilee": null,
  "S_RewardJubileeAllBase": null,
  "S_RewardJubileeNoneBase": null,
  "S_RewardLongTerm": null,
  "S_RewardPeriodLength": null,
  "S_RewardSixMonth": null,
  "S_RewardTwelveMonth": null,
  "S_SocialIns": null,
  "S_SocialInsBase": null,
  "S_SubCharge": null,
  "S_SubtractedDays": null,
  "S_SurCharge": null,
  "S_SurChargeGuaranteed": null,
  "S_TaskWage": null,
  "S_Thirteen": null,
  "S_TimeWage": null,
  "S_TravelComp": null,
  "S_UnPaidFreeWorkHours": null,
  "S_UnpaidFreeCal": null,
  "S_UnpaidFreeWork": null,
  "S_UnresolvedOvertime": null,
  "S_UseDemandTotal": null,
  "S_WEndCharge": null,
  "S_WEndHours": null,
  "S_WageDeposit": null,
  "S_WorkDays": null,
  "S_WorkHours": null,
  "SickBenefitDenominator": null,
  "SickBenefitNumerator": null,
  "WageCompensations": null,
  "WageOperations": null,
  "WagePeriod_ID": null,
  "WorkingRelation_ID": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/wagelistpartials/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "wagelistpartials",
        "object_data": {
          "AdditionalCharges": null,
          "CalcCharts": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "DocDate$DATE": null,
          "DocQueue_ID": null,
          "HolidayDrawDays": null,
          "HolidayDrawHours": null,
          "HolidayNumerator": null,
          "HolidayType_ID": null,
          "IsComputed": null,
          "OldRewardLongTermTotal": null,
          "OldRewardPeriodLength": null,
          "OldSixMonthsReward": null,
          "OldTwelveMonthsReward": null,
          "OrdNumber": null,
          "PaidHoliday": null,
          "PaidHolidayHours": null,
          "Period_ID": null,
          "S_AbsenceCal": null,
          "S_AbsenceHolidayShortEnter": null,
          "S_AbsenceHolidayShortening": null,
          "S_AbsenceWork": null,
          "S_AbsenceWorkHours": null,
          "S_ApprenticeFee": null,
          "S_ArmyCompensation": null,
          "S_ArmyDuty": null,
          "S_ArmyExercise": null,
          "S_ArmyExerciseCal": null,
          "S_ArmyPerCent": null,
          "S_AvgCompPercent": null,
          "S_BenefitName1": null,
          "S_BenefitName2": null,
          "S_BenefitName3": null,
          "S_BenefitUnderInsBase1": null,
          "S_BenefitUnderInsBase2": null,
          "S_BenefitUnderInsBase3": null,
          "S_BenefitUnderTax1": null,
          "S_BenefitUnderTax2": null,
          "S_BenefitUnderTax3": null,
          "S_BenefitValue1": null,
          "S_BenefitValue2": null,
          "S_BenefitValue3": null,
          "S_Bonus": null,
          "S_Category2": null,
          "S_Category3": null,
          "S_Category4": null,
          "S_ChiefCharge": null,
          "S_ChildAndYouthCompens": null,
          "S_ChildAndYouthHours": null,
          "S_CorporateFee": null,
          "S_DisasterComp": null,
          "S_DisasterCompTime": null,
          "S_DutyCar": null,
          "S_EnvCharge": null,
          "S_EnvHours": null,
          "S_ExcludedDaysAfterRetAgeCorr": null,
          "S_ExcludedDaysCorrection": null,
          "S_ExecutiveFee": null,
          "S_ExitClaim": null,
          "S_ExitCompensation": null,
          "S_ExitFee": null,
          "S_ExitInsBaseCorrection": null,
          "S_ExitMultiple": null,
          "S_Exposure": null,
          "S_FeastCharge": null,
          "S_FeastHourInAbsenceAndSickness": null,
          "S_FeastHours": null,
          "S_FeastHoursOutOfRelation": null,
          "S_FlatTravelComp": null,
          "S_Fourteen": null,
          "S_GrossWage": null,
          "S_HasSIDiscountEdit": null,
          "S_HealthIns": null,
          "S_HealthInsBase": null,
          "S_HealthInsUnpaidFreeDock": null,
          "S_Holiday": null,
