Servisní list

GET

/servicedocuments

Získá kolekci BO Servisní list

GET

/servicedocuments/{id}

Získá konkrétní BO Servisní list

POST

/servicedocuments

Vytvoří nový BO Servisní list a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/servicedocuments/{id}

Provede aktualizaci BO Servisní list a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/servicedocuments/{id}

Smaže BO Servisní list na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

AcceptedByUser_ID string (securityuser) relace

Přijal; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Address_ID string (address) relace

Vlastní adresa; ID objektu Adresa, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BusOrder_ID string (busorder) relace

Zakázka; ID objektu Zakázka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BusProject_ID string (bustransaction) relace

Projekt; ID objektu Obchodní případ, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BusTransaction_ID string (bustransaction) relace

Obchodní případ; ID objektu Obchodní případ, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ChangedStoreBatch_ID string (storebatch) relace

Zaměněné s.č.; ID objektu Šarže/sériové číslo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

ChangedStoreCard_ID string (storecard) relace

Zaměněná skladová karta; ID objektu Skladová karta, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

CorrectedBy_ID string (securityuser) relace

Opravil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CreatedBy_ID string (securityuser) relace

Vytvořil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Currency_ID string (currency) relace

Měna; ID objektu Měna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje odkaz na měnu, pole je přístupná pro hromadné změny

DamageDescription string (0)

Popis poškození, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Defects array (servicedocumentdefect) relace

Závady; kolekce BO Závada k serv.listu, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

Division_ID string (division) relace

Středisko; ID objektu Středisko, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DocDate$DATE string

Datum dok., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DocQueue_ID string (docqueue) relace

Zdrojová řada; ID objektu Řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Docs array (servicedocumentdoc) relace

Dokumenty; kolekce BO Doklad k serv.listu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

Equipment string (0)

Výbava, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

EstimatedPrice number

Odhadovaná cena, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

FirmOffice_ID string (firmoffice) relace

Provozovna; ID objektu Provozovna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Firm_ID string (firm) relace

Firma; ID objektu Firma, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii

GuarantyRepair integer

Záruční, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

InformClientKind integer

Způsob informování, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

InsuaranceFirm_ID string (firm) relace

Pojišťovna; ID objektu Firma, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii

InvoicedAmount number

Fakturováno, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

LastClosingDocState_ID string (servicedocstate) relace

Poslední stav uzavření; ID objektu Stav servisního listu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

MainSourceStore_ID string (store) relace

Zdrojový sklad; ID objektu Sklad, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

ObjectKind integer

Typ předmětu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Operations array (servicedocumentoperation) relace

Servisní operace; kolekce BO Operace k serv.listu, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

OrdNumber integer

Pořadové číslo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

OutdoorPlaceDescription string (100)

Popis místa, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PayerFirmOffice_ID string (firmoffice) relace

Provozovna plátce; ID objektu Provozovna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PayerFirm_ID string (firm) relace

Firma plátce; ID objektu Firma, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii

PayerPerson_ID string (person) relace

Osoba plátce; ID objektu Osoba, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PaymentType integer

Způsob platby, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Period_ID string (period) relace

Období; ID objektu Období, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Person_ID string (person) relace

Osoba; ID objektu Osoba, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Pictures array (servicedocumentpicture) relace

Obrázky; kolekce BO Obrázek k serv.listu, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

Priority integer

Priorita, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PromisedDeadLine$DATE string

Termín dokončení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Quantity number

Množství, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ReturnedAtDate$DATE string

Vráceno dne, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

ReturnedByUser_ID string (securityuser) relace

Předal; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

SaleBillOfDelivery_ID string (billofdelivery) relace

Dodací list prodeje; ID objektu Dodací list, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

ServiceDocState_ID string (servicedocstate) relace

Stav; ID objektu Stav servisního listu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

