Historie změn odpis.skup.

GET

/assetdeprecgroupshistories

Získá kolekci BO Historie změn odpis.skup.

GET

/assetdeprecgroupshistories/{id}

Získá konkrétní BO Historie změn odpis.skup.

POST

/assetdeprecgroupshistories

Vytvoří nový BO Historie změn odpis.skup. a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/assetdeprecgroupshistories/{id}

Provede aktualizaci BO Historie změn odpis.skup. a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/assetdeprecgroupshistories/{id}

Smaže BO Historie změn odpis.skup. na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

AccDepreciationGroup_ID string (accdepreciationgroup) relace

Účet.odpis.sk.; ID objektu Účetní odpisová skupina, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

AssetCard_ID string (assetcard) relace

Karta majetku; ID objektu Karta majetku, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Note string (0)

Poznámka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Period_ID string (period) relace

Období; ID objektu Období, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

TaxDepreciationGroup_ID string (taxdepreciationgroup) relace

Daň.odpis.sk.; ID objektu Daňová odpisová skupina, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

TaxWithAccounted boolean

Změnit i zaúčtované, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Comment string (8191)

Poznámka

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/assetdeprecgroupshistories?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/assetdeprecgroupshistories/{id}
Response
{
  "ID": "1000000101",
  "ObjVersion": 1,
  "AssetCard_ID": "1200000101",
  "Period_ID": "4200000101",
  "TaxDepreciationGroup_ID": "V002000000",
  "AccDepreciationGroup_ID": null,
  "Note": "Počáteční zařazení do odpisových skupin při zařazení",
  "TaxWithAccounted": false
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "assetdeprecgroupshistories", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/assetdeprecgroupshistories/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "1000000101",
  "ObjVersion": 1,
  "AssetCard_ID": "1200000101",
  "Period_ID": "4200000101",
  "TaxDepreciationGroup_ID": "V002000000",
  "AccDepreciationGroup_ID": null,
  "Note": "Počáteční zařazení do odpisových skupin při zařazení",
  "TaxWithAccounted": false
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/assetdeprecgroupshistories?select=id
Body
{
  "AccDepreciationGroup_ID": null,
  "AssetCard_ID": "1200000101",
  "Note": "Počáteční zařazení do odpisových skupin při zařazení",
  "Period_ID": "4200000101",
  "TaxDepreciationGroup_ID": "V002000000",
  "TaxWithAccounted": false
}
Response
{
  "id": "1000000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/assetdeprecgroupshistories/{id}?select=id
Body
{
  "AccDepreciationGroup_ID": null,
  "AssetCard_ID": "1200000101",
  "Note": "Počáteční zařazení do odpisových skupin při zařazení",
  "Period_ID": "4200000101",
  "TaxDepreciationGroup_ID": "V002000000",
  "TaxWithAccounted": false
}
Response
{
  "id": "1000000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/assetdeprecgroupshistories/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "assetdeprecgroupshistories",
        "object_data": {
          "AccDepreciationGroup_ID": null,
          "AssetCard_ID": "1200000101",
          "Note": "Počáteční zařazení do odpisových skupin při zařazení",
          "Period_ID": "4200000101",
          "TaxDepreciationGroup_ID": "V002000000",
          "TaxWithAccounted": false
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "assetdeprecgroupshistories",
        "object_data": {
          "AccDepreciationGroup_ID": null,
          "AssetCard_ID": "1200000101",
          "Note": "Počáteční zařazení do odpisových skupin při zařazení",
          "Period_ID": "4200000101",
          "TaxDepreciationGroup_ID": "V002000000",
          "TaxWithAccounted": false
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "assetdeprecgroupshistories",
        "obj_id": "1000000100",
        "object_data": {
          "AccDepreciationGroup_ID": null,
          "AssetCard_ID": "1200000101",
          "Note": "Počáteční zařazení do odpisových skupin při zařazení",
          "Period_ID": "4200000101",
          "TaxDepreciationGroup_ID": "V002000000",
          "TaxWithAccounted": false
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "assetdeprecgroupshistories",
        "obj_id": "1000000101",
        "object_data": {
          "AccDepreciationGroup_ID": null,
          "AssetCard_ID": "1200000101",
          "Note": "Počáteční zařazení do odpisových skupin při zařazení",
          "Period_ID": "4200000101",
          "TaxDepreciationGroup_ID": "V002000000",
          "TaxWithAccounted": false
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "assetdeprecgroupshistories",
        "obj_id": "1000000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "assetdeprecgroupshistories",
        "obj_id": "1000000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "assetdeprecgroupshistories",
        "obj_id": "1000000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "assetdeprecgroupshistories",
        "obj_id": "1000000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "assetdeprecgroupshistories",
        "obj_id": "1000000104"
      }
    }
  ]
}