Pracovní poměr

GET

/workingrelations

Získá kolekci BO Pracovní poměr

GET

/workingrelations/{id}

Získá konkrétní BO Pracovní poměr

POST

/workingrelations

Vytvoří nový BO Pracovní poměr a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/workingrelations/{id}

Provede aktualizaci BO Pracovní poměr a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/workingrelations/{id}

Smaže BO Pracovní poměr na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

AlertCompensation number

Pohotovost, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole obsahuje částku v lokální měně, pole je přístupná pro hromadné změny

ApplyHICountOff boolean

Uplatnit OOP ZP, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

BrigadierNotPayPensIns boolean

DoBPŠ bez účasti na DP, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

BusOrder_ID string (busorder) relace

Zakázka; ID objektu Zakázka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

BusProject_ID string (busproject) relace

Projekt; ID objektu Projekt, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

BusTransaction_ID string (bustransaction) relace

Obch. případ; ID objektu Obchodní případ, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

CalDaysOfAbsences boolean

Kal. dny nepř., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

CalcInsurance boolean

Pojištění, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

CalcMinimalWage boolean

Min. mzda, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

CalcOverTime boolean

Přesčas, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

CalcWage boolean

Mzda, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

CalcWorkingHours boolean

Přenášet odpr.hod. z kalendáře, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

Category integer

Kategorie, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

CorrectedBy_ID string (securityuser) relace

Opravil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CreatedBy_ID string (securityuser) relace

Vytvořil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DateOfBegin$DATE string

Nástup, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DateOfChangeEdit string

Datum změny, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

DateOfEnd$DATE string

Výstup, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Division_ID string (division) relace

Středisko; ID objektu Středisko, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

EmployPattern_ID string (employpattern) relace

Druh pracovního poměru; ID objektu Druh pracovního poměru, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Employee_ID string (employee) relace

Zaměstnanec; ID objektu Zaměstnanec, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ExternIdentification string (20)

Externí identifikace, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

FeastMode integer

Způsob výp. nahr. svát. při měs. mzdě, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

FeeAmount number

Částka odměny, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii

FeeType integer

Typ odměny, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii

FromLowDevDistrict boolean

Z NRO, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

HazardousWork boolean

Riziková práce, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

HealthInsurancePeriods array (insuranceperiod) relace

Průběh zdrav.pojištění; kolekce BO Období pojištění, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

Hidden boolean

Skrytý, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

IndividualWeekDuty number

Stanovená týdenní pracovní doba:, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole obsahuje částku v lokální měně, pole je přístupná pro hromadné změny

IrregularIncome boolean

Nepravidelný příjem, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

JobClasificationISCO_ID string (jobclasificationisco) relace

Klasifikace zam.ISCO; ID objektu Klasifikace zaměstnání ISCO, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

JobClasification_ID string (jobclasification) relace

Klasifikace zam.; ID objektu Klasifikace zaměstnání, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

JobGroup_ID string (jobgroup) relace

Skupina prací; ID objektu Skupiny prací, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

JobPosition_ID string (jobposition) relace

Postavení v zam.; ID objektu Postavení v zaměstnání, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

Kurzarbeit boolean

Kurzarbeit, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

LegalRelationType integer

Typ právního vztahu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

LegalRelationsIdentNr string (15)

Identifikační číslo právního vztahu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

LongUnemployed boolean

Dlouhodobě nezaměstnaný, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

Manager boolean

Ved. prac., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

NaturalWage array (naturalwage) relace

Naturální příjem; kolekce BO Naturální příjem, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

NoticeDate$DATE string

Výpověď, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

NoticePeriod integer

Výp. lhůta, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

PartTimeJob boolean

Zaměstnání malého rozsahu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

PensionerNotPayPensIns boolean

Důchodce na dohodu bez účasti na DP, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

PersonalRatingAmount number

Částka osobního ohodnocení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii

PersonalRatingReductionWay integer

Způsob krácení osobního ohodnocení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii

RealDateOfBegin$DATE string

Skutečný nástup, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ReasonOfEnd string (200)

Důvod ukončení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

RecordedStatus boolean

Ev. stav, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

RetInsOnly boolean

Platí jen DP, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

RetReportCode_ID string (retirementreportcode) relace

Kód PP pro ČSSZ; ID objektu Kód PP pro ČSSZ, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

