Platební příkaz

GET

/paymentorders

Získá kolekci BO Platební příkaz

GET

/paymentorders/{id}

Získá konkrétní BO Platební příkaz

POST

/paymentorders

Vytvoří nový BO Platební příkaz a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/paymentorders/{id}

Provede aktualizaci BO Platební příkaz a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/paymentorders/{id}

Smaže BO Platební příkaz na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

BankAccount_ID string (bankaccount) relace

Vlastní účet; ID objektu Bankovní účet, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CorrectedAt$DATE string

Opraveno, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CorrectedBy_ID string (securityuser) relace

Opravil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CreatedAt$DATE string

Vytvořeno, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CreatedBy_ID string (securityuser) relace

Vytvořil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DocDate$DATE string

Datum dok., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DocQueue_ID string (docqueue) relace

Zdrojová řada; ID objektu Řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DueDate$DATE string

Datum spl., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

HomeBankUsed boolean

E-banking použit, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

OrdNumber integer

Pořadové číslo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Period_ID string (period) relace

Období; ID objektu Období, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Rows array (paymentorderrow) relace

Řádky; kolekce BO Platební příkaz - řádek, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

Sent boolean

Odesláno, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

SentDate$DATE string

Datum odesl., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

UseRowsDueDates boolean

Rozdělit datumy splatnosti, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (24)

Číslo dok., pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

NewRelatedDocument_ID string (10)

ID dokladu pro připojení, fkAnsiCaseSensitive

NewRelatedType integer

Typ relace

RowsCurrency string (10)

