Servisní list

GET

/servicedocuments

Získá kolekci BO Servisní list

GET

/servicedocuments/meta/dataprotection

Získá seznam položek BO, které mohou být chráněny na BO Servisní list

GET

/servicedocuments/views/{view}

Získá pohled nad BO Servisní list

GET

/servicedocuments/{id}

Získá daný BO Servisní list

GET

/servicedocuments/{id}/defects

Získá řádky kolekce Závada k serv.listu

GET

/servicedocuments/{id}/defects/{id1}

Získá daný řádek kolekce Závada k serv.listu

GET

/servicedocuments/{id}/docs

Získá řádky kolekce Doklad k serv.listu

GET

/servicedocuments/{id}/docs/{id1}

Získá daný řádek kolekce Doklad k serv.listu

GET

/servicedocuments/{id}/iseditlock

Otestuje, zda existuje editační zámek na daném BO Servisní list

GET

/servicedocuments/{id}/meta/dataprotection

Získá seznam chráněných položek, které jsou na BO Servisní list aktuálnímu uživateli znepřístupněny

GET

/servicedocuments/{id}/operations

Získá řádky kolekce Operace k serv.listu

GET

/servicedocuments/{id}/operations/{id1}

Získá daný řádek kolekce Operace k serv.listu

GET

/servicedocuments/{id}/pictures

Získá řádky kolekce Obrázek k serv.listu

GET

/servicedocuments/{id}/pictures/{id1}

Získá daný řádek kolekce Obrázek k serv.listu

GET

/servicedocuments/{id}/userparameters

Získá seznam uživatelských parametrů včetně jejich hodnot k danému BO Servisní list

POST

/servicedocuments

Vytvoří nový BO Servisní list

POST

/servicedocuments/query

Vyhodnotí query dotaz nad BO Servisní list

POST

/servicedocuments/{id}/defects

Vytvoří nový řádek v kolekci Závada k serv.listu

POST

/servicedocuments/{id}/docs

Vytvoří nový řádek v kolekci Doklad k serv.listu

POST

/servicedocuments/{id}/operations

Vytvoří nový řádek v kolekci Operace k serv.listu

POST

/servicedocuments/{id}/pictures

Vytvoří nový řádek v kolekci Obrázek k serv.listu

PUT

/servicedocuments/{id}

Modifikuje daný BO Servisní list

PUT

/servicedocuments/{id}/GiveBackToClient

Výdej servisovaného předmětu klientovi

PUT

/servicedocuments/{id}/close

Provede uzavření Servisního listu

PUT

/servicedocuments/{id}/defects/{id1}

Modifikuje řádek v kolekci Závada k serv.listu

PUT

/servicedocuments/{id}/docs/{id1}

Modifikuje řádek v kolekci Doklad k serv.listu

PUT

/servicedocuments/{id}/editlock

Vytvoří editační zámek na daném BO Servisní list

PUT

/servicedocuments/{id}/editunlock

Zruší editační zámek na daném BO Servisní list

PUT

/servicedocuments/{id}/operations/{id1}

Modifikuje řádek v kolekci Operace k serv.listu

PUT

/servicedocuments/{id}/pictures/{id1}

Modifikuje řádek v kolekci Obrázek k serv.listu

PUT

/servicedocuments/{id}/unclose

Zruší uzavření Servisního listu

DELETE

/servicedocuments/{id}

Smaže BO Servisní list

DELETE

/servicedocuments/{id}/defects/{id1}

Smaže řádek z kolekce Závada k serv.listu

DELETE

/servicedocuments/{id}/docs/{id1}

Smaže řádek z kolekce Doklad k serv.listu

DELETE

/servicedocuments/{id}/operations/{id1}

Smaže řádek z kolekce Operace k serv.listu

DELETE

/servicedocuments/{id}/pictures/{id1}

Smaže řádek z kolekce Obrázek k serv.listu

Metadata - Perzistentní položky

acceptedbyuser_id string (securityuser) relace

Přijal, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

address_id string (address) relace

Vlastní adresa, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

busorder_id string (busorder) relace

Zakázka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

busproject_id string (bustransaction) relace

Projekt, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

bustransaction_id string (bustransaction) relace

Obchodní případ, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

changedstorebatch_id string (storebatch) relace

Zaměněné s.č., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

changedstorecard_id string (storecard) relace

Zaměněná skladová karta, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

correctedby_id string (securityuser) relace

Opravil, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

createdby_id string (securityuser) relace

Vytvořil, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

currency_id string (currency) relace

Měna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje odkaz na měnu, pole je přístupná pro hromadné změny