S_SocialInsCoVidRemDisable boolean

Potlačit prominutí SP AntivirC, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

ShiftCalendar_ID string (shiftcalendar) relace

Kalendář; ID objektu Pracovní kalendář, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

SocInsurancePeriods array (insuranceperiod) relace

Průběh soc.pojištění; kolekce BO Období pojištění, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

Superior_ID string (workingrelation) relace

Nadřízený; ID objektu Pracovní poměr, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

TrialPeriod integer

Zkušební doba - měsíce, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

TrialPeriodDays integer

Zkušební doba - dny, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

TypeOfActivity integer

Druh činnosti, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

TypeOfBegin_ID string (typeofbegin) relace

Způsob vzniku; ID objektu Způsob začátku pracovního poměru, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

TypeOfEnd_ID string (typeofend) relace

Způsob ukončení; ID objektu Způsob ukončení pracovního poměru, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

TypeOfPeriod integer

Na dobu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

TypeOfWage integer

Druh mzdy, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

WageAmount number

Mzda - částka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole obsahuje částku v lokální měně, pole je přístupná pro hromadné změny

WageClaim number

Koef. úrovně zaručené mzdy:, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

WorkPosition_ID string (workposition) relace

Prac. zařazení; ID objektu Pracovní zařazení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

WorkingDestination string (40)

Místo výkonu práce, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

WorkingPlace string (40)

Pracoviště, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

WorkingPlaceExpiry integer

Kód zániku pracovního místa, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

WorkingPlaceRise integer

Kód vzniku pracovního místa, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

WorkingTime string (40)

Pracovní doba, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DateOfChange string

Datum změny

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

EmployeeName string (70)

Příjmení a jméno

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

NumPersonalNumber integer

Os. číslo numericky, pouze pro čtení

PatternCode string (40)

Kód PP

PatternName string (40)

Název PP

PersonalNumber string (40)

Os. číslo

ShortName string (20)

Krátký název

TypeOfActivity_Text string (40)

Druh činnosti, pouze pro čtení

TypeOfPeriod_Text string (15)