Měna řádků

TotalAmount number

Celková částka, pole obsahuje částku v libovolné měně

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/paymentorders?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/paymentorders/{id}
Response
{
  "ID": "1000000101",
  "ObjVersion": 3,
  "Rows": [
    {
      "amount": 3030,
      "bankaccount_id": "2200000101",
      "bdocument_id": "4500000101",
      "constsymbol_id": "0000120000",
      "correctedby_id": "3300000101",
      "country_id": "00000DE000",
      "createdby_id": "SUPER00000",
      "currency_id": "0000EUR000",
      "description": "Platba dokladu FP-1\/2006",
      "duedate$date": "2006-01-25T23:00:00.000Z",
      "firm_id": "7000000101",
      "foreignissue": 0,
      "id": "1100000101",
      "isnotok": false,
      "objversion": 6,
      "parent_id": "1000000101",
      "paymenttype": 0,
      "posindex": 1,
      "specsymbol": "",
      "swiftcode": "",
      "targetbankaccount": "787856456676",
      "targetbankcity": "",
      "targetbankcountry": "",
      "targetbankcountry_id": null,
      "targetbankname": "Bank London",
      "targetbankpostcode": "",
      "targetbankstreet": "",
      "urgent": 0,
      "varsymbol": "23990"
    },
    {
      "amount": 4760,
      "bankaccount_id": "2200000101",
      "bdocument_id": "4000000101",
      "constsymbol_id": "0000308000",
      "correctedby_id": "SUPER00000",
      "country_id": "00000CZ000",
      "createdby_id": "SUPER00000",
      "currency_id": "0000CZK000",
      "description": "Platba dokladu FP-2\/2006",
      "duedate$date": "2006-01-27T23:00:00.000Z",
      "firm_id": "3000000101",
      "foreignissue": 0,
      "id": "2100000101",
      "isnotok": false,
      "objversion": 6,
      "parent_id": "1000000101",
      "paymenttype": 0,
      "posindex": 2,
      "specsymbol": "",
      "swiftcode": "",
      "targetbankaccount": "12345678-011\/0100",
      "targetbankcity": "",
      "targetbankcountry": "",
      "targetbankcountry_id": null,
      "targetbankname": "KB Praha",
      "targetbankpostcode": "",
      "targetbankstreet": "",
      "urgent": 0,
      "varsymbol": "3456"
    }
  ],
  "DocQueue_ID": "L600000101",
  "Period_ID": "4200000101",
  "OrdNumber": 1,
  "DocDate$DATE": "2006-01-27T23:00:00.000Z",
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "CorrectedBy_ID": null,
  "DueDate$DATE": "2006-01-27T23:00:00.000Z",
  "SentDate$DATE": "2006-01-27T23:00:00.000Z",
  "BankAccount_ID": "2200000101",
  "Sent": false,
  "HomeBankUsed": false,
  "UseRowsDueDates": false,
  "CreatedAt$DATE": "2006-01-27T23:00:00.000Z",
  "CorrectedAt$DATE": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "paymentorders", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/paymentorders/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "1000000101",
  "ObjVersion": 3,
  "Rows": [
    {
      "amount": 3030,
      "bankaccount_id": "2200000101",
      "bdocument_id": "4500000101",
      "constsymbol_id": "0000120000",
      "correctedby_id": "3300000101",
      "country_id": "00000DE000",
      "createdby_id": "SUPER00000",
      "currency_id": "0000EUR000",
      "description": "Platba dokladu FP-1\/2006",
      "duedate$date": "2006-01-25T23:00:00.000Z",
      "firm_id": "7000000101",
      "foreignissue": 0,
      "id": "1100000101",
      "isnotok": false,
      "objversion": 6,
      "parent_id": "1000000101",
      "paymenttype": 0,
      "posindex": 1,
      "specsymbol": "",
      "swiftcode": "",
      "targetbankaccount": "787856456676",
      "targetbankcity": "",
      "targetbankcountry": "",
      "targetbankcountry_id": null,
      "targetbankname": "Bank London",
      "targetbankpostcode": "",
      "targetbankstreet": "",
      "urgent": 0,
      "varsymbol": "23990"
    },
    {
      "amount": 4760,
      "bankaccount_id": "2200000101",
      "bdocument_id": "4000000101",
      "constsymbol_id": "0000308000",
      "correctedby_id": "SUPER00000",
      "country_id": "00000CZ000",
      "createdby_id": "SUPER00000",
      "currency_id": "0000CZK000",
      "description": "Platba dokladu FP-2\/2006",
      "duedate$date": "2006-01-27T23:00:00.000Z",
      "firm_id": "3000000101",
      "foreignissue": 0,
      "id": "2100000101",
      "isnotok": false,
      "objversion": 6,
      "parent_id": "1000000101",
      "paymenttype": 0,
      "posindex": 2,
      "specsymbol": "",
      "swiftcode": "",
      "targetbankaccount": "12345678-011\/0100",
      "targetbankcity": "",
      "targetbankcountry": "",
      "targetbankcountry_id": null,
      "targetbankname": "KB Praha",