damagedescription string

Popis poškození, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

defects array (servicedocumentdefect) relace

kolekce BO Závada k serv.listu, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

division_id string (division) relace

Středisko, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

docdate$date string

Datum dok., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

docqueue_id string (docqueue) relace

Zdrojová řada, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

docs array (servicedocumentdoc) relace

kolekce BO Doklad k serv.listu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

equipment string

Výbava, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

estimatedprice number

Odhadovaná cena, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

firm_id string (firm) relace

Firma, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii

firmoffice_id string (firmoffice) relace

Provozovna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

guarantyrepair integer

Záruční, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

informclientkind integer

Způsob informování, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

insuarancefirm_id string (firm) relace

Pojišťovna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii

internaltext string

Interní poznámka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

invoicedamount number

Fakturováno, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

lastclosingdocstate_id string (servicedocstate) relace

Poslední stav uzavření, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

mainsourcestore_id string (store) relace

Zdrojový sklad, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

objectkind integer

Typ předmětu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

objversion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

operations array (servicedocumentoperation) relace

kolekce BO Operace k serv.listu, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

ordnumber integer

Pořadové číslo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

outdoorplacedescription string (100)

Popis místa, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

payerfirm_id string (firm) relace

Firma plátce, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii

payerfirmoffice_id string (firmoffice) relace

Provozovna plátce, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

payerperson_id string (person) relace

Osoba plátce, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

paymenttype integer

Způsob platby, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

period_id string (period) relace

Období, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

person_id string (person) relace

Osoba, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

pictures array (servicedocumentpicture) relace

kolekce BO Obrázek k serv.listu, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

priority integer

Priorita, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

promiseddeadline$date string

Termín dokončení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

quantity number

Množství, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

returnedatdate$date string

Vráceno dne, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

returnedbyuser_id string (securityuser) relace

Předal, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

salebillofdelivery_id string (billofdelivery) relace

Dodací list prodeje, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

servicedobject_id string (servicedobject) relace

Předmět, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

servicedobjectidcode string (40)

Kód předmětu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

servicedobjectonstore boolean

Účtovat, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

servicedobjectserialnr string (40)

Sériové číslo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

servicedobjecttext string (100)

Předmět, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

servicedobjecttype_id string (servicedobjecttype) relace

Model, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

servicedocstate_id string (servicedocstate) relace

Stav, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

servicesolutionkind_id string (servicesolutionkind) relace

Způsob vyřešení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

servicetype_id string (servicetype) relace

Typ, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

store_id string (store) relace

Sklad, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

storebatch_id string (storebatch) relace

Sériové číslo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

storecard_id string (storecard) relace

Skl.karta, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

storereceiptdoctype integer

Typ dokladu při příjmu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

tinymaterial number

Drobný materiál, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

totalamount number

Celkem, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

totalmaterial number

Materiál celkem, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

totalother number

Ostatní, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

totalwork number

Práce celkem, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Metadata - Neperzistentní položky

classid string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

dateofchange string

Datum změny

defectsastext string (150)

Závady ...

displayname string (24)

Číslo dok., pouze pro čtení

firstserviceassemblyform_id string (serviceassemblyform) relace

První montážní list, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii

guaranteeenddate string

Datum záruky do

guarantyrepairastext string (50)

Záruční

id string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

newrelateddocument_id string (10)

ID dokladu pro připojení, fkAnsiCaseSensitive

newrelatedtype integer

Typ relace

subjectcode string (40)

Kód předmětu

subjectname string (80)

Název předmětu

subjectserial string (40)