Na dobu, pouze pro čtení

WorkingPlaceExpiryCode integer

Kód zániku pracovního místa, pouze pro čtení

WorkingPlaceRiseCode integer

Kód vzniku pracovního místa, pouze pro čtení

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/workingrelations?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/workingrelations/{id}
Response
{
  "ID": "1100000101",
  "ObjVersion": 9,
  "Hidden": false,
  "CreatedBy_ID": "3300000101",
  "CorrectedBy_ID": "1200000101",
  "Employee_ID": "1200000101",
  "EmployPattern_ID": "1000000000",
  "DateOfBegin$DATE": "2005-06-30T22:00:00.000Z",
  "RealDateOfBegin$DATE": "2005-06-30T22:00:00.000Z",
  "TypeOfBegin_ID": "1000000000",
  "TrialPeriod": 0,
  "TrialPeriodDays": 0,
  "DateOfEnd$DATE": null,
  "TypeOfEnd_ID": null,
  "ReasonOfEnd": "",
  "NaturalWage": [],
  "SocInsurancePeriods": [],
  "HealthInsurancePeriods": [],
  "JobPosition_ID": "0000000000",
  "JobClasification_ID": "0000000000",
  "Manager": false,
  "RetInsOnly": false,
  "PartTimeJob": false,
  "WorkingPlaceRise": 0,
  "WorkingPlaceExpiry": 0,
  "RecordedStatus": true,
  "CalcWage": true,
  "CalcInsurance": true,
  "Division_ID": "2100000101",
  "BusOrder_ID": "0000000000",
  "BusTransaction_ID": "0000000000",
  "Category": 0,
  "WorkPosition_ID": "1100000101",
  "Superior_ID": null,
  "TypeOfWage": 1,
  "WageAmount": 30000,
  "AlertCompensation": 0,
  "ShiftCalendar_ID": "1000000000",
  "CalcWorkingHours": true,
  "CalcOverTime": false,
  "CalcMinimalWage": true,
  "NoticeDate$DATE": null,
  "NoticePeriod": 3,
  "WorkingTime": "8-16",
  "WorkingDestination": "Praha",
  "WorkingPlace": "",
  "TypeOfPeriod": 1,
  "TypeOfActivity": 0,
  "ExternIdentification": "",
  "CalDaysOfAbsences": false,
  "HazardousWork": false,
  "IndividualWeekDuty": 0,
  "RetReportCode_ID": "1000000000",
  "FeastMode": 0,
  "WageClaim": 1,
  "JobGroup_ID": "1000000000",
  "DateOfChangeEdit": null,
  "JobClasificationISCO_ID": "0000000000",
  "IrregularIncome": false,
  "BusProject_ID": "0000000000",
  "BrigadierNotPayPensIns": false,
  "PensionerNotPayPensIns": false,
  "LongUnemployed": false,
  "FromLowDevDistrict": false,
  "ApplyHICountOff": false,
  "Kurzarbeit": false,
  "LegalRelationsIdentNr": "",
  "LegalRelationType": 0,
  "FeeType": 0,
  "FeeAmount": 0,
  "PersonalRatingAmount": 0,
  "PersonalRatingReductionWay": 0,
  "S_SocialInsCoVidRemDisable": false
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "workingrelations", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/workingrelations/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "1100000101",
  "ObjVersion": 9,
  "Hidden": false,
  "CreatedBy_ID": "3300000101",
  "CorrectedBy_ID": "1200000101",
  "Employee_ID": "1200000101",
  "EmployPattern_ID": "1000000000",
  "DateOfBegin$DATE": "2005-06-30T22:00:00.000Z",
  "RealDateOfBegin$DATE": "2005-06-30T22:00:00.000Z",
  "TypeOfBegin_ID": "1000000000",
  "TrialPeriod": 0,
  "TrialPeriodDays": 0,
  "DateOfEnd$DATE": null,
  "TypeOfEnd_ID": null,
  "ReasonOfEnd": "",
  "NaturalWage": [],
  "SocInsurancePeriods": [],
  "HealthInsurancePeriods": [],
  "JobPosition_ID": "0000000000",
  "JobClasification_ID": "0000000000",
  "Manager": false,
  "RetInsOnly": false,
  "PartTimeJob": false,
  "WorkingPlaceRise": 0,
  "WorkingPlaceExpiry": 0,
  "RecordedStatus": true,
  "CalcWage": true,
  "CalcInsurance": true,
  "Division_ID": "2100000101",
  "BusOrder_ID": "0000000000",
  "BusTransaction_ID": "0000000000",
  "Category": 0,
  "WorkPosition_ID": "1100000101",
  "Superior_ID": null,
  "TypeOfWage": 1,
  "WageAmount": 30000,
  "AlertCompensation": 0,
  "ShiftCalendar_ID": "1000000000",
  "CalcWorkingHours": true,
  "CalcOverTime": false,
  "CalcMinimalWage": true,
  "NoticeDate$DATE": null,
  "NoticePeriod": 3,
  "WorkingTime": "8-16",
  "WorkingDestination": "Praha",
  "WorkingPlace": "",
  "TypeOfPeriod": 1,
  "TypeOfActivity": 0,
  "ExternIdentification": "",
  "CalDaysOfAbsences": false,
  "HazardousWork": false,
  "IndividualWeekDuty": 0,