      "targetbankpostcode": "",
      "targetbankstreet": "",
      "urgent": 0,
      "varsymbol": "3456"
    }
  ],
  "DocQueue_ID": "L600000101",
  "Period_ID": "4200000101",
  "OrdNumber": 1,
  "DocDate$DATE": "2006-01-27T23:00:00.000Z",
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "CorrectedBy_ID": null,
  "DueDate$DATE": "2006-01-27T23:00:00.000Z",
  "SentDate$DATE": "2006-01-27T23:00:00.000Z",
  "BankAccount_ID": "2200000101",
  "Sent": false,
  "HomeBankUsed": false,
  "UseRowsDueDates": false,
  "CreatedAt$DATE": "2006-01-27T23:00:00.000Z",
  "CorrectedAt$DATE": null
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/paymentorders?select=id
Body
{
  "BankAccount_ID": "2200000101",
  "CorrectedAt$DATE": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedAt$DATE": "2006-01-27T23:00:00.000Z",
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "DocDate$DATE": "2006-01-27T23:00:00.000Z",
  "DocQueue_ID": "L600000101",
  "DueDate$DATE": "2006-01-27T23:00:00.000Z",
  "HomeBankUsed": false,
  "OrdNumber": 1,
  "Period_ID": "4200000101",
  "Rows": [
    {
      "amount": 3030,
      "bankaccount_id": "2200000101",
      "bdocument_id": "4500000101",
      "constsymbol_id": "0000120000",
      "correctedby_id": "3300000101",
      "country_id": "00000DE000",
      "createdby_id": "SUPER00000",
      "currency_id": "0000EUR000",
      "description": "Platba dokladu FP-1\/2006",
      "duedate$date": "2006-01-25T23:00:00.000Z",
      "firm_id": "7000000101",
      "foreignissue": 0,
      "id": "1100000101",
      "isnotok": false,
      "objversion": 6,
      "parent_id": "1000000101",
      "paymenttype": 0,
      "posindex": 1,
      "specsymbol": "",
      "swiftcode": "",
      "targetbankaccount": "787856456676",
      "targetbankcity": "",
      "targetbankcountry": "",
      "targetbankcountry_id": null,
      "targetbankname": "Bank London",
      "targetbankpostcode": "",
      "targetbankstreet": "",
      "urgent": 0,
      "varsymbol": "23990"
    },
    {
      "amount": 4760,
      "bankaccount_id": "2200000101",
      "bdocument_id": "4000000101",
      "constsymbol_id": "0000308000",
      "correctedby_id": "SUPER00000",
      "country_id": "00000CZ000",
      "createdby_id": "SUPER00000",
      "currency_id": "0000CZK000",
      "description": "Platba dokladu FP-2\/2006",
      "duedate$date": "2006-01-27T23:00:00.000Z",
      "firm_id": "3000000101",
      "foreignissue": 0,
      "id": "2100000101",
      "isnotok": false,
      "objversion": 6,
      "parent_id": "1000000101",
      "paymenttype": 0,
      "posindex": 2,
      "specsymbol": "",
      "swiftcode": "",
      "targetbankaccount": "12345678-011\/0100",
      "targetbankcity": "",
      "targetbankcountry": "",
      "targetbankcountry_id": null,
      "targetbankname": "KB Praha",
      "targetbankpostcode": "",
      "targetbankstreet": "",
      "urgent": 0,
      "varsymbol": "3456"
    }
  ],
  "Sent": false,
  "SentDate$DATE": "2006-01-27T23:00:00.000Z",
  "UseRowsDueDates": false
}
Response
{
  "id": "1000000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/paymentorders/{id}?select=id
Body
{
  "BankAccount_ID": "2200000101",
  "CorrectedAt$DATE": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedAt$DATE": "2006-01-27T23:00:00.000Z",
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "DocDate$DATE": "2006-01-27T23:00:00.000Z",
  "DocQueue_ID": "L600000101",
  "DueDate$DATE": "2006-01-27T23:00:00.000Z",
  "HomeBankUsed": false,
  "OrdNumber": 1,
  "Period_ID": "4200000101",
  "Rows": [
    {
      "amount": 3030,
      "bankaccount_id": "2200000101",
      "bdocument_id": "4500000101",
      "constsymbol_id": "0000120000",
      "correctedby_id": "3300000101",
      "country_id": "00000DE000",
      "createdby_id": "SUPER00000",
      "currency_id": "0000EUR000",
      "description": "Platba dokladu FP-1\/2006",
      "duedate$date": "2006-01-25T23:00:00.000Z",
      "firm_id": "7000000101",
      "foreignissue": 0,
      "id": "1100000101",
      "isnotok": false,
      "objversion": 6,
      "parent_id": "1000000101",
      "paymenttype": 0,
      "posindex": 1,
      "specsymbol": "",
      "swiftcode": "",
      "targetbankaccount": "787856456676",
      "targetbankcity": "",
      "targetbankcountry": "",
      "targetbankcountry_id": null,
      "targetbankname": "Bank London",
      "targetbankpostcode": "",
      "targetbankstreet": "",
      "urgent": 0,
      "varsymbol": "23990"
    },
    {
      "amount": 4760,
      "bankaccount_id": "2200000101",
      "bdocument_id": "4000000101",