          "S_HolidayCompens": null,
          "S_HolidayHours": null,
          "S_HolidayOperHours": null,
          "S_InventionReward": null,
          "S_LifeInsAmount": null,
          "S_LifeInsTaxBase": null,
          "S_LostWageCompens": null,
          "S_MalfunctionComp": null,
          "S_MalfunctionCompTime": null,
          "S_MealAmountDays": null,
          "S_MealAmountDaysDemand": null,
          "S_MealTicketCount": null,
          "S_MealTicketDemand": null,
          "S_MixedHours": null,
          "S_NaturalWage": null,
          "S_NaturalWageForAvg": null,
          "S_NightCharge": null,
          "S_NightHours": null,
          "S_OldHolidayCompens": null,
          "S_OldHolidayDays": null,
          "S_OldHolidayHours": null,
          "S_OldOvertimeHours": null,
          "S_OtherObstructionComp": null,
          "S_OtherObstructionCompTime": null,
          "S_OverTime": null,
          "S_OverTimeCharge": null,
          "S_OverpaidHoliday": null,
          "S_OvertimeSubstFree": null,
          "S_POL_Dock": null,
          "S_POL_Wage": null,
          "S_PaidFeast": null,
          "S_PaidFeastCompens": null,
          "S_PaidFeastHours": null,
          "S_PaidFree": null,
          "S_PaidFreeCompens": null,
          "S_PaidHolidayCompens": null,
          "S_PaidOldHolidayCompens": null,
          "S_PaidOldHolidayDays": null,
          "S_PaidOldHolidayHours": null,
          "S_PercentOfAvgComp": null,
          "S_PercentOfAvgCompTime": null,
          "S_PersonalCharge": null,
          "S_Phone_Dock": null,
          "S_QuarantineCalDays": null,
          "S_QuarantineCharge": null,
          "S_QuarantineFromLastMonth": null,
          "S_QuarantineSickBenefitCharge": null,
          "S_QuarantineWorkHours": null,
          "S_Readiness": null,
          "S_ReadinessCompens": null,
          "S_RepeatedBenefitName1": null,
          "S_RepeatedBenefitName2": null,
          "S_RepeatedBenefitName3": null,
          "S_RepeatedBenefitValue1": null,
          "S_RepeatedBenefitValue2": null,
          "S_RepeatedBenefitValue3": null,
          "S_RetFundAmount": null,
          "S_RetFundTaxBase": null,
          "S_Reward": null,
          "S_RewardJubilee": null,
          "S_RewardJubileeAllBase": null,
          "S_RewardJubileeNoneBase": null,
          "S_RewardLongTerm": null,
          "S_RewardPeriodLength": null,
          "S_RewardSixMonth": null,
          "S_RewardTwelveMonth": null,
          "S_SocialIns": null,
          "S_SocialInsBase": null,
          "S_SubCharge": null,
          "S_SubtractedDays": null,
          "S_SurCharge": null,
          "S_SurChargeGuaranteed": null,
          "S_TaskWage": null,
          "S_Thirteen": null,
          "S_TimeWage": null,
          "S_TravelComp": null,
          "S_UnPaidFreeWorkHours": null,
          "S_UnpaidFreeCal": null,
          "S_UnpaidFreeWork": null,
          "S_UnresolvedOvertime": null,
          "S_UseDemandTotal": null,
          "S_WEndCharge": null,
          "S_WEndHours": null,
          "S_WageDeposit": null,
          "S_WorkDays": null,
          "S_WorkHours": null,
          "SickBenefitDenominator": null,
          "SickBenefitNumerator": null,
          "WageCompensations": null,
          "WageOperations": null,
          "WagePeriod_ID": null,
          "WorkingRelation_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "wagelistpartials",
        "object_data": {
          "AdditionalCharges": null,
          "CalcCharts": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "DocDate$DATE": null,
          "DocQueue_ID": null,
          "HolidayDrawDays": null,
          "HolidayDrawHours": null,
          "HolidayNumerator": null,
