Sada definovatelných položek

GET

/userfielddefs

Získá kolekci BO Sada definovatelných položek

GET

/userfielddefs/{id}

Získá konkrétní BO Sada definovatelných položek

POST

/userfielddefs

Vytvoří nový BO Sada definovatelných položek a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/userfielddefs/{id}

Provede aktualizaci BO Sada definovatelných položek a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/userfielddefs/{id}

Smaže BO Sada definovatelných položek na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

CLSID string (26)

Třída, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, fkAnsiCaseSensitive

CorrectedBy_ID string (securityuser) relace

Opravil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CreatedBy_ID string (securityuser) relace

Vytvořil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Rows array (userfielddef2) relace

Řádky; kolekce BO Definovatelná položka, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

Metadata - Neperzistentní položky

CLSIDText string (50)

Třída (textově)

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/userfielddefs?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/userfielddefs/{id}
Response
{
  "ID": "1000000000",
  "ObjVersion": 1,
  "Rows": [
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "N",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1001012,
      "fielddatatype": 5,
      "fielddbtype": 5,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Splnenie podmienok podľa § 79",
      "fielddisplaylabel": "Splnenie podmienok podľa § 79",
      "fielddisplaywidth": 10,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "SFullFillConditions79",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 1,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "101S000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 12,
      "replicatable": false,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1001011,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Telefón osoby",
      "fielddisplaylabel": "Telefón osoby",
      "fielddisplaywidth": 10,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "SAdviserPhone",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 20,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "102S000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 11,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1001010,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Telefón osoby - predčislie",
      "fielddisplaylabel": "Telefón osoby - predčislie",
      "fielddisplaywidth": 10,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "SAdviserPhonePre",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 10,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "103S000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 10,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1001009,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Meno oprávnenej osoby",
      "fielddisplaylabel": "Meno oprávnenej osoby",
      "fielddisplaywidth": 40,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "SAdviserName",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 40,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "104S000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 9,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1001008,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Číslo faxu",
      "fielddisplaylabel": "Číslo faxu",
      "fielddisplaywidth": 10,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "SFaxNumber",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 20,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "105S000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 8,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1001007,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Číslo faxu - predčíslie",
      "fielddisplaylabel": "Číslo faxu - predčíslie",
      "fielddisplaywidth": 10,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "SFaxNumberPre",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 10,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "106S000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 7,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1001006,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Číslo telefónu",
      "fielddisplaylabel": "Číslo telefónu",
      "fielddisplaywidth": 10,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "SPhoneNumber",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 20,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "107S000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 6,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1001005,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Číslo telefónu - predčíslie",
      "fielddisplaylabel": "Číslo telefónu - predčíslie",
      "fielddisplaywidth": 10,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "SPhoneNumberPre",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 10,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "108S000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 5,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "0",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1001004,
      "fielddatatype": 11,
      "fielddbtype": 4,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Dátum zistenia",
      "fielddisplaylabel": "Dátum zistenia",
      "fielddisplaywidth": 10,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "SDateOfAdditional",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 10,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "109S000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 4,
      "replicatable": false,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "0",
      "editmethod": 1,
      "enumeration": "Platiteľ dane z pridanej hodnoty (ďalej len 'daň' ) podľa § 4, 5 a 6 zákona\r\nOsoba registrovaná pre daň podľa § 7 zákona\r\nIná osoba povinná podať daňové priznanie podľa § 78 ods. 3, 4 a 9 zákona\r\nZdaniteľná osoba podľa § 3 ods. 5 zákona uplatňujúca odpočítanie dane\r\nDaňový zástupca pri dovoze tovaru podľa § 69a zákona",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1001003,
      "fielddatatype": 3,
      "fielddbtype": 2,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Typ plátca",
      "fielddisplaylabel": "Typ plátca",
      "fielddisplaywidth": 2,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "SVATPayorType",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 2,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "110S000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "4",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 3,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "N",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1001002,
      "fielddatatype": 5,
      "fielddbtype": 5,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "V zdaň. období nevznikla daňová povinn.",
      "fielddisplaylabel": "Nevznikla daňová povinnosť",
      "fielddisplaywidth": 10,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "SNoTax",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 1,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "111S000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 2,
      "replicatable": false,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1001001,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Daňový úrad",
      "fielddisplaylabel": "Daňový úrad",
      "fielddisplaywidth": 40,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "SFinancialBureau",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 40,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "112S000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 1,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1001014,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Email",
      "fielddisplaylabel": "Email",
      "fielddisplaywidth": 60,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "SFirmEmail",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 80,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "113S000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 14,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1001013,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Telefón",
      "fielddisplaylabel": "Telefón",
      "fielddisplaywidth": 10,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "SFirmPhone",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 20,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "114S000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 13,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000001,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Fin.úřadu v, ve, pro",
      "fielddisplaylabel": "Fin.úřadu v, ve, pro",
      "fielddisplaywidth": 40,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "FinancialBureau",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 40,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1010000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 1,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 4,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "GEPU3UY3U2POB4VWN4FIPOAQEG",
      "fieldcode": 1000005,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 1,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Číslo převaž. činnosti (NACE)",
      "fielddisplaylabel": "Číslo převaž. činnosti (NACE)",
      "fielddisplaywidth": 10,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "NACECode",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "GLBENVIEHE4OXJUOD5NM02WJU4",
      "fieldsize": 10,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1020000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 5,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "Code",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000008,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Důvod dodatečného přiznání",
      "fielddisplaylabel": "Důvod dodatečného přiznání",
      "fielddisplaywidth": 72,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "ReasonOfAdditive",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 72,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1030000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 8,
      "replicatable": false,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000013,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Fyzická osoba - příjmení",
      "fielddisplaylabel": "Fyzická osoba - příjmení",
      "fielddisplaywidth": 30,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "FOSurnameA",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 30,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1040000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 13,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000033,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Jméno(-a) FO opráv. k podp.",
      "fielddisplaylabel": "Jméno(-a) FO opráv. k podp.",
      "fielddisplaywidth": 50,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "AuthPerson_FirstName",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 50,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1050000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 35,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000002,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Číslo místně přísl. fin.úřadu",
      "fielddisplaylabel": "Číslo místně přísl. fin.úřadu",
      "fielddisplaywidth": 20,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "FinancialBureauCode",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 20,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1060000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 2,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "0",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000006,
      "fielddatatype": 3,
      "fielddbtype": 2,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Počet příloh",
      "fielddisplaylabel": "Počet příloh",
      "fielddisplaywidth": 2,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "NumOfAttachments",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 2,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1070000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "99",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 6,
      "replicatable": false,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "0",
      "editmethod": 1,
      "enumeration": "Plátce daně\r\nOsoba identifikovaná k dani\r\nSkupina\r\nNeplátce daně\r\n",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000009,
      "fielddatatype": 3,
      "fielddbtype": 2,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Typ plátce",
      "fielddisplaylabel": "Typ plátce",
      "fielddisplaywidth": 1,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "VATPayorType",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 1,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1080000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 9,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000014,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Fyzická osoba - jméno",
      "fielddisplaylabel": "Fyzická osoba - jméno",
      "fielddisplaywidth": 30,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "FOFirstNameA",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 30,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1090000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 14,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000034,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Příjmení FO opráv. k podp.",
      "fielddisplaylabel": "Příjmení FO opráv. k podp.",
      "fielddisplaywidth": 50,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "AuthPerson_Surname",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 50,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1100000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 36,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "0",
      "editmethod": 1,
      "enumeration": "\r\n1 - Zákonný zástupce\r\n2 - Ustanovený zástupce\r\n3 - Společný zástupce (Smluvní zástupce)\r\n4a- Obecný zmocněnec (Fyzická osoba i Právnická osoba)\r\n4b- Fyzická osoba - daňový poradce nebo advokát\r\n4c- Právnická osoba vykonávající daňové poradenství\r\n",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000036,
      "fielddatatype": 3,
      "fielddbtype": 2,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Volba typu zástupce",
      "fielddisplaylabel": "Volba typu zástupce",
      "fielddisplaywidth": 10,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "AdviserCode",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 10,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1110000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 27,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000003,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Územní pracoviště v, ve, pro",
      "fielddisplaylabel": "Územní pracoviště v, ve, pro",
      "fielddisplaywidth": 40,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "RegionalOffice",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 40,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1120000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 3,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "0",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000007,
      "fielddatatype": 3,
      "fielddbtype": 2,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Počet listů",
      "fielddisplaylabel": "Počet listů",
      "fielddisplaywidth": 2,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "NumOfSheets",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 2,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1130000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "99",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 7,
      "replicatable": false,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "N",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000010,
      "fielddatatype": 5,
      "fielddbtype": 5,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Pro C. ODDÍL neexist.údaje",
      "fielddisplaylabel": "Pro C. ODDÍL neexist.údaje",
      "fielddisplaywidth": 10,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "NoItemsForCSection",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 1,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1140000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 10,
      "replicatable": false,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000015,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Fyzická osoba - titul",
      "fielddisplaylabel": "Fyzická osoba - titul",
      "fielddisplaywidth": 10,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "FOTitleA",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 10,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1150000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 15,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000022,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Přiznání sestavil",
      "fielddisplaylabel": "Přiznání sestavil",
      "fielddisplaywidth": 30,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "AssemblyPerson",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 30,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1160000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 24,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "0",
      "editmethod": 1,
      "enumeration": "\r\nF - Fyzická osoba\r\nP - Právnická osoba\r\n",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000026,
      "fielddatatype": 3,
      "fielddbtype": 2,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Typ zástupce",
      "fielddisplaylabel": "Typ zástupce",
      "fielddisplaywidth": 10,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "AdviserType",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 10,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1170000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 28,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000035,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Vztah k práv. osobě",
      "fielddisplaylabel": "Vztah k práv. osobě",
      "fielddisplaywidth": 100,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "AuthPerson_Status",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 100,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1180000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 37,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000004,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Číslo územního pracoviště",
      "fielddisplaylabel": "Číslo územního pracoviště",
      "fielddisplaywidth": 20,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "RegionalOfficeCode",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 20,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1190000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 4,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "0",
      "editmethod": 1,
      "enumeration": "\r\nQ2\r\nM10\r\nQ\r\nM\r\n",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000011,
      "fielddatatype": 3,
      "fielddbtype": 2,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Kód zdaň.období násl. roku",
      "fielddisplaylabel": "Kód zdaň.období násl. roku",
      "fielddisplaywidth": 5,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "NextYearTaxPeriodCode",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 5,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1200000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 11,
      "replicatable": false,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000016,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Rodné číslo",
      "fielddisplaylabel": "Rodné číslo",
      "fielddisplaywidth": 20,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "IdentNumber",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 20,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1210000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 16,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000023,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Telefon",
      "fielddisplaylabel": "Telefon",
      "fielddisplaywidth": 20,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "AssemblyTelephone",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 20,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1220000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 26,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000027,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Jméno zástupce",
      "fielddisplaylabel": "Jméno zástupce",
      "fielddisplaywidth": 40,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "AdviserFirstName",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 40,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1230000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 29,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "0",
      "editmethod": 1,
      "enumeration": "Právnická osoba\r\nFyzická osoba\r\n",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000012,
      "fielddatatype": 3,
      "fielddbtype": 2,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Právní forma",
      "fielddisplaylabel": "Právní forma",
      "fielddisplaywidth": 10,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "CompanyType",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 10,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1240000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 12,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "N",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000017,
      "fielddatatype": 5,
      "fielddbtype": 5,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Zaháj.\/ukonč. insolvent.řízení",
      "fielddisplaylabel": "Zaháj.\/ukonč. insolvent.řízení",
      "fielddisplaywidth": 10,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "InsolventPeriod",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 1,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1250000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 17,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000028,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Příjmení zástupce",
      "fielddisplaylabel": "Příjmení zástupce",
      "fielddisplaywidth": 30,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "AdviserSurname",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 30,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1260000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 30,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "0",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000018,
      "fielddatatype": 11,
      "fielddbtype": 4,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Datum zahájení ins.řízení",
      "fielddisplaylabel": "Datum zahájení ins.řízení",
      "fielddisplaywidth": 10,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "InsolventPeriodFrom",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 10,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1270000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 18,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000029,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Název právnické osoby",
      "fielddisplaylabel": "Název právnické osoby",
      "fielddisplaywidth": 60,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "AdviserTitle",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 100,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1280000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 31,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "0",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000019,
      "fielddatatype": 11,
      "fielddbtype": 4,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Datum ukonč. ins. řízení",
      "fielddisplaylabel": "Datum ukonč. ins. řízení",
      "fielddisplaywidth": 10,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "InsolventPeriodTo",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 10,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1290000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 19,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "0",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000030,
      "fielddatatype": 11,
      "fielddbtype": 4,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Datum narození zástupce",
      "fielddisplaylabel": "Datum narození zástupce",
      "fielddisplaywidth": 10,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "AdviserBirthDate",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 10,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1300000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 32,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000031,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Evid.číslo osvědčení daň. por.",
      "fielddisplaylabel": "Evid.číslo osvědčení daň. por.",
      "fielddisplaywidth": 50,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "AdviserEvNum",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 50,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1310000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 33,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000032,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "IČ právnické osoby",
      "fielddisplaylabel": "IČ právnické osoby",
      "fielddisplaywidth": 15,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "AdviserIC",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 15,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1320000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 34,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000037,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Email",
      "fielddisplaylabel": "Email",
      "fielddisplaywidth": 80,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "AssemblyEmail",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 80,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1330000000",
      "importable": true,
      "indexname": "IEXJ1JDJ1QULUTOR4IFQP2PEAXU4W",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 23,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "0",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000038,
      "fielddatatype": 11,
      "fielddbtype": 4,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Datum přiznání",
      "fielddisplaylabel": "Datum přiznání",
      "fielddisplaywidth": 10,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "AssemblyDate",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 10,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1340000000",
      "importable": true,
      "indexname": "IEXFLFW5SEWSFM4L1LKQ01GAOELE0",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 20,
      "replicatable": false,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "0",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000039,
      "fielddatatype": 11,
      "fielddbtype": 4,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Důvody pro dodatečné DP zjištěny dne",
      "fielddisplaylabel": "Důvody pro DDP zjištěny dne",
      "fielddisplaywidth": 10,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "DateOfAdditive",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 10,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1350000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 38,
      "replicatable": false,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "N",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000040,
      "fielddatatype": 5,
      "fielddbtype": 5,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Nevznikla daňová povinnost",
      "fielddisplaylabel": "Nevznikla daňová povinnost",
      "fielddisplaywidth": 10,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "NoTax",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 1,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1360000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 12,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 42,
      "replicatable": false,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000041,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "IBAN",
      "fielddisplaylabel": "IBAN",
      "fielddisplaywidth": 35,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "IBAN",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 35,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1370000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 8,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 39,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "Name",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000042,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "BIC",
      "fielddisplaylabel": "BIC",
      "fielddisplaywidth": 11,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "BIC",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 11,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1380000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 12,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 40,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "Name",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000043,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Referenční číslo přiznání",
      "fielddisplaylabel": "Referenční číslo přiznání",
      "fielddisplaywidth": 50,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "MOSSRefNumber",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 50,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1390000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 8,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 41,
      "replicatable": false,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000044,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Jméno účtu",
      "fielddisplaylabel": "Jméno majitele bankovního účtu",
      "fielddisplaywidth": 50,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "MOSSAccountName",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 70,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1400000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 10,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 41,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1001018,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Číslo jednací výzvy",
      "fielddisplaylabel": "Číslo jednací výzvy:",
      "fielddisplaywidth": 32,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "KHDPH_AppealRefNumber",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 32,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1500000000",
      "importable": false,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 3,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 46,
      "replicatable": false,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "0",
      "editmethod": 1,
      "enumeration": "0 - Nezadáno\r\nB - Nemám povinnost podat KH (nulové KH)\r\nP - Potvrzuji správnost naposledy podaného KH",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1001017,
      "fielddatatype": 3,
      "fielddbtype": 2,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Rychlá reakce na výzvu správce daně",
      "fielddisplaylabel": "Rychlá odpověď na výzvu:",
