VP - vyráběná položka

GET

/plmjooutputitems

Získá kolekci BO VP - vyráběná položka

GET

/plmjooutputitems/{id}

Získá konkrétní BO VP - vyráběná položka

POST

/plmjooutputitems

Vytvoří nový BO VP - vyráběná položka a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/plmjooutputitems/{id}

Provede aktualizaci BO VP - vyráběná položka a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/plmjooutputitems/{id}

Smaže BO VP - vyráběná položka na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Owner_ID string (plmjonode) relace

Vlastník; ID objektu Uzel stromu výrobního příkazu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je odkazem na vlastníka objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

PLMJobOrdersRoutines array (plmjobordersroutine) relace

Postupy; kolekce BO VP - technologický postup, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

PLMJobOrdersSN array (plmjoborderssn) relace

Sériová čísla; kolekce BO VP - sériové číslo, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

PLNote string (0)

Poznámka z PL, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PLQUnit string (5)

Jednotka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PLQuantity number

Množství, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PLUnitRate number

Vztah, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

QUnit string (5)

Jednotka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Quantity number

Množství v ev. jednotkách, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

RoutineNote string (0)

Poznámka z TP, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

RoutineQUnit string (5)

Jednotka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

RoutineQuantity number

Množství, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

RoutineStoreCard_ID string (storecard) relace

Skladová karta TP; ID objektu Skladová karta, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

RoutineTypeSource integer

Zdroj technologického postupu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

RoutineType_ID string (plmroutinetype) relace

Typ; ID objektu Typ technologického postupu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

RoutineUnitRate number

Vztah, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

UnitRate number

Vztah, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

FinishedQuantity number

Vyrobené množství v ev.jedn.