          "HolidayType_ID": null,
          "IsComputed": null,
          "OldRewardLongTermTotal": null,
          "OldRewardPeriodLength": null,
          "OldSixMonthsReward": null,
          "OldTwelveMonthsReward": null,
          "OrdNumber": null,
          "PaidHoliday": null,
          "PaidHolidayHours": null,
          "Period_ID": null,
          "S_AbsenceCal": null,
          "S_AbsenceHolidayShortEnter": null,
          "S_AbsenceHolidayShortening": null,
          "S_AbsenceWork": null,
          "S_AbsenceWorkHours": null,
          "S_ApprenticeFee": null,
          "S_ArmyCompensation": null,
          "S_ArmyDuty": null,
          "S_ArmyExercise": null,
          "S_ArmyExerciseCal": null,
          "S_ArmyPerCent": null,
          "S_AvgCompPercent": null,
          "S_BenefitName1": null,
          "S_BenefitName2": null,
          "S_BenefitName3": null,
          "S_BenefitUnderInsBase1": null,
          "S_BenefitUnderInsBase2": null,
          "S_BenefitUnderInsBase3": null,
          "S_BenefitUnderTax1": null,
          "S_BenefitUnderTax2": null,
          "S_BenefitUnderTax3": null,
          "S_BenefitValue1": null,
          "S_BenefitValue2": null,
          "S_BenefitValue3": null,
          "S_Bonus": null,
          "S_Category2": null,
          "S_Category3": null,
          "S_Category4": null,
          "S_ChiefCharge": null,
          "S_ChildAndYouthCompens": null,
          "S_ChildAndYouthHours": null,
          "S_CorporateFee": null,
          "S_DisasterComp": null,
          "S_DisasterCompTime": null,
          "S_DutyCar": null,
          "S_EnvCharge": null,
          "S_EnvHours": null,
          "S_ExcludedDaysAfterRetAgeCorr": null,
          "S_ExcludedDaysCorrection": null,
          "S_ExecutiveFee": null,
          "S_ExitClaim": null,
          "S_ExitCompensation": null,
          "S_ExitFee": null,
          "S_ExitInsBaseCorrection": null,
          "S_ExitMultiple": null,
          "S_Exposure": null,
          "S_FeastCharge": null,
          "S_FeastHourInAbsenceAndSickness": null,
          "S_FeastHours": null,
          "S_FeastHoursOutOfRelation": null,
          "S_FlatTravelComp": null,
          "S_Fourteen": null,
          "S_GrossWage": null,
          "S_HasSIDiscountEdit": null,
          "S_HealthIns": null,
          "S_HealthInsBase": null,
          "S_HealthInsUnpaidFreeDock": null,
          "S_Holiday": null,
          "S_HolidayCompens": null,
          "S_HolidayHours": null,
          "S_HolidayOperHours": null,
          "S_InventionReward": null,
          "S_LifeInsAmount": null,
          "S_LifeInsTaxBase": null,
          "S_LostWageCompens": null,
          "S_MalfunctionComp": null,
          "S_MalfunctionCompTime": null,
          "S_MealAmountDays": null,
          "S_MealAmountDaysDemand": null,
          "S_MealTicketCount": null,
          "S_MealTicketDemand": null,
          "S_MixedHours": null,
          "S_NaturalWage": null,
          "S_NaturalWageForAvg": null,
          "S_NightCharge": null,
          "S_NightHours": null,
          "S_OldHolidayCompens": null,
          "S_OldHolidayDays": null,
          "S_OldHolidayHours": null,
          "S_OldOvertimeHours": null,
          "S_OtherObstructionComp": null,
          "S_OtherObstructionCompTime": null,
          "S_OverTime": null,
          "S_OverTimeCharge": null,
          "S_OverpaidHoliday": null,
          "S_OvertimeSubstFree": null,
          "S_POL_Dock": null,
          "S_POL_Wage": null,
          "S_PaidFeast": null,
          "S_PaidFeastCompens": null,
          "S_PaidFeastHours": null,
          "S_PaidFree": null,
          "S_PaidFreeCompens": null,
          "S_PaidHolidayCompens": null,