      "fielddisplaywidth": 10,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "KHDPH_AppealReply",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 10,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1510000000",
      "importable": false,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 45,
      "replicatable": false,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "0",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1001016,
      "fielddatatype": 11,
      "fielddbtype": 4,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Datum zjištění důvodů pro podání násl hl",
      "fielddisplaylabel": "Následné hlášení k datu:",
      "fielddisplaywidth": 10,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "KHDPH_CorrectionDate",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 10,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1520000000",
      "importable": false,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 44,
      "replicatable": false,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "0",
      "editmethod": 1,
      "enumeration": "Ponechat druh hlášení z Uzávěrky DPH\r\nNásledné\/Opravné (E)",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1001015,
      "fielddatatype": 3,
      "fielddbtype": 2,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Druh kontrolního hlášení:",
      "fielddisplaylabel": "Druh kontrolního hlášení:",
      "fielddisplaywidth": 10,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "KHDPH_Type",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 10,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1530000000",
      "importable": false,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 43,
      "replicatable": false,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1001019,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Identifikátor datové schránky",
      "fielddisplaylabel": "Identifikátor datové schránky",
      "fielddisplaywidth": 7,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "DataBoxID",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 7,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1600000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 47,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1001020,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Email oprávnenej osoby",
      "fielddisplaylabel": "Email oprávnenej osoby",
      "fielddisplaywidth": 40,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "SAdviserEmail",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 40,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "2600000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 48,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1001021,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "DIČ - pův.subjekt, kmenová\/číselná část",
      "fielddisplaylabel": "DIČ-pův.subjekt, kmenová část",
      "fielddisplaywidth": 10,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "FormerVATIdRoot",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 10,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "3600000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 49,
      "replicatable": false,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "N",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1001022,
      "fielddatatype": 5,
      "fielddbtype": 5,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Elektronické rozhraní",
      "fielddisplaylabel": "Elektronické rozhraní",
      "fielddisplaywidth": 10,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "ElectronicInterface",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 1,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "4600000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 50,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    }
  ],
  "CLSID": "EPXJ3GDLIOZ41FPIS3POB3NUCS",
  "CreatedBy_ID": null,
  "CorrectedBy_ID": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "userfielddefs", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/userfielddefs/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "1000000000",
  "ObjVersion": 1,
  "Rows": [
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "N",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1001012,
      "fielddatatype": 5,
      "fielddbtype": 5,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Splnenie podmienok podľa § 79",
      "fielddisplaylabel": "Splnenie podmienok podľa § 79",
      "fielddisplaywidth": 10,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "SFullFillConditions79",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 1,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "101S000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 12,
      "replicatable": false,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1001011,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Telefón osoby",
      "fielddisplaylabel": "Telefón osoby",
      "fielddisplaywidth": 10,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "SAdviserPhone",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 20,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "102S000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 11,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1001010,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Telefón osoby - predčislie",
      "fielddisplaylabel": "Telefón osoby - predčislie",
      "fielddisplaywidth": 10,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "SAdviserPhonePre",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 10,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "103S000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 10,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1001009,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Meno oprávnenej osoby",
      "fielddisplaylabel": "Meno oprávnenej osoby",
      "fielddisplaywidth": 40,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "SAdviserName",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 40,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "104S000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 9,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1001008,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Číslo faxu",
      "fielddisplaylabel": "Číslo faxu",
      "fielddisplaywidth": 10,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "SFaxNumber",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 20,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "105S000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 8,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1001007,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Číslo faxu - predčíslie",
      "fielddisplaylabel": "Číslo faxu - predčíslie",
      "fielddisplaywidth": 10,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "SFaxNumberPre",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 10,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "106S000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 7,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1001006,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Číslo telefónu",
      "fielddisplaylabel": "Číslo telefónu",
      "fielddisplaywidth": 10,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "SPhoneNumber",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 20,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "107S000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 6,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1001005,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Číslo telefónu - predčíslie",
      "fielddisplaylabel": "Číslo telefónu - predčíslie",
      "fielddisplaywidth": 10,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "SPhoneNumberPre",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 10,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "108S000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 5,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "0",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1001004,
      "fielddatatype": 11,
      "fielddbtype": 4,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Dátum zistenia",
      "fielddisplaylabel": "Dátum zistenia",
      "fielddisplaywidth": 10,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "SDateOfAdditional",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 10,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "109S000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 4,
      "replicatable": false,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "0",
      "editmethod": 1,
      "enumeration": "Platiteľ dane z pridanej hodnoty (ďalej len 'daň' ) podľa § 4, 5 a 6 zákona\r\nOsoba registrovaná pre daň podľa § 7 zákona\r\nIná osoba povinná podať daňové priznanie podľa § 78 ods. 3, 4 a 9 zákona\r\nZdaniteľná osoba podľa § 3 ods. 5 zákona uplatňujúca odpočítanie dane\r\nDaňový zástupca pri dovoze tovaru podľa § 69a zákona",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1001003,
      "fielddatatype": 3,
      "fielddbtype": 2,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Typ plátca",
      "fielddisplaylabel": "Typ plátca",
      "fielddisplaywidth": 2,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "SVATPayorType",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 2,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "110S000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "4",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 3,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "N",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1001002,
      "fielddatatype": 5,
      "fielddbtype": 5,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "V zdaň. období nevznikla daňová povinn.",
      "fielddisplaylabel": "Nevznikla daňová povinnosť",
      "fielddisplaywidth": 10,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "SNoTax",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 1,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "111S000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 2,
      "replicatable": false,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1001001,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Daňový úrad",
      "fielddisplaylabel": "Daňový úrad",
      "fielddisplaywidth": 40,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "SFinancialBureau",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 40,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "112S000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 1,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1001014,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Email",
      "fielddisplaylabel": "Email",
      "fielddisplaywidth": 60,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "SFirmEmail",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 80,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "113S000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 14,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1001013,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Telefón",
      "fielddisplaylabel": "Telefón",
      "fielddisplaywidth": 10,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "SFirmPhone",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 20,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "114S000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 13,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000001,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Fin.úřadu v, ve, pro",
      "fielddisplaylabel": "Fin.úřadu v, ve, pro",
      "fielddisplaywidth": 40,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "FinancialBureau",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 40,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1010000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 1,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 4,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "GEPU3UY3U2POB4VWN4FIPOAQEG",
      "fieldcode": 1000005,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 1,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Číslo převaž. činnosti (NACE)",
      "fielddisplaylabel": "Číslo převaž. činnosti (NACE)",
      "fielddisplaywidth": 10,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "NACECode",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "GLBENVIEHE4OXJUOD5NM02WJU4",
      "fieldsize": 10,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1020000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 5,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "Code",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000008,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Důvod dodatečného přiznání",
      "fielddisplaylabel": "Důvod dodatečného přiznání",
      "fielddisplaywidth": 72,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "ReasonOfAdditive",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 72,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1030000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 8,
      "replicatable": false,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000013,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Fyzická osoba - příjmení",
      "fielddisplaylabel": "Fyzická osoba - příjmení",
      "fielddisplaywidth": 30,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "FOSurnameA",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 30,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1040000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 13,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000033,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Jméno(-a) FO opráv. k podp.",
      "fielddisplaylabel": "Jméno(-a) FO opráv. k podp.",
      "fielddisplaywidth": 50,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "AuthPerson_FirstName",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 50,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1050000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 35,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000002,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Číslo místně přísl. fin.úřadu",
      "fielddisplaylabel": "Číslo místně přísl. fin.úřadu",
      "fielddisplaywidth": 20,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "FinancialBureauCode",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 20,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1060000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 2,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "0",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000006,
      "fielddatatype": 3,
      "fielddbtype": 2,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Počet příloh",
      "fielddisplaylabel": "Počet příloh",
      "fielddisplaywidth": 2,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "NumOfAttachments",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 2,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1070000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "99",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 6,
      "replicatable": false,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "0",
      "editmethod": 1,
      "enumeration": "Plátce daně\r\nOsoba identifikovaná k dani\r\nSkupina\r\nNeplátce daně\r\n",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000009,
      "fielddatatype": 3,
      "fielddbtype": 2,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Typ plátce",
      "fielddisplaylabel": "Typ plátce",
      "fielddisplaywidth": 1,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "VATPayorType",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 1,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1080000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 9,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000014,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Fyzická osoba - jméno",
      "fielddisplaylabel": "Fyzická osoba - jméno",
      "fielddisplaywidth": 30,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "FOFirstNameA",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 30,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1090000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 14,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000034,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Příjmení FO opráv. k podp.",
      "fielddisplaylabel": "Příjmení FO opráv. k podp.",
      "fielddisplaywidth": 50,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "AuthPerson_Surname",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 50,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1100000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 36,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "0",
      "editmethod": 1,
      "enumeration": "\r\n1 - Zákonný zástupce\r\n2 - Ustanovený zástupce\r\n3 - Společný zástupce (Smluvní zástupce)\r\n4a- Obecný zmocněnec (Fyzická osoba i Právnická osoba)\r\n4b- Fyzická osoba - daňový poradce nebo advokát\r\n4c- Právnická osoba vykonávající daňové poradenství\r\n",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000036,
      "fielddatatype": 3,
      "fielddbtype": 2,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Volba typu zástupce",
      "fielddisplaylabel": "Volba typu zástupce",
      "fielddisplaywidth": 10,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "AdviserCode",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 10,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1110000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 27,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000003,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Územní pracoviště v, ve, pro",
      "fielddisplaylabel": "Územní pracoviště v, ve, pro",
      "fielddisplaywidth": 40,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "RegionalOffice",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 40,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1120000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 3,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "0",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000007,
      "fielddatatype": 3,
      "fielddbtype": 2,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Počet listů",
      "fielddisplaylabel": "Počet listů",
      "fielddisplaywidth": 2,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "NumOfSheets",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 2,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1130000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "99",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 7,
      "replicatable": false,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "N",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000010,
      "fielddatatype": 5,
      "fielddbtype": 5,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Pro C. ODDÍL neexist.údaje",
      "fielddisplaylabel": "Pro C. ODDÍL neexist.údaje",
      "fielddisplaywidth": 10,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "NoItemsForCSection",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 1,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1140000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 10,
      "replicatable": false,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000015,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Fyzická osoba - titul",
      "fielddisplaylabel": "Fyzická osoba - titul",
      "fielddisplaywidth": 10,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "FOTitleA",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 10,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1150000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 15,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000022,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Přiznání sestavil",
      "fielddisplaylabel": "Přiznání sestavil",
      "fielddisplaywidth": 30,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "AssemblyPerson",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 30,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1160000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 24,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "0",
      "editmethod": 1,
      "enumeration": "\r\nF - Fyzická osoba\r\nP - Právnická osoba\r\n",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000026,
      "fielddatatype": 3,
      "fielddbtype": 2,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Typ zástupce",
      "fielddisplaylabel": "Typ zástupce",
      "fielddisplaywidth": 10,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "AdviserType",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 10,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1170000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 28,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000035,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Vztah k práv. osobě",
      "fielddisplaylabel": "Vztah k práv. osobě",
      "fielddisplaywidth": 100,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "AuthPerson_Status",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 100,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1180000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 37,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000004,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Číslo územního pracoviště",
      "fielddisplaylabel": "Číslo územního pracoviště",
      "fielddisplaywidth": 20,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "RegionalOfficeCode",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 20,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1190000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 4,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "0",
      "editmethod": 1,
      "enumeration": "\r\nQ2\r\nM10\r\nQ\r\nM\r\n",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000011,
      "fielddatatype": 3,
      "fielddbtype": 2,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Kód zdaň.období násl. roku",
      "fielddisplaylabel": "Kód zdaň.období násl. roku",
      "fielddisplaywidth": 5,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "NextYearTaxPeriodCode",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 5,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1200000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 11,
      "replicatable": false,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000016,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Rodné číslo",
      "fielddisplaylabel": "Rodné číslo",
      "fielddisplaywidth": 20,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "IdentNumber",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 20,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1210000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 16,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000023,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Telefon",
      "fielddisplaylabel": "Telefon",
      "fielddisplaywidth": 20,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "AssemblyTelephone",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 20,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1220000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 26,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000027,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Jméno zástupce",
      "fielddisplaylabel": "Jméno zástupce",
      "fielddisplaywidth": 40,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "AdviserFirstName",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 40,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1230000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 29,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "0",
      "editmethod": 1,
      "enumeration": "Právnická osoba\r\nFyzická osoba\r\n",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000012,
      "fielddatatype": 3,
      "fielddbtype": 2,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Právní forma",
      "fielddisplaylabel": "Právní forma",
      "fielddisplaywidth": 10,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "CompanyType",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 10,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1240000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 12,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "N",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000017,
      "fielddatatype": 5,
      "fielddbtype": 5,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Zaháj.\/ukonč. insolvent.řízení",
      "fielddisplaylabel": "Zaháj.\/ukonč. insolvent.řízení",
      "fielddisplaywidth": 10,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "InsolventPeriod",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 1,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1250000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 17,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000028,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Příjmení zástupce",
      "fielddisplaylabel": "Příjmení zástupce",
      "fielddisplaywidth": 30,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "AdviserSurname",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 30,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1260000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 30,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "0",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000018,
      "fielddatatype": 11,
      "fielddbtype": 4,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Datum zahájení ins.řízení",
      "fielddisplaylabel": "Datum zahájení ins.řízení",
      "fielddisplaywidth": 10,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "InsolventPeriodFrom",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 10,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1270000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 18,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000029,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Název právnické osoby",
      "fielddisplaylabel": "Název právnické osoby",
      "fielddisplaywidth": 60,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "AdviserTitle",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 100,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1280000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 31,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "0",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000019,
      "fielddatatype": 11,
      "fielddbtype": 4,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Datum ukonč. ins. řízení",
      "fielddisplaylabel": "Datum ukonč. ins. řízení",
      "fielddisplaywidth": 10,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "InsolventPeriodTo",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 10,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1290000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 19,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "0",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000030,
      "fielddatatype": 11,
      "fielddbtype": 4,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Datum narození zástupce",
      "fielddisplaylabel": "Datum narození zástupce",
      "fielddisplaywidth": 10,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "AdviserBirthDate",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 10,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1300000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 32,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000031,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Evid.číslo osvědčení daň. por.",
      "fielddisplaylabel": "Evid.číslo osvědčení daň. por.",
      "fielddisplaywidth": 50,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "AdviserEvNum",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 50,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1310000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 33,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000032,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "IČ právnické osoby",
      "fielddisplaylabel": "IČ právnické osoby",
      "fielddisplaywidth": 15,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "AdviserIC",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 15,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1320000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 34,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000037,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Email",
      "fielddisplaylabel": "Email",
      "fielddisplaywidth": 80,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "AssemblyEmail",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 80,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1330000000",
      "importable": true,
      "indexname": "IEXJ1JDJ1QULUTOR4IFQP2PEAXU4W",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 23,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "0",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000038,
      "fielddatatype": 11,
      "fielddbtype": 4,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Datum přiznání",
      "fielddisplaylabel": "Datum přiznání",
      "fielddisplaywidth": 10,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "AssemblyDate",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 10,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1340000000",
      "importable": true,
      "indexname": "IEXFLFW5SEWSFM4L1LKQ01GAOELE0",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 20,
      "replicatable": false,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "0",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000039,
      "fielddatatype": 11,
      "fielddbtype": 4,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Důvody pro dodatečné DP zjištěny dne",
      "fielddisplaylabel": "Důvody pro DDP zjištěny dne",
      "fielddisplaywidth": 10,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "DateOfAdditive",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 10,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1350000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 38,
      "replicatable": false,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "N",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000040,
      "fielddatatype": 5,
      "fielddbtype": 5,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Nevznikla daňová povinnost",
      "fielddisplaylabel": "Nevznikla daňová povinnost",
      "fielddisplaywidth": 10,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "NoTax",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 1,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1360000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 12,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 42,
      "replicatable": false,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000041,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "IBAN",
      "fielddisplaylabel": "IBAN",
      "fielddisplaywidth": 35,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "IBAN",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 35,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1370000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 8,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 39,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "Name",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000042,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "BIC",