Sériové/výrobní číslo předmětu

totalworkoperationtime number

Celkový čas práce

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/servicedocuments?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/servicedocuments/{id}
Response
{
  "objversion": 3,
  "docqueue_id": "1E00000101",
  "period_id": "1900000101",
  "ordnumber": 1,
  "docdate$date": "2011-06-08T08:27:27.057Z",
  "createdby_id": "SUPER00000",
  "correctedby_id": null,
  "division_id": "1200000101",
  "servicetype_id": "1000000101",
  "objectkind": 2,
  "servicedobjectonstore": false,
  "storecard_id": "3100000101",
  "store_id": null,
  "storebatch_id": null,
  "servicedobject_id": null,
  "servicedobjectidcode": "02",
  "servicedobjecttext": "",
  "servicedobjectserialnr": "P25651-123",
  "servicedobjecttype_id": "N000000101",
  "guarantyrepair": 1,
  "firm_id": "3000000101",
  "firmoffice_id": "3000000101",
  "person_id": "5000000101",
  "payerfirm_id": null,
  "payerfirmoffice_id": null,
  "payerperson_id": null,
  "outdoorplacedescription": "",
  "equipment": "",
  "damagedescription": "",
  "internaltext": "",
  "paymenttype": 0,
  "insuarancefirm_id": null,
  "acceptedbyuser_id": "4300000101",
  "promiseddeadline$date": "2011-06-10T20:27:27.057Z",
  "estimatedprice": 500,
  "informclientkind": 1,
  "servicedocstate_id": "B102000000",
  "servicesolutionkind_id": null,
  "returnedbyuser_id": null,
  "returnedatdate$date": null,
  "totalmaterial": 0,
  "totalwork": 0,
  "tinymaterial": 0,
  "totalother": 0,
  "totalamount": 0,
  "invoicedamount": 0,
  "priority": 0,
  "quantity": 1,
  "address_id": "1100000101",
  "busorder_id": null,
  "bustransaction_id": null,
  "busproject_id": null,
  "lastclosingdocstate_id": null,
  "storereceiptdoctype": 0,
  "salebillofdelivery_id": null,
  "mainsourcestore_id": null,
  "changedstorecard_id": null,
  "changedstorebatch_id": null,
  "defects": [
    {
      "charged": true,
      "defecttext": "Ulomená anténa",
      "estimatedprice": 0,
      "estimatedpricewithoutvat": 500,
      "id": "1000000101",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000101",
      "posindex": 1,
      "servicedefect_id": null
    }
  ],
  "operations": [],
  "docs": [],
  "pictures": [],
  "currency_id": "0000CZK000"
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "servicedocuments", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/servicedocuments/query
{"take": "1"}
Response
{
  "objversion": 3,
  "docqueue_id": "1E00000101",
  "period_id": "1900000101",
  "ordnumber": 1,
  "docdate$date": "2011-06-08T08:27:27.057Z",
  "createdby_id": "SUPER00000",
  "correctedby_id": null,
  "division_id": "1200000101",
  "servicetype_id": "1000000101",
  "objectkind": 2,
  "servicedobjectonstore": false,
  "storecard_id": "3100000101",
  "store_id": null,
  "storebatch_id": null,
  "servicedobject_id": null,
  "servicedobjectidcode": "02",
  "servicedobjecttext": "",
  "servicedobjectserialnr": "P25651-123",
  "servicedobjecttype_id": "N000000101",
  "guarantyrepair": 1,
  "firm_id": "3000000101",
  "firmoffice_id": "3000000101",
  "person_id": "5000000101",
  "payerfirm_id": null,
  "payerfirmoffice_id": null,
  "payerperson_id": null,
  "outdoorplacedescription": "",
  "equipment": "",
  "damagedescription": "",
  "internaltext": "",
  "paymenttype": 0,
  "insuarancefirm_id": null,
  "acceptedbyuser_id": "4300000101",
  "promiseddeadline$date": "2011-06-10T20:27:27.057Z",
  "estimatedprice": 500,
  "informclientkind": 1,
  "servicedocstate_id": "B102000000",
  "servicesolutionkind_id": null,
  "returnedbyuser_id": null,
  "returnedatdate$date": null,
  "totalmaterial": 0,
  "totalwork": 0,
  "tinymaterial": 0,
  "totalother": 0,
  "totalamount": 0,
  "invoicedamount": 0,
  "priority": 0,
  "quantity": 1,
  "address_id": "1100000101",
  "busorder_id": null,
  "bustransaction_id": null,
  "busproject_id": null,
  "lastclosingdocstate_id": null,
  "storereceiptdoctype": 0,
  "salebillofdelivery_id": null,
  "mainsourcestore_id": null,