          "S_PaidOldHolidayCompens": null,
          "S_PaidOldHolidayDays": null,
          "S_PaidOldHolidayHours": null,
          "S_PercentOfAvgComp": null,
          "S_PercentOfAvgCompTime": null,
          "S_PersonalCharge": null,
          "S_Phone_Dock": null,
          "S_QuarantineCalDays": null,
          "S_QuarantineCharge": null,
          "S_QuarantineFromLastMonth": null,
          "S_QuarantineSickBenefitCharge": null,
          "S_QuarantineWorkHours": null,
          "S_Readiness": null,
          "S_ReadinessCompens": null,
          "S_RepeatedBenefitName1": null,
          "S_RepeatedBenefitName2": null,
          "S_RepeatedBenefitName3": null,
          "S_RepeatedBenefitValue1": null,
          "S_RepeatedBenefitValue2": null,
          "S_RepeatedBenefitValue3": null,
          "S_RetFundAmount": null,
          "S_RetFundTaxBase": null,
          "S_Reward": null,
          "S_RewardJubilee": null,
          "S_RewardJubileeAllBase": null,
          "S_RewardJubileeNoneBase": null,
          "S_RewardLongTerm": null,
          "S_RewardPeriodLength": null,
          "S_RewardSixMonth": null,
          "S_RewardTwelveMonth": null,
          "S_SocialIns": null,
          "S_SocialInsBase": null,
          "S_SubCharge": null,
          "S_SubtractedDays": null,
          "S_SurCharge": null,
          "S_SurChargeGuaranteed": null,
          "S_TaskWage": null,
          "S_Thirteen": null,
          "S_TimeWage": null,
          "S_TravelComp": null,
          "S_UnPaidFreeWorkHours": null,
          "S_UnpaidFreeCal": null,
          "S_UnpaidFreeWork": null,
          "S_UnresolvedOvertime": null,
          "S_UseDemandTotal": null,
          "S_WEndCharge": null,
          "S_WEndHours": null,
          "S_WageDeposit": null,
          "S_WorkDays": null,
          "S_WorkHours": null,
          "SickBenefitDenominator": null,
          "SickBenefitNumerator": null,
          "WageCompensations": null,
          "WageOperations": null,
          "WagePeriod_ID": null,
          "WorkingRelation_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "wagelistpartials",
        "obj_id": "1600000100",
        "object_data": {
          "AdditionalCharges": null,
          "CalcCharts": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "DocDate$DATE": null,
          "DocQueue_ID": null,
          "HolidayDrawDays": null,
          "HolidayDrawHours": null,
          "HolidayNumerator": null,
          "HolidayType_ID": null,
          "IsComputed": null,
          "OldRewardLongTermTotal": null,
          "OldRewardPeriodLength": null,
          "OldSixMonthsReward": null,
          "OldTwelveMonthsReward": null,
          "OrdNumber": null,
          "PaidHoliday": null,
          "PaidHolidayHours": null,
          "Period_ID": null,
          "S_AbsenceCal": null,
          "S_AbsenceHolidayShortEnter": null,
          "S_AbsenceHolidayShortening": null,
          "S_AbsenceWork": null,
          "S_AbsenceWorkHours": null,
          "S_ApprenticeFee": null,
          "S_ArmyCompensation": null,
          "S_ArmyDuty": null,
          "S_ArmyExercise": null,
          "S_ArmyExerciseCal": null,
          "S_ArmyPerCent": null,
          "S_AvgCompPercent": null,
          "S_BenefitName1": null,
          "S_BenefitName2": null,
          "S_BenefitName3": null,
          "S_BenefitUnderInsBase1": null,
          "S_BenefitUnderInsBase2": null,
          "S_BenefitUnderInsBase3": null,
          "S_BenefitUnderTax1": null,
          "S_BenefitUnderTax2": null,
          "S_BenefitUnderTax3": null,
          "S_BenefitValue1": null,
          "S_BenefitValue2": null,
          "S_BenefitValue3": null,
          "S_Bonus": null,
          "S_Category2": null,