ServiceSolutionKind_ID string (servicesolutionkind) relace

Způsob vyřešení; ID objektu Způsob vyřízení servisu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

ServiceType_ID string (servicetype) relace

Typ; ID objektu Typ servisního případu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ServicedObjectIDCode string (40)

Kód předmětu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ServicedObjectOnStore boolean

Účtovat, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

ServicedObjectSerialNr string (40)

Sériové číslo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ServicedObjectText string (100)

Předmět, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ServicedObjectType_ID string (servicedobjecttype) relace

Model; ID objektu Model servisovaného předmětu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ServicedObject_ID string (servicedobject) relace

Předmět; ID objektu Servisovaný předmět, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

StoreBatch_ID string (storebatch) relace

Sériové číslo; ID objektu Šarže/sériové číslo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

StoreCard_ID string (storecard) relace

Skl.karta; ID objektu Skladová karta, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

StoreReceiptDocType integer

Typ dokladu při příjmu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Store_ID string (store) relace

Sklad; ID objektu Sklad, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

TinyMaterial number

Drobný materiál, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

TotalAmount number

Celkem, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

TotalMaterial number

Materiál celkem, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

TotalOther number

Ostatní, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

TotalWork number

Práce celkem, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DateOfChange string

Datum změny

DefectsAsText string (150)

Závady ...

DisplayName string (24)

Číslo dok., pouze pro čtení

FirstServiceAssemblyForm_ID string (serviceassemblyform) relace

První montážní list; ID objektu Montážní list, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii

GuaranteeEndDate string

Datum záruky do

GuarantyRepairAsText string (50)

Záruční

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

NewRelatedDocument_ID string (10)

ID dokladu pro připojení, fkAnsiCaseSensitive

NewRelatedType integer

Typ relace

SubjectCode string (40)

Kód předmětu

SubjectName string (80)

Název předmětu

SubjectSerial string (40)