FinishedUnitQuantity number

Vyrobené množství

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

PLUnitQuantity number

Množství

RoutineUnitQuantity number

Množství

UnitQuantity number

Množství

Příklady
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/plmjooutputitems?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/plmjooutputitems/{id}
Response
{
  "ID": "1000000101",
  "ObjVersion": 8,
  "PLMJobOrdersRoutines": [
    {
      "advancequantity": 0,
      "batch": true,
      "commandlineexpr": "",
      "compulsoryoperation": 0,
      "cooperation": false,
      "crpgrain": 1,
      "finished": true,
      "forwardable": 0,
      "id": "1000000101",
      "note": "",
      "objversion": 7,
      "ongoing": false,
      "parent_id": "1000000101",
      "phase_id": "2000000101",
      "planned": true,
      "polymorphism": false,
      "posindex": 4,
      "productphase_id": null,
      "protocolfilenameexpr": "",
      "quantum": 1,
      "quantummultiplier": 1,
      "salaryclass_id": "1000000101",
      "shortestepisode": 0,
      "source": "     ",
      "splitable": false,
      "suspend": false,
      "synergyrate": 1,
      "tac": 60,
      "tacunit": 1,
      "tbc": 240,
      "tbcunit": 1,
      "title": "Balení",
      "unnormed": false,
      "usersmessage": "",
      "workplace_id": "3100000101"
    },
    {
      "advancequantity": 0,
      "batch": true,
      "commandlineexpr": "",
      "compulsoryoperation": 0,
      "cooperation": false,
      "crpgrain": 1,
      "finished": false,
      "forwardable": 0,
      "id": "2000000101",
      "note": "",
      "objversion": 7,
      "ongoing": false,
      "parent_id": "1000000101",
      "phase_id": "2000000101",
      "planned": true,
      "polymorphism": false,
      "posindex": 3,
      "productphase_id": null,
      "protocolfilenameexpr": "",
      "quantum": 1,
      "quantummultiplier": 1,
      "salaryclass_id": "1000000101",
      "shortestepisode": 0,
      "source": "     ",
      "splitable": false,
      "suspend": false,
      "synergyrate": 1,
      "tac": 60,
      "tacunit": 1,
      "tbc": 0,
      "tbcunit": 1,
      "title": "Spojování",
      "unnormed": false,
      "usersmessage": "",
      "workplace_id": "3100000101"
    },
    {
      "advancequantity": 0,
      "batch": true,
      "commandlineexpr": "",
      "compulsoryoperation": 0,
      "cooperation": false,
      "crpgrain": 1,
      "finished": false,
      "forwardable": 0,
      "id": "3000000101",
      "note": "",
      "objversion": 6,
      "ongoing": false,
      "parent_id": "1000000101",
      "phase_id": "1000000101",
      "planned": true,
      "polymorphism": false,
      "posindex": 2,
      "productphase_id": null,
      "protocolfilenameexpr": "",
      "quantum": 1,
      "quantummultiplier": 1,
      "salaryclass_id": "1000000101",
      "shortestepisode": 0,
      "source": "     ",
      "splitable": false,
      "suspend": false,
      "synergyrate": 1,
      "tac": 60,
      "tacunit": 1,
      "tbc": 300,
      "tbcunit": 1,
      "title": "Stříhání obvodového řetězu",
      "unnormed": false,
      "usersmessage": "",
      "workplace_id": "3100000101"
    },
    {
      "advancequantity": 0,
      "batch": true,
      "commandlineexpr": "",
      "compulsoryoperation": 0,
      "cooperation": false,
      "crpgrain": 1,
      "finished": false,
      "forwardable": 0,
      "id": "4000000101",
      "note": "",
      "objversion": 7,
      "ongoing": false,
      "parent_id": "1000000101",
      "phase_id": "1000000101",
      "planned": true,
      "polymorphism": false,
      "posindex": 1,
      "productphase_id": null,
      "protocolfilenameexpr": "",
      "quantum": 1,
      "quantummultiplier": 1,
      "salaryclass_id": "1000000101",
      "shortestepisode": 0,
      "source": "     ",
      "splitable": false,
      "suspend": false,
      "synergyrate": 1,
      "tac": 0,
      "tacunit": 1,
      "tbc": 180,
      "tbcunit": 1,
      "title": "Příprava materiálu",
      "unnormed": false,
      "usersmessage": "",
      "workplace_id": "3100000101"
    }
  ],
  "PLMJobOrdersSN": [],
  "Quantity": 10,
  "QUnit": "ks",
  "UnitRate": 1,
  "RoutineType_ID": "2000000101",
  "PLQuantity": 1,
  "PLQUnit": "ks",
  "PLUnitRate": 1,
  "RoutineQuantity": 1,
  "RoutineQUnit": "ks",
