Směna na kase

GET

/posshifts

Získá kolekci BO Směna na kase

GET

/posshifts/{id}

Získá konkrétní BO Směna na kase

POST

/posshifts

Vytvoří nový BO Směna na kase a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/posshifts/{id}

Provede aktualizaci BO Směna na kase a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/posshifts/{id}

Smaže BO Směna na kase na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

Amount number

Tržba, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v libovolné měně

ClosedBy_ID string (securityuser) relace

Směnu ukončil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ClosedDate$DATE string

Ukončeno, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

CountOfBills integer

Počet účtenek, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

CreatedBy_ID string (securityuser) relace

Vytvořil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CreatedDate$DATE string

Zahájeno, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DocDate$DATE string

Datum dok., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DocQueue_ID string (docqueue) relace

Zdrojová řada; ID objektu Řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Firms array (posshiftfirm) relace

Firmy; kolekce BO Směna na kase - prodej za firmy, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

OrdNumber integer

Pořadové číslo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Payments array (posshiftpayment) relace

Způsoby úhrady; kolekce BO Směna na kase - prodej za způsoby úhrady, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

Period_ID string (period) relace

Období; ID objektu Období, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Rows array (posshiftrow) relace

Řádky; kolekce BO Směna na kase - prodej za skupiny zboží, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

ShiftCalendarRow_ID string (shiftcalendarrow) relace

Směna; ID objektu Plánovaná směna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Shop_ID string (posshop) relace

Provoz; ID objektu Nastavení provozu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

StoreCards array (posshiftstorecard) relace

Skladové karty; kolekce BO Směna na kase - prodej za zboží, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

Stores array (posshiftstorecard) relace

Sklady; kolekce BO Směna na kase - prodej za zboží, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

Users array (posshiftuser) relace

Uživatelé; kolekce BO Směna na kase - prodej za obsluhujícího, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

VATRates array (posshiftvatrate) relace

Sazby DPH; kolekce BO Směna na kase - prodej v sazbě DPH, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Discount number

Slevy, pole obsahuje částku v libovolné měně

DisplayName string (24)

Číslo dok., pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

NewRelatedDocument_ID string (10)

ID dokladu pro připojení, fkAnsiCaseSensitive

NewRelatedType integer

Typ relace

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/posshifts?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/posshifts/{id}
Response
{
  "Amount": null,
  "ClosedBy_ID": null,
  "ClosedDate$DATE": null,
  "CountOfBills": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "CreatedDate$DATE": null,
  "DocDate$DATE": null,
  "DocQueue_ID": null,
  "Firms": null,
  "ID": null,
  "ObjVersion": null,
  "OrdNumber": null,
  "Payments": null,
  "Period_ID": null,
  "Rows": null,
  "ShiftCalendarRow_ID": null,
  "Shop_ID": null,
  "StoreCards": null,
  "Stores": null,
  "Users": null,
  "VATRates": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "posshifts", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/posshifts/query
{"take": "1"}
Response
{
  "Amount": null,
  "ClosedBy_ID": null,
  "ClosedDate$DATE": null,
  "CountOfBills": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "CreatedDate$DATE": null,
  "DocDate$DATE": null,
  "DocQueue_ID": null,
  "Firms": null,
  "ID": null,
  "ObjVersion": null,
  "OrdNumber": null,
  "Payments": null,
  "Period_ID": null,
  "Rows": null,
  "ShiftCalendarRow_ID": null,
  "Shop_ID": null,
  "StoreCards": null,
  "Stores": null,
  "Users": null,
  "VATRates": null
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/posshifts?select=id
Body
{
  "Amount": null,
  "ClosedBy_ID": null,
  "ClosedDate$DATE": null,
  "CountOfBills": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "CreatedDate$DATE": null,
  "DocDate$DATE": null,
  "DocQueue_ID": null,
  "Firms": null,
  "OrdNumber": null,
  "Payments": null,
  "Period_ID": null,
  "Rows": null,
  "ShiftCalendarRow_ID": null,
  "Shop_ID": null,
  "StoreCards": null,
  "Stores": null,
  "Users": null,
  "VATRates": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/posshifts/{id}?select=id
Body
{
  "Amount": null,
  "ClosedBy_ID": null,
  "ClosedDate$DATE": null,
  "CountOfBills": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "CreatedDate$DATE": null,
  "DocDate$DATE": null,
  "DocQueue_ID": null,
  "Firms": null,
  "OrdNumber": null,
  "Payments": null,
  "Period_ID": null,
  "Rows": null,
  "ShiftCalendarRow_ID": null,
  "Shop_ID": null,
  "StoreCards": null,
  "Stores": null,
  "Users": null,
  "VATRates": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/posshifts/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "posshifts",
        "object_data": {
          "Amount": null,
          "ClosedBy_ID": null,
          "ClosedDate$DATE": null,
          "CountOfBills": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "CreatedDate$DATE": null,
          "DocDate$DATE": null,
          "DocQueue_ID": null,
          "Firms": null,
          "OrdNumber": null,
          "Payments": null,
          "Period_ID": null,
          "Rows": null,
          "ShiftCalendarRow_ID": null,
          "Shop_ID": null,
          "StoreCards": null,
          "Stores": null,
          "Users": null,
          "VATRates": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "posshifts",
        "object_data": {
          "Amount": null,
          "ClosedBy_ID": null,
          "ClosedDate$DATE": null,
          "CountOfBills": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "CreatedDate$DATE": null,
          "DocDate$DATE": null,
          "DocQueue_ID": null,
          "Firms": null,
          "OrdNumber": null,
          "Payments": null,
          "Period_ID": null,
          "Rows": null,
          "ShiftCalendarRow_ID": null,
          "Shop_ID": null,
          "StoreCards": null,
          "Stores": null,
          "Users": null,
          "VATRates": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "posshifts",
        "obj_id": "1600000100",
        "object_data": {
          "Amount": null,
          "ClosedBy_ID": null,
          "ClosedDate$DATE": null,
          "CountOfBills": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "CreatedDate$DATE": null,
          "DocDate$DATE": null,
          "DocQueue_ID": null,
          "Firms": null,
          "OrdNumber": null,
          "Payments": null,
          "Period_ID": null,
          "Rows": null,
          "ShiftCalendarRow_ID": null,
          "Shop_ID": null,
          "StoreCards": null,
          "Stores": null,
          "Users": null,
          "VATRates": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "posshifts",
        "obj_id": "1600000101",
        "object_data": {
          "Amount": null,
          "ClosedBy_ID": null,
          "ClosedDate$DATE": null,
          "CountOfBills": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "CreatedDate$DATE": null,
          "DocDate$DATE": null,
          "DocQueue_ID": null,
          "Firms": null,
          "OrdNumber": null,
          "Payments": null,
          "Period_ID": null,
          "Rows": null,
          "ShiftCalendarRow_ID": null,
          "Shop_ID": null,
          "StoreCards": null,
          "Stores": null,
          "Users": null,
          "VATRates": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "posshifts",
        "obj_id": "1600000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "posshifts",
        "obj_id": "1600000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "posshifts",
        "obj_id": "1600000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "posshifts",
        "obj_id": "1600000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "posshifts",
        "obj_id": "1600000104"
      }
    }
  ]
}