Rodný list

GET

/plmgenesis

Získá kolekci BO Rodný list

GET

/plmgenesis/{id}

Získá konkrétní BO Rodný list

POST

/plmgenesis

Vytvoří nový BO Rodný list a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/plmgenesis/{id}

Provede aktualizaci BO Rodný list a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/plmgenesis/{id}

Smaže BO Rodný list na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

Name string (160)

Název, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Metadata - Neperzistentní položky

CheckedBy_ID string (securityuser) relace

Zkontroloval; ID objektu Uživatel

CheckedDate string

Datum kontroly

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

JobOrder_ID string (plmjoborder) relace

Výrobní příkaz; ID objektu Výrobní příkaz

JobOrdersSN_ID string (plmjoborderssn) relace

Sériové číslo/šarže; ID objektu VP - sériové číslo

OrderFirm string (firm) relace

Objednavatel; ID objektu Firma

ProductionDate string

Datum a čas výroby

QUnit string (150)

Jednotka

Quantity number

Množství v ev.jedn.

StoreCard_ID string (storecard) relace

Skladová karta; ID objektu Skladová karta

TotalQUnit string (150)

Celk. jednotka

TotalQuantity number

Celkové množství v ev.jedn.

TotalUnitQuantity number

Celkové množství

TotalUnitRate number

Celk. vztah

UnitQuantity number

Množství

UnitRate number

Vztah

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/plmgenesis?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/plmgenesis/{id}
Response
{
  "ID": "1000000101",
  "ObjVersion": 1,
  "Name": "1000000101"
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "plmgenesis", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/plmgenesis/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "1000000101",
  "ObjVersion": 1,
  "Name": "1000000101"
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/plmgenesis?select=id
Body
{
  "Name": "1000000101"
}
Response
{
  "id": "1000000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/plmgenesis/{id}?select=id
Body
{
  "Name": "1000000101"
}
Response
{
  "id": "1000000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/plmgenesis/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "plmgenesis",
        "object_data": {
          "Name": "1000000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "plmgenesis",
        "object_data": {
          "Name": "1000000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "plmgenesis",
        "obj_id": "1000000100",
        "object_data": {
          "Name": "1000000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "plmgenesis",
        "obj_id": "1000000101",
        "object_data": {
          "Name": "1000000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "plmgenesis",
        "obj_id": "1000000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "plmgenesis",
        "obj_id": "1000000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "plmgenesis",
        "obj_id": "1000000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "plmgenesis",
        "obj_id": "1000000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "plmgenesis",
        "obj_id": "1000000104"
      }
    }
  ]
}