  "RetReportCode_ID": "1000000000",
  "FeastMode": 0,
  "WageClaim": 1,
  "JobGroup_ID": "1000000000",
  "DateOfChangeEdit": null,
  "JobClasificationISCO_ID": "0000000000",
  "IrregularIncome": false,
  "BusProject_ID": "0000000000",
  "BrigadierNotPayPensIns": false,
  "PensionerNotPayPensIns": false,
  "LongUnemployed": false,
  "FromLowDevDistrict": false,
  "ApplyHICountOff": false,
  "Kurzarbeit": false,
  "LegalRelationsIdentNr": "",
  "LegalRelationType": 0,
  "FeeType": 0,
  "FeeAmount": 0,
  "PersonalRatingAmount": 0,
  "PersonalRatingReductionWay": 0,
  "S_SocialInsCoVidRemDisable": false
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/workingrelations?select=id
Body
{
  "AlertCompensation": 0,
  "ApplyHICountOff": false,
  "BrigadierNotPayPensIns": false,
  "BusOrder_ID": "0000000000",
  "BusProject_ID": "0000000000",
  "BusTransaction_ID": "0000000000",
  "CalDaysOfAbsences": false,
  "CalcInsurance": true,
  "CalcMinimalWage": true,
  "CalcOverTime": false,
  "CalcWage": true,
  "CalcWorkingHours": true,
  "Category": 0,
  "CorrectedBy_ID": "1200000101",
  "CreatedBy_ID": "3300000101",
  "DateOfBegin$DATE": "2005-06-30T22:00:00.000Z",
  "DateOfEnd$DATE": null,
  "Division_ID": "2100000101",
  "EmployPattern_ID": "1000000000",
  "Employee_ID": "1200000101",
  "ExternIdentification": "",
  "FeastMode": 0,
  "FeeAmount": 0,
  "FeeType": 0,
  "FromLowDevDistrict": false,
  "HazardousWork": false,
  "HealthInsurancePeriods": [],
  "Hidden": false,
  "IndividualWeekDuty": 0,
  "IrregularIncome": false,
  "JobClasificationISCO_ID": "0000000000",
  "JobClasification_ID": "0000000000",
  "JobGroup_ID": "1000000000",
  "JobPosition_ID": "0000000000",
  "Kurzarbeit": false,
  "LegalRelationType": 0,
  "LegalRelationsIdentNr": "",
  "LongUnemployed": false,
  "Manager": false,
  "NaturalWage": [],
  "NoticeDate$DATE": null,
  "NoticePeriod": 3,
  "PartTimeJob": false,
  "PensionerNotPayPensIns": false,
  "PersonalRatingAmount": 0,
  "PersonalRatingReductionWay": 0,
  "RealDateOfBegin$DATE": "2005-06-30T22:00:00.000Z",
  "ReasonOfEnd": "",
  "RecordedStatus": true,
  "RetInsOnly": false,
  "RetReportCode_ID": "1000000000",
  "S_SocialInsCoVidRemDisable": false,
  "ShiftCalendar_ID": "1000000000",
  "SocInsurancePeriods": [],
  "Superior_ID": null,
  "TrialPeriod": 0,
  "TrialPeriodDays": 0,
  "TypeOfActivity": 0,
  "TypeOfBegin_ID": "1000000000",
  "TypeOfEnd_ID": null,
  "TypeOfPeriod": 1,
  "TypeOfWage": 1,
  "WageAmount": 30000,
  "WageClaim": 1,
  "WorkPosition_ID": "1100000101",
  "WorkingDestination": "Praha",
  "WorkingPlace": "",
  "WorkingPlaceExpiry": 0,
  "WorkingPlaceRise": 0,
  "WorkingTime": "8-16"
}
Response
{
  "id": "1100000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/workingrelations/{id}?select=id
Body
{
  "AlertCompensation": 0,
  "ApplyHICountOff": false,
  "BrigadierNotPayPensIns": false,
  "BusOrder_ID": "0000000000",
  "BusProject_ID": "0000000000",
  "BusTransaction_ID": "0000000000",
  "CalDaysOfAbsences": false,
  "CalcInsurance": true,
  "CalcMinimalWage": true,
  "CalcOverTime": false,
  "CalcWage": true,
  "CalcWorkingHours": true,
  "Category": 0,
  "CorrectedBy_ID": "1200000101",
  "CreatedBy_ID": "3300000101",
  "DateOfBegin$DATE": "2005-06-30T22:00:00.000Z",
  "DateOfEnd$DATE": null,
  "Division_ID": "2100000101",
  "EmployPattern_ID": "1000000000",
  "Employee_ID": "1200000101",
  "ExternIdentification": "",
  "FeastMode": 0,
  "FeeAmount": 0,
  "FeeType": 0,
  "FromLowDevDistrict": false,
  "HazardousWork": false,
  "HealthInsurancePeriods": [],
  "Hidden": false,
  "IndividualWeekDuty": 0,
  "IrregularIncome": false,
  "JobClasificationISCO_ID": "0000000000",
  "JobClasification_ID": "0000000000",
  "JobGroup_ID": "1000000000",
  "JobPosition_ID": "0000000000",
  "Kurzarbeit": false,
  "LegalRelationType": 0,
  "LegalRelationsIdentNr": "",
  "LongUnemployed": false,
  "Manager": false,
  "NaturalWage": [],
  "NoticeDate$DATE": null,
  "NoticePeriod": 3,
