Požadavek na schválení výdaje

GET

/cdconfirms

Získá kolekci BO Požadavek na schválení výdaje

GET

/cdconfirms/{id}

Získá konkrétní BO Požadavek na schválení výdaje

POST

/cdconfirms

Vytvoří nový BO Požadavek na schválení výdaje a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/cdconfirms/{id}

Provede aktualizaci BO Požadavek na schválení výdaje a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/cdconfirms/{id}

Smaže BO Požadavek na schválení výdaje na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

AdditionAMount number

Částka fin. přínosu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Amount number

Částka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ApprovedDocQueue_ID string (docqueue) relace

Řada schválených výdajů; ID objektu Řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ApprovedExpenditur array (cdconfirmapproved) relace

Schválené výdaje; kolekce BO Schválený výdaj, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

CorrectedBy_ID string (securityuser) relace

Opravil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CreatedBy_ID string (securityuser) relace

Vytvořil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Currency_ID string (currency) relace

Měna požadavku na schválení výdaje; ID objektu Měna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Description string (50)

Popis výdaje, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Description2 string (50)

Popis fin. přínosu:, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DocDate$DATE string

Datum dok., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DocQueue_ID string (docqueue) relace

Zdrojová řada; ID objektu Řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

OrdNumber integer

Pořadové číslo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Period_ID string (period) relace

Období; ID objektu Období, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

PeriodicityIssue integer

Periodicita výdaje, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PricePrecision integer

Zobrazení desetinných míst pro zadávací částky, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Rows array (cdconfirmrow) relace

Řádky; kolekce BO Požadavek na schválení výdaje - řádek, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

ValidityFrom$DATE string

Platnost od, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

ValidityTo$DATE string

Platnost do, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (24)

Číslo dok., pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

NewRelatedDocument_ID string (10)

ID dokladu pro připojení, fkAnsiCaseSensitive

NewRelatedType integer

Typ relace

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/cdconfirms?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/cdconfirms/{id}
Response
{
  "AdditionAMount": null,
  "Amount": null,
  "ApprovedDocQueue_ID": null,
  "ApprovedExpenditur": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "Currency_ID": null,
  "Description": null,
  "Description2": null,
  "DocDate$DATE": null,
  "DocQueue_ID": null,
  "ID": null,
  "ObjVersion": null,
  "OrdNumber": null,
  "Period_ID": null,
  "PeriodicityIssue": null,
  "PricePrecision": null,
  "Rows": null,
  "ValidityFrom$DATE": null,
  "ValidityTo$DATE": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "cdconfirms", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/cdconfirms/query
{"take": "1"}
Response
{
  "AdditionAMount": null,
  "Amount": null,
  "ApprovedDocQueue_ID": null,
  "ApprovedExpenditur": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "Currency_ID": null,
  "Description": null,
  "Description2": null,
  "DocDate$DATE": null,
  "DocQueue_ID": null,
  "ID": null,
  "ObjVersion": null,
  "OrdNumber": null,
  "Period_ID": null,
  "PeriodicityIssue": null,
  "PricePrecision": null,
  "Rows": null,
  "ValidityFrom$DATE": null,
  "ValidityTo$DATE": null
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/cdconfirms?select=id
Body
{
  "AdditionAMount": null,
  "Amount": null,
  "ApprovedDocQueue_ID": null,
  "ApprovedExpenditur": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "Currency_ID": null,
  "Description": null,
  "Description2": null,
  "DocDate$DATE": null,
  "DocQueue_ID": null,
  "OrdNumber": null,
  "Period_ID": null,
  "PeriodicityIssue": null,
  "PricePrecision": null,
  "Rows": null,
  "ValidityFrom$DATE": null,
  "ValidityTo$DATE": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/cdconfirms/{id}?select=id
Body
{
  "AdditionAMount": null,
  "Amount": null,
  "ApprovedDocQueue_ID": null,
  "ApprovedExpenditur": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "Currency_ID": null,
  "Description": null,
  "Description2": null,
  "DocDate$DATE": null,
  "DocQueue_ID": null,
  "OrdNumber": null,
  "Period_ID": null,
  "PeriodicityIssue": null,
  "PricePrecision": null,
  "Rows": null,
  "ValidityFrom$DATE": null,
  "ValidityTo$DATE": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/cdconfirms/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "cdconfirms",
        "object_data": {
          "AdditionAMount": null,
          "Amount": null,
          "ApprovedDocQueue_ID": null,
          "ApprovedExpenditur": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "Currency_ID": null,
          "Description": null,
          "Description2": null,
          "DocDate$DATE": null,
          "DocQueue_ID": null,
          "OrdNumber": null,
          "Period_ID": null,
          "PeriodicityIssue": null,
          "PricePrecision": null,
          "Rows": null,
          "ValidityFrom$DATE": null,
          "ValidityTo$DATE": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "cdconfirms",
        "object_data": {
          "AdditionAMount": null,
          "Amount": null,
          "ApprovedDocQueue_ID": null,
          "ApprovedExpenditur": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "Currency_ID": null,
          "Description": null,
          "Description2": null,
          "DocDate$DATE": null,
          "DocQueue_ID": null,
          "OrdNumber": null,
          "Period_ID": null,
          "PeriodicityIssue": null,
          "PricePrecision": null,
          "Rows": null,
          "ValidityFrom$DATE": null,
          "ValidityTo$DATE": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "cdconfirms",
        "obj_id": "1600000100",
        "object_data": {
          "AdditionAMount": null,
          "Amount": null,
          "ApprovedDocQueue_ID": null,
          "ApprovedExpenditur": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "Currency_ID": null,
          "Description": null,
          "Description2": null,
          "DocDate$DATE": null,
          "DocQueue_ID": null,
          "OrdNumber": null,
          "Period_ID": null,
          "PeriodicityIssue": null,
          "PricePrecision": null,
          "Rows": null,
          "ValidityFrom$DATE": null,
          "ValidityTo$DATE": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "cdconfirms",
        "obj_id": "1600000101",
        "object_data": {
          "AdditionAMount": null,
          "Amount": null,
          "ApprovedDocQueue_ID": null,
          "ApprovedExpenditur": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "Currency_ID": null,
          "Description": null,
          "Description2": null,
          "DocDate$DATE": null,
          "DocQueue_ID": null,
          "OrdNumber": null,
          "Period_ID": null,
          "PeriodicityIssue": null,
          "PricePrecision": null,
          "Rows": null,
          "ValidityFrom$DATE": null,
          "ValidityTo$DATE": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "cdconfirms",
        "obj_id": "1600000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "cdconfirms",
        "obj_id": "1600000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "cdconfirms",
        "obj_id": "1600000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "cdconfirms",
        "obj_id": "1600000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "cdconfirms",
        "obj_id": "1600000104"
      }
    }
  ]
}