Odeslaný e-mail

GET

/emailsents

Získá kolekci BO Odeslaný e-mail

GET

/emailsents/{id}

Získá konkrétní BO Odeslaný e-mail

POST

/emailsents

Vytvoří nový BO Odeslaný e-mail a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/emailsents/{id}

Provede aktualizaci BO Odeslaný e-mail a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/emailsents/{id}

Smaže BO Odeslaný e-mail na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

AddSentIdent boolean

Přidat identifikaci, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Attachments array (emailsentattachment) relace

Přílohy; kolekce BO Odesílaná příloha, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

Body string (0)

Obsah, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BodySavedAs integer

Obsah zprávy uložit jako, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BusOrder_ID string (busorder) relace

Zakázka; ID objektu Zakázka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

BusProject_ID string (busproject) relace

Projekt; ID objektu Projekt, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

BusTransaction_ID string (bustransaction) relace

Obch. případ; ID objektu Obchodní případ, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

CorrectedBy_ID string (securityuser) relace

Opravil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CreatedBy_ID string (securityuser) relace

Vytvořil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DataBoxMessSent_ID

pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

Division_ID string (division) relace

Středisko; ID objektu Středisko, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

DocDate$DATE string

Datum dok., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DocQueue_ID string (docqueue) relace

Zdrojová řada; ID objektu Řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

EmailAccount_ID string (emailaccount) relace

Vlastní e-mail. účet; ID objektu E-mailový účet, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ErrorStatus string (10)

Kód chyby, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

ErrorStatusMessage string (200)

Textový popis chyby, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

FirmOffice_ID string (firmoffice) relace

Provozovna; ID objektu Provozovna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Firm_ID string (firm) relace

Firma; ID objektu Firma, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

MsgID string (998)

Interní ID, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Note string (0)

Poznámka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

OrdNumber integer

Pořadové číslo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Period_ID string (period) relace

Období; ID objektu Období, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Person_ID string (person) relace

Osoba; ID objektu Osoba, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

ReceivedDate$DATE string

Datum doručení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Recipients array (emailsentrecipient) relace

Adresáti; kolekce BO Odeslaný e-mail - adresát, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

ReplyTo string (100)

E-mailová adresa pro odpověď, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ReportEmail boolean

Oznámit přečtení e-mailu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ReportEmailDelivery boolean

Oznámit doručení e-mailu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

SentDate$DATE string

Datum odeslání, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

SentState integer

Stav, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

SolverRole_ID string (securityrole) relace

Role řešitele; ID objektu Role, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

SolverUser_ID string (securityuser) relace

Řešitel; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

Subject string (500)

Předmět, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CountOfAttachments integer

Počet příloh

DisplayName string (24)

Číslo dok., pouze pro čtení

EmailAccountTypeName string (20)

Typ účtu, pouze pro čtení

HasCRMActivity boolean

Aktivity

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

InlineTempFolder string (2048)

Složka pro dočasné uložení obrázků z e-mailu

NewRelatedDocument_ID string (10)

ID dokladu pro připojení, fkAnsiCaseSensitive

NewRelatedType integer

Typ relace

RecipientsInOneLine string (2048)

Souhrn adresátů

SentStateStr string (50)