          "S_Category3": null,
          "S_Category4": null,
          "S_ChiefCharge": null,
          "S_ChildAndYouthCompens": null,
          "S_ChildAndYouthHours": null,
          "S_CorporateFee": null,
          "S_DisasterComp": null,
          "S_DisasterCompTime": null,
          "S_DutyCar": null,
          "S_EnvCharge": null,
          "S_EnvHours": null,
          "S_ExcludedDaysAfterRetAgeCorr": null,
          "S_ExcludedDaysCorrection": null,
          "S_ExecutiveFee": null,
          "S_ExitClaim": null,
          "S_ExitCompensation": null,
          "S_ExitFee": null,
          "S_ExitInsBaseCorrection": null,
          "S_ExitMultiple": null,
          "S_Exposure": null,
          "S_FeastCharge": null,
          "S_FeastHourInAbsenceAndSickness": null,
          "S_FeastHours": null,
          "S_FeastHoursOutOfRelation": null,
          "S_FlatTravelComp": null,
          "S_Fourteen": null,
          "S_GrossWage": null,
          "S_HasSIDiscountEdit": null,
          "S_HealthIns": null,
          "S_HealthInsBase": null,
          "S_HealthInsUnpaidFreeDock": null,
          "S_Holiday": null,
          "S_HolidayCompens": null,
          "S_HolidayHours": null,
          "S_HolidayOperHours": null,
          "S_InventionReward": null,
          "S_LifeInsAmount": null,
          "S_LifeInsTaxBase": null,
          "S_LostWageCompens": null,
          "S_MalfunctionComp": null,
          "S_MalfunctionCompTime": null,
          "S_MealAmountDays": null,
          "S_MealAmountDaysDemand": null,
          "S_MealTicketCount": null,
          "S_MealTicketDemand": null,
          "S_MixedHours": null,
          "S_NaturalWage": null,
          "S_NaturalWageForAvg": null,
          "S_NightCharge": null,
          "S_NightHours": null,
          "S_OldHolidayCompens": null,
          "S_OldHolidayDays": null,
          "S_OldHolidayHours": null,
          "S_OldOvertimeHours": null,
          "S_OtherObstructionComp": null,
          "S_OtherObstructionCompTime": null,
          "S_OverTime": null,
          "S_OverTimeCharge": null,
          "S_OverpaidHoliday": null,
          "S_OvertimeSubstFree": null,
          "S_POL_Dock": null,
          "S_POL_Wage": null,
          "S_PaidFeast": null,
          "S_PaidFeastCompens": null,
          "S_PaidFeastHours": null,
          "S_PaidFree": null,
          "S_PaidFreeCompens": null,
          "S_PaidHolidayCompens": null,
          "S_PaidOldHolidayCompens": null,
          "S_PaidOldHolidayDays": null,
          "S_PaidOldHolidayHours": null,
          "S_PercentOfAvgComp": null,
          "S_PercentOfAvgCompTime": null,
          "S_PersonalCharge": null,
          "S_Phone_Dock": null,
          "S_QuarantineCalDays": null,
          "S_QuarantineCharge": null,
          "S_QuarantineFromLastMonth": null,
          "S_QuarantineSickBenefitCharge": null,
          "S_QuarantineWorkHours": null,
          "S_Readiness": null,
          "S_ReadinessCompens": null,
          "S_RepeatedBenefitName1": null,
          "S_RepeatedBenefitName2": null,
          "S_RepeatedBenefitName3": null,
          "S_RepeatedBenefitValue1": null,
          "S_RepeatedBenefitValue2": null,
          "S_RepeatedBenefitValue3": null,
          "S_RetFundAmount": null,
          "S_RetFundTaxBase": null,
          "S_Reward": null,
          "S_RewardJubilee": null,
          "S_RewardJubileeAllBase": null,
          "S_RewardJubileeNoneBase": null,
          "S_RewardLongTerm": null,
          "S_RewardPeriodLength": null,
          "S_RewardSixMonth": null,
          "S_RewardTwelveMonth": null,
          "S_SocialIns": null,
          "S_SocialInsBase": null,
          "S_SubCharge": null,