  "changedstorecard_id": null,
  "changedstorebatch_id": null,
  "defects": [
    {
      "charged": true,
      "defecttext": "Ulomená anténa",
      "estimatedprice": 0,
      "estimatedpricewithoutvat": 500,
      "id": "1000000101",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000101",
      "posindex": 1,
      "servicedefect_id": null
    }
  ],
  "operations": [],
  "docs": [],
  "pictures": [],
  "currency_id": "0000CZK000"
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/servicedocuments?select=id
Body
{
  "acceptedbyuser_id": "4300000101",
  "address_id": "1100000101",
  "busorder_id": null,
  "busproject_id": null,
  "bustransaction_id": null,
  "changedstorebatch_id": null,
  "changedstorecard_id": null,
  "correctedby_id": null,
  "createdby_id": "SUPER00000",
  "currency_id": "0000CZK000",
  "damagedescription": "",
  "defects": [
    {
      "charged": true,
      "defecttext": "Ulomená anténa",
      "estimatedprice": 0,
      "estimatedpricewithoutvat": 500,
      "id": "1000000101",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000101",
      "posindex": 1,
      "servicedefect_id": null
    }
  ],
  "division_id": "1200000101",
  "docdate$date": "2011-06-08T08:27:27.057Z",
  "docqueue_id": "1E00000101",
  "docs": [],
  "equipment": "",
  "estimatedprice": 500,
  "firm_id": "3000000101",
  "firmoffice_id": "3000000101",
  "guarantyrepair": 1,
  "informclientkind": 1,
  "insuarancefirm_id": null,
  "internaltext": "",
  "invoicedamount": 0,
  "lastclosingdocstate_id": null,
  "mainsourcestore_id": null,
  "objectkind": 2,
  "operations": [],
  "ordnumber": 1,
  "outdoorplacedescription": "",
  "payerfirm_id": null,
  "payerfirmoffice_id": null,
  "payerperson_id": null,
  "paymenttype": 0,
  "period_id": "1900000101",
  "person_id": "5000000101",
  "pictures": [],
  "priority": 0,
  "promiseddeadline$date": "2011-06-10T20:27:27.057Z",
  "quantity": 1,
  "returnedatdate$date": null,
  "returnedbyuser_id": null,
  "salebillofdelivery_id": null,
  "servicedobject_id": null,
  "servicedobjectidcode": "02",
  "servicedobjectonstore": false,
  "servicedobjectserialnr": "P25651-123",
  "servicedobjecttext": "",
  "servicedobjecttype_id": "N000000101",
  "servicedocstate_id": "B102000000",
  "servicesolutionkind_id": null,
  "servicetype_id": "1000000101",
  "store_id": null,
  "storebatch_id": null,
  "storecard_id": "3100000101",
  "storereceiptdoctype": 0,
  "tinymaterial": 0,
  "totalamount": 0,
  "totalmaterial": 0,
  "totalother": 0,
  "totalwork": 0
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/servicedocuments/{id}?select=id
Body
{
  "acceptedbyuser_id": "4300000101",
  "address_id": "1100000101",
  "busorder_id": null,
  "busproject_id": null,
  "bustransaction_id": null,
  "changedstorebatch_id": null,
  "changedstorecard_id": null,
  "correctedby_id": null,
  "createdby_id": "SUPER00000",
  "currency_id": "0000CZK000",
  "damagedescription": "",
  "defects": [
    {
      "charged": true,
      "defecttext": "Ulomená anténa",
      "estimatedprice": 0,
      "estimatedpricewithoutvat": 500,
      "id": "1000000101",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000101",
      "posindex": 1,
      "servicedefect_id": null
    }
  ],
  "division_id": "1200000101",
  "docdate$date": "2011-06-08T08:27:27.057Z",
  "docqueue_id": "1E00000101",
  "docs": [],
  "equipment": "",
  "estimatedprice": 500,
  "firm_id": "3000000101",
  "firmoffice_id": "3000000101",
  "guarantyrepair": 1,
  "informclientkind": 1,
  "insuarancefirm_id": null,
  "internaltext": "",
  "invoicedamount": 0,
  "lastclosingdocstate_id": null,
  "mainsourcestore_id": null,
  "objectkind": 2,
  "operations": [],
  "ordnumber": 1,
  "outdoorplacedescription": "",
  "payerfirm_id": null,
  "payerfirmoffice_id": null,
  "payerperson_id": null,
  "paymenttype": 0,
  "period_id": "1900000101",
  "person_id": "5000000101",
  "pictures": [],
  "priority": 0,
  "promiseddeadline$date": "2011-06-10T20:27:27.057Z",