      "fielddisplaylabel": "BIC",
      "fielddisplaywidth": 11,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "BIC",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 11,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1380000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 12,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 40,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "Name",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000043,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Referenční číslo přiznání",
      "fielddisplaylabel": "Referenční číslo přiznání",
      "fielddisplaywidth": 50,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "MOSSRefNumber",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 50,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1390000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 8,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 41,
      "replicatable": false,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000044,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Jméno účtu",
      "fielddisplaylabel": "Jméno majitele bankovního účtu",
      "fielddisplaywidth": 50,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "MOSSAccountName",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 70,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1400000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 10,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 41,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1001018,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Číslo jednací výzvy",
      "fielddisplaylabel": "Číslo jednací výzvy:",
      "fielddisplaywidth": 32,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "KHDPH_AppealRefNumber",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 32,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1500000000",
      "importable": false,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 3,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 46,
      "replicatable": false,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "0",
      "editmethod": 1,
      "enumeration": "0 - Nezadáno\r\nB - Nemám povinnost podat KH (nulové KH)\r\nP - Potvrzuji správnost naposledy podaného KH",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1001017,
      "fielddatatype": 3,
      "fielddbtype": 2,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Rychlá reakce na výzvu správce daně",
      "fielddisplaylabel": "Rychlá odpověď na výzvu:",
      "fielddisplaywidth": 10,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "KHDPH_AppealReply",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 10,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1510000000",
      "importable": false,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 45,
      "replicatable": false,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "0",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1001016,
      "fielddatatype": 11,
      "fielddbtype": 4,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Datum zjištění důvodů pro podání násl hl",
      "fielddisplaylabel": "Následné hlášení k datu:",
      "fielddisplaywidth": 10,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "KHDPH_CorrectionDate",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 10,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1520000000",
      "importable": false,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 44,
      "replicatable": false,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "0",
      "editmethod": 1,
      "enumeration": "Ponechat druh hlášení z Uzávěrky DPH\r\nNásledné\/Opravné (E)",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1001015,
      "fielddatatype": 3,
      "fielddbtype": 2,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Druh kontrolního hlášení:",
      "fielddisplaylabel": "Druh kontrolního hlášení:",
      "fielddisplaywidth": 10,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "KHDPH_Type",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 10,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1530000000",
      "importable": false,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 43,
      "replicatable": false,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1001019,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Identifikátor datové schránky",
      "fielddisplaylabel": "Identifikátor datové schránky",
      "fielddisplaywidth": 7,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "DataBoxID",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 7,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1600000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 47,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1001020,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Email oprávnenej osoby",
      "fielddisplaylabel": "Email oprávnenej osoby",
      "fielddisplaywidth": 40,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "SAdviserEmail",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 40,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "2600000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 48,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1001021,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "DIČ - pův.subjekt, kmenová\/číselná část",
      "fielddisplaylabel": "DIČ-pův.subjekt, kmenová část",
      "fielddisplaywidth": 10,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "FormerVATIdRoot",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 10,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "3600000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 49,
      "replicatable": false,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "N",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1001022,
      "fielddatatype": 5,
      "fielddbtype": 5,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Elektronické rozhraní",
      "fielddisplaylabel": "Elektronické rozhraní",
      "fielddisplaywidth": 10,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "ElectronicInterface",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 1,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "4600000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 50,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    }
  ],
  "CLSID": "EPXJ3GDLIOZ41FPIS3POB3NUCS",
  "CreatedBy_ID": null,
  "CorrectedBy_ID": null
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/userfielddefs?select=id
Body
{
  "CLSID": "EPXJ3GDLIOZ41FPIS3POB3NUCS",
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "Rows": [
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "N",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1001012,
      "fielddatatype": 5,
      "fielddbtype": 5,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Splnenie podmienok podľa § 79",
      "fielddisplaylabel": "Splnenie podmienok podľa § 79",
      "fielddisplaywidth": 10,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "SFullFillConditions79",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 1,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "101S000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 12,
      "replicatable": false,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1001011,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Telefón osoby",
      "fielddisplaylabel": "Telefón osoby",
      "fielddisplaywidth": 10,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "SAdviserPhone",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 20,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "102S000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 11,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1001010,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Telefón osoby - predčislie",
      "fielddisplaylabel": "Telefón osoby - predčislie",
      "fielddisplaywidth": 10,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "SAdviserPhonePre",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 10,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "103S000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 10,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1001009,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Meno oprávnenej osoby",
      "fielddisplaylabel": "Meno oprávnenej osoby",
      "fielddisplaywidth": 40,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "SAdviserName",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 40,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "104S000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 9,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1001008,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Číslo faxu",
      "fielddisplaylabel": "Číslo faxu",
      "fielddisplaywidth": 10,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "SFaxNumber",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 20,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "105S000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 8,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1001007,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Číslo faxu - predčíslie",
      "fielddisplaylabel": "Číslo faxu - predčíslie",
      "fielddisplaywidth": 10,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "SFaxNumberPre",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 10,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "106S000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 7,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1001006,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Číslo telefónu",
      "fielddisplaylabel": "Číslo telefónu",
      "fielddisplaywidth": 10,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "SPhoneNumber",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 20,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "107S000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 6,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1001005,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Číslo telefónu - predčíslie",
      "fielddisplaylabel": "Číslo telefónu - predčíslie",
      "fielddisplaywidth": 10,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "SPhoneNumberPre",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 10,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "108S000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 5,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "0",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1001004,
      "fielddatatype": 11,
      "fielddbtype": 4,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Dátum zistenia",
      "fielddisplaylabel": "Dátum zistenia",
      "fielddisplaywidth": 10,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "SDateOfAdditional",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 10,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "109S000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 4,
      "replicatable": false,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "0",
      "editmethod": 1,
      "enumeration": "Platiteľ dane z pridanej hodnoty (ďalej len 'daň' ) podľa § 4, 5 a 6 zákona\r\nOsoba registrovaná pre daň podľa § 7 zákona\r\nIná osoba povinná podať daňové priznanie podľa § 78 ods. 3, 4 a 9 zákona\r\nZdaniteľná osoba podľa § 3 ods. 5 zákona uplatňujúca odpočítanie dane\r\nDaňový zástupca pri dovoze tovaru podľa § 69a zákona",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1001003,
      "fielddatatype": 3,
      "fielddbtype": 2,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Typ plátca",
      "fielddisplaylabel": "Typ plátca",
      "fielddisplaywidth": 2,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "SVATPayorType",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 2,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "110S000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "4",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 3,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "N",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1001002,
      "fielddatatype": 5,
      "fielddbtype": 5,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "V zdaň. období nevznikla daňová povinn.",
      "fielddisplaylabel": "Nevznikla daňová povinnosť",
      "fielddisplaywidth": 10,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "SNoTax",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 1,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "111S000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 2,
      "replicatable": false,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1001001,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Daňový úrad",
      "fielddisplaylabel": "Daňový úrad",
      "fielddisplaywidth": 40,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "SFinancialBureau",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 40,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "112S000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 1,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1001014,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Email",
      "fielddisplaylabel": "Email",
      "fielddisplaywidth": 60,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "SFirmEmail",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 80,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "113S000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 14,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1001013,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Telefón",
      "fielddisplaylabel": "Telefón",
      "fielddisplaywidth": 10,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "SFirmPhone",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 20,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "114S000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 13,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000001,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Fin.úřadu v, ve, pro",
      "fielddisplaylabel": "Fin.úřadu v, ve, pro",
      "fielddisplaywidth": 40,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "FinancialBureau",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 40,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1010000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 1,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 4,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "GEPU3UY3U2POB4VWN4FIPOAQEG",
      "fieldcode": 1000005,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 1,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Číslo převaž. činnosti (NACE)",
      "fielddisplaylabel": "Číslo převaž. činnosti (NACE)",
      "fielddisplaywidth": 10,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "NACECode",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "GLBENVIEHE4OXJUOD5NM02WJU4",
      "fieldsize": 10,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1020000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 5,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "Code",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000008,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Důvod dodatečného přiznání",
      "fielddisplaylabel": "Důvod dodatečného přiznání",
      "fielddisplaywidth": 72,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "ReasonOfAdditive",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 72,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1030000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 8,
      "replicatable": false,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000013,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Fyzická osoba - příjmení",
      "fielddisplaylabel": "Fyzická osoba - příjmení",
      "fielddisplaywidth": 30,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "FOSurnameA",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 30,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1040000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 13,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000033,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Jméno(-a) FO opráv. k podp.",
      "fielddisplaylabel": "Jméno(-a) FO opráv. k podp.",
      "fielddisplaywidth": 50,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "AuthPerson_FirstName",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 50,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1050000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 35,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000002,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Číslo místně přísl. fin.úřadu",
      "fielddisplaylabel": "Číslo místně přísl. fin.úřadu",
      "fielddisplaywidth": 20,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "FinancialBureauCode",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 20,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1060000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 2,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "0",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000006,
      "fielddatatype": 3,
      "fielddbtype": 2,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Počet příloh",
      "fielddisplaylabel": "Počet příloh",
      "fielddisplaywidth": 2,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "NumOfAttachments",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 2,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1070000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "99",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 6,
      "replicatable": false,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "0",
      "editmethod": 1,
      "enumeration": "Plátce daně\r\nOsoba identifikovaná k dani\r\nSkupina\r\nNeplátce daně\r\n",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000009,
      "fielddatatype": 3,
      "fielddbtype": 2,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Typ plátce",
      "fielddisplaylabel": "Typ plátce",
      "fielddisplaywidth": 1,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "VATPayorType",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 1,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1080000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 9,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000014,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Fyzická osoba - jméno",
      "fielddisplaylabel": "Fyzická osoba - jméno",
      "fielddisplaywidth": 30,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "FOFirstNameA",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 30,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1090000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 14,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000034,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Příjmení FO opráv. k podp.",
      "fielddisplaylabel": "Příjmení FO opráv. k podp.",
      "fielddisplaywidth": 50,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "AuthPerson_Surname",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 50,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1100000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 36,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "0",
      "editmethod": 1,
      "enumeration": "\r\n1 - Zákonný zástupce\r\n2 - Ustanovený zástupce\r\n3 - Společný zástupce (Smluvní zástupce)\r\n4a- Obecný zmocněnec (Fyzická osoba i Právnická osoba)\r\n4b- Fyzická osoba - daňový poradce nebo advokát\r\n4c- Právnická osoba vykonávající daňové poradenství\r\n",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000036,
      "fielddatatype": 3,
      "fielddbtype": 2,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Volba typu zástupce",
      "fielddisplaylabel": "Volba typu zástupce",
      "fielddisplaywidth": 10,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "AdviserCode",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 10,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1110000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 27,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000003,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Územní pracoviště v, ve, pro",
      "fielddisplaylabel": "Územní pracoviště v, ve, pro",
      "fielddisplaywidth": 40,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "RegionalOffice",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 40,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1120000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 3,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "0",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000007,
      "fielddatatype": 3,
      "fielddbtype": 2,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Počet listů",
      "fielddisplaylabel": "Počet listů",
      "fielddisplaywidth": 2,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "NumOfSheets",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 2,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1130000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "99",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 7,
      "replicatable": false,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "N",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000010,
      "fielddatatype": 5,
      "fielddbtype": 5,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Pro C. ODDÍL neexist.údaje",
      "fielddisplaylabel": "Pro C. ODDÍL neexist.údaje",
      "fielddisplaywidth": 10,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "NoItemsForCSection",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 1,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1140000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 10,
      "replicatable": false,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000015,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Fyzická osoba - titul",
      "fielddisplaylabel": "Fyzická osoba - titul",
      "fielddisplaywidth": 10,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "FOTitleA",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 10,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1150000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 15,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000022,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Přiznání sestavil",
      "fielddisplaylabel": "Přiznání sestavil",
      "fielddisplaywidth": 30,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "AssemblyPerson",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 30,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1160000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 24,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "0",
      "editmethod": 1,
      "enumeration": "\r\nF - Fyzická osoba\r\nP - Právnická osoba\r\n",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000026,
      "fielddatatype": 3,
      "fielddbtype": 2,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Typ zástupce",
      "fielddisplaylabel": "Typ zástupce",
      "fielddisplaywidth": 10,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "AdviserType",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 10,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1170000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 28,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000035,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Vztah k práv. osobě",
      "fielddisplaylabel": "Vztah k práv. osobě",
      "fielddisplaywidth": 100,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "AuthPerson_Status",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 100,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1180000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 37,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000004,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Číslo územního pracoviště",
      "fielddisplaylabel": "Číslo územního pracoviště",
      "fielddisplaywidth": 20,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "RegionalOfficeCode",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 20,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1190000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 4,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "0",
      "editmethod": 1,
      "enumeration": "\r\nQ2\r\nM10\r\nQ\r\nM\r\n",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000011,
      "fielddatatype": 3,
      "fielddbtype": 2,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Kód zdaň.období násl. roku",
      "fielddisplaylabel": "Kód zdaň.období násl. roku",
      "fielddisplaywidth": 5,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "NextYearTaxPeriodCode",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 5,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1200000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 11,
      "replicatable": false,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000016,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Rodné číslo",
      "fielddisplaylabel": "Rodné číslo",
      "fielddisplaywidth": 20,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "IdentNumber",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 20,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1210000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 16,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000023,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Telefon",
      "fielddisplaylabel": "Telefon",
      "fielddisplaywidth": 20,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "AssemblyTelephone",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 20,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1220000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 26,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000027,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Jméno zástupce",
      "fielddisplaylabel": "Jméno zástupce",
      "fielddisplaywidth": 40,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "AdviserFirstName",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 40,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1230000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 29,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "0",
      "editmethod": 1,
      "enumeration": "Právnická osoba\r\nFyzická osoba\r\n",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000012,
      "fielddatatype": 3,
      "fielddbtype": 2,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Právní forma",
      "fielddisplaylabel": "Právní forma",
      "fielddisplaywidth": 10,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "CompanyType",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 10,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1240000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 12,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "N",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000017,
      "fielddatatype": 5,
      "fielddbtype": 5,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Zaháj.\/ukonč. insolvent.řízení",
      "fielddisplaylabel": "Zaháj.\/ukonč. insolvent.řízení",
      "fielddisplaywidth": 10,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "InsolventPeriod",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 1,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1250000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 17,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000028,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Příjmení zástupce",
      "fielddisplaylabel": "Příjmení zástupce",
      "fielddisplaywidth": 30,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "AdviserSurname",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 30,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1260000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 30,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "0",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000018,
      "fielddatatype": 11,
      "fielddbtype": 4,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Datum zahájení ins.řízení",
      "fielddisplaylabel": "Datum zahájení ins.řízení",
      "fielddisplaywidth": 10,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "InsolventPeriodFrom",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 10,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1270000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 18,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000029,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Název právnické osoby",
      "fielddisplaylabel": "Název právnické osoby",
      "fielddisplaywidth": 60,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "AdviserTitle",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 100,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1280000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 31,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "0",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000019,
      "fielddatatype": 11,
      "fielddbtype": 4,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Datum ukonč. ins. řízení",
      "fielddisplaylabel": "Datum ukonč. ins. řízení",
      "fielddisplaywidth": 10,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "InsolventPeriodTo",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 10,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1290000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 19,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "0",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000030,
      "fielddatatype": 11,
      "fielddbtype": 4,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Datum narození zástupce",
      "fielddisplaylabel": "Datum narození zástupce",
      "fielddisplaywidth": 10,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "AdviserBirthDate",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 10,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1300000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 32,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000031,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Evid.číslo osvědčení daň. por.",
      "fielddisplaylabel": "Evid.číslo osvědčení daň. por.",
      "fielddisplaywidth": 50,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "AdviserEvNum",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 50,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1310000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 33,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000032,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "IČ právnické osoby",
      "fielddisplaylabel": "IČ právnické osoby",
      "fielddisplaywidth": 15,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "AdviserIC",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 15,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1320000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 34,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000037,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Email",
