Definice ceny

GET

/pricedefinitions

Získá kolekci BO Definice ceny

GET

/pricedefinitions/{id}

Získá konkrétní BO Definice ceny

POST

/pricedefinitions

Vytvoří nový BO Definice ceny a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/pricedefinitions/{id}

Provede aktualizaci BO Definice ceny a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/pricedefinitions/{id}

Smaže BO Definice ceny na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

Basic boolean

Hlavní, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Code integer

Kód, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Currency_ID string (currency) relace

Měna; ID objektu Měna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje odkaz na měnu

Hidden boolean

Skrytý, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Name string (30)

Název, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Note string (0)

Poznámka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

PriceWithVAT boolean

S daní, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Comment string (8191)

Poznámka

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/pricedefinitions?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/pricedefinitions/{id}
Response
{
  "ID": "1000000101",
  "ObjVersion": 3,
  "Hidden": false,
  "Code": 1,
  "Name": "Dealerská prod.cena - bez DPH",
  "Note": "",
  "Currency_ID": "0000CZK000",
  "PriceWithVAT": false,
  "Basic": false
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "pricedefinitions", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/pricedefinitions/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "1000000101",
  "ObjVersion": 3,
  "Hidden": false,
  "Code": 1,
  "Name": "Dealerská prod.cena - bez DPH",
  "Note": "",
  "Currency_ID": "0000CZK000",
  "PriceWithVAT": false,
  "Basic": false
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/pricedefinitions?select=id
Body
{
  "Basic": false,
  "Code": 1,
  "Currency_ID": "0000CZK000",
  "Hidden": false,
  "Name": "Dealerská prod.cena - bez DPH",
  "Note": "",
  "PriceWithVAT": false
}
Response
{
  "id": "1000000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/pricedefinitions/{id}?select=id
Body
{
  "Basic": false,
  "Code": 1,
  "Currency_ID": "0000CZK000",
  "Hidden": false,
  "Name": "Dealerská prod.cena - bez DPH",
  "Note": "",
  "PriceWithVAT": false
}
Response
{
  "id": "1000000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/pricedefinitions/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "pricedefinitions",
        "object_data": {
          "Basic": false,
          "Code": 1,
          "Currency_ID": "0000CZK000",
          "Hidden": false,
          "Name": "Dealerská prod.cena - bez DPH",
          "Note": "",
          "PriceWithVAT": false
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "pricedefinitions",
        "object_data": {
          "Basic": false,
          "Code": 1,
          "Currency_ID": "0000CZK000",
          "Hidden": false,
          "Name": "Dealerská prod.cena - bez DPH",
          "Note": "",
          "PriceWithVAT": false
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "pricedefinitions",
        "obj_id": "1000000100",
        "object_data": {
          "Basic": false,
          "Code": 1,
          "Currency_ID": "0000CZK000",
          "Hidden": false,
          "Name": "Dealerská prod.cena - bez DPH",
          "Note": "",
          "PriceWithVAT": false
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "pricedefinitions",
        "obj_id": "1000000101",
        "object_data": {
          "Basic": false,
          "Code": 1,
          "Currency_ID": "0000CZK000",
          "Hidden": false,
          "Name": "Dealerská prod.cena - bez DPH",
          "Note": "",
          "PriceWithVAT": false
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "pricedefinitions",
        "obj_id": "1000000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "pricedefinitions",
        "obj_id": "1000000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "pricedefinitions",
        "obj_id": "1000000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "pricedefinitions",
        "obj_id": "1000000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "pricedefinitions",
        "obj_id": "1000000104"
      }
    }
  ]
}