  "quantity": 1,
  "returnedatdate$date": null,
  "returnedbyuser_id": null,
  "salebillofdelivery_id": null,
  "servicedobject_id": null,
  "servicedobjectidcode": "02",
  "servicedobjectonstore": false,
  "servicedobjectserialnr": "P25651-123",
  "servicedobjecttext": "",
  "servicedobjecttype_id": "N000000101",
  "servicedocstate_id": "B102000000",
  "servicesolutionkind_id": null,
  "servicetype_id": "1000000101",
  "store_id": null,
  "storebatch_id": null,
  "storecard_id": "3100000101",
  "storereceiptdoctype": 0,
  "tinymaterial": 0,
  "totalamount": 0,
  "totalmaterial": 0,
  "totalother": 0,
  "totalwork": 0
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/servicedocuments/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "servicedocuments",
        "object_data": {
          "acceptedbyuser_id": "4300000101",
          "address_id": "1100000101",
          "busorder_id": null,
          "busproject_id": null,
          "bustransaction_id": null,
          "changedstorebatch_id": null,
          "changedstorecard_id": null,
          "correctedby_id": null,
          "createdby_id": "SUPER00000",
          "currency_id": "0000CZK000",
          "damagedescription": "",
          "defects": [
            {
              "charged": true,
              "defecttext": "Ulomená anténa",
              "estimatedprice": 0,
              "estimatedpricewithoutvat": 500,
              "id": "1000000101",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000101",
              "posindex": 1,
              "servicedefect_id": null
            }
          ],
          "division_id": "1200000101",
          "docdate$date": "2011-06-08T08:27:27.057Z",
          "docqueue_id": "1E00000101",
          "docs": [],
          "equipment": "",
          "estimatedprice": 500,
          "firm_id": "3000000101",
          "firmoffice_id": "3000000101",
          "guarantyrepair": 1,
          "informclientkind": 1,
          "insuarancefirm_id": null,
          "internaltext": "",
          "invoicedamount": 0,
          "lastclosingdocstate_id": null,
          "mainsourcestore_id": null,
          "objectkind": 2,
          "operations": [],
          "ordnumber": 1,
          "outdoorplacedescription": "",
          "payerfirm_id": null,
          "payerfirmoffice_id": null,
          "payerperson_id": null,
          "paymenttype": 0,
          "period_id": "1900000101",
          "person_id": "5000000101",
          "pictures": [],
          "priority": 0,
          "promiseddeadline$date": "2011-06-10T20:27:27.057Z",
          "quantity": 1,
          "returnedatdate$date": null,
          "returnedbyuser_id": null,
          "salebillofdelivery_id": null,
          "servicedobject_id": null,
          "servicedobjectidcode": "02",
          "servicedobjectonstore": false,
          "servicedobjectserialnr": "P25651-123",
          "servicedobjecttext": "",
          "servicedobjecttype_id": "N000000101",
          "servicedocstate_id": "B102000000",
          "servicesolutionkind_id": null,
          "servicetype_id": "1000000101",
          "store_id": null,
          "storebatch_id": null,
          "storecard_id": "3100000101",
          "storereceiptdoctype": 0,
          "tinymaterial": 0,
          "totalamount": 0,
          "totalmaterial": 0,
          "totalother": 0,
          "totalwork": 0
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "servicedocuments",
        "object_data": {
          "acceptedbyuser_id": "4300000101",
          "address_id": "1100000101",
          "busorder_id": null,
          "busproject_id": null,
          "bustransaction_id": null,
          "changedstorebatch_id": null,
          "changedstorecard_id": null,
          "correctedby_id": null,
          "createdby_id": "SUPER00000",
          "currency_id": "0000CZK000",
          "damagedescription": "",
          "defects": [
            {
              "charged": true,
              "defecttext": "Ulomená anténa",