      "constsymbol_id": "0000308000",
      "correctedby_id": "SUPER00000",
      "country_id": "00000CZ000",
      "createdby_id": "SUPER00000",
      "currency_id": "0000CZK000",
      "description": "Platba dokladu FP-2\/2006",
      "duedate$date": "2006-01-27T23:00:00.000Z",
      "firm_id": "3000000101",
      "foreignissue": 0,
      "id": "2100000101",
      "isnotok": false,
      "objversion": 6,
      "parent_id": "1000000101",
      "paymenttype": 0,
      "posindex": 2,
      "specsymbol": "",
      "swiftcode": "",
      "targetbankaccount": "12345678-011\/0100",
      "targetbankcity": "",
      "targetbankcountry": "",
      "targetbankcountry_id": null,
      "targetbankname": "KB Praha",
      "targetbankpostcode": "",
      "targetbankstreet": "",
      "urgent": 0,
      "varsymbol": "3456"
    }
  ],
  "Sent": false,
  "SentDate$DATE": "2006-01-27T23:00:00.000Z",
  "UseRowsDueDates": false
}
Response
{
  "id": "1000000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/paymentorders/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "paymentorders",
        "object_data": {
          "BankAccount_ID": "2200000101",
          "CorrectedAt$DATE": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedAt$DATE": "2006-01-27T23:00:00.000Z",
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "DocDate$DATE": "2006-01-27T23:00:00.000Z",
          "DocQueue_ID": "L600000101",
          "DueDate$DATE": "2006-01-27T23:00:00.000Z",
          "HomeBankUsed": false,
          "OrdNumber": 1,
          "Period_ID": "4200000101",
          "Rows": [
            {
              "amount": 3030,
              "bankaccount_id": "2200000101",
              "bdocument_id": "4500000101",
              "constsymbol_id": "0000120000",
              "correctedby_id": "3300000101",
              "country_id": "00000DE000",
              "createdby_id": "SUPER00000",
              "currency_id": "0000EUR000",
              "description": "Platba dokladu FP-1\/2006",
              "duedate$date": "2006-01-25T23:00:00.000Z",
              "firm_id": "7000000101",
              "foreignissue": 0,
              "id": "1100000101",
              "isnotok": false,
              "objversion": 6,
              "parent_id": "1000000101",
              "paymenttype": 0,
              "posindex": 1,
              "specsymbol": "",
              "swiftcode": "",
              "targetbankaccount": "787856456676",
              "targetbankcity": "",
              "targetbankcountry": "",
              "targetbankcountry_id": null,
              "targetbankname": "Bank London",
              "targetbankpostcode": "",
              "targetbankstreet": "",
              "urgent": 0,
              "varsymbol": "23990"
            },
            {
              "amount": 4760,
              "bankaccount_id": "2200000101",
              "bdocument_id": "4000000101",
              "constsymbol_id": "0000308000",
              "correctedby_id": "SUPER00000",
              "country_id": "00000CZ000",
              "createdby_id": "SUPER00000",
              "currency_id": "0000CZK000",
              "description": "Platba dokladu FP-2\/2006",
              "duedate$date": "2006-01-27T23:00:00.000Z",
              "firm_id": "3000000101",
              "foreignissue": 0,
              "id": "2100000101",
              "isnotok": false,
              "objversion": 6,
              "parent_id": "1000000101",
              "paymenttype": 0,
              "posindex": 2,
              "specsymbol": "",
              "swiftcode": "",
              "targetbankaccount": "12345678-011\/0100",
              "targetbankcity": "",
              "targetbankcountry": "",
              "targetbankcountry_id": null,
              "targetbankname": "KB Praha",
              "targetbankpostcode": "",
              "targetbankstreet": "",
              "urgent": 0,
              "varsymbol": "3456"
            }
          ],
          "Sent": false,
          "SentDate$DATE": "2006-01-27T23:00:00.000Z",
          "UseRowsDueDates": false
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "paymentorders",
        "object_data": {
          "BankAccount_ID": "2200000101",
          "CorrectedAt$DATE": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedAt$DATE": "2006-01-27T23:00:00.000Z",
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "DocDate$DATE": "2006-01-27T23:00:00.000Z",
          "DocQueue_ID": "L600000101",
          "DueDate$DATE": "2006-01-27T23:00:00.000Z",
          "HomeBankUsed": false,
          "OrdNumber": 1,