Sériové/výrobní číslo předmětu

TotalWorkOperationTime number

Celkový čas práce

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/servicedocuments?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/servicedocuments/{id}
Response
{
  "ID": "1000000101",
  "ObjVersion": 3,
  "DocQueue_ID": "1E00000101",
  "Period_ID": "1900000101",
  "OrdNumber": 1,
  "DocDate$DATE": "2011-06-08T08:27:27.057Z",
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "CorrectedBy_ID": null,
  "Division_ID": "1200000101",
  "ServiceType_ID": "1000000101",
  "ObjectKind": 2,
  "ServicedObjectOnStore": false,
  "StoreCard_ID": "3100000101",
  "Store_ID": null,
  "StoreBatch_ID": null,
  "ServicedObject_ID": null,
  "ServicedObjectIDCode": "02",
  "ServicedObjectText": "",
  "ServicedObjectSerialNr": "P25651-123",
  "ServicedObjectType_ID": "N000000101",
  "GuarantyRepair": 1,
  "Firm_ID": "3000000101",
  "FirmOffice_ID": "3000000101",
  "Person_ID": "5000000101",
  "PayerFirm_ID": "0000000000",
  "PayerFirmOffice_ID": null,
  "PayerPerson_ID": null,
  "OutdoorPlaceDescription": "",
  "Equipment": "",
  "DamageDescription": "",
  "PaymentType": 0,
  "InsuaranceFirm_ID": "0000000000",
  "AcceptedByUser_ID": "4300000101",
  "PromisedDeadLine$DATE": "2011-06-10T20:27:27.057Z",
  "EstimatedPrice": 500,
  "InformClientKind": 1,
  "ServiceDocState_ID": "B102000000",
  "ServiceSolutionKind_ID": null,
  "ReturnedByUser_ID": null,
  "ReturnedAtDate$DATE": null,
  "TotalMaterial": 0,
  "TotalWork": 0,
  "TinyMaterial": 0,
  "TotalOther": 0,
  "TotalAmount": 0,
  "InvoicedAmount": 0,
  "Priority": 0,
  "Quantity": 1,
  "Address_ID": "1100000101",
  "BusOrder_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "LastClosingDocState_ID": null,
  "StoreReceiptDocType": 0,
  "SaleBillOfDelivery_ID": null,
  "MainSourceStore_ID": null,
  "ChangedStoreCard_ID": null,
  "ChangedStoreBatch_ID": null,
  "Defects": [
    {
      "charged": true,
      "defecttext": "Ulomená anténa",
      "estimatedprice": 0,
      "estimatedpricewithoutvat": 500,
      "id": "1000000101",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000101",
      "posindex": 1,
      "servicedefect_id": null
    }
  ],
  "Operations": [],
  "Docs": [],
  "Pictures": [],
  "Currency_ID": "0000CZK000"
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "servicedocuments", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/servicedocuments/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "1000000101",
  "ObjVersion": 3,
  "DocQueue_ID": "1E00000101",
  "Period_ID": "1900000101",
  "OrdNumber": 1,
  "DocDate$DATE": "2011-06-08T08:27:27.057Z",
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "CorrectedBy_ID": null,
  "Division_ID": "1200000101",
  "ServiceType_ID": "1000000101",
  "ObjectKind": 2,
  "ServicedObjectOnStore": false,
  "StoreCard_ID": "3100000101",
  "Store_ID": null,
  "StoreBatch_ID": null,
  "ServicedObject_ID": null,
  "ServicedObjectIDCode": "02",
  "ServicedObjectText": "",
  "ServicedObjectSerialNr": "P25651-123",
  "ServicedObjectType_ID": "N000000101",
  "GuarantyRepair": 1,
  "Firm_ID": "3000000101",
  "FirmOffice_ID": "3000000101",
  "Person_ID": "5000000101",
  "PayerFirm_ID": "0000000000",
  "PayerFirmOffice_ID": null,
  "PayerPerson_ID": null,
  "OutdoorPlaceDescription": "",
  "Equipment": "",
  "DamageDescription": "",
  "PaymentType": 0,
  "InsuaranceFirm_ID": "0000000000",
  "AcceptedByUser_ID": "4300000101",
  "PromisedDeadLine$DATE": "2011-06-10T20:27:27.057Z",
  "EstimatedPrice": 500,
  "InformClientKind": 1,
  "ServiceDocState_ID": "B102000000",
  "ServiceSolutionKind_ID": null,
  "ReturnedByUser_ID": null,
  "ReturnedAtDate$DATE": null,
  "TotalMaterial": 0,
  "TotalWork": 0,
  "TinyMaterial": 0,
  "TotalOther": 0,
  "TotalAmount": 0,
  "InvoicedAmount": 0,
  "Priority": 0,
  "Quantity": 1,
  "Address_ID": "1100000101",