              "estimatedprice": 0,
              "estimatedpricewithoutvat": 500,
              "id": "1000000101",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000101",
              "posindex": 1,
              "servicedefect_id": null
            }
          ],
          "division_id": "1200000101",
          "docdate$date": "2011-06-08T08:27:27.057Z",
          "docqueue_id": "1E00000101",
          "docs": [],
          "equipment": "",
          "estimatedprice": 500,
          "firm_id": "3000000101",
          "firmoffice_id": "3000000101",
          "guarantyrepair": 1,
          "informclientkind": 1,
          "insuarancefirm_id": null,
          "internaltext": "",
          "invoicedamount": 0,
          "lastclosingdocstate_id": null,
          "mainsourcestore_id": null,
          "objectkind": 2,
          "operations": [],
          "ordnumber": 1,
          "outdoorplacedescription": "",
          "payerfirm_id": null,
          "payerfirmoffice_id": null,
          "payerperson_id": null,
          "paymenttype": 0,
          "period_id": "1900000101",
          "person_id": "5000000101",
          "pictures": [],
          "priority": 0,
          "promiseddeadline$date": "2011-06-10T20:27:27.057Z",
          "quantity": 1,
          "returnedatdate$date": null,
          "returnedbyuser_id": null,
          "salebillofdelivery_id": null,
          "servicedobject_id": null,
          "servicedobjectidcode": "02",
          "servicedobjectonstore": false,
          "servicedobjectserialnr": "P25651-123",
          "servicedobjecttext": "",
          "servicedobjecttype_id": "N000000101",
          "servicedocstate_id": "B102000000",
          "servicesolutionkind_id": null,
          "servicetype_id": "1000000101",
          "store_id": null,
          "storebatch_id": null,
          "storecard_id": "3100000101",
          "storereceiptdoctype": 0,
          "tinymaterial": 0,
          "totalamount": 0,
          "totalmaterial": 0,
          "totalother": 0,
          "totalwork": 0
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "servicedocuments",
        "obj_id": "1600000100",
        "object_data": {
          "acceptedbyuser_id": "4300000101",
          "address_id": "1100000101",
          "busorder_id": null,
          "busproject_id": null,
          "bustransaction_id": null,
          "changedstorebatch_id": null,
          "changedstorecard_id": null,
          "correctedby_id": null,
          "createdby_id": "SUPER00000",
          "currency_id": "0000CZK000",
          "damagedescription": "",
          "defects": [
            {
              "charged": true,
              "defecttext": "Ulomená anténa",
              "estimatedprice": 0,
              "estimatedpricewithoutvat": 500,
              "id": "1000000101",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000101",
              "posindex": 1,
              "servicedefect_id": null
            }
          ],
          "division_id": "1200000101",
          "docdate$date": "2011-06-08T08:27:27.057Z",
          "docqueue_id": "1E00000101",
          "docs": [],
          "equipment": "",
          "estimatedprice": 500,
          "firm_id": "3000000101",
          "firmoffice_id": "3000000101",
          "guarantyrepair": 1,
          "informclientkind": 1,
          "insuarancefirm_id": null,
          "internaltext": "",
          "invoicedamount": 0,
          "lastclosingdocstate_id": null,
          "mainsourcestore_id": null,
          "objectkind": 2,
          "operations": [],
          "ordnumber": 1,
          "outdoorplacedescription": "",
          "payerfirm_id": null,
          "payerfirmoffice_id": null,
          "payerperson_id": null,
          "paymenttype": 0,
          "period_id": "1900000101",
          "person_id": "5000000101",
          "pictures": [],
          "priority": 0,
          "promiseddeadline$date": "2011-06-10T20:27:27.057Z",
          "quantity": 1,