      "fielddisplaylabel": "Email",
      "fielddisplaywidth": 80,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "AssemblyEmail",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 80,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1330000000",
      "importable": true,
      "indexname": "IEXJ1JDJ1QULUTOR4IFQP2PEAXU4W",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 23,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "0",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000038,
      "fielddatatype": 11,
      "fielddbtype": 4,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Datum přiznání",
      "fielddisplaylabel": "Datum přiznání",
      "fielddisplaywidth": 10,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "AssemblyDate",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 10,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1340000000",
      "importable": true,
      "indexname": "IEXFLFW5SEWSFM4L1LKQ01GAOELE0",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 20,
      "replicatable": false,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "0",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000039,
      "fielddatatype": 11,
      "fielddbtype": 4,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Důvody pro dodatečné DP zjištěny dne",
      "fielddisplaylabel": "Důvody pro DDP zjištěny dne",
      "fielddisplaywidth": 10,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "DateOfAdditive",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 10,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1350000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 38,
      "replicatable": false,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "N",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000040,
      "fielddatatype": 5,
      "fielddbtype": 5,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Nevznikla daňová povinnost",
      "fielddisplaylabel": "Nevznikla daňová povinnost",
      "fielddisplaywidth": 10,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "NoTax",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 1,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1360000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 12,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 42,
      "replicatable": false,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000041,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "IBAN",
      "fielddisplaylabel": "IBAN",
      "fielddisplaywidth": 35,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "IBAN",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 35,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1370000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 8,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 39,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "Name",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000042,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "BIC",
      "fielddisplaylabel": "BIC",
      "fielddisplaywidth": 11,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "BIC",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 11,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1380000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 12,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 40,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "Name",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000043,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Referenční číslo přiznání",
      "fielddisplaylabel": "Referenční číslo přiznání",
      "fielddisplaywidth": 50,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "MOSSRefNumber",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 50,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1390000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 8,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 41,
      "replicatable": false,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000044,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Jméno účtu",
      "fielddisplaylabel": "Jméno majitele bankovního účtu",
      "fielddisplaywidth": 50,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "MOSSAccountName",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 70,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1400000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 10,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 41,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1001018,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Číslo jednací výzvy",
      "fielddisplaylabel": "Číslo jednací výzvy:",
      "fielddisplaywidth": 32,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "KHDPH_AppealRefNumber",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 32,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1500000000",
      "importable": false,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 3,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 46,
      "replicatable": false,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "0",
      "editmethod": 1,
      "enumeration": "0 - Nezadáno\r\nB - Nemám povinnost podat KH (nulové KH)\r\nP - Potvrzuji správnost naposledy podaného KH",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1001017,
      "fielddatatype": 3,
      "fielddbtype": 2,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Rychlá reakce na výzvu správce daně",
      "fielddisplaylabel": "Rychlá odpověď na výzvu:",
      "fielddisplaywidth": 10,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "KHDPH_AppealReply",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 10,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1510000000",
      "importable": false,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 45,
      "replicatable": false,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "0",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1001016,
      "fielddatatype": 11,
      "fielddbtype": 4,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Datum zjištění důvodů pro podání násl hl",
      "fielddisplaylabel": "Následné hlášení k datu:",
      "fielddisplaywidth": 10,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "KHDPH_CorrectionDate",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 10,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1520000000",
      "importable": false,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 44,
      "replicatable": false,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "0",
      "editmethod": 1,
      "enumeration": "Ponechat druh hlášení z Uzávěrky DPH\r\nNásledné\/Opravné (E)",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1001015,
      "fielddatatype": 3,
      "fielddbtype": 2,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Druh kontrolního hlášení:",
      "fielddisplaylabel": "Druh kontrolního hlášení:",
      "fielddisplaywidth": 10,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "KHDPH_Type",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 10,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1530000000",
      "importable": false,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 43,
      "replicatable": false,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1001019,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Identifikátor datové schránky",
      "fielddisplaylabel": "Identifikátor datové schránky",
      "fielddisplaywidth": 7,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "DataBoxID",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 7,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1600000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 47,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1001020,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Email oprávnenej osoby",
      "fielddisplaylabel": "Email oprávnenej osoby",
      "fielddisplaywidth": 40,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "SAdviserEmail",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 40,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "2600000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 48,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1001021,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "DIČ - pův.subjekt, kmenová\/číselná část",
      "fielddisplaylabel": "DIČ-pův.subjekt, kmenová část",
      "fielddisplaywidth": 10,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "FormerVATIdRoot",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 10,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "3600000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 49,
      "replicatable": false,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "N",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1001022,
      "fielddatatype": 5,
      "fielddbtype": 5,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Elektronické rozhraní",
      "fielddisplaylabel": "Elektronické rozhraní",
      "fielddisplaywidth": 10,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "ElectronicInterface",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 1,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "4600000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 50,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    }
  ]
}
Response
{
  "id": "1000000000"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/userfielddefs/{id}?select=id
Body
{
  "CLSID": "EPXJ3GDLIOZ41FPIS3POB3NUCS",
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "Rows": [
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "N",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1001012,
      "fielddatatype": 5,
      "fielddbtype": 5,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Splnenie podmienok podľa § 79",
      "fielddisplaylabel": "Splnenie podmienok podľa § 79",
      "fielddisplaywidth": 10,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "SFullFillConditions79",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 1,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "101S000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 12,
      "replicatable": false,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1001011,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Telefón osoby",
      "fielddisplaylabel": "Telefón osoby",
      "fielddisplaywidth": 10,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "SAdviserPhone",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 20,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "102S000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 11,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1001010,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Telefón osoby - predčislie",
      "fielddisplaylabel": "Telefón osoby - predčislie",
      "fielddisplaywidth": 10,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "SAdviserPhonePre",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 10,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "103S000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 10,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1001009,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Meno oprávnenej osoby",
      "fielddisplaylabel": "Meno oprávnenej osoby",
      "fielddisplaywidth": 40,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "SAdviserName",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 40,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "104S000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 9,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1001008,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Číslo faxu",
      "fielddisplaylabel": "Číslo faxu",
      "fielddisplaywidth": 10,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "SFaxNumber",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 20,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "105S000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 8,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1001007,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Číslo faxu - predčíslie",
      "fielddisplaylabel": "Číslo faxu - predčíslie",
      "fielddisplaywidth": 10,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "SFaxNumberPre",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 10,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "106S000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 7,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1001006,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Číslo telefónu",
      "fielddisplaylabel": "Číslo telefónu",
      "fielddisplaywidth": 10,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "SPhoneNumber",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 20,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "107S000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 6,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1001005,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Číslo telefónu - predčíslie",
      "fielddisplaylabel": "Číslo telefónu - predčíslie",
      "fielddisplaywidth": 10,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "SPhoneNumberPre",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 10,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "108S000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 5,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "0",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1001004,
      "fielddatatype": 11,
      "fielddbtype": 4,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Dátum zistenia",
      "fielddisplaylabel": "Dátum zistenia",
      "fielddisplaywidth": 10,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "SDateOfAdditional",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 10,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "109S000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 4,
      "replicatable": false,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "0",
      "editmethod": 1,
      "enumeration": "Platiteľ dane z pridanej hodnoty (ďalej len 'daň' ) podľa § 4, 5 a 6 zákona\r\nOsoba registrovaná pre daň podľa § 7 zákona\r\nIná osoba povinná podať daňové priznanie podľa § 78 ods. 3, 4 a 9 zákona\r\nZdaniteľná osoba podľa § 3 ods. 5 zákona uplatňujúca odpočítanie dane\r\nDaňový zástupca pri dovoze tovaru podľa § 69a zákona",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1001003,
      "fielddatatype": 3,
      "fielddbtype": 2,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Typ plátca",
      "fielddisplaylabel": "Typ plátca",
      "fielddisplaywidth": 2,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "SVATPayorType",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 2,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "110S000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "4",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 3,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "N",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1001002,
      "fielddatatype": 5,
      "fielddbtype": 5,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "V zdaň. období nevznikla daňová povinn.",
      "fielddisplaylabel": "Nevznikla daňová povinnosť",
      "fielddisplaywidth": 10,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "SNoTax",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 1,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "111S000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 2,
      "replicatable": false,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1001001,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Daňový úrad",
      "fielddisplaylabel": "Daňový úrad",
      "fielddisplaywidth": 40,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "SFinancialBureau",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 40,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "112S000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 1,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1001014,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Email",
      "fielddisplaylabel": "Email",
      "fielddisplaywidth": 60,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "SFirmEmail",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 80,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "113S000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 14,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1001013,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Telefón",
      "fielddisplaylabel": "Telefón",
      "fielddisplaywidth": 10,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "SFirmPhone",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 20,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "114S000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 13,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000001,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Fin.úřadu v, ve, pro",
      "fielddisplaylabel": "Fin.úřadu v, ve, pro",
      "fielddisplaywidth": 40,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "FinancialBureau",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 40,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1010000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 1,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 4,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "GEPU3UY3U2POB4VWN4FIPOAQEG",
      "fieldcode": 1000005,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 1,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Číslo převaž. činnosti (NACE)",
      "fielddisplaylabel": "Číslo převaž. činnosti (NACE)",
      "fielddisplaywidth": 10,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "NACECode",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "GLBENVIEHE4OXJUOD5NM02WJU4",
      "fieldsize": 10,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1020000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 5,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "Code",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000008,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Důvod dodatečného přiznání",
      "fielddisplaylabel": "Důvod dodatečného přiznání",
      "fielddisplaywidth": 72,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "ReasonOfAdditive",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 72,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1030000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 8,
      "replicatable": false,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000013,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Fyzická osoba - příjmení",
      "fielddisplaylabel": "Fyzická osoba - příjmení",
      "fielddisplaywidth": 30,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "FOSurnameA",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 30,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1040000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 13,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000033,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Jméno(-a) FO opráv. k podp.",
      "fielddisplaylabel": "Jméno(-a) FO opráv. k podp.",
      "fielddisplaywidth": 50,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "AuthPerson_FirstName",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 50,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1050000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 35,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000002,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Číslo místně přísl. fin.úřadu",
      "fielddisplaylabel": "Číslo místně přísl. fin.úřadu",
      "fielddisplaywidth": 20,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "FinancialBureauCode",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 20,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1060000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 2,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "0",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000006,
      "fielddatatype": 3,
      "fielddbtype": 2,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Počet příloh",
      "fielddisplaylabel": "Počet příloh",
      "fielddisplaywidth": 2,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "NumOfAttachments",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 2,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1070000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "99",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 6,
      "replicatable": false,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "0",
      "editmethod": 1,
      "enumeration": "Plátce daně\r\nOsoba identifikovaná k dani\r\nSkupina\r\nNeplátce daně\r\n",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000009,
      "fielddatatype": 3,
      "fielddbtype": 2,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Typ plátce",
      "fielddisplaylabel": "Typ plátce",
      "fielddisplaywidth": 1,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "VATPayorType",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 1,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1080000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 9,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000014,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Fyzická osoba - jméno",
      "fielddisplaylabel": "Fyzická osoba - jméno",
      "fielddisplaywidth": 30,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "FOFirstNameA",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 30,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1090000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 14,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000034,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Příjmení FO opráv. k podp.",
      "fielddisplaylabel": "Příjmení FO opráv. k podp.",
      "fielddisplaywidth": 50,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "AuthPerson_Surname",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 50,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1100000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 36,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "0",
      "editmethod": 1,
      "enumeration": "\r\n1 - Zákonný zástupce\r\n2 - Ustanovený zástupce\r\n3 - Společný zástupce (Smluvní zástupce)\r\n4a- Obecný zmocněnec (Fyzická osoba i Právnická osoba)\r\n4b- Fyzická osoba - daňový poradce nebo advokát\r\n4c- Právnická osoba vykonávající daňové poradenství\r\n",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000036,
      "fielddatatype": 3,
      "fielddbtype": 2,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Volba typu zástupce",
      "fielddisplaylabel": "Volba typu zástupce",
      "fielddisplaywidth": 10,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "AdviserCode",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 10,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1110000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 27,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000003,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Územní pracoviště v, ve, pro",
      "fielddisplaylabel": "Územní pracoviště v, ve, pro",
      "fielddisplaywidth": 40,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "RegionalOffice",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 40,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1120000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 3,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "0",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000007,
      "fielddatatype": 3,
      "fielddbtype": 2,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Počet listů",
      "fielddisplaylabel": "Počet listů",
      "fielddisplaywidth": 2,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "NumOfSheets",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 2,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1130000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "99",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 7,
      "replicatable": false,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "N",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000010,
      "fielddatatype": 5,
      "fielddbtype": 5,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Pro C. ODDÍL neexist.údaje",
      "fielddisplaylabel": "Pro C. ODDÍL neexist.údaje",
      "fielddisplaywidth": 10,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "NoItemsForCSection",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 1,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1140000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 10,
      "replicatable": false,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000015,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Fyzická osoba - titul",
      "fielddisplaylabel": "Fyzická osoba - titul",
      "fielddisplaywidth": 10,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "FOTitleA",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 10,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1150000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 15,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000022,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Přiznání sestavil",
      "fielddisplaylabel": "Přiznání sestavil",
      "fielddisplaywidth": 30,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "AssemblyPerson",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 30,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1160000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 24,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "0",
      "editmethod": 1,
      "enumeration": "\r\nF - Fyzická osoba\r\nP - Právnická osoba\r\n",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000026,
      "fielddatatype": 3,
      "fielddbtype": 2,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Typ zástupce",
      "fielddisplaylabel": "Typ zástupce",
      "fielddisplaywidth": 10,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "AdviserType",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 10,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1170000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 28,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000035,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Vztah k práv. osobě",
      "fielddisplaylabel": "Vztah k práv. osobě",
      "fielddisplaywidth": 100,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "AuthPerson_Status",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 100,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1180000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 37,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000004,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Číslo územního pracoviště",
      "fielddisplaylabel": "Číslo územního pracoviště",
      "fielddisplaywidth": 20,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "RegionalOfficeCode",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 20,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1190000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 4,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "0",
      "editmethod": 1,
      "enumeration": "\r\nQ2\r\nM10\r\nQ\r\nM\r\n",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000011,
      "fielddatatype": 3,
      "fielddbtype": 2,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Kód zdaň.období násl. roku",
      "fielddisplaylabel": "Kód zdaň.období násl. roku",
      "fielddisplaywidth": 5,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "NextYearTaxPeriodCode",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 5,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1200000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 11,
      "replicatable": false,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000016,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Rodné číslo",
      "fielddisplaylabel": "Rodné číslo",
      "fielddisplaywidth": 20,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "IdentNumber",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 20,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1210000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 16,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000023,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Telefon",
      "fielddisplaylabel": "Telefon",
      "fielddisplaywidth": 20,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "AssemblyTelephone",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 20,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1220000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 26,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000027,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Jméno zástupce",
      "fielddisplaylabel": "Jméno zástupce",
      "fielddisplaywidth": 40,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "AdviserFirstName",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 40,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1230000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 29,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "0",
      "editmethod": 1,
      "enumeration": "Právnická osoba\r\nFyzická osoba\r\n",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000012,
      "fielddatatype": 3,
      "fielddbtype": 2,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Právní forma",
      "fielddisplaylabel": "Právní forma",
      "fielddisplaywidth": 10,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "CompanyType",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 10,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1240000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 12,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "N",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000017,
      "fielddatatype": 5,
      "fielddbtype": 5,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Zaháj.\/ukonč. insolvent.řízení",
      "fielddisplaylabel": "Zaháj.\/ukonč. insolvent.řízení",
      "fielddisplaywidth": 10,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "InsolventPeriod",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 1,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1250000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 17,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000028,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Příjmení zástupce",
      "fielddisplaylabel": "Příjmení zástupce",
      "fielddisplaywidth": 30,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "AdviserSurname",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 30,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1260000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 30,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "0",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000018,
      "fielddatatype": 11,
      "fielddbtype": 4,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Datum zahájení ins.řízení",
      "fielddisplaylabel": "Datum zahájení ins.řízení",
      "fielddisplaywidth": 10,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "InsolventPeriodFrom",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 10,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1270000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 18,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000029,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Název právnické osoby",