  "BusOrder_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "LastClosingDocState_ID": null,
  "StoreReceiptDocType": 0,
  "SaleBillOfDelivery_ID": null,
  "MainSourceStore_ID": null,
  "ChangedStoreCard_ID": null,
  "ChangedStoreBatch_ID": null,
  "Defects": [
    {
      "charged": true,
      "defecttext": "Ulomená anténa",
      "estimatedprice": 0,
      "estimatedpricewithoutvat": 500,
      "id": "1000000101",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000101",
      "posindex": 1,
      "servicedefect_id": null
    }
  ],
  "Operations": [],
  "Docs": [],
  "Pictures": [],
  "Currency_ID": "0000CZK000"
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/servicedocuments?select=id
Body
{
  "AcceptedByUser_ID": "4300000101",
  "Address_ID": "1100000101",
  "BusOrder_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "ChangedStoreBatch_ID": null,
  "ChangedStoreCard_ID": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "Currency_ID": "0000CZK000",
  "DamageDescription": "",
  "Defects": [
    {
      "charged": true,
      "defecttext": "Ulomená anténa",
      "estimatedprice": 0,
      "estimatedpricewithoutvat": 500,
      "id": "1000000101",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000101",
      "posindex": 1,
      "servicedefect_id": null
    }
  ],
  "Division_ID": "1200000101",
  "DocDate$DATE": "2011-06-08T08:27:27.057Z",
  "DocQueue_ID": "1E00000101",
  "Docs": [],
  "Equipment": "",
  "EstimatedPrice": 500,
  "FirmOffice_ID": "3000000101",
  "Firm_ID": "3000000101",
  "GuarantyRepair": 1,
  "InformClientKind": 1,
  "InsuaranceFirm_ID": "0000000000",
  "InvoicedAmount": 0,
  "LastClosingDocState_ID": null,
  "MainSourceStore_ID": null,
  "ObjectKind": 2,
  "Operations": [],
  "OrdNumber": 1,
  "OutdoorPlaceDescription": "",
  "PayerFirmOffice_ID": null,
  "PayerFirm_ID": "0000000000",
  "PayerPerson_ID": null,
  "PaymentType": 0,
  "Period_ID": "1900000101",
  "Person_ID": "5000000101",
  "Pictures": [],
  "Priority": 0,
  "PromisedDeadLine$DATE": "2011-06-10T20:27:27.057Z",
  "Quantity": 1,
  "ReturnedAtDate$DATE": null,
  "ReturnedByUser_ID": null,
  "SaleBillOfDelivery_ID": null,
  "ServiceDocState_ID": "B102000000",
  "ServiceSolutionKind_ID": null,
  "ServiceType_ID": "1000000101",
  "ServicedObjectIDCode": "02",
  "ServicedObjectOnStore": false,
  "ServicedObjectSerialNr": "P25651-123",
  "ServicedObjectText": "",
  "ServicedObjectType_ID": "N000000101",
  "ServicedObject_ID": null,
  "StoreBatch_ID": null,
  "StoreCard_ID": "3100000101",
  "StoreReceiptDocType": 0,
  "Store_ID": null,
  "TinyMaterial": 0,
  "TotalAmount": 0,
  "TotalMaterial": 0,
  "TotalOther": 0,
  "TotalWork": 0
}
Response
{
  "id": "1000000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/servicedocuments/{id}?select=id
Body
{
  "AcceptedByUser_ID": "4300000101",
  "Address_ID": "1100000101",
  "BusOrder_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "ChangedStoreBatch_ID": null,
  "ChangedStoreCard_ID": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "Currency_ID": "0000CZK000",
  "DamageDescription": "",
  "Defects": [
    {
      "charged": true,
      "defecttext": "Ulomená anténa",
      "estimatedprice": 0,
      "estimatedpricewithoutvat": 500,
      "id": "1000000101",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000101",
      "posindex": 1,
      "servicedefect_id": null
    }
  ],
  "Division_ID": "1200000101",
  "DocDate$DATE": "2011-06-08T08:27:27.057Z",
  "DocQueue_ID": "1E00000101",
  "Docs": [],
  "Equipment": "",
  "EstimatedPrice": 500,
  "FirmOffice_ID": "3000000101",
  "Firm_ID": "3000000101",
  "GuarantyRepair": 1,
  "InformClientKind": 1,
  "InsuaranceFirm_ID": "0000000000",
  "InvoicedAmount": 0,
  "LastClosingDocState_ID": null,
  "MainSourceStore_ID": null,
  "ObjectKind": 2,
  "Operations": [],
  "OrdNumber": 1,
  "OutdoorPlaceDescription": "",
  "PayerFirmOffice_ID": null,
  "PayerFirm_ID": "0000000000",