  "PartTimeJob": false,
  "PensionerNotPayPensIns": false,
  "PersonalRatingAmount": 0,
  "PersonalRatingReductionWay": 0,
  "RealDateOfBegin$DATE": "2005-06-30T22:00:00.000Z",
  "ReasonOfEnd": "",
  "RecordedStatus": true,
  "RetInsOnly": false,
  "RetReportCode_ID": "1000000000",
  "S_SocialInsCoVidRemDisable": false,
  "ShiftCalendar_ID": "1000000000",
  "SocInsurancePeriods": [],
  "Superior_ID": null,
  "TrialPeriod": 0,
  "TrialPeriodDays": 0,
  "TypeOfActivity": 0,
  "TypeOfBegin_ID": "1000000000",
  "TypeOfEnd_ID": null,
  "TypeOfPeriod": 1,
  "TypeOfWage": 1,
  "WageAmount": 30000,
  "WageClaim": 1,
  "WorkPosition_ID": "1100000101",
  "WorkingDestination": "Praha",
  "WorkingPlace": "",
  "WorkingPlaceExpiry": 0,
  "WorkingPlaceRise": 0,
  "WorkingTime": "8-16"
}
Response
{
  "id": "1100000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/workingrelations/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "workingrelations",
        "object_data": {
          "AlertCompensation": 0,
          "ApplyHICountOff": false,
          "BrigadierNotPayPensIns": false,
          "BusOrder_ID": "0000000000",
          "BusProject_ID": "0000000000",
          "BusTransaction_ID": "0000000000",
          "CalDaysOfAbsences": false,
          "CalcInsurance": true,
          "CalcMinimalWage": true,
          "CalcOverTime": false,
          "CalcWage": true,
          "CalcWorkingHours": true,
          "Category": 0,
          "CorrectedBy_ID": "1200000101",
          "CreatedBy_ID": "3300000101",
          "DateOfBegin$DATE": "2005-06-30T22:00:00.000Z",
          "DateOfEnd$DATE": null,
          "Division_ID": "2100000101",
          "EmployPattern_ID": "1000000000",
          "Employee_ID": "1200000101",
          "ExternIdentification": "",
          "FeastMode": 0,
          "FeeAmount": 0,
          "FeeType": 0,
          "FromLowDevDistrict": false,
          "HazardousWork": false,
          "HealthInsurancePeriods": [],
          "Hidden": false,
          "IndividualWeekDuty": 0,
          "IrregularIncome": false,
          "JobClasificationISCO_ID": "0000000000",
          "JobClasification_ID": "0000000000",
          "JobGroup_ID": "1000000000",
          "JobPosition_ID": "0000000000",
          "Kurzarbeit": false,
          "LegalRelationType": 0,
          "LegalRelationsIdentNr": "",
          "LongUnemployed": false,
          "Manager": false,
          "NaturalWage": [],
          "NoticeDate$DATE": null,
          "NoticePeriod": 3,
          "PartTimeJob": false,
          "PensionerNotPayPensIns": false,
          "PersonalRatingAmount": 0,
          "PersonalRatingReductionWay": 0,
          "RealDateOfBegin$DATE": "2005-06-30T22:00:00.000Z",
          "ReasonOfEnd": "",
          "RecordedStatus": true,
          "RetInsOnly": false,
          "RetReportCode_ID": "1000000000",
          "S_SocialInsCoVidRemDisable": false,
          "ShiftCalendar_ID": "1000000000",
          "SocInsurancePeriods": [],
          "Superior_ID": null,
          "TrialPeriod": 0,
          "TrialPeriodDays": 0,
          "TypeOfActivity": 0,
          "TypeOfBegin_ID": "1000000000",
          "TypeOfEnd_ID": null,
          "TypeOfPeriod": 1,
          "TypeOfWage": 1,
          "WageAmount": 30000,
          "WageClaim": 1,
          "WorkPosition_ID": "1100000101",
          "WorkingDestination": "Praha",
          "WorkingPlace": "",
          "WorkingPlaceExpiry": 0,
          "WorkingPlaceRise": 0,
          "WorkingTime": "8-16"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "workingrelations",
        "object_data": {
          "AlertCompensation": 0,
          "ApplyHICountOff": false,
          "BrigadierNotPayPensIns": false,
          "BusOrder_ID": "0000000000",
          "BusProject_ID": "0000000000",
          "BusTransaction_ID": "0000000000",
          "CalDaysOfAbsences": false,
          "CalcInsurance": true,
          "CalcMinimalWage": true,
          "CalcOverTime": false,