      "fielddisplaylabel": "Název právnické osoby",
      "fielddisplaywidth": 60,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "AdviserTitle",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 100,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1280000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 31,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "0",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000019,
      "fielddatatype": 11,
      "fielddbtype": 4,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Datum ukonč. ins. řízení",
      "fielddisplaylabel": "Datum ukonč. ins. řízení",
      "fielddisplaywidth": 10,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "InsolventPeriodTo",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 10,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1290000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 19,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "0",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000030,
      "fielddatatype": 11,
      "fielddbtype": 4,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Datum narození zástupce",
      "fielddisplaylabel": "Datum narození zástupce",
      "fielddisplaywidth": 10,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "AdviserBirthDate",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 10,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1300000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 32,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000031,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Evid.číslo osvědčení daň. por.",
      "fielddisplaylabel": "Evid.číslo osvědčení daň. por.",
      "fielddisplaywidth": 50,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "AdviserEvNum",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 50,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1310000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 33,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000032,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "IČ právnické osoby",
      "fielddisplaylabel": "IČ právnické osoby",
      "fielddisplaywidth": 15,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "AdviserIC",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 15,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1320000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 34,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000037,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Email",
      "fielddisplaylabel": "Email",
      "fielddisplaywidth": 80,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "AssemblyEmail",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 80,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1330000000",
      "importable": true,
      "indexname": "IEXJ1JDJ1QULUTOR4IFQP2PEAXU4W",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 23,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "0",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000038,
      "fielddatatype": 11,
      "fielddbtype": 4,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Datum přiznání",
      "fielddisplaylabel": "Datum přiznání",
      "fielddisplaywidth": 10,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "AssemblyDate",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 10,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1340000000",
      "importable": true,
      "indexname": "IEXFLFW5SEWSFM4L1LKQ01GAOELE0",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 20,
      "replicatable": false,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "0",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000039,
      "fielddatatype": 11,
      "fielddbtype": 4,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Důvody pro dodatečné DP zjištěny dne",
      "fielddisplaylabel": "Důvody pro DDP zjištěny dne",
      "fielddisplaywidth": 10,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "DateOfAdditive",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 10,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1350000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 38,
      "replicatable": false,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "N",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000040,
      "fielddatatype": 5,
      "fielddbtype": 5,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Nevznikla daňová povinnost",
      "fielddisplaylabel": "Nevznikla daňová povinnost",
      "fielddisplaywidth": 10,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "NoTax",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 1,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1360000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 12,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 42,
      "replicatable": false,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000041,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "IBAN",
      "fielddisplaylabel": "IBAN",
      "fielddisplaywidth": 35,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "IBAN",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 35,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1370000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 8,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 39,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "Name",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000042,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "BIC",
      "fielddisplaylabel": "BIC",
      "fielddisplaywidth": 11,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "BIC",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 11,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1380000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 12,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 40,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "Name",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000043,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Referenční číslo přiznání",
      "fielddisplaylabel": "Referenční číslo přiznání",
      "fielddisplaywidth": 50,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "MOSSRefNumber",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 50,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1390000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 8,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 41,
      "replicatable": false,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1000044,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Jméno účtu",
      "fielddisplaylabel": "Jméno majitele bankovního účtu",
      "fielddisplaywidth": 50,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "MOSSAccountName",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 70,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1400000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 10,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 41,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1001018,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Číslo jednací výzvy",
      "fielddisplaylabel": "Číslo jednací výzvy:",
      "fielddisplaywidth": 32,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "KHDPH_AppealRefNumber",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 32,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1500000000",
      "importable": false,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 3,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 46,
      "replicatable": false,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "0",
      "editmethod": 1,
      "enumeration": "0 - Nezadáno\r\nB - Nemám povinnost podat KH (nulové KH)\r\nP - Potvrzuji správnost naposledy podaného KH",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1001017,
      "fielddatatype": 3,
      "fielddbtype": 2,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Rychlá reakce na výzvu správce daně",
      "fielddisplaylabel": "Rychlá odpověď na výzvu:",
      "fielddisplaywidth": 10,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "KHDPH_AppealReply",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 10,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1510000000",
      "importable": false,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 45,
      "replicatable": false,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "0",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1001016,
      "fielddatatype": 11,
      "fielddbtype": 4,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Datum zjištění důvodů pro podání násl hl",
      "fielddisplaylabel": "Následné hlášení k datu:",
      "fielddisplaywidth": 10,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "KHDPH_CorrectionDate",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 10,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1520000000",
      "importable": false,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 44,
      "replicatable": false,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "0",
      "editmethod": 1,
      "enumeration": "Ponechat druh hlášení z Uzávěrky DPH\r\nNásledné\/Opravné (E)",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1001015,
      "fielddatatype": 3,
      "fielddbtype": 2,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Druh kontrolního hlášení:",
      "fielddisplaylabel": "Druh kontrolního hlášení:",
      "fielddisplaywidth": 10,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "KHDPH_Type",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 10,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1530000000",
      "importable": false,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 43,
      "replicatable": false,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1001019,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Identifikátor datové schránky",
      "fielddisplaylabel": "Identifikátor datové schránky",
      "fielddisplaywidth": 7,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "DataBoxID",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 7,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "1600000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 47,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1001020,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Email oprávnenej osoby",
      "fielddisplaylabel": "Email oprávnenej osoby",
      "fielddisplaywidth": 40,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "SAdviserEmail",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 40,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "2600000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 48,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1001021,
      "fielddatatype": 1,
      "fielddbtype": 7,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "DIČ - pův.subjekt, kmenová\/číselná část",
      "fielddisplaylabel": "DIČ-pův.subjekt, kmenová část",
      "fielddisplaywidth": 10,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "FormerVATIdRoot",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 10,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "3600000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 49,
      "replicatable": false,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    },
    {
      "currencysourcepath": "",
      "defaultvalue": "N",
      "editmethod": 0,
      "enumeration": "",
      "extrafield": false,
      "fieldalignment": 0,
      "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldcode": 1001022,
      "fielddatatype": 5,
      "fielddbtype": 5,
      "fielddisplayformat": "",
      "fielddisplayhint": "Elektronické rozhraní",
      "fielddisplaylabel": "Elektronické rozhraní",
      "fielddisplaywidth": 10,
      "fieldkind": 0,
      "fieldname": "ElectronicInterface",
      "fieldprecision": 0,
      "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
      "fieldsize": 1,
      "firstvalue": 0,
      "flags": "",
      "forcedfield": false,
      "hasforeignkey": false,
      "hashistory": false,
      "id": "4600000000",
      "importable": true,
      "indexname": "",
      "iscasesensitive": false,
      "isindexed": false,
      "ismultichangeable": true,
      "isreadonly": false,
      "issortable": false,
      "maxvalue": "0",
      "minvalue": "0",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 50,
      "replicatable": true,
      "showtime": false,
      "sortablerollfields": "",
      "system": true,
      "textfield": "",
      "useindynsql": false
    }
  ]
}
Response
{
  "id": "1000000000"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/userfielddefs/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "userfielddefs",
        "object_data": {
          "CLSID": "EPXJ3GDLIOZ41FPIS3POB3NUCS",
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "Rows": [
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "N",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1001012,
              "fielddatatype": 5,
              "fielddbtype": 5,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Splnenie podmienok podľa § 79",
              "fielddisplaylabel": "Splnenie podmienok podľa § 79",
              "fielddisplaywidth": 10,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "SFullFillConditions79",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 1,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "101S000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 12,
              "replicatable": false,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1001011,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Telefón osoby",
              "fielddisplaylabel": "Telefón osoby",
              "fielddisplaywidth": 10,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "SAdviserPhone",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 20,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "102S000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 11,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1001010,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Telefón osoby - predčislie",
              "fielddisplaylabel": "Telefón osoby - predčislie",
              "fielddisplaywidth": 10,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "SAdviserPhonePre",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 10,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "103S000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 10,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1001009,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Meno oprávnenej osoby",
              "fielddisplaylabel": "Meno oprávnenej osoby",
              "fielddisplaywidth": 40,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "SAdviserName",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 40,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "104S000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 9,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1001008,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Číslo faxu",
              "fielddisplaylabel": "Číslo faxu",
              "fielddisplaywidth": 10,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "SFaxNumber",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 20,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "105S000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 8,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1001007,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Číslo faxu - predčíslie",
              "fielddisplaylabel": "Číslo faxu - predčíslie",
              "fielddisplaywidth": 10,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "SFaxNumberPre",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 10,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "106S000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 7,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1001006,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Číslo telefónu",
              "fielddisplaylabel": "Číslo telefónu",
              "fielddisplaywidth": 10,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "SPhoneNumber",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 20,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "107S000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 6,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1001005,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Číslo telefónu - predčíslie",
              "fielddisplaylabel": "Číslo telefónu - predčíslie",
              "fielddisplaywidth": 10,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "SPhoneNumberPre",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 10,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "108S000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 5,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "0",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1001004,
              "fielddatatype": 11,
              "fielddbtype": 4,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Dátum zistenia",
              "fielddisplaylabel": "Dátum zistenia",
              "fielddisplaywidth": 10,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "SDateOfAdditional",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 10,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "109S000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 4,
              "replicatable": false,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "0",
              "editmethod": 1,
              "enumeration": "Platiteľ dane z pridanej hodnoty (ďalej len 'daň' ) podľa § 4, 5 a 6 zákona\r\nOsoba registrovaná pre daň podľa § 7 zákona\r\nIná osoba povinná podať daňové priznanie podľa § 78 ods. 3, 4 a 9 zákona\r\nZdaniteľná osoba podľa § 3 ods. 5 zákona uplatňujúca odpočítanie dane\r\nDaňový zástupca pri dovoze tovaru podľa § 69a zákona",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1001003,
              "fielddatatype": 3,
              "fielddbtype": 2,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Typ plátca",
              "fielddisplaylabel": "Typ plátca",
              "fielddisplaywidth": 2,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "SVATPayorType",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 2,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "110S000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "4",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 3,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "N",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1001002,
              "fielddatatype": 5,
              "fielddbtype": 5,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "V zdaň. období nevznikla daňová povinn.",
              "fielddisplaylabel": "Nevznikla daňová povinnosť",
              "fielddisplaywidth": 10,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "SNoTax",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 1,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "111S000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 2,
              "replicatable": false,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1001001,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Daňový úrad",
              "fielddisplaylabel": "Daňový úrad",
              "fielddisplaywidth": 40,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "SFinancialBureau",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 40,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "112S000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 1,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1001014,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Email",
              "fielddisplaylabel": "Email",
              "fielddisplaywidth": 60,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "SFirmEmail",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 80,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "113S000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 14,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1001013,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Telefón",
              "fielddisplaylabel": "Telefón",
              "fielddisplaywidth": 10,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "SFirmPhone",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 20,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "114S000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 13,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000001,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Fin.úřadu v, ve, pro",
              "fielddisplaylabel": "Fin.úřadu v, ve, pro",
              "fielddisplaywidth": 40,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "FinancialBureau",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 40,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1010000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 1,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 4,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "GEPU3UY3U2POB4VWN4FIPOAQEG",
              "fieldcode": 1000005,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 1,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Číslo převaž. činnosti (NACE)",
              "fielddisplaylabel": "Číslo převaž. činnosti (NACE)",
              "fielddisplaywidth": 10,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "NACECode",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "GLBENVIEHE4OXJUOD5NM02WJU4",
              "fieldsize": 10,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1020000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 5,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "Code",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000008,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Důvod dodatečného přiznání",
              "fielddisplaylabel": "Důvod dodatečného přiznání",
              "fielddisplaywidth": 72,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "ReasonOfAdditive",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 72,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1030000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 8,
              "replicatable": false,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000013,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Fyzická osoba - příjmení",
              "fielddisplaylabel": "Fyzická osoba - příjmení",
              "fielddisplaywidth": 30,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "FOSurnameA",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 30,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1040000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 13,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000033,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Jméno(-a) FO opráv. k podp.",
              "fielddisplaylabel": "Jméno(-a) FO opráv. k podp.",
              "fielddisplaywidth": 50,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "AuthPerson_FirstName",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 50,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1050000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 35,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000002,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Číslo místně přísl. fin.úřadu",
              "fielddisplaylabel": "Číslo místně přísl. fin.úřadu",
              "fielddisplaywidth": 20,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "FinancialBureauCode",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 20,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1060000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 2,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "0",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000006,
              "fielddatatype": 3,
              "fielddbtype": 2,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Počet příloh",
              "fielddisplaylabel": "Počet příloh",
              "fielddisplaywidth": 2,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "NumOfAttachments",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 2,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1070000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "99",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 6,
              "replicatable": false,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "0",
              "editmethod": 1,
              "enumeration": "Plátce daně\r\nOsoba identifikovaná k dani\r\nSkupina\r\nNeplátce daně\r\n",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000009,
              "fielddatatype": 3,
              "fielddbtype": 2,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Typ plátce",
              "fielddisplaylabel": "Typ plátce",
              "fielddisplaywidth": 1,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "VATPayorType",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 1,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1080000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 9,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000014,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Fyzická osoba - jméno",
              "fielddisplaylabel": "Fyzická osoba - jméno",
              "fielddisplaywidth": 30,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "FOFirstNameA",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 30,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1090000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 14,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000034,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Příjmení FO opráv. k podp.",
              "fielddisplaylabel": "Příjmení FO opráv. k podp.",
              "fielddisplaywidth": 50,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "AuthPerson_Surname",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 50,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1100000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 36,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "0",
              "editmethod": 1,
              "enumeration": "\r\n1 - Zákonný zástupce\r\n2 - Ustanovený zástupce\r\n3 - Společný zástupce (Smluvní zástupce)\r\n4a- Obecný zmocněnec (Fyzická osoba i Právnická osoba)\r\n4b- Fyzická osoba - daňový poradce nebo advokát\r\n4c- Právnická osoba vykonávající daňové poradenství\r\n",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000036,
              "fielddatatype": 3,
              "fielddbtype": 2,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Volba typu zástupce",
              "fielddisplaylabel": "Volba typu zástupce",
              "fielddisplaywidth": 10,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "AdviserCode",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 10,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1110000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 27,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000003,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Územní pracoviště v, ve, pro",
              "fielddisplaylabel": "Územní pracoviště v, ve, pro",
              "fielddisplaywidth": 40,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "RegionalOffice",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 40,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1120000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 3,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "0",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000007,
              "fielddatatype": 3,
              "fielddbtype": 2,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Počet listů",
              "fielddisplaylabel": "Počet listů",
              "fielddisplaywidth": 2,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "NumOfSheets",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 2,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1130000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "99",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 7,
              "replicatable": false,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "N",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000010,
              "fielddatatype": 5,
              "fielddbtype": 5,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Pro C. ODDÍL neexist.údaje",
              "fielddisplaylabel": "Pro C. ODDÍL neexist.údaje",
              "fielddisplaywidth": 10,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "NoItemsForCSection",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 1,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1140000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 10,
              "replicatable": false,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000015,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Fyzická osoba - titul",
              "fielddisplaylabel": "Fyzická osoba - titul",
              "fielddisplaywidth": 10,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "FOTitleA",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 10,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1150000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 15,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000022,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Přiznání sestavil",
              "fielddisplaylabel": "Přiznání sestavil",
              "fielddisplaywidth": 30,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "AssemblyPerson",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 30,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1160000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 24,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "0",
              "editmethod": 1,
              "enumeration": "\r\nF - Fyzická osoba\r\nP - Právnická osoba\r\n",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000026,
              "fielddatatype": 3,
              "fielddbtype": 2,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Typ zástupce",
              "fielddisplaylabel": "Typ zástupce",
              "fielddisplaywidth": 10,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "AdviserType",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 10,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1170000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 28,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000035,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Vztah k práv. osobě",
              "fielddisplaylabel": "Vztah k práv. osobě",
              "fielddisplaywidth": 100,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "AuthPerson_Status",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 100,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1180000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 37,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000004,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Číslo územního pracoviště",
              "fielddisplaylabel": "Číslo územního pracoviště",
