Zrcadlo - Zrcadlo - Řádky

Tato data jsou dostupná pouze z posmirrors/rows.

Metadata - Perzistentní položky

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Parent_ID string (posmirror) relace

Vlastník; ID objektu Zrcadlo, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je odkazem na vlastníka objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

PosIndex integer

Pořadí, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

QUnit string (5)

Jednotka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

RealQuantity number

Skuteč. počet (nalezeno), pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

RequestedQuantity number

Počet (očekáváno), pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ShortFallExcluded boolean

Vyjmuto z tržeb, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ShortFallPrice number

Prodejní cena u manka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ShortFallTAmount number

Cena manka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

StoreCard_ID string (storecard) relace

Skladová karta; ID objektu Skladová karta, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Store_ID string (store) relace

Sklad; ID objektu Sklad, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Text string (160)

Poznámka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

UnitRate number

Vztah, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

QuantityDifference number

Rozdíl

QuantityDifferenceOriginal number

Původní rozdíl

QuantityDifferenceVSOriginal number

Změna rozdílu

RealQuantityOriginal number

Původně nalezeno

ShortFallTAmountOriginal number

Původní cena manka

ShortFallTAmountVSOriginal number

Změna ceny manka

Příklady
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/posmirrors/{id}/rows?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/posmirrors/{id}/rows/{id}
Response
{
  "ID": null,
  "ObjVersion": null,
  "Parent_ID": null,
  "PosIndex": null,
  "QUnit": null,
  "RealQuantity": null,
  "RequestedQuantity": null,
  "ShortFallExcluded": null,
  "ShortFallPrice": null,
  "ShortFallTAmount": null,
  "StoreCard_ID": null,
  "Store_ID": null,
  "Text": null,
  "UnitRate": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "NP3QZ1RMCTC43FKDM2AWSO0AVG", "take": "1"}
Response
{
  "ID": null,
  "ObjVersion": null,
  "Parent_ID": null,
  "PosIndex": null,
  "QUnit": null,
  "RealQuantity": null,
  "RequestedQuantity": null,
  "ShortFallExcluded": null,
  "ShortFallPrice": null,
  "ShortFallTAmount": null,
  "StoreCard_ID": null,
  "Store_ID": null,
  "Text": null,
  "UnitRate": null
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/posmirrors/{id}/rows/{id}?select=id
Body
{
  "PosIndex": null,
  "QUnit": null,
  "RealQuantity": null,
  "RequestedQuantity": null,
  "ShortFallExcluded": null,
  "ShortFallPrice": null,
  "ShortFallTAmount": null,
  "StoreCard_ID": null,
  "Store_ID": null,
  "Text": null,
  "UnitRate": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/posmirrors/{id}/rows/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.