          "CalcWage": true,
          "CalcWorkingHours": true,
          "Category": 0,
          "CorrectedBy_ID": "1200000101",
          "CreatedBy_ID": "3300000101",
          "DateOfBegin$DATE": "2005-06-30T22:00:00.000Z",
          "DateOfEnd$DATE": null,
          "Division_ID": "2100000101",
          "EmployPattern_ID": "1000000000",
          "Employee_ID": "1200000101",
          "ExternIdentification": "",
          "FeastMode": 0,
          "FeeAmount": 0,
          "FeeType": 0,
          "FromLowDevDistrict": false,
          "HazardousWork": false,
          "HealthInsurancePeriods": [],
          "Hidden": false,
          "IndividualWeekDuty": 0,
          "IrregularIncome": false,
          "JobClasificationISCO_ID": "0000000000",
          "JobClasification_ID": "0000000000",
          "JobGroup_ID": "1000000000",
          "JobPosition_ID": "0000000000",
          "Kurzarbeit": false,
          "LegalRelationType": 0,
          "LegalRelationsIdentNr": "",
          "LongUnemployed": false,
          "Manager": false,
          "NaturalWage": [],
          "NoticeDate$DATE": null,
          "NoticePeriod": 3,
          "PartTimeJob": false,
          "PensionerNotPayPensIns": false,
          "PersonalRatingAmount": 0,
          "PersonalRatingReductionWay": 0,
          "RealDateOfBegin$DATE": "2005-06-30T22:00:00.000Z",
          "ReasonOfEnd": "",
          "RecordedStatus": true,
          "RetInsOnly": false,
          "RetReportCode_ID": "1000000000",
          "S_SocialInsCoVidRemDisable": false,
          "ShiftCalendar_ID": "1000000000",
          "SocInsurancePeriods": [],
          "Superior_ID": null,
          "TrialPeriod": 0,
          "TrialPeriodDays": 0,
          "TypeOfActivity": 0,
          "TypeOfBegin_ID": "1000000000",
          "TypeOfEnd_ID": null,
          "TypeOfPeriod": 1,
          "TypeOfWage": 1,
          "WageAmount": 30000,
          "WageClaim": 1,
          "WorkPosition_ID": "1100000101",
          "WorkingDestination": "Praha",
          "WorkingPlace": "",
          "WorkingPlaceExpiry": 0,
          "WorkingPlaceRise": 0,
          "WorkingTime": "8-16"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "workingrelations",
        "obj_id": "1100000100",
        "object_data": {
          "AlertCompensation": 0,
          "ApplyHICountOff": false,
          "BrigadierNotPayPensIns": false,
          "BusOrder_ID": "0000000000",
          "BusProject_ID": "0000000000",
          "BusTransaction_ID": "0000000000",
          "CalDaysOfAbsences": false,
          "CalcInsurance": true,
          "CalcMinimalWage": true,
          "CalcOverTime": false,
          "CalcWage": true,
          "CalcWorkingHours": true,
          "Category": 0,
          "CorrectedBy_ID": "1200000101",
          "CreatedBy_ID": "3300000101",
          "DateOfBegin$DATE": "2005-06-30T22:00:00.000Z",
          "DateOfEnd$DATE": null,
          "Division_ID": "2100000101",
          "EmployPattern_ID": "1000000000",
          "Employee_ID": "1200000101",
          "ExternIdentification": "",
          "FeastMode": 0,
          "FeeAmount": 0,
          "FeeType": 0,
          "FromLowDevDistrict": false,
          "HazardousWork": false,
          "HealthInsurancePeriods": [],
          "Hidden": false,
          "IndividualWeekDuty": 0,
          "IrregularIncome": false,
          "JobClasificationISCO_ID": "0000000000",
          "JobClasification_ID": "0000000000",
          "JobGroup_ID": "1000000000",
          "JobPosition_ID": "0000000000",
          "Kurzarbeit": false,
          "LegalRelationType": 0,
          "LegalRelationsIdentNr": "",
          "LongUnemployed": false,
          "Manager": false,
          "NaturalWage": [],
          "NoticeDate$DATE": null,
          "NoticePeriod": 3,
          "PartTimeJob": false,
          "PensionerNotPayPensIns": false,
          "PersonalRatingAmount": 0,
          "PersonalRatingReductionWay": 0,
          "RealDateOfBegin$DATE": "2005-06-30T22:00:00.000Z",