Stav (textově), pouze pro čtení

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/emailsents?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/emailsents/{id}
Response
{
  "AddSentIdent": null,
  "Attachments": null,
  "Body": null,
  "BodySavedAs": null,
  "BusOrder_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "DataBoxMessSent_ID": null,
  "Division_ID": null,
  "DocDate$DATE": null,
  "DocQueue_ID": null,
  "EmailAccount_ID": null,
  "ErrorStatus": null,
  "ErrorStatusMessage": null,
  "FirmOffice_ID": null,
  "Firm_ID": null,
  "ID": null,
  "MsgID": null,
  "Note": null,
  "ObjVersion": null,
  "OrdNumber": null,
  "Period_ID": null,
  "Person_ID": null,
  "ReceivedDate$DATE": null,
  "Recipients": null,
  "ReplyTo": null,
  "ReportEmail": null,
  "ReportEmailDelivery": null,
  "SentDate$DATE": null,
  "SentState": null,
  "SolverRole_ID": null,
  "SolverUser_ID": null,
  "Subject": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "emailsents", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/emailsents/query
{"take": "1"}
Response
{
  "AddSentIdent": null,
  "Attachments": null,
  "Body": null,
  "BodySavedAs": null,
  "BusOrder_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "DataBoxMessSent_ID": null,
  "Division_ID": null,
  "DocDate$DATE": null,
  "DocQueue_ID": null,
  "EmailAccount_ID": null,
  "ErrorStatus": null,
  "ErrorStatusMessage": null,
  "FirmOffice_ID": null,
  "Firm_ID": null,
  "ID": null,
  "MsgID": null,
  "Note": null,
  "ObjVersion": null,
  "OrdNumber": null,
  "Period_ID": null,
  "Person_ID": null,
  "ReceivedDate$DATE": null,
  "Recipients": null,
  "ReplyTo": null,
  "ReportEmail": null,
  "ReportEmailDelivery": null,
  "SentDate$DATE": null,
  "SentState": null,
  "SolverRole_ID": null,
  "SolverUser_ID": null,
  "Subject": null
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/emailsents?select=id
Body
{
  "AddSentIdent": null,
  "Attachments": null,
  "Body": null,
  "BodySavedAs": null,
  "BusOrder_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "Division_ID": null,
  "DocDate$DATE": null,
  "DocQueue_ID": null,
  "EmailAccount_ID": null,
  "ErrorStatus": null,
  "ErrorStatusMessage": null,
  "FirmOffice_ID": null,
  "Firm_ID": null,
  "MsgID": null,
  "Note": null,
  "OrdNumber": null,
  "Period_ID": null,
  "Person_ID": null,
  "ReceivedDate$DATE": null,
  "Recipients": null,
  "ReplyTo": null,
  "ReportEmail": null,
  "ReportEmailDelivery": null,
  "SentDate$DATE": null,
  "SentState": null,
  "SolverRole_ID": null,
  "SolverUser_ID": null,
  "Subject": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/emailsents/{id}?select=id
Body
{
  "AddSentIdent": null,
  "Attachments": null,
  "Body": null,
  "BodySavedAs": null,
  "BusOrder_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "Division_ID": null,
  "DocDate$DATE": null,
  "DocQueue_ID": null,
  "EmailAccount_ID": null,
  "ErrorStatus": null,
  "ErrorStatusMessage": null,
  "FirmOffice_ID": null,
  "Firm_ID": null,
  "MsgID": null,
  "Note": null,
  "OrdNumber": null,
  "Period_ID": null,
  "Person_ID": null,
  "ReceivedDate$DATE": null,
  "Recipients": null,
  "ReplyTo": null,
  "ReportEmail": null,
  "ReportEmailDelivery": null,
  "SentDate$DATE": null,
  "SentState": null,
  "SolverRole_ID": null,
  "SolverUser_ID": null,
  "Subject": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/emailsents/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "emailsents",
        "object_data": {
          "AddSentIdent": null,
          "Attachments": null,
          "Body": null,
          "BodySavedAs": null,
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "Division_ID": null,
          "DocDate$DATE": null,
          "DocQueue_ID": null,
          "EmailAccount_ID": null,
          "ErrorStatus": null,
          "ErrorStatusMessage": null,
          "FirmOffice_ID": null,
          "Firm_ID": null,
          "MsgID": null,
          "Note": null,
          "OrdNumber": null,
          "Period_ID": null,
          "Person_ID": null,
          "ReceivedDate$DATE": null,
          "Recipients": null,
          "ReplyTo": null,
          "ReportEmail": null,
          "ReportEmailDelivery": null,
          "SentDate$DATE": null,
          "SentState": null,
          "SolverRole_ID": null,
          "SolverUser_ID": null,
          "Subject": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "emailsents",
        "object_data": {
          "AddSentIdent": null,
          "Attachments": null,
          "Body": null,
          "BodySavedAs": null,
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "Division_ID": null,
          "DocDate$DATE": null,
          "DocQueue_ID": null,
          "EmailAccount_ID": null,
          "ErrorStatus": null,
          "ErrorStatusMessage": null,
          "FirmOffice_ID": null,
          "Firm_ID": null,
          "MsgID": null,
          "Note": null,
          "OrdNumber": null,
          "Period_ID": null,
          "Person_ID": null,
          "ReceivedDate$DATE": null,
          "Recipients": null,
          "ReplyTo": null,
          "ReportEmail": null,
          "ReportEmailDelivery": null,
          "SentDate$DATE": null,
          "SentState": null,
          "SolverRole_ID": null,
          "SolverUser_ID": null,
          "Subject": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "emailsents",
        "obj_id": "1600000100",
        "object_data": {
          "AddSentIdent": null,
          "Attachments": null,
          "Body": null,
          "BodySavedAs": null,
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "Division_ID": null,
          "DocDate$DATE": null,
          "DocQueue_ID": null,
          "EmailAccount_ID": null,
          "ErrorStatus": null,
          "ErrorStatusMessage": null,
          "FirmOffice_ID": null,
          "Firm_ID": null,
          "MsgID": null,
          "Note": null,
          "OrdNumber": null,
          "Period_ID": null,
          "Person_ID": null,
          "ReceivedDate$DATE": null,
          "Recipients": null,
          "ReplyTo": null,
          "ReportEmail": null,
          "ReportEmailDelivery": null,
          "SentDate$DATE": null,
          "SentState": null,
          "SolverRole_ID": null,
          "SolverUser_ID": null,
          "Subject": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "emailsents",
        "obj_id": "1600000101",
        "object_data": {
          "AddSentIdent": null,
          "Attachments": null,
          "Body": null,
          "BodySavedAs": null,
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "Division_ID": null,
          "DocDate$DATE": null,
          "DocQueue_ID": null,
          "EmailAccount_ID": null,
          "ErrorStatus": null,
          "ErrorStatusMessage": null,
          "FirmOffice_ID": null,
          "Firm_ID": null,
          "MsgID": null,
          "Note": null,
          "OrdNumber": null,
          "Period_ID": null,
          "Person_ID": null,
          "ReceivedDate$DATE": null,
          "Recipients": null,
          "ReplyTo": null,
          "ReportEmail": null,
          "ReportEmailDelivery": null,
          "SentDate$DATE": null,
          "SentState": null,
          "SolverRole_ID": null,
          "SolverUser_ID": null,
          "Subject": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "emailsents",
        "obj_id": "1600000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "emailsents",
        "obj_id": "1600000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "emailsents",
        "obj_id": "1600000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "emailsents",
        "obj_id": "1600000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "emailsents",
        "obj_id": "1600000104"
      }
    }
  ]
}