          "Period_ID": "4200000101",
          "Rows": [
            {
              "amount": 3030,
              "bankaccount_id": "2200000101",
              "bdocument_id": "4500000101",
              "constsymbol_id": "0000120000",
              "correctedby_id": "3300000101",
              "country_id": "00000DE000",
              "createdby_id": "SUPER00000",
              "currency_id": "0000EUR000",
              "description": "Platba dokladu FP-1\/2006",
              "duedate$date": "2006-01-25T23:00:00.000Z",
              "firm_id": "7000000101",
              "foreignissue": 0,
              "id": "1100000101",
              "isnotok": false,
              "objversion": 6,
              "parent_id": "1000000101",
              "paymenttype": 0,
              "posindex": 1,
              "specsymbol": "",
              "swiftcode": "",
              "targetbankaccount": "787856456676",
              "targetbankcity": "",
              "targetbankcountry": "",
              "targetbankcountry_id": null,
              "targetbankname": "Bank London",
              "targetbankpostcode": "",
              "targetbankstreet": "",
              "urgent": 0,
              "varsymbol": "23990"
            },
            {
              "amount": 4760,
              "bankaccount_id": "2200000101",
              "bdocument_id": "4000000101",
              "constsymbol_id": "0000308000",
              "correctedby_id": "SUPER00000",
              "country_id": "00000CZ000",
              "createdby_id": "SUPER00000",
              "currency_id": "0000CZK000",
              "description": "Platba dokladu FP-2\/2006",
              "duedate$date": "2006-01-27T23:00:00.000Z",
              "firm_id": "3000000101",
              "foreignissue": 0,
              "id": "2100000101",
              "isnotok": false,
              "objversion": 6,
              "parent_id": "1000000101",
              "paymenttype": 0,
              "posindex": 2,
              "specsymbol": "",
              "swiftcode": "",
              "targetbankaccount": "12345678-011\/0100",
              "targetbankcity": "",
              "targetbankcountry": "",
              "targetbankcountry_id": null,
              "targetbankname": "KB Praha",
              "targetbankpostcode": "",
              "targetbankstreet": "",
              "urgent": 0,
              "varsymbol": "3456"
            }
          ],
          "Sent": false,
          "SentDate$DATE": "2006-01-27T23:00:00.000Z",
          "UseRowsDueDates": false
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "paymentorders",
        "obj_id": "1000000100",
        "object_data": {
          "BankAccount_ID": "2200000101",
          "CorrectedAt$DATE": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedAt$DATE": "2006-01-27T23:00:00.000Z",
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "DocDate$DATE": "2006-01-27T23:00:00.000Z",
          "DocQueue_ID": "L600000101",
          "DueDate$DATE": "2006-01-27T23:00:00.000Z",
          "HomeBankUsed": false,
          "OrdNumber": 1,
          "Period_ID": "4200000101",
          "Rows": [
            {
              "amount": 3030,
              "bankaccount_id": "2200000101",
              "bdocument_id": "4500000101",
              "constsymbol_id": "0000120000",
              "correctedby_id": "3300000101",
              "country_id": "00000DE000",
              "createdby_id": "SUPER00000",
              "currency_id": "0000EUR000",
              "description": "Platba dokladu FP-1\/2006",
              "duedate$date": "2006-01-25T23:00:00.000Z",
              "firm_id": "7000000101",
              "foreignissue": 0,
              "id": "1100000101",
              "isnotok": false,
              "objversion": 6,
              "parent_id": "1000000101",
              "paymenttype": 0,
              "posindex": 1,
              "specsymbol": "",
              "swiftcode": "",
              "targetbankaccount": "787856456676",
              "targetbankcity": "",
              "targetbankcountry": "",
              "targetbankcountry_id": null,
              "targetbankname": "Bank London",
              "targetbankpostcode": "",
              "targetbankstreet": "",
              "urgent": 0,
              "varsymbol": "23990"
            },
            {
              "amount": 4760,
              "bankaccount_id": "2200000101",
              "bdocument_id": "4000000101",
              "constsymbol_id": "0000308000",
              "correctedby_id": "SUPER00000",
              "country_id": "00000CZ000",
              "createdby_id": "SUPER00000",