  "PayerPerson_ID": null,
  "PaymentType": 0,
  "Period_ID": "1900000101",
  "Person_ID": "5000000101",
  "Pictures": [],
  "Priority": 0,
  "PromisedDeadLine$DATE": "2011-06-10T20:27:27.057Z",
  "Quantity": 1,
  "ReturnedAtDate$DATE": null,
  "ReturnedByUser_ID": null,
  "SaleBillOfDelivery_ID": null,
  "ServiceDocState_ID": "B102000000",
  "ServiceSolutionKind_ID": null,
  "ServiceType_ID": "1000000101",
  "ServicedObjectIDCode": "02",
  "ServicedObjectOnStore": false,
  "ServicedObjectSerialNr": "P25651-123",
  "ServicedObjectText": "",
  "ServicedObjectType_ID": "N000000101",
  "ServicedObject_ID": null,
  "StoreBatch_ID": null,
  "StoreCard_ID": "3100000101",
  "StoreReceiptDocType": 0,
  "Store_ID": null,
  "TinyMaterial": 0,
  "TotalAmount": 0,
  "TotalMaterial": 0,
  "TotalOther": 0,
  "TotalWork": 0
}
Response
{
  "id": "1000000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/servicedocuments/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "servicedocuments",
        "object_data": {
          "AcceptedByUser_ID": "4300000101",
          "Address_ID": "1100000101",
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "ChangedStoreBatch_ID": null,
          "ChangedStoreCard_ID": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "Currency_ID": "0000CZK000",
          "DamageDescription": "",
          "Defects": [
            {
              "charged": true,
              "defecttext": "Ulomená anténa",
              "estimatedprice": 0,
              "estimatedpricewithoutvat": 500,
              "id": "1000000101",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000101",
              "posindex": 1,
              "servicedefect_id": null
            }
          ],
          "Division_ID": "1200000101",
          "DocDate$DATE": "2011-06-08T08:27:27.057Z",
          "DocQueue_ID": "1E00000101",
          "Docs": [],
          "Equipment": "",
          "EstimatedPrice": 500,
          "FirmOffice_ID": "3000000101",
          "Firm_ID": "3000000101",
          "GuarantyRepair": 1,
          "InformClientKind": 1,
          "InsuaranceFirm_ID": "0000000000",
          "InvoicedAmount": 0,
          "LastClosingDocState_ID": null,
          "MainSourceStore_ID": null,
          "ObjectKind": 2,
          "Operations": [],
          "OrdNumber": 1,
          "OutdoorPlaceDescription": "",
          "PayerFirmOffice_ID": null,
          "PayerFirm_ID": "0000000000",
          "PayerPerson_ID": null,
          "PaymentType": 0,
          "Period_ID": "1900000101",
          "Person_ID": "5000000101",
          "Pictures": [],
          "Priority": 0,
          "PromisedDeadLine$DATE": "2011-06-10T20:27:27.057Z",
          "Quantity": 1,
          "ReturnedAtDate$DATE": null,
          "ReturnedByUser_ID": null,
          "SaleBillOfDelivery_ID": null,
          "ServiceDocState_ID": "B102000000",
          "ServiceSolutionKind_ID": null,
          "ServiceType_ID": "1000000101",
          "ServicedObjectIDCode": "02",
          "ServicedObjectOnStore": false,
          "ServicedObjectSerialNr": "P25651-123",
          "ServicedObjectText": "",
          "ServicedObjectType_ID": "N000000101",
          "ServicedObject_ID": null,
          "StoreBatch_ID": null,
          "StoreCard_ID": "3100000101",
          "StoreReceiptDocType": 0,
          "Store_ID": null,
          "TinyMaterial": 0,
          "TotalAmount": 0,
          "TotalMaterial": 0,
          "TotalOther": 0,
          "TotalWork": 0
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "servicedocuments",
        "object_data": {
          "AcceptedByUser_ID": "4300000101",
          "Address_ID": "1100000101",
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "ChangedStoreBatch_ID": null,
          "ChangedStoreCard_ID": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "Currency_ID": "0000CZK000",
          "DamageDescription": "",
          "Defects": [