              "fielddisplaywidth": 20,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "RegionalOfficeCode",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 20,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1190000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 4,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "0",
              "editmethod": 1,
              "enumeration": "\r\nQ2\r\nM10\r\nQ\r\nM\r\n",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000011,
              "fielddatatype": 3,
              "fielddbtype": 2,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Kód zdaň.období násl. roku",
              "fielddisplaylabel": "Kód zdaň.období násl. roku",
              "fielddisplaywidth": 5,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "NextYearTaxPeriodCode",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 5,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1200000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 11,
              "replicatable": false,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000016,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Rodné číslo",
              "fielddisplaylabel": "Rodné číslo",
              "fielddisplaywidth": 20,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "IdentNumber",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 20,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1210000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 16,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000023,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Telefon",
              "fielddisplaylabel": "Telefon",
              "fielddisplaywidth": 20,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "AssemblyTelephone",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 20,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1220000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 26,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000027,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Jméno zástupce",
              "fielddisplaylabel": "Jméno zástupce",
              "fielddisplaywidth": 40,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "AdviserFirstName",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 40,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1230000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 29,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "0",
              "editmethod": 1,
              "enumeration": "Právnická osoba\r\nFyzická osoba\r\n",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000012,
              "fielddatatype": 3,
              "fielddbtype": 2,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Právní forma",
              "fielddisplaylabel": "Právní forma",
              "fielddisplaywidth": 10,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "CompanyType",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 10,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1240000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 12,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "N",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000017,
              "fielddatatype": 5,
              "fielddbtype": 5,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Zaháj.\/ukonč. insolvent.řízení",
              "fielddisplaylabel": "Zaháj.\/ukonč. insolvent.řízení",
              "fielddisplaywidth": 10,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "InsolventPeriod",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 1,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1250000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 17,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000028,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Příjmení zástupce",
              "fielddisplaylabel": "Příjmení zástupce",
              "fielddisplaywidth": 30,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "AdviserSurname",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 30,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1260000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 30,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "0",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000018,
              "fielddatatype": 11,
              "fielddbtype": 4,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Datum zahájení ins.řízení",
              "fielddisplaylabel": "Datum zahájení ins.řízení",
              "fielddisplaywidth": 10,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "InsolventPeriodFrom",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 10,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1270000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 18,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000029,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Název právnické osoby",
              "fielddisplaylabel": "Název právnické osoby",
              "fielddisplaywidth": 60,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "AdviserTitle",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 100,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1280000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 31,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "0",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000019,
              "fielddatatype": 11,
              "fielddbtype": 4,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Datum ukonč. ins. řízení",
              "fielddisplaylabel": "Datum ukonč. ins. řízení",
              "fielddisplaywidth": 10,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "InsolventPeriodTo",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 10,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1290000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 19,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "0",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000030,
              "fielddatatype": 11,
              "fielddbtype": 4,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Datum narození zástupce",
              "fielddisplaylabel": "Datum narození zástupce",
              "fielddisplaywidth": 10,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "AdviserBirthDate",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 10,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1300000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 32,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000031,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Evid.číslo osvědčení daň. por.",
              "fielddisplaylabel": "Evid.číslo osvědčení daň. por.",
              "fielddisplaywidth": 50,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "AdviserEvNum",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 50,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1310000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 33,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000032,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "IČ právnické osoby",
              "fielddisplaylabel": "IČ právnické osoby",
              "fielddisplaywidth": 15,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "AdviserIC",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 15,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1320000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 34,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000037,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Email",
              "fielddisplaylabel": "Email",
              "fielddisplaywidth": 80,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "AssemblyEmail",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 80,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1330000000",
              "importable": true,
              "indexname": "IEXJ1JDJ1QULUTOR4IFQP2PEAXU4W",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 23,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "0",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000038,
              "fielddatatype": 11,
              "fielddbtype": 4,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Datum přiznání",
              "fielddisplaylabel": "Datum přiznání",
              "fielddisplaywidth": 10,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "AssemblyDate",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 10,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1340000000",
              "importable": true,
              "indexname": "IEXFLFW5SEWSFM4L1LKQ01GAOELE0",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 20,
              "replicatable": false,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "0",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000039,
              "fielddatatype": 11,
              "fielddbtype": 4,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Důvody pro dodatečné DP zjištěny dne",
              "fielddisplaylabel": "Důvody pro DDP zjištěny dne",
              "fielddisplaywidth": 10,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "DateOfAdditive",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 10,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1350000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 38,
              "replicatable": false,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "N",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000040,
              "fielddatatype": 5,
              "fielddbtype": 5,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Nevznikla daňová povinnost",
              "fielddisplaylabel": "Nevznikla daňová povinnost",
              "fielddisplaywidth": 10,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "NoTax",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 1,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1360000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 12,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 42,
              "replicatable": false,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000041,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "IBAN",
              "fielddisplaylabel": "IBAN",
              "fielddisplaywidth": 35,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "IBAN",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 35,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1370000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 8,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 39,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "Name",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000042,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "BIC",
              "fielddisplaylabel": "BIC",
              "fielddisplaywidth": 11,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "BIC",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 11,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1380000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 12,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 40,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "Name",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000043,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Referenční číslo přiznání",
              "fielddisplaylabel": "Referenční číslo přiznání",
              "fielddisplaywidth": 50,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "MOSSRefNumber",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 50,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1390000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 8,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 41,
              "replicatable": false,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000044,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Jméno účtu",
              "fielddisplaylabel": "Jméno majitele bankovního účtu",
              "fielddisplaywidth": 50,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "MOSSAccountName",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 70,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1400000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 10,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 41,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1001018,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Číslo jednací výzvy",
              "fielddisplaylabel": "Číslo jednací výzvy:",
              "fielddisplaywidth": 32,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "KHDPH_AppealRefNumber",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 32,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1500000000",
              "importable": false,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 3,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 46,
              "replicatable": false,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "0",
              "editmethod": 1,
              "enumeration": "0 - Nezadáno\r\nB - Nemám povinnost podat KH (nulové KH)\r\nP - Potvrzuji správnost naposledy podaného KH",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1001017,
              "fielddatatype": 3,
              "fielddbtype": 2,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Rychlá reakce na výzvu správce daně",
              "fielddisplaylabel": "Rychlá odpověď na výzvu:",
              "fielddisplaywidth": 10,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "KHDPH_AppealReply",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 10,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1510000000",
              "importable": false,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 45,
              "replicatable": false,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "0",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1001016,
              "fielddatatype": 11,
              "fielddbtype": 4,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Datum zjištění důvodů pro podání násl hl",
              "fielddisplaylabel": "Následné hlášení k datu:",
              "fielddisplaywidth": 10,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "KHDPH_CorrectionDate",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 10,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1520000000",
              "importable": false,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 44,
              "replicatable": false,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "0",
              "editmethod": 1,
              "enumeration": "Ponechat druh hlášení z Uzávěrky DPH\r\nNásledné\/Opravné (E)",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1001015,
              "fielddatatype": 3,
              "fielddbtype": 2,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Druh kontrolního hlášení:",
              "fielddisplaylabel": "Druh kontrolního hlášení:",
              "fielddisplaywidth": 10,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "KHDPH_Type",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 10,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1530000000",
              "importable": false,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 43,
              "replicatable": false,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1001019,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Identifikátor datové schránky",
              "fielddisplaylabel": "Identifikátor datové schránky",
              "fielddisplaywidth": 7,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "DataBoxID",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 7,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1600000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 47,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1001020,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Email oprávnenej osoby",
              "fielddisplaylabel": "Email oprávnenej osoby",
              "fielddisplaywidth": 40,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "SAdviserEmail",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 40,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "2600000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 48,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1001021,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "DIČ - pův.subjekt, kmenová\/číselná část",
              "fielddisplaylabel": "DIČ-pův.subjekt, kmenová část",
              "fielddisplaywidth": 10,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "FormerVATIdRoot",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 10,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "3600000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 49,
              "replicatable": false,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "N",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1001022,
              "fielddatatype": 5,
              "fielddbtype": 5,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Elektronické rozhraní",
              "fielddisplaylabel": "Elektronické rozhraní",
              "fielddisplaywidth": 10,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "ElectronicInterface",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 1,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "4600000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 50,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            }
          ]
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "userfielddefs",
        "object_data": {
          "CLSID": "EPXJ3GDLIOZ41FPIS3POB3NUCS",
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "Rows": [
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "N",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1001012,
              "fielddatatype": 5,
              "fielddbtype": 5,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Splnenie podmienok podľa § 79",
              "fielddisplaylabel": "Splnenie podmienok podľa § 79",
              "fielddisplaywidth": 10,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "SFullFillConditions79",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 1,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "101S000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 12,
              "replicatable": false,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1001011,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Telefón osoby",
              "fielddisplaylabel": "Telefón osoby",
              "fielddisplaywidth": 10,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "SAdviserPhone",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 20,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "102S000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 11,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1001010,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Telefón osoby - predčislie",
              "fielddisplaylabel": "Telefón osoby - predčislie",
              "fielddisplaywidth": 10,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "SAdviserPhonePre",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 10,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "103S000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 10,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1001009,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Meno oprávnenej osoby",
              "fielddisplaylabel": "Meno oprávnenej osoby",
              "fielddisplaywidth": 40,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "SAdviserName",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 40,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "104S000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 9,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1001008,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Číslo faxu",
              "fielddisplaylabel": "Číslo faxu",
              "fielddisplaywidth": 10,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "SFaxNumber",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 20,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "105S000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 8,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1001007,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Číslo faxu - predčíslie",
              "fielddisplaylabel": "Číslo faxu - predčíslie",
              "fielddisplaywidth": 10,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "SFaxNumberPre",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 10,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "106S000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 7,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1001006,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Číslo telefónu",
              "fielddisplaylabel": "Číslo telefónu",
              "fielddisplaywidth": 10,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "SPhoneNumber",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 20,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "107S000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 6,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1001005,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Číslo telefónu - predčíslie",
              "fielddisplaylabel": "Číslo telefónu - predčíslie",
              "fielddisplaywidth": 10,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "SPhoneNumberPre",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 10,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "108S000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 5,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "0",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1001004,
              "fielddatatype": 11,
              "fielddbtype": 4,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Dátum zistenia",
              "fielddisplaylabel": "Dátum zistenia",
              "fielddisplaywidth": 10,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "SDateOfAdditional",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 10,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "109S000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 4,
              "replicatable": false,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "0",
              "editmethod": 1,
              "enumeration": "Platiteľ dane z pridanej hodnoty (ďalej len 'daň' ) podľa § 4, 5 a 6 zákona\r\nOsoba registrovaná pre daň podľa § 7 zákona\r\nIná osoba povinná podať daňové priznanie podľa § 78 ods. 3, 4 a 9 zákona\r\nZdaniteľná osoba podľa § 3 ods. 5 zákona uplatňujúca odpočítanie dane\r\nDaňový zástupca pri dovoze tovaru podľa § 69a zákona",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1001003,
              "fielddatatype": 3,
              "fielddbtype": 2,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Typ plátca",
              "fielddisplaylabel": "Typ plátca",
              "fielddisplaywidth": 2,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "SVATPayorType",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 2,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "110S000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "4",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 3,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "N",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1001002,
              "fielddatatype": 5,
              "fielddbtype": 5,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "V zdaň. období nevznikla daňová povinn.",
              "fielddisplaylabel": "Nevznikla daňová povinnosť",
              "fielddisplaywidth": 10,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "SNoTax",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 1,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "111S000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 2,
              "replicatable": false,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1001001,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Daňový úrad",
              "fielddisplaylabel": "Daňový úrad",
              "fielddisplaywidth": 40,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "SFinancialBureau",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 40,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "112S000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 1,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1001014,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Email",
              "fielddisplaylabel": "Email",
              "fielddisplaywidth": 60,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "SFirmEmail",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 80,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "113S000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 14,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1001013,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Telefón",
              "fielddisplaylabel": "Telefón",
              "fielddisplaywidth": 10,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "SFirmPhone",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 20,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "114S000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 13,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000001,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Fin.úřadu v, ve, pro",
              "fielddisplaylabel": "Fin.úřadu v, ve, pro",
              "fielddisplaywidth": 40,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "FinancialBureau",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 40,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1010000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 1,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 4,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "GEPU3UY3U2POB4VWN4FIPOAQEG",
              "fieldcode": 1000005,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 1,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Číslo převaž. činnosti (NACE)",
              "fielddisplaylabel": "Číslo převaž. činnosti (NACE)",
              "fielddisplaywidth": 10,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "NACECode",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "GLBENVIEHE4OXJUOD5NM02WJU4",
              "fieldsize": 10,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1020000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 5,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "Code",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000008,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Důvod dodatečného přiznání",
              "fielddisplaylabel": "Důvod dodatečného přiznání",
              "fielddisplaywidth": 72,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "ReasonOfAdditive",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 72,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1030000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 8,
              "replicatable": false,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000013,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Fyzická osoba - příjmení",
              "fielddisplaylabel": "Fyzická osoba - příjmení",
              "fielddisplaywidth": 30,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "FOSurnameA",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 30,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1040000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 13,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000033,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Jméno(-a) FO opráv. k podp.",
              "fielddisplaylabel": "Jméno(-a) FO opráv. k podp.",
              "fielddisplaywidth": 50,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "AuthPerson_FirstName",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 50,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1050000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 35,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000002,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Číslo místně přísl. fin.úřadu",
              "fielddisplaylabel": "Číslo místně přísl. fin.úřadu",
              "fielddisplaywidth": 20,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "FinancialBureauCode",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 20,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1060000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 2,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "0",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000006,
              "fielddatatype": 3,
              "fielddbtype": 2,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Počet příloh",
              "fielddisplaylabel": "Počet příloh",
              "fielddisplaywidth": 2,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "NumOfAttachments",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 2,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1070000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "99",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 6,
              "replicatable": false,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "0",
              "editmethod": 1,
              "enumeration": "Plátce daně\r\nOsoba identifikovaná k dani\r\nSkupina\r\nNeplátce daně\r\n",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000009,
              "fielddatatype": 3,
              "fielddbtype": 2,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Typ plátce",
              "fielddisplaylabel": "Typ plátce",
              "fielddisplaywidth": 1,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "VATPayorType",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 1,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1080000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 9,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000014,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Fyzická osoba - jméno",
              "fielddisplaylabel": "Fyzická osoba - jméno",
              "fielddisplaywidth": 30,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "FOFirstNameA",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 30,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1090000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 14,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000034,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Příjmení FO opráv. k podp.",
              "fielddisplaylabel": "Příjmení FO opráv. k podp.",
              "fielddisplaywidth": 50,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "AuthPerson_Surname",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 50,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1100000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 36,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "0",
              "editmethod": 1,
              "enumeration": "\r\n1 - Zákonný zástupce\r\n2 - Ustanovený zástupce\r\n3 - Společný zástupce (Smluvní zástupce)\r\n4a- Obecný zmocněnec (Fyzická osoba i Právnická osoba)\r\n4b- Fyzická osoba - daňový poradce nebo advokát\r\n4c- Právnická osoba vykonávající daňové poradenství\r\n",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000036,
              "fielddatatype": 3,
              "fielddbtype": 2,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Volba typu zástupce",
              "fielddisplaylabel": "Volba typu zástupce",