  "RoutineUnitRate": 1,
  "RoutineStoreCard_ID": null,
  "RoutineNote": "",
  "PLNote": "",
  "Owner_ID": "Q000000101",
  "RoutineTypeSource": 0
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "MQHKS5K0YQZOLJWWMG50U44U0S", "take": "1"}
Response
{
  "ID": "1000000101",
  "ObjVersion": 8,
  "PLMJobOrdersRoutines": [
    {
      "advancequantity": 0,
      "batch": true,
      "commandlineexpr": "",
      "compulsoryoperation": 0,
      "cooperation": false,
      "crpgrain": 1,
      "finished": true,
      "forwardable": 0,
      "id": "1000000101",
      "note": "",
      "objversion": 7,
      "ongoing": false,
      "parent_id": "1000000101",
      "phase_id": "2000000101",
      "planned": true,
      "polymorphism": false,
      "posindex": 4,
      "productphase_id": null,
      "protocolfilenameexpr": "",
      "quantum": 1,
      "quantummultiplier": 1,
      "salaryclass_id": "1000000101",
      "shortestepisode": 0,
      "source": "     ",
      "splitable": false,
      "suspend": false,
      "synergyrate": 1,
      "tac": 60,
      "tacunit": 1,
      "tbc": 240,
      "tbcunit": 1,
      "title": "Balení",
      "unnormed": false,
      "usersmessage": "",
      "workplace_id": "3100000101"
    },
    {
      "advancequantity": 0,
      "batch": true,
      "commandlineexpr": "",
      "compulsoryoperation": 0,
      "cooperation": false,
      "crpgrain": 1,
      "finished": false,
      "forwardable": 0,
      "id": "2000000101",
      "note": "",
      "objversion": 7,
      "ongoing": false,
      "parent_id": "1000000101",
      "phase_id": "2000000101",
      "planned": true,
      "polymorphism": false,
      "posindex": 3,
      "productphase_id": null,
      "protocolfilenameexpr": "",
      "quantum": 1,
      "quantummultiplier": 1,
      "salaryclass_id": "1000000101",
      "shortestepisode": 0,
      "source": "     ",
      "splitable": false,
      "suspend": false,
      "synergyrate": 1,
      "tac": 60,
      "tacunit": 1,
      "tbc": 0,
      "tbcunit": 1,
      "title": "Spojování",
      "unnormed": false,
      "usersmessage": "",
      "workplace_id": "3100000101"
    },
    {
      "advancequantity": 0,
      "batch": true,
      "commandlineexpr": "",
      "compulsoryoperation": 0,
      "cooperation": false,
      "crpgrain": 1,
      "finished": false,
      "forwardable": 0,
      "id": "3000000101",
      "note": "",
      "objversion": 6,
      "ongoing": false,
      "parent_id": "1000000101",
      "phase_id": "1000000101",
      "planned": true,
      "polymorphism": false,
      "posindex": 2,
      "productphase_id": null,
      "protocolfilenameexpr": "",
      "quantum": 1,
      "quantummultiplier": 1,
      "salaryclass_id": "1000000101",
      "shortestepisode": 0,
      "source": "     ",
      "splitable": false,
      "suspend": false,
      "synergyrate": 1,
      "tac": 60,
      "tacunit": 1,
      "tbc": 300,
      "tbcunit": 1,
      "title": "Stříhání obvodového řetězu",
      "unnormed": false,
      "usersmessage": "",
      "workplace_id": "3100000101"
    },
    {
      "advancequantity": 0,
      "batch": true,
      "commandlineexpr": "",
      "compulsoryoperation": 0,
      "cooperation": false,
      "crpgrain": 1,
      "finished": false,
      "forwardable": 0,
      "id": "4000000101",
      "note": "",
      "objversion": 7,
      "ongoing": false,
      "parent_id": "1000000101",
      "phase_id": "1000000101",
      "planned": true,
      "polymorphism": false,
      "posindex": 1,
      "productphase_id": null,
      "protocolfilenameexpr": "",
      "quantum": 1,
      "quantummultiplier": 1,
      "salaryclass_id": "1000000101",
      "shortestepisode": 0,
      "source": "     ",
      "splitable": false,
      "suspend": false,
      "synergyrate": 1,
      "tac": 0,
      "tacunit": 1,
      "tbc": 180,
      "tbcunit": 1,
      "title": "Příprava materiálu",
      "unnormed": false,
      "usersmessage": "",
      "workplace_id": "3100000101"
    }
  ],
  "PLMJobOrdersSN": [],
  "Quantity": 10,
  "QUnit": "ks",
  "UnitRate": 1,
  "RoutineType_ID": "2000000101",
  "PLQuantity": 1,
  "PLQUnit": "ks",
  "PLUnitRate": 1,
  "RoutineQuantity": 1,
  "RoutineQUnit": "ks",
  "RoutineUnitRate": 1,
  "RoutineStoreCard_ID": null,
  "RoutineNote": "",
  "PLNote": "",