            {
              "charged": true,
              "defecttext": "Ulomená anténa",
              "estimatedprice": 0,
              "estimatedpricewithoutvat": 500,
              "id": "1000000101",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000101",
              "posindex": 1,
              "servicedefect_id": null
            }
          ],
          "Division_ID": "1200000101",
          "DocDate$DATE": "2011-06-08T08:27:27.057Z",
          "DocQueue_ID": "1E00000101",
          "Docs": [],
          "Equipment": "",
          "EstimatedPrice": 500,
          "FirmOffice_ID": "3000000101",
          "Firm_ID": "3000000101",
          "GuarantyRepair": 1,
          "InformClientKind": 1,
          "InsuaranceFirm_ID": "0000000000",
          "InvoicedAmount": 0,
          "LastClosingDocState_ID": null,
          "MainSourceStore_ID": null,
          "ObjectKind": 2,
          "Operations": [],
          "OrdNumber": 1,
          "OutdoorPlaceDescription": "",
          "PayerFirmOffice_ID": null,
          "PayerFirm_ID": "0000000000",
          "PayerPerson_ID": null,
          "PaymentType": 0,
          "Period_ID": "1900000101",
          "Person_ID": "5000000101",
          "Pictures": [],
          "Priority": 0,
          "PromisedDeadLine$DATE": "2011-06-10T20:27:27.057Z",
          "Quantity": 1,
          "ReturnedAtDate$DATE": null,
          "ReturnedByUser_ID": null,
          "SaleBillOfDelivery_ID": null,
          "ServiceDocState_ID": "B102000000",
          "ServiceSolutionKind_ID": null,
          "ServiceType_ID": "1000000101",
          "ServicedObjectIDCode": "02",
          "ServicedObjectOnStore": false,
          "ServicedObjectSerialNr": "P25651-123",
          "ServicedObjectText": "",
          "ServicedObjectType_ID": "N000000101",
          "ServicedObject_ID": null,
          "StoreBatch_ID": null,
          "StoreCard_ID": "3100000101",
          "StoreReceiptDocType": 0,
          "Store_ID": null,
          "TinyMaterial": 0,
          "TotalAmount": 0,
          "TotalMaterial": 0,
          "TotalOther": 0,
          "TotalWork": 0
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "servicedocuments",
        "obj_id": "1000000100",
        "object_data": {
          "AcceptedByUser_ID": "4300000101",
          "Address_ID": "1100000101",
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "ChangedStoreBatch_ID": null,
          "ChangedStoreCard_ID": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "Currency_ID": "0000CZK000",
          "DamageDescription": "",
          "Defects": [
            {
              "charged": true,
              "defecttext": "Ulomená anténa",
              "estimatedprice": 0,
              "estimatedpricewithoutvat": 500,
              "id": "1000000101",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000101",
              "posindex": 1,
              "servicedefect_id": null
            }
          ],
          "Division_ID": "1200000101",
          "DocDate$DATE": "2011-06-08T08:27:27.057Z",
          "DocQueue_ID": "1E00000101",
          "Docs": [],
          "Equipment": "",
          "EstimatedPrice": 500,
          "FirmOffice_ID": "3000000101",
          "Firm_ID": "3000000101",
          "GuarantyRepair": 1,
          "InformClientKind": 1,
          "InsuaranceFirm_ID": "0000000000",
          "InvoicedAmount": 0,
          "LastClosingDocState_ID": null,
          "MainSourceStore_ID": null,
          "ObjectKind": 2,
          "Operations": [],
          "OrdNumber": 1,
          "OutdoorPlaceDescription": "",
          "PayerFirmOffice_ID": null,
          "PayerFirm_ID": "0000000000",
          "PayerPerson_ID": null,
          "PaymentType": 0,
          "Period_ID": "1900000101",
          "Person_ID": "5000000101",
          "Pictures": [],
          "Priority": 0,
          "PromisedDeadLine$DATE": "2011-06-10T20:27:27.057Z",
