Statistika používání definic omezení

GET

/restrictionusages

Získá kolekci BO Statistika používání definic omezení

GET

/restrictionusages/{id}

Získá konkrétní BO Statistika používání definic omezení

POST

/restrictionusages

Vytvoří nový BO Statistika používání definic omezení a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/restrictionusages/{id}

Provede aktualizaci BO Statistika používání definic omezení a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/restrictionusages/{id}

Smaže BO Statistika používání definic omezení na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

Kind integer

Druh, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

MonthOfUse integer

Měsíc použití, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

NumberOfUse integer

Počet použití, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

ProgramPoint string (26)

Místo v programu (program point), pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, fkAnsiCaseSensitive

RestrictionDefinition_ID string (restrictiondefinition) relace

Definice omezení; ID objektu Definice omezení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Rows array (restrictionusagesrow) relace

Řádky; kolekce BO Statistika používání podmínek omezení, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

Site string (2)

Hnízdo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, fkAnsiCaseSensitive

User_ID string (securityuser) relace

Uživatel; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

YearOfUse integer

Rok použití, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/restrictionusages?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/restrictionusages/{id}
Response
{
  "ID": null,
  "Kind": null,
  "MonthOfUse": null,
  "NumberOfUse": null,
  "ObjVersion": null,
  "ProgramPoint": null,
  "RestrictionDefinition_ID": null,
  "Rows": null,
  "Site": null,
  "User_ID": null,
  "YearOfUse": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "restrictionusages", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/restrictionusages/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": null,
  "Kind": null,
  "MonthOfUse": null,
  "NumberOfUse": null,
  "ObjVersion": null,
  "ProgramPoint": null,
  "RestrictionDefinition_ID": null,
  "Rows": null,
  "Site": null,
  "User_ID": null,
  "YearOfUse": null
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/restrictionusages?select=id
Body
{
  "Kind": null,
  "MonthOfUse": null,
  "NumberOfUse": null,
  "ProgramPoint": null,
  "RestrictionDefinition_ID": null,
  "Rows": null,
  "Site": null,
  "User_ID": null,
  "YearOfUse": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/restrictionusages/{id}?select=id
Body
{
  "Kind": null,
  "MonthOfUse": null,
  "NumberOfUse": null,
  "ProgramPoint": null,
  "RestrictionDefinition_ID": null,
  "Rows": null,
  "Site": null,
  "User_ID": null,
  "YearOfUse": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/restrictionusages/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "restrictionusages",
        "object_data": {
          "Kind": null,
          "MonthOfUse": null,
          "NumberOfUse": null,
          "ProgramPoint": null,
          "RestrictionDefinition_ID": null,
          "Rows": null,
          "Site": null,
          "User_ID": null,
          "YearOfUse": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "restrictionusages",
        "object_data": {
          "Kind": null,
          "MonthOfUse": null,
          "NumberOfUse": null,
          "ProgramPoint": null,
          "RestrictionDefinition_ID": null,
          "Rows": null,
          "Site": null,
          "User_ID": null,
          "YearOfUse": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "restrictionusages",
        "obj_id": "1600000100",
        "object_data": {
          "Kind": null,
          "MonthOfUse": null,
          "NumberOfUse": null,
          "ProgramPoint": null,
          "RestrictionDefinition_ID": null,
          "Rows": null,
          "Site": null,
          "User_ID": null,
          "YearOfUse": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "restrictionusages",
        "obj_id": "1600000101",
        "object_data": {
          "Kind": null,
          "MonthOfUse": null,
          "NumberOfUse": null,
          "ProgramPoint": null,
          "RestrictionDefinition_ID": null,
          "Rows": null,
          "Site": null,
          "User_ID": null,
          "YearOfUse": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "restrictionusages",
        "obj_id": "1600000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "restrictionusages",
        "obj_id": "1600000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "restrictionusages",
        "obj_id": "1600000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "restrictionusages",
        "obj_id": "1600000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "restrictionusages",
        "obj_id": "1600000104"
      }
    }
  ]
}