              "fielddisplaywidth": 10,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "AdviserCode",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 10,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1110000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 27,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000003,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Územní pracoviště v, ve, pro",
              "fielddisplaylabel": "Územní pracoviště v, ve, pro",
              "fielddisplaywidth": 40,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "RegionalOffice",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 40,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1120000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 3,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "0",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000007,
              "fielddatatype": 3,
              "fielddbtype": 2,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Počet listů",
              "fielddisplaylabel": "Počet listů",
              "fielddisplaywidth": 2,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "NumOfSheets",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 2,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1130000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "99",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 7,
              "replicatable": false,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "N",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000010,
              "fielddatatype": 5,
              "fielddbtype": 5,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Pro C. ODDÍL neexist.údaje",
              "fielddisplaylabel": "Pro C. ODDÍL neexist.údaje",
              "fielddisplaywidth": 10,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "NoItemsForCSection",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 1,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1140000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 10,
              "replicatable": false,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000015,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Fyzická osoba - titul",
              "fielddisplaylabel": "Fyzická osoba - titul",
              "fielddisplaywidth": 10,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "FOTitleA",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 10,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1150000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 15,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000022,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Přiznání sestavil",
              "fielddisplaylabel": "Přiznání sestavil",
              "fielddisplaywidth": 30,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "AssemblyPerson",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 30,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1160000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 24,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "0",
              "editmethod": 1,
              "enumeration": "\r\nF - Fyzická osoba\r\nP - Právnická osoba\r\n",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000026,
              "fielddatatype": 3,
              "fielddbtype": 2,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Typ zástupce",
              "fielddisplaylabel": "Typ zástupce",
              "fielddisplaywidth": 10,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "AdviserType",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 10,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1170000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 28,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000035,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Vztah k práv. osobě",
              "fielddisplaylabel": "Vztah k práv. osobě",
              "fielddisplaywidth": 100,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "AuthPerson_Status",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 100,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1180000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 37,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000004,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Číslo územního pracoviště",
              "fielddisplaylabel": "Číslo územního pracoviště",
              "fielddisplaywidth": 20,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "RegionalOfficeCode",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 20,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1190000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 4,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "0",
              "editmethod": 1,
              "enumeration": "\r\nQ2\r\nM10\r\nQ\r\nM\r\n",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000011,
              "fielddatatype": 3,
              "fielddbtype": 2,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Kód zdaň.období násl. roku",
              "fielddisplaylabel": "Kód zdaň.období násl. roku",
              "fielddisplaywidth": 5,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "NextYearTaxPeriodCode",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 5,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1200000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 11,
              "replicatable": false,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000016,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Rodné číslo",
              "fielddisplaylabel": "Rodné číslo",
              "fielddisplaywidth": 20,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "IdentNumber",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 20,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1210000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 16,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000023,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Telefon",
              "fielddisplaylabel": "Telefon",
              "fielddisplaywidth": 20,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "AssemblyTelephone",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 20,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1220000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 26,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000027,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Jméno zástupce",
              "fielddisplaylabel": "Jméno zástupce",
              "fielddisplaywidth": 40,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "AdviserFirstName",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 40,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1230000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 29,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "0",
              "editmethod": 1,
              "enumeration": "Právnická osoba\r\nFyzická osoba\r\n",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000012,
              "fielddatatype": 3,
              "fielddbtype": 2,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Právní forma",
              "fielddisplaylabel": "Právní forma",
              "fielddisplaywidth": 10,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "CompanyType",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 10,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1240000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 12,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "N",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000017,
              "fielddatatype": 5,
              "fielddbtype": 5,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Zaháj.\/ukonč. insolvent.řízení",
              "fielddisplaylabel": "Zaháj.\/ukonč. insolvent.řízení",
              "fielddisplaywidth": 10,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "InsolventPeriod",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 1,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1250000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 17,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000028,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Příjmení zástupce",
              "fielddisplaylabel": "Příjmení zástupce",
              "fielddisplaywidth": 30,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "AdviserSurname",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 30,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1260000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 30,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "0",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000018,
              "fielddatatype": 11,
              "fielddbtype": 4,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Datum zahájení ins.řízení",
              "fielddisplaylabel": "Datum zahájení ins.řízení",
              "fielddisplaywidth": 10,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "InsolventPeriodFrom",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 10,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1270000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 18,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000029,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Název právnické osoby",
              "fielddisplaylabel": "Název právnické osoby",
              "fielddisplaywidth": 60,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "AdviserTitle",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 100,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1280000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 31,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "0",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000019,
              "fielddatatype": 11,
              "fielddbtype": 4,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Datum ukonč. ins. řízení",
              "fielddisplaylabel": "Datum ukonč. ins. řízení",
              "fielddisplaywidth": 10,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "InsolventPeriodTo",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 10,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1290000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 19,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "0",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000030,
              "fielddatatype": 11,
              "fielddbtype": 4,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Datum narození zástupce",
              "fielddisplaylabel": "Datum narození zástupce",
              "fielddisplaywidth": 10,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "AdviserBirthDate",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 10,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1300000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 32,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000031,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Evid.číslo osvědčení daň. por.",
              "fielddisplaylabel": "Evid.číslo osvědčení daň. por.",
              "fielddisplaywidth": 50,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "AdviserEvNum",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 50,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1310000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 33,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000032,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "IČ právnické osoby",
              "fielddisplaylabel": "IČ právnické osoby",
              "fielddisplaywidth": 15,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "AdviserIC",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 15,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1320000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 34,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000037,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Email",
              "fielddisplaylabel": "Email",
              "fielddisplaywidth": 80,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "AssemblyEmail",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 80,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1330000000",
              "importable": true,
              "indexname": "IEXJ1JDJ1QULUTOR4IFQP2PEAXU4W",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 23,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "0",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000038,
              "fielddatatype": 11,
              "fielddbtype": 4,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Datum přiznání",
              "fielddisplaylabel": "Datum přiznání",
              "fielddisplaywidth": 10,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "AssemblyDate",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 10,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1340000000",
              "importable": true,
              "indexname": "IEXFLFW5SEWSFM4L1LKQ01GAOELE0",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 20,
              "replicatable": false,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "0",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000039,
              "fielddatatype": 11,
              "fielddbtype": 4,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Důvody pro dodatečné DP zjištěny dne",
              "fielddisplaylabel": "Důvody pro DDP zjištěny dne",
              "fielddisplaywidth": 10,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "DateOfAdditive",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 10,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1350000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 38,
              "replicatable": false,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "N",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000040,
              "fielddatatype": 5,
              "fielddbtype": 5,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Nevznikla daňová povinnost",
              "fielddisplaylabel": "Nevznikla daňová povinnost",
              "fielddisplaywidth": 10,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "NoTax",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 1,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1360000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 12,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 42,
              "replicatable": false,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000041,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "IBAN",
              "fielddisplaylabel": "IBAN",
              "fielddisplaywidth": 35,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "IBAN",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 35,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1370000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 8,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 39,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "Name",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000042,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "BIC",
              "fielddisplaylabel": "BIC",
              "fielddisplaywidth": 11,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "BIC",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 11,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1380000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 12,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 40,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "Name",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000043,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Referenční číslo přiznání",
              "fielddisplaylabel": "Referenční číslo přiznání",
              "fielddisplaywidth": 50,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "MOSSRefNumber",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 50,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1390000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 8,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 41,
              "replicatable": false,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000044,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Jméno účtu",
              "fielddisplaylabel": "Jméno majitele bankovního účtu",
              "fielddisplaywidth": 50,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "MOSSAccountName",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 70,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1400000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 10,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 41,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1001018,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Číslo jednací výzvy",
              "fielddisplaylabel": "Číslo jednací výzvy:",
              "fielddisplaywidth": 32,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "KHDPH_AppealRefNumber",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 32,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1500000000",
              "importable": false,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 3,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 46,
              "replicatable": false,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "0",
              "editmethod": 1,
              "enumeration": "0 - Nezadáno\r\nB - Nemám povinnost podat KH (nulové KH)\r\nP - Potvrzuji správnost naposledy podaného KH",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1001017,
              "fielddatatype": 3,
              "fielddbtype": 2,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Rychlá reakce na výzvu správce daně",
              "fielddisplaylabel": "Rychlá odpověď na výzvu:",
              "fielddisplaywidth": 10,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "KHDPH_AppealReply",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 10,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1510000000",
              "importable": false,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 45,
              "replicatable": false,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "0",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1001016,
              "fielddatatype": 11,
              "fielddbtype": 4,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Datum zjištění důvodů pro podání násl hl",
              "fielddisplaylabel": "Následné hlášení k datu:",
              "fielddisplaywidth": 10,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "KHDPH_CorrectionDate",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 10,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1520000000",
              "importable": false,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 44,
              "replicatable": false,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "0",
              "editmethod": 1,
              "enumeration": "Ponechat druh hlášení z Uzávěrky DPH\r\nNásledné\/Opravné (E)",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1001015,
              "fielddatatype": 3,
              "fielddbtype": 2,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Druh kontrolního hlášení:",
              "fielddisplaylabel": "Druh kontrolního hlášení:",
              "fielddisplaywidth": 10,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "KHDPH_Type",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 10,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1530000000",
              "importable": false,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 43,
              "replicatable": false,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1001019,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Identifikátor datové schránky",
              "fielddisplaylabel": "Identifikátor datové schránky",
              "fielddisplaywidth": 7,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "DataBoxID",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 7,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1600000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 47,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1001020,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Email oprávnenej osoby",
              "fielddisplaylabel": "Email oprávnenej osoby",
              "fielddisplaywidth": 40,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "SAdviserEmail",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 40,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "2600000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 48,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1001021,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "DIČ - pův.subjekt, kmenová\/číselná část",
              "fielddisplaylabel": "DIČ-pův.subjekt, kmenová část",
              "fielddisplaywidth": 10,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "FormerVATIdRoot",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 10,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "3600000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 49,
              "replicatable": false,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "N",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1001022,
              "fielddatatype": 5,
              "fielddbtype": 5,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Elektronické rozhraní",
              "fielddisplaylabel": "Elektronické rozhraní",
              "fielddisplaywidth": 10,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "ElectronicInterface",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 1,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "4600000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 50,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            }
          ]
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "userfielddefs",
        "obj_id": "1000000000",
        "object_data": {
          "CLSID": "EPXJ3GDLIOZ41FPIS3POB3NUCS",
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "Rows": [
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "N",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1001012,
              "fielddatatype": 5,
              "fielddbtype": 5,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Splnenie podmienok podľa § 79",
              "fielddisplaylabel": "Splnenie podmienok podľa § 79",
              "fielddisplaywidth": 10,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "SFullFillConditions79",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 1,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "101S000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 12,
              "replicatable": false,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1001011,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Telefón osoby",
              "fielddisplaylabel": "Telefón osoby",
              "fielddisplaywidth": 10,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "SAdviserPhone",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 20,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "102S000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 11,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1001010,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Telefón osoby - predčislie",
              "fielddisplaylabel": "Telefón osoby - predčislie",
              "fielddisplaywidth": 10,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "SAdviserPhonePre",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 10,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "103S000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 10,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1001009,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Meno oprávnenej osoby",
              "fielddisplaylabel": "Meno oprávnenej osoby",
              "fielddisplaywidth": 40,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "SAdviserName",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 40,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "104S000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 9,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1001008,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Číslo faxu",
              "fielddisplaylabel": "Číslo faxu",
              "fielddisplaywidth": 10,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "SFaxNumber",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 20,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "105S000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 8,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1001007,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Číslo faxu - predčíslie",
              "fielddisplaylabel": "Číslo faxu - predčíslie",
              "fielddisplaywidth": 10,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "SFaxNumberPre",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 10,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "106S000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 7,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1001006,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Číslo telefónu",
              "fielddisplaylabel": "Číslo telefónu",
              "fielddisplaywidth": 10,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "SPhoneNumber",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 20,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "107S000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 6,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1001005,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Číslo telefónu - predčíslie",
              "fielddisplaylabel": "Číslo telefónu - predčíslie",
              "fielddisplaywidth": 10,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "SPhoneNumberPre",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 10,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "108S000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 5,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "0",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1001004,
              "fielddatatype": 11,
              "fielddbtype": 4,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Dátum zistenia",
              "fielddisplaylabel": "Dátum zistenia",
              "fielddisplaywidth": 10,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "SDateOfAdditional",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 10,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "109S000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 4,
              "replicatable": false,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "0",
              "editmethod": 1,
              "enumeration": "Platiteľ dane z pridanej hodnoty (ďalej len 'daň' ) podľa § 4, 5 a 6 zákona\r\nOsoba registrovaná pre daň podľa § 7 zákona\r\nIná osoba povinná podať daňové priznanie podľa § 78 ods. 3, 4 a 9 zákona\r\nZdaniteľná osoba podľa § 3 ods. 5 zákona uplatňujúca odpočítanie dane\r\nDaňový zástupca pri dovoze tovaru podľa § 69a zákona",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1001003,
              "fielddatatype": 3,
              "fielddbtype": 2,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Typ plátca",
              "fielddisplaylabel": "Typ plátca",
              "fielddisplaywidth": 2,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "SVATPayorType",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 2,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "110S000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "4",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 3,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "N",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1001002,
              "fielddatatype": 5,
              "fielddbtype": 5,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "V zdaň. období nevznikla daňová povinn.",
              "fielddisplaylabel": "Nevznikla daňová povinnosť",
              "fielddisplaywidth": 10,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "SNoTax",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 1,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "111S000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 2,
              "replicatable": false,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1001001,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Daňový úrad",
              "fielddisplaylabel": "Daňový úrad",
              "fielddisplaywidth": 40,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "SFinancialBureau",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 40,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "112S000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 1,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1001014,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Email",
              "fielddisplaylabel": "Email",
              "fielddisplaywidth": 60,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "SFirmEmail",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 80,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "113S000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 14,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1001013,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Telefón",
              "fielddisplaylabel": "Telefón",
              "fielddisplaywidth": 10,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "SFirmPhone",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 20,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "114S000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 13,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000001,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Fin.úřadu v, ve, pro",
              "fielddisplaylabel": "Fin.úřadu v, ve, pro",
              "fielddisplaywidth": 40,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "FinancialBureau",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 40,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1010000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 1,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 4,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "GEPU3UY3U2POB4VWN4FIPOAQEG",
              "fieldcode": 1000005,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 1,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Číslo převaž. činnosti (NACE)",
              "fielddisplaylabel": "Číslo převaž. činnosti (NACE)",
              "fielddisplaywidth": 10,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "NACECode",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "GLBENVIEHE4OXJUOD5NM02WJU4",
              "fieldsize": 10,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1020000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 5,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "Code",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000008,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Důvod dodatečného přiznání",
              "fielddisplaylabel": "Důvod dodatečného přiznání",
              "fielddisplaywidth": 72,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "ReasonOfAdditive",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 72,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1030000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 8,
              "replicatable": false,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000013,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Fyzická osoba - příjmení",