  "Owner_ID": "Q000000101",
  "RoutineTypeSource": 0
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/plmjooutputitems/{id}?select=id
Body
{
  "PLMJobOrdersRoutines": [
    {
      "advancequantity": 0,
      "batch": true,
      "commandlineexpr": "",
      "compulsoryoperation": 0,
      "cooperation": false,
      "crpgrain": 1,
      "finished": true,
      "forwardable": 0,
      "id": "1000000101",
      "note": "",
      "objversion": 7,
      "ongoing": false,
      "parent_id": "1000000101",
      "phase_id": "2000000101",
      "planned": true,
      "polymorphism": false,
      "posindex": 4,
      "productphase_id": null,
      "protocolfilenameexpr": "",
      "quantum": 1,
      "quantummultiplier": 1,
      "salaryclass_id": "1000000101",
      "shortestepisode": 0,
      "source": "     ",
      "splitable": false,
      "suspend": false,
      "synergyrate": 1,
      "tac": 60,
      "tacunit": 1,
      "tbc": 240,
      "tbcunit": 1,
      "title": "Balení",
      "unnormed": false,
      "usersmessage": "",
      "workplace_id": "3100000101"
    },
    {
      "advancequantity": 0,
      "batch": true,
      "commandlineexpr": "",
      "compulsoryoperation": 0,
      "cooperation": false,
      "crpgrain": 1,
      "finished": false,
      "forwardable": 0,
      "id": "2000000101",
      "note": "",
      "objversion": 7,
      "ongoing": false,
      "parent_id": "1000000101",
      "phase_id": "2000000101",
      "planned": true,
      "polymorphism": false,
      "posindex": 3,
      "productphase_id": null,
      "protocolfilenameexpr": "",
      "quantum": 1,
      "quantummultiplier": 1,
      "salaryclass_id": "1000000101",
      "shortestepisode": 0,
      "source": "     ",
      "splitable": false,
      "suspend": false,
      "synergyrate": 1,
      "tac": 60,
      "tacunit": 1,
      "tbc": 0,
      "tbcunit": 1,
      "title": "Spojování",
      "unnormed": false,
      "usersmessage": "",
      "workplace_id": "3100000101"
    },
    {
      "advancequantity": 0,
      "batch": true,
      "commandlineexpr": "",
      "compulsoryoperation": 0,
      "cooperation": false,
      "crpgrain": 1,
      "finished": false,
      "forwardable": 0,
      "id": "3000000101",
      "note": "",
      "objversion": 6,
      "ongoing": false,
      "parent_id": "1000000101",
      "phase_id": "1000000101",
      "planned": true,
      "polymorphism": false,
      "posindex": 2,
      "productphase_id": null,
      "protocolfilenameexpr": "",
      "quantum": 1,
      "quantummultiplier": 1,
      "salaryclass_id": "1000000101",
      "shortestepisode": 0,
      "source": "     ",
      "splitable": false,
      "suspend": false,
      "synergyrate": 1,
      "tac": 60,
      "tacunit": 1,
      "tbc": 300,
      "tbcunit": 1,
      "title": "Stříhání obvodového řetězu",
      "unnormed": false,
      "usersmessage": "",
      "workplace_id": "3100000101"
    },
    {
      "advancequantity": 0,
      "batch": true,
      "commandlineexpr": "",
      "compulsoryoperation": 0,
      "cooperation": false,
      "crpgrain": 1,
      "finished": false,
      "forwardable": 0,
      "id": "4000000101",
      "note": "",
      "objversion": 7,
      "ongoing": false,
      "parent_id": "1000000101",
      "phase_id": "1000000101",
      "planned": true,
      "polymorphism": false,
      "posindex": 1,
      "productphase_id": null,
      "protocolfilenameexpr": "",
      "quantum": 1,
      "quantummultiplier": 1,
      "salaryclass_id": "1000000101",
      "shortestepisode": 0,
      "source": "     ",
      "splitable": false,
      "suspend": false,
      "synergyrate": 1,
      "tac": 0,
      "tacunit": 1,
      "tbc": 180,
      "tbcunit": 1,
      "title": "Příprava materiálu",
      "unnormed": false,
      "usersmessage": "",
      "workplace_id": "3100000101"
    }
  ],
  "PLMJobOrdersSN": [],
  "PLNote": "",
  "PLQUnit": "ks",
  "PLQuantity": 1,
  "PLUnitRate": 1,
  "QUnit": "ks",
  "Quantity": 10,
  "RoutineNote": "",
  "RoutineQUnit": "ks",
  "RoutineQuantity": 1,
  "RoutineStoreCard_ID": null,
  "RoutineTypeSource": 0,
  "RoutineType_ID": "2000000101",
  "RoutineUnitRate": 1,
  "UnitRate": 1
}
Response
{
  "id": "1000000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/plmjooutputitems/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.