          "ReasonOfEnd": "",
          "RecordedStatus": true,
          "RetInsOnly": false,
          "RetReportCode_ID": "1000000000",
          "S_SocialInsCoVidRemDisable": false,
          "ShiftCalendar_ID": "1000000000",
          "SocInsurancePeriods": [],
          "Superior_ID": null,
          "TrialPeriod": 0,
          "TrialPeriodDays": 0,
          "TypeOfActivity": 0,
          "TypeOfBegin_ID": "1000000000",
          "TypeOfEnd_ID": null,
          "TypeOfPeriod": 1,
          "TypeOfWage": 1,
          "WageAmount": 30000,
          "WageClaim": 1,
          "WorkPosition_ID": "1100000101",
          "WorkingDestination": "Praha",
          "WorkingPlace": "",
          "WorkingPlaceExpiry": 0,
          "WorkingPlaceRise": 0,
          "WorkingTime": "8-16"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "workingrelations",
        "obj_id": "1100000101",
        "object_data": {
          "AlertCompensation": 0,
          "ApplyHICountOff": false,
          "BrigadierNotPayPensIns": false,
          "BusOrder_ID": "0000000000",
          "BusProject_ID": "0000000000",
          "BusTransaction_ID": "0000000000",
          "CalDaysOfAbsences": false,
          "CalcInsurance": true,
          "CalcMinimalWage": true,
          "CalcOverTime": false,
          "CalcWage": true,
          "CalcWorkingHours": true,
          "Category": 0,
          "CorrectedBy_ID": "1200000101",
          "CreatedBy_ID": "3300000101",
          "DateOfBegin$DATE": "2005-06-30T22:00:00.000Z",
          "DateOfEnd$DATE": null,
          "Division_ID": "2100000101",
          "EmployPattern_ID": "1000000000",
          "Employee_ID": "1200000101",
          "ExternIdentification": "",
          "FeastMode": 0,
          "FeeAmount": 0,
          "FeeType": 0,
          "FromLowDevDistrict": false,
          "HazardousWork": false,
          "HealthInsurancePeriods": [],
          "Hidden": false,
          "IndividualWeekDuty": 0,
          "IrregularIncome": false,
          "JobClasificationISCO_ID": "0000000000",
          "JobClasification_ID": "0000000000",
          "JobGroup_ID": "1000000000",
          "JobPosition_ID": "0000000000",
          "Kurzarbeit": false,
          "LegalRelationType": 0,
          "LegalRelationsIdentNr": "",
          "LongUnemployed": false,
          "Manager": false,
          "NaturalWage": [],
          "NoticeDate$DATE": null,
          "NoticePeriod": 3,
          "PartTimeJob": false,
          "PensionerNotPayPensIns": false,
          "PersonalRatingAmount": 0,
          "PersonalRatingReductionWay": 0,
          "RealDateOfBegin$DATE": "2005-06-30T22:00:00.000Z",
          "ReasonOfEnd": "",
          "RecordedStatus": true,
          "RetInsOnly": false,
          "RetReportCode_ID": "1000000000",
          "S_SocialInsCoVidRemDisable": false,
          "ShiftCalendar_ID": "1000000000",
          "SocInsurancePeriods": [],
          "Superior_ID": null,
          "TrialPeriod": 0,
          "TrialPeriodDays": 0,
          "TypeOfActivity": 0,
          "TypeOfBegin_ID": "1000000000",
          "TypeOfEnd_ID": null,
          "TypeOfPeriod": 1,
          "TypeOfWage": 1,
          "WageAmount": 30000,
          "WageClaim": 1,
          "WorkPosition_ID": "1100000101",
          "WorkingDestination": "Praha",
          "WorkingPlace": "",
          "WorkingPlaceExpiry": 0,
          "WorkingPlaceRise": 0,
          "WorkingTime": "8-16"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "workingrelations",
        "obj_id": "1100000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "workingrelations",
        "obj_id": "1100000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "workingrelations",
        "obj_id": "1100000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "workingrelations",
        "obj_id": "1100000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "workingrelations",
        "obj_id": "1100000104"
      }
    }
  ]
}