          "S_SubtractedDays": null,
          "S_SurCharge": null,
          "S_SurChargeGuaranteed": null,
          "S_TaskWage": null,
          "S_Thirteen": null,
          "S_TimeWage": null,
          "S_TravelComp": null,
          "S_UnPaidFreeWorkHours": null,
          "S_UnpaidFreeCal": null,
          "S_UnpaidFreeWork": null,
          "S_UnresolvedOvertime": null,
          "S_UseDemandTotal": null,
          "S_WEndCharge": null,
          "S_WEndHours": null,
          "S_WageDeposit": null,
          "S_WorkDays": null,
          "S_WorkHours": null,
          "SickBenefitDenominator": null,
          "SickBenefitNumerator": null,
          "WageCompensations": null,
          "WageOperations": null,
          "WagePeriod_ID": null,
          "WorkingRelation_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "wagelistpartials",
        "obj_id": "1600000101",
        "object_data": {
          "AdditionalCharges": null,
          "CalcCharts": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "DocDate$DATE": null,
          "DocQueue_ID": null,
          "HolidayDrawDays": null,
          "HolidayDrawHours": null,
          "HolidayNumerator": null,
          "HolidayType_ID": null,
          "IsComputed": null,
          "OldRewardLongTermTotal": null,
          "OldRewardPeriodLength": null,
          "OldSixMonthsReward": null,
          "OldTwelveMonthsReward": null,
          "OrdNumber": null,
          "PaidHoliday": null,
          "PaidHolidayHours": null,
          "Period_ID": null,
          "S_AbsenceCal": null,
          "S_AbsenceHolidayShortEnter": null,
          "S_AbsenceHolidayShortening": null,
          "S_AbsenceWork": null,
          "S_AbsenceWorkHours": null,
          "S_ApprenticeFee": null,
          "S_ArmyCompensation": null,
          "S_ArmyDuty": null,
          "S_ArmyExercise": null,
          "S_ArmyExerciseCal": null,
          "S_ArmyPerCent": null,
          "S_AvgCompPercent": null,
          "S_BenefitName1": null,
          "S_BenefitName2": null,
          "S_BenefitName3": null,
          "S_BenefitUnderInsBase1": null,
          "S_BenefitUnderInsBase2": null,
          "S_BenefitUnderInsBase3": null,
          "S_BenefitUnderTax1": null,
          "S_BenefitUnderTax2": null,
          "S_BenefitUnderTax3": null,
          "S_BenefitValue1": null,
          "S_BenefitValue2": null,
          "S_BenefitValue3": null,
          "S_Bonus": null,
          "S_Category2": null,
          "S_Category3": null,
          "S_Category4": null,
          "S_ChiefCharge": null,
          "S_ChildAndYouthCompens": null,
          "S_ChildAndYouthHours": null,
          "S_CorporateFee": null,
          "S_DisasterComp": null,
          "S_DisasterCompTime": null,
          "S_DutyCar": null,
          "S_EnvCharge": null,
          "S_EnvHours": null,
          "S_ExcludedDaysAfterRetAgeCorr": null,
          "S_ExcludedDaysCorrection": null,
          "S_ExecutiveFee": null,
          "S_ExitClaim": null,
          "S_ExitCompensation": null,
          "S_ExitFee": null,
          "S_ExitInsBaseCorrection": null,
          "S_ExitMultiple": null,
          "S_Exposure": null,
          "S_FeastCharge": null,
          "S_FeastHourInAbsenceAndSickness": null,
          "S_FeastHours": null,
          "S_FeastHoursOutOfRelation": null,
          "S_FlatTravelComp": null,
          "S_Fourteen": null,
          "S_GrossWage": null,
          "S_HasSIDiscountEdit": null,
          "S_HealthIns": null,
          "S_HealthInsBase": null,
          "S_HealthInsUnpaidFreeDock": null,
          "S_Holiday": null,
          "S_HolidayCompens": null,
          "S_HolidayHours": null,
          "S_HolidayOperHours": null,
          "S_InventionReward": null,