          "returnedatdate$date": null,
          "returnedbyuser_id": null,
          "salebillofdelivery_id": null,
          "servicedobject_id": null,
          "servicedobjectidcode": "02",
          "servicedobjectonstore": false,
          "servicedobjectserialnr": "P25651-123",
          "servicedobjecttext": "",
          "servicedobjecttype_id": "N000000101",
          "servicedocstate_id": "B102000000",
          "servicesolutionkind_id": null,
          "servicetype_id": "1000000101",
          "store_id": null,
          "storebatch_id": null,
          "storecard_id": "3100000101",
          "storereceiptdoctype": 0,
          "tinymaterial": 0,
          "totalamount": 0,
          "totalmaterial": 0,
          "totalother": 0,
          "totalwork": 0
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "servicedocuments",
        "obj_id": "1600000101",
        "object_data": {
          "acceptedbyuser_id": "4300000101",
          "address_id": "1100000101",
          "busorder_id": null,
          "busproject_id": null,
          "bustransaction_id": null,
          "changedstorebatch_id": null,
          "changedstorecard_id": null,
          "correctedby_id": null,
          "createdby_id": "SUPER00000",
          "currency_id": "0000CZK000",
          "damagedescription": "",
          "defects": [
            {
              "charged": true,
              "defecttext": "Ulomená anténa",
              "estimatedprice": 0,
              "estimatedpricewithoutvat": 500,
              "id": "1000000101",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000101",
              "posindex": 1,
              "servicedefect_id": null
            }
          ],
          "division_id": "1200000101",
          "docdate$date": "2011-06-08T08:27:27.057Z",
          "docqueue_id": "1E00000101",
          "docs": [],
          "equipment": "",
          "estimatedprice": 500,
          "firm_id": "3000000101",
          "firmoffice_id": "3000000101",
          "guarantyrepair": 1,
          "informclientkind": 1,
          "insuarancefirm_id": null,
          "internaltext": "",
          "invoicedamount": 0,
          "lastclosingdocstate_id": null,
          "mainsourcestore_id": null,
          "objectkind": 2,
          "operations": [],
          "ordnumber": 1,
          "outdoorplacedescription": "",
          "payerfirm_id": null,
          "payerfirmoffice_id": null,
          "payerperson_id": null,
          "paymenttype": 0,
          "period_id": "1900000101",
          "person_id": "5000000101",
          "pictures": [],
          "priority": 0,
          "promiseddeadline$date": "2011-06-10T20:27:27.057Z",
          "quantity": 1,
          "returnedatdate$date": null,
          "returnedbyuser_id": null,
          "salebillofdelivery_id": null,
          "servicedobject_id": null,
          "servicedobjectidcode": "02",
          "servicedobjectonstore": false,
          "servicedobjectserialnr": "P25651-123",
          "servicedobjecttext": "",
          "servicedobjecttype_id": "N000000101",
          "servicedocstate_id": "B102000000",
          "servicesolutionkind_id": null,
          "servicetype_id": "1000000101",
          "store_id": null,
          "storebatch_id": null,
          "storecard_id": "3100000101",
          "storereceiptdoctype": 0,
          "tinymaterial": 0,
          "totalamount": 0,
          "totalmaterial": 0,
          "totalother": 0,
          "totalwork": 0
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "servicedocuments",
        "obj_id": "1600000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "servicedocuments",
        "obj_id": "1600000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "servicedocuments",
        "obj_id": "1600000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "servicedocuments",
        "obj_id": "1600000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "servicedocuments",
        "obj_id": "1600000104"
      }
    }
  ]
}