              "fielddisplaylabel": "Fyzická osoba - příjmení",
              "fielddisplaywidth": 30,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "FOSurnameA",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 30,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1040000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 13,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000033,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Jméno(-a) FO opráv. k podp.",
              "fielddisplaylabel": "Jméno(-a) FO opráv. k podp.",
              "fielddisplaywidth": 50,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "AuthPerson_FirstName",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 50,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1050000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 35,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000002,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Číslo místně přísl. fin.úřadu",
              "fielddisplaylabel": "Číslo místně přísl. fin.úřadu",
              "fielddisplaywidth": 20,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "FinancialBureauCode",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 20,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1060000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 2,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "0",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000006,
              "fielddatatype": 3,
              "fielddbtype": 2,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Počet příloh",
              "fielddisplaylabel": "Počet příloh",
              "fielddisplaywidth": 2,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "NumOfAttachments",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 2,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1070000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "99",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 6,
              "replicatable": false,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "0",
              "editmethod": 1,
              "enumeration": "Plátce daně\r\nOsoba identifikovaná k dani\r\nSkupina\r\nNeplátce daně\r\n",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000009,
              "fielddatatype": 3,
              "fielddbtype": 2,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Typ plátce",
              "fielddisplaylabel": "Typ plátce",
              "fielddisplaywidth": 1,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "VATPayorType",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 1,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1080000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 9,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000014,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Fyzická osoba - jméno",
              "fielddisplaylabel": "Fyzická osoba - jméno",
              "fielddisplaywidth": 30,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "FOFirstNameA",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 30,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1090000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 14,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000034,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Příjmení FO opráv. k podp.",
              "fielddisplaylabel": "Příjmení FO opráv. k podp.",
              "fielddisplaywidth": 50,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "AuthPerson_Surname",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 50,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1100000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 36,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "0",
              "editmethod": 1,
              "enumeration": "\r\n1 - Zákonný zástupce\r\n2 - Ustanovený zástupce\r\n3 - Společný zástupce (Smluvní zástupce)\r\n4a- Obecný zmocněnec (Fyzická osoba i Právnická osoba)\r\n4b- Fyzická osoba - daňový poradce nebo advokát\r\n4c- Právnická osoba vykonávající daňové poradenství\r\n",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000036,
              "fielddatatype": 3,
              "fielddbtype": 2,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Volba typu zástupce",
              "fielddisplaylabel": "Volba typu zástupce",
              "fielddisplaywidth": 10,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "AdviserCode",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 10,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1110000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 27,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000003,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Územní pracoviště v, ve, pro",
              "fielddisplaylabel": "Územní pracoviště v, ve, pro",
              "fielddisplaywidth": 40,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "RegionalOffice",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 40,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1120000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 3,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "0",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000007,
              "fielddatatype": 3,
              "fielddbtype": 2,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Počet listů",
              "fielddisplaylabel": "Počet listů",
              "fielddisplaywidth": 2,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "NumOfSheets",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 2,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1130000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "99",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 7,
              "replicatable": false,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "N",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000010,
              "fielddatatype": 5,
              "fielddbtype": 5,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Pro C. ODDÍL neexist.údaje",
              "fielddisplaylabel": "Pro C. ODDÍL neexist.údaje",
              "fielddisplaywidth": 10,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "NoItemsForCSection",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 1,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1140000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 10,
              "replicatable": false,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000015,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Fyzická osoba - titul",
              "fielddisplaylabel": "Fyzická osoba - titul",
              "fielddisplaywidth": 10,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "FOTitleA",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 10,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1150000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 15,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000022,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Přiznání sestavil",
              "fielddisplaylabel": "Přiznání sestavil",
              "fielddisplaywidth": 30,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "AssemblyPerson",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 30,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1160000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 24,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "0",
              "editmethod": 1,
              "enumeration": "\r\nF - Fyzická osoba\r\nP - Právnická osoba\r\n",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000026,
              "fielddatatype": 3,
              "fielddbtype": 2,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Typ zástupce",
              "fielddisplaylabel": "Typ zástupce",
              "fielddisplaywidth": 10,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "AdviserType",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 10,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1170000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 28,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000035,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Vztah k práv. osobě",
              "fielddisplaylabel": "Vztah k práv. osobě",
              "fielddisplaywidth": 100,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "AuthPerson_Status",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 100,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1180000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 37,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000004,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Číslo územního pracoviště",
              "fielddisplaylabel": "Číslo územního pracoviště",
              "fielddisplaywidth": 20,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "RegionalOfficeCode",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 20,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1190000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 4,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "0",
              "editmethod": 1,
              "enumeration": "\r\nQ2\r\nM10\r\nQ\r\nM\r\n",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000011,
              "fielddatatype": 3,
              "fielddbtype": 2,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Kód zdaň.období násl. roku",
              "fielddisplaylabel": "Kód zdaň.období násl. roku",
              "fielddisplaywidth": 5,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "NextYearTaxPeriodCode",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 5,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1200000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 11,
              "replicatable": false,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000016,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Rodné číslo",
              "fielddisplaylabel": "Rodné číslo",
              "fielddisplaywidth": 20,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "IdentNumber",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 20,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1210000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 16,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000023,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Telefon",
              "fielddisplaylabel": "Telefon",
              "fielddisplaywidth": 20,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "AssemblyTelephone",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 20,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1220000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 26,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000027,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Jméno zástupce",
              "fielddisplaylabel": "Jméno zástupce",
              "fielddisplaywidth": 40,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "AdviserFirstName",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 40,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1230000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 29,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "0",
              "editmethod": 1,
              "enumeration": "Právnická osoba\r\nFyzická osoba\r\n",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000012,
              "fielddatatype": 3,
              "fielddbtype": 2,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Právní forma",
              "fielddisplaylabel": "Právní forma",
              "fielddisplaywidth": 10,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "CompanyType",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 10,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1240000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 12,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "N",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000017,
              "fielddatatype": 5,
              "fielddbtype": 5,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Zaháj.\/ukonč. insolvent.řízení",
              "fielddisplaylabel": "Zaháj.\/ukonč. insolvent.řízení",
              "fielddisplaywidth": 10,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "InsolventPeriod",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 1,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1250000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 17,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000028,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Příjmení zástupce",
              "fielddisplaylabel": "Příjmení zástupce",
              "fielddisplaywidth": 30,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "AdviserSurname",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 30,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1260000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 30,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "0",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000018,
              "fielddatatype": 11,
              "fielddbtype": 4,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Datum zahájení ins.řízení",
              "fielddisplaylabel": "Datum zahájení ins.řízení",
              "fielddisplaywidth": 10,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "InsolventPeriodFrom",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 10,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1270000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 18,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000029,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Název právnické osoby",
              "fielddisplaylabel": "Název právnické osoby",
              "fielddisplaywidth": 60,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "AdviserTitle",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 100,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1280000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 31,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "0",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000019,
              "fielddatatype": 11,
              "fielddbtype": 4,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Datum ukonč. ins. řízení",
              "fielddisplaylabel": "Datum ukonč. ins. řízení",
              "fielddisplaywidth": 10,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "InsolventPeriodTo",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 10,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1290000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 19,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "0",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000030,
              "fielddatatype": 11,
              "fielddbtype": 4,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Datum narození zástupce",
              "fielddisplaylabel": "Datum narození zástupce",
              "fielddisplaywidth": 10,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "AdviserBirthDate",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 10,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1300000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 32,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000031,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Evid.číslo osvědčení daň. por.",
              "fielddisplaylabel": "Evid.číslo osvědčení daň. por.",
              "fielddisplaywidth": 50,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "AdviserEvNum",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 50,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1310000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 33,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000032,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "IČ právnické osoby",
              "fielddisplaylabel": "IČ právnické osoby",
              "fielddisplaywidth": 15,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "AdviserIC",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 15,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1320000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 34,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000037,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Email",
              "fielddisplaylabel": "Email",
              "fielddisplaywidth": 80,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "AssemblyEmail",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 80,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1330000000",
              "importable": true,
              "indexname": "IEXJ1JDJ1QULUTOR4IFQP2PEAXU4W",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 23,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "0",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000038,
              "fielddatatype": 11,
              "fielddbtype": 4,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Datum přiznání",
              "fielddisplaylabel": "Datum přiznání",
              "fielddisplaywidth": 10,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "AssemblyDate",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 10,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1340000000",
              "importable": true,
              "indexname": "IEXFLFW5SEWSFM4L1LKQ01GAOELE0",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 20,
              "replicatable": false,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "0",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000039,
              "fielddatatype": 11,
              "fielddbtype": 4,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Důvody pro dodatečné DP zjištěny dne",
              "fielddisplaylabel": "Důvody pro DDP zjištěny dne",
              "fielddisplaywidth": 10,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "DateOfAdditive",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 10,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1350000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 38,
              "replicatable": false,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "N",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000040,
              "fielddatatype": 5,
              "fielddbtype": 5,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Nevznikla daňová povinnost",
              "fielddisplaylabel": "Nevznikla daňová povinnost",
              "fielddisplaywidth": 10,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "NoTax",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 1,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1360000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 12,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 42,
              "replicatable": false,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000041,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "IBAN",
              "fielddisplaylabel": "IBAN",
              "fielddisplaywidth": 35,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "IBAN",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 35,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1370000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 8,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 39,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "Name",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000042,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "BIC",
              "fielddisplaylabel": "BIC",
              "fielddisplaywidth": 11,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "BIC",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 11,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1380000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 12,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 40,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "Name",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000043,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Referenční číslo přiznání",
              "fielddisplaylabel": "Referenční číslo přiznání",
              "fielddisplaywidth": 50,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "MOSSRefNumber",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 50,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1390000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 8,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 41,
              "replicatable": false,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1000044,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Jméno účtu",
              "fielddisplaylabel": "Jméno majitele bankovního účtu",
              "fielddisplaywidth": 50,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "MOSSAccountName",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 70,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1400000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 10,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 41,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1001018,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Číslo jednací výzvy",
              "fielddisplaylabel": "Číslo jednací výzvy:",
              "fielddisplaywidth": 32,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "KHDPH_AppealRefNumber",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 32,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1500000000",
              "importable": false,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 3,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 46,
              "replicatable": false,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "0",
              "editmethod": 1,
              "enumeration": "0 - Nezadáno\r\nB - Nemám povinnost podat KH (nulové KH)\r\nP - Potvrzuji správnost naposledy podaného KH",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1001017,
              "fielddatatype": 3,
              "fielddbtype": 2,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Rychlá reakce na výzvu správce daně",
              "fielddisplaylabel": "Rychlá odpověď na výzvu:",
              "fielddisplaywidth": 10,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "KHDPH_AppealReply",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 10,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1510000000",
              "importable": false,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 45,
              "replicatable": false,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "0",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1001016,
              "fielddatatype": 11,
              "fielddbtype": 4,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Datum zjištění důvodů pro podání násl hl",
              "fielddisplaylabel": "Následné hlášení k datu:",
              "fielddisplaywidth": 10,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "KHDPH_CorrectionDate",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 10,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1520000000",
              "importable": false,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 44,
              "replicatable": false,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "0",
              "editmethod": 1,
              "enumeration": "Ponechat druh hlášení z Uzávěrky DPH\r\nNásledné\/Opravné (E)",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1001015,
              "fielddatatype": 3,
              "fielddbtype": 2,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Druh kontrolního hlášení:",
              "fielddisplaylabel": "Druh kontrolního hlášení:",
              "fielddisplaywidth": 10,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "KHDPH_Type",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 10,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1530000000",
              "importable": false,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 43,
              "replicatable": false,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1001019,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Identifikátor datové schránky",
              "fielddisplaylabel": "Identifikátor datové schránky",
              "fielddisplaywidth": 7,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "DataBoxID",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 7,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "1600000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 47,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1001020,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Email oprávnenej osoby",
              "fielddisplaylabel": "Email oprávnenej osoby",
              "fielddisplaywidth": 40,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "SAdviserEmail",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 40,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "2600000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 48,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1001021,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "DIČ - pův.subjekt, kmenová\/číselná část",
              "fielddisplaylabel": "DIČ-pův.subjekt, kmenová část",
              "fielddisplaywidth": 10,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "FormerVATIdRoot",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 10,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "3600000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 49,
              "replicatable": false,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "N",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1001022,
              "fielddatatype": 5,
              "fielddbtype": 5,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Elektronické rozhraní",
              "fielddisplaylabel": "Elektronické rozhraní",
              "fielddisplaywidth": 10,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "ElectronicInterface",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 1,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "4600000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 50,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            }
          ]
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "userfielddefs",
        "obj_id": "1000000001",
        "object_data": {
          "CLSID": "EPXJ3GDLIOZ41FPIS3POB3NUCS",
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "Rows": [
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "N",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1001012,
              "fielddatatype": 5,
              "fielddbtype": 5,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Splnenie podmienok podľa § 79",
              "fielddisplaylabel": "Splnenie podmienok podľa § 79",
              "fielddisplaywidth": 10,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "SFullFillConditions79",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 1,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "101S000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 12,
              "replicatable": false,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1001011,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Telefón osoby",
              "fielddisplaylabel": "Telefón osoby",
              "fielddisplaywidth": 10,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "SAdviserPhone",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 20,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "102S000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 11,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1001010,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Telefón osoby - predčislie",
              "fielddisplaylabel": "Telefón osoby - predčislie",
              "fielddisplaywidth": 10,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "SAdviserPhonePre",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 10,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "103S000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 10,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1001009,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Meno oprávnenej osoby",
              "fielddisplaylabel": "Meno oprávnenej osoby",
              "fielddisplaywidth": 40,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "SAdviserName",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 40,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "104S000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 9,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1001008,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Číslo faxu",
              "fielddisplaylabel": "Číslo faxu",
              "fielddisplaywidth": 10,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "SFaxNumber",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 20,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "105S000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 8,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1001007,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Číslo faxu - predčíslie",
              "fielddisplaylabel": "Číslo faxu - predčíslie",
              "fielddisplaywidth": 10,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "SFaxNumberPre",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 10,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "106S000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 7,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1001006,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Číslo telefónu",
              "fielddisplaylabel": "Číslo telefónu",
              "fielddisplaywidth": 10,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "SPhoneNumber",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 20,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "107S000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 6,
              "replicatable": true,
              "showtime": false,
              "sortablerollfields": "",
              "system": true,
              "textfield": "",
              "useindynsql": false
            },
            {
              "currencysourcepath": "",
              "defaultvalue": "",
              "editmethod": 0,
              "enumeration": "",
              "extrafield": false,
              "fieldalignment": 0,
              "fieldclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldcode": 1001005,
              "fielddatatype": 1,
              "fielddbtype": 7,
              "fielddisplayformat": "",
              "fielddisplayhint": "Číslo telefónu - predčíslie",
              "fielddisplaylabel": "Číslo telefónu - predčíslie",
              "fielddisplaywidth": 10,
              "fieldkind": 0,
              "fieldname": "SPhoneNumberPre",
              "fieldprecision": 0,
              "fieldrollclsid": "00000000000000000000000000",
              "fieldsize": 10,
              "firstvalue": 0,
              "flags": "",
              "forcedfield": false,
              "hasforeignkey": false,
              "hashistory": false,
              "id": "108S000000",
              "importable": true,
              "indexname": "",
              "iscasesensitive": false,
              "isindexed": false,
              "ismultichangeable": true,
              "isreadonly": false,
              "issortable": false,
              "maxvalue": "0",
              "minvalue": "0",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 5,
              "replicatable": true,