              "currency_id": "0000CZK000",
              "description": "Platba dokladu FP-2\/2006",
              "duedate$date": "2006-01-27T23:00:00.000Z",
              "firm_id": "3000000101",
              "foreignissue": 0,
              "id": "2100000101",
              "isnotok": false,
              "objversion": 6,
              "parent_id": "1000000101",
              "paymenttype": 0,
              "posindex": 2,
              "specsymbol": "",
              "swiftcode": "",
              "targetbankaccount": "12345678-011\/0100",
              "targetbankcity": "",
              "targetbankcountry": "",
              "targetbankcountry_id": null,
              "targetbankname": "KB Praha",
              "targetbankpostcode": "",
              "targetbankstreet": "",
              "urgent": 0,
              "varsymbol": "3456"
            }
          ],
          "Sent": false,
          "SentDate$DATE": "2006-01-27T23:00:00.000Z",
          "UseRowsDueDates": false
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "paymentorders",
        "obj_id": "1000000101",
        "object_data": {
          "BankAccount_ID": "2200000101",
          "CorrectedAt$DATE": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedAt$DATE": "2006-01-27T23:00:00.000Z",
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "DocDate$DATE": "2006-01-27T23:00:00.000Z",
          "DocQueue_ID": "L600000101",
          "DueDate$DATE": "2006-01-27T23:00:00.000Z",
          "HomeBankUsed": false,
          "OrdNumber": 1,
          "Period_ID": "4200000101",
          "Rows": [
            {
              "amount": 3030,
              "bankaccount_id": "2200000101",
              "bdocument_id": "4500000101",
              "constsymbol_id": "0000120000",
              "correctedby_id": "3300000101",
              "country_id": "00000DE000",
              "createdby_id": "SUPER00000",
              "currency_id": "0000EUR000",
              "description": "Platba dokladu FP-1\/2006",
              "duedate$date": "2006-01-25T23:00:00.000Z",
              "firm_id": "7000000101",
              "foreignissue": 0,
              "id": "1100000101",
              "isnotok": false,
              "objversion": 6,
              "parent_id": "1000000101",
              "paymenttype": 0,
              "posindex": 1,
              "specsymbol": "",
              "swiftcode": "",
              "targetbankaccount": "787856456676",
              "targetbankcity": "",
              "targetbankcountry": "",
              "targetbankcountry_id": null,
              "targetbankname": "Bank London",
              "targetbankpostcode": "",
              "targetbankstreet": "",
              "urgent": 0,
              "varsymbol": "23990"
            },
            {
              "amount": 4760,
              "bankaccount_id": "2200000101",
              "bdocument_id": "4000000101",
              "constsymbol_id": "0000308000",
              "correctedby_id": "SUPER00000",
              "country_id": "00000CZ000",
              "createdby_id": "SUPER00000",
              "currency_id": "0000CZK000",
              "description": "Platba dokladu FP-2\/2006",
              "duedate$date": "2006-01-27T23:00:00.000Z",
              "firm_id": "3000000101",
              "foreignissue": 0,
              "id": "2100000101",
              "isnotok": false,
              "objversion": 6,
              "parent_id": "1000000101",
              "paymenttype": 0,
              "posindex": 2,
              "specsymbol": "",
              "swiftcode": "",
              "targetbankaccount": "12345678-011\/0100",
              "targetbankcity": "",
              "targetbankcountry": "",
              "targetbankcountry_id": null,
              "targetbankname": "KB Praha",
              "targetbankpostcode": "",
              "targetbankstreet": "",
              "urgent": 0,
              "varsymbol": "3456"
            }
          ],
          "Sent": false,
          "SentDate$DATE": "2006-01-27T23:00:00.000Z",
          "UseRowsDueDates": false
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "paymentorders",
        "obj_id": "1000000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "paymentorders",
        "obj_id": "1000000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "paymentorders",
        "obj_id": "1000000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "paymentorders",
        "obj_id": "1000000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "paymentorders",
        "obj_id": "1000000104"
      }
    }
  ]
}