          "Quantity": 1,
          "ReturnedAtDate$DATE": null,
          "ReturnedByUser_ID": null,
          "SaleBillOfDelivery_ID": null,
          "ServiceDocState_ID": "B102000000",
          "ServiceSolutionKind_ID": null,
          "ServiceType_ID": "1000000101",
          "ServicedObjectIDCode": "02",
          "ServicedObjectOnStore": false,
          "ServicedObjectSerialNr": "P25651-123",
          "ServicedObjectText": "",
          "ServicedObjectType_ID": "N000000101",
          "ServicedObject_ID": null,
          "StoreBatch_ID": null,
          "StoreCard_ID": "3100000101",
          "StoreReceiptDocType": 0,
          "Store_ID": null,
          "TinyMaterial": 0,
          "TotalAmount": 0,
          "TotalMaterial": 0,
          "TotalOther": 0,
          "TotalWork": 0
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "servicedocuments",
        "obj_id": "1000000101",
        "object_data": {
          "AcceptedByUser_ID": "4300000101",
          "Address_ID": "1100000101",
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "ChangedStoreBatch_ID": null,
          "ChangedStoreCard_ID": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "Currency_ID": "0000CZK000",
          "DamageDescription": "",
          "Defects": [
            {
              "charged": true,
              "defecttext": "Ulomená anténa",
              "estimatedprice": 0,
              "estimatedpricewithoutvat": 500,
              "id": "1000000101",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000101",
              "posindex": 1,
              "servicedefect_id": null
            }
          ],
          "Division_ID": "1200000101",
          "DocDate$DATE": "2011-06-08T08:27:27.057Z",
          "DocQueue_ID": "1E00000101",
          "Docs": [],
          "Equipment": "",
          "EstimatedPrice": 500,
          "FirmOffice_ID": "3000000101",
          "Firm_ID": "3000000101",
          "GuarantyRepair": 1,
          "InformClientKind": 1,
          "InsuaranceFirm_ID": "0000000000",
          "InvoicedAmount": 0,
          "LastClosingDocState_ID": null,
          "MainSourceStore_ID": null,
          "ObjectKind": 2,
          "Operations": [],
          "OrdNumber": 1,
          "OutdoorPlaceDescription": "",
          "PayerFirmOffice_ID": null,
          "PayerFirm_ID": "0000000000",
          "PayerPerson_ID": null,
          "PaymentType": 0,
          "Period_ID": "1900000101",
          "Person_ID": "5000000101",
          "Pictures": [],
          "Priority": 0,
          "PromisedDeadLine$DATE": "2011-06-10T20:27:27.057Z",
          "Quantity": 1,
          "ReturnedAtDate$DATE": null,
          "ReturnedByUser_ID": null,
          "SaleBillOfDelivery_ID": null,
          "ServiceDocState_ID": "B102000000",
          "ServiceSolutionKind_ID": null,
          "ServiceType_ID": "1000000101",
          "ServicedObjectIDCode": "02",
          "ServicedObjectOnStore": false,
          "ServicedObjectSerialNr": "P25651-123",
          "ServicedObjectText": "",
          "ServicedObjectType_ID": "N000000101",
          "ServicedObject_ID": null,
          "StoreBatch_ID": null,
          "StoreCard_ID": "3100000101",
          "StoreReceiptDocType": 0,
          "Store_ID": null,
          "TinyMaterial": 0,
          "TotalAmount": 0,
          "TotalMaterial": 0,
          "TotalOther": 0,
          "TotalWork": 0
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "servicedocuments",
        "obj_id": "1000000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "servicedocuments",
        "obj_id": "1000000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "servicedocuments",
        "obj_id": "1000000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "servicedocuments",
        "obj_id": "1000000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "servicedocuments",
        "obj_id": "1000000104"
      }
    }
  ]
}