          "S_LifeInsAmount": null,
          "S_LifeInsTaxBase": null,
          "S_LostWageCompens": null,
          "S_MalfunctionComp": null,
          "S_MalfunctionCompTime": null,
          "S_MealAmountDays": null,
          "S_MealAmountDaysDemand": null,
          "S_MealTicketCount": null,
          "S_MealTicketDemand": null,
          "S_MixedHours": null,
          "S_NaturalWage": null,
          "S_NaturalWageForAvg": null,
          "S_NightCharge": null,
          "S_NightHours": null,
          "S_OldHolidayCompens": null,
          "S_OldHolidayDays": null,
          "S_OldHolidayHours": null,
          "S_OldOvertimeHours": null,
          "S_OtherObstructionComp": null,
          "S_OtherObstructionCompTime": null,
          "S_OverTime": null,
          "S_OverTimeCharge": null,
          "S_OverpaidHoliday": null,
          "S_OvertimeSubstFree": null,
          "S_POL_Dock": null,
          "S_POL_Wage": null,
          "S_PaidFeast": null,
          "S_PaidFeastCompens": null,
          "S_PaidFeastHours": null,
          "S_PaidFree": null,
          "S_PaidFreeCompens": null,
          "S_PaidHolidayCompens": null,
          "S_PaidOldHolidayCompens": null,
          "S_PaidOldHolidayDays": null,
          "S_PaidOldHolidayHours": null,
          "S_PercentOfAvgComp": null,
          "S_PercentOfAvgCompTime": null,
          "S_PersonalCharge": null,
          "S_Phone_Dock": null,
          "S_QuarantineCalDays": null,
          "S_QuarantineCharge": null,
          "S_QuarantineFromLastMonth": null,
          "S_QuarantineSickBenefitCharge": null,
          "S_QuarantineWorkHours": null,
          "S_Readiness": null,
          "S_ReadinessCompens": null,
          "S_RepeatedBenefitName1": null,
          "S_RepeatedBenefitName2": null,
          "S_RepeatedBenefitName3": null,
          "S_RepeatedBenefitValue1": null,
          "S_RepeatedBenefitValue2": null,
          "S_RepeatedBenefitValue3": null,
          "S_RetFundAmount": null,
          "S_RetFundTaxBase": null,
          "S_Reward": null,
          "S_RewardJubilee": null,
          "S_RewardJubileeAllBase": null,
          "S_RewardJubileeNoneBase": null,
          "S_RewardLongTerm": null,
          "S_RewardPeriodLength": null,
          "S_RewardSixMonth": null,
          "S_RewardTwelveMonth": null,
          "S_SocialIns": null,
          "S_SocialInsBase": null,
          "S_SubCharge": null,
          "S_SubtractedDays": null,
          "S_SurCharge": null,
          "S_SurChargeGuaranteed": null,
          "S_TaskWage": null,
          "S_Thirteen": null,
          "S_TimeWage": null,
          "S_TravelComp": null,
          "S_UnPaidFreeWorkHours": null,
          "S_UnpaidFreeCal": null,
          "S_UnpaidFreeWork": null,
          "S_UnresolvedOvertime": null,
          "S_UseDemandTotal": null,
          "S_WEndCharge": null,
          "S_WEndHours": null,
          "S_WageDeposit": null,
          "S_WorkDays": null,
          "S_WorkHours": null,
          "SickBenefitDenominator": null,
          "SickBenefitNumerator": null,
          "WageCompensations": null,
          "WageOperations": null,
          "WagePeriod_ID": null,
          "WorkingRelation_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "wagelistpartials",
        "obj_id": "1600000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "wagelistpartials",
        "obj_id": "1600000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "wagelistpartials",
        "obj_id": "1600000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "wagelistpartials",
        "obj_id": "1600000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "wagelistpartials",
        "obj_id": "1600000104"
      }
    }
  ]
}