Uzávěrka knihy jízd

GET

/mlbbalances

Získá kolekci BO Uzávěrka knihy jízd

GET

/mlbbalances/{id}

Získá konkrétní BO Uzávěrka knihy jízd

POST

/mlbbalances

Vytvoří nový BO Uzávěrka knihy jízd a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/mlbbalances/{id}

Provede aktualizaci BO Uzávěrka knihy jízd a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/mlbbalances/{id}

Smaže BO Uzávěrka knihy jízd na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

BalanceDate$DATE string

Datum uzávěrky, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CorrectedBy_ID string (securityuser) relace

Opravil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CreatedBy_ID string (securityuser) relace

Vytvořil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CreationDate$DATE string

Datum provedení uzávěrky, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

TRMCar_ID string (trmcar) relace

Vozidlo; ID objektu Vozidlo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/mlbbalances?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/mlbbalances/{id}
Response
{
  "ID": "1000000101",
  "ObjVersion": 1,
  "TRMCar_ID": "1000000101",
  "BalanceDate$DATE": "2008-09-29T22:00:00.000Z",
  "CreationDate$DATE": "2008-10-01T22:00:00.000Z",
  "CreatedBy_ID": "4300000101",
  "CorrectedBy_ID": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "mlbbalances", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/mlbbalances/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "1000000101",
  "ObjVersion": 1,
  "TRMCar_ID": "1000000101",
  "BalanceDate$DATE": "2008-09-29T22:00:00.000Z",
  "CreationDate$DATE": "2008-10-01T22:00:00.000Z",
  "CreatedBy_ID": "4300000101",
  "CorrectedBy_ID": null
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/mlbbalances?select=id
Body
{
  "BalanceDate$DATE": "2008-09-29T22:00:00.000Z",
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedBy_ID": "4300000101",
  "CreationDate$DATE": "2008-10-01T22:00:00.000Z",
  "TRMCar_ID": "1000000101"
}
Response
{
  "id": "1000000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/mlbbalances/{id}?select=id
Body
{
  "BalanceDate$DATE": "2008-09-29T22:00:00.000Z",
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedBy_ID": "4300000101",
  "CreationDate$DATE": "2008-10-01T22:00:00.000Z",
  "TRMCar_ID": "1000000101"
}
Response
{
  "id": "1000000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/mlbbalances/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "mlbbalances",
        "object_data": {
          "BalanceDate$DATE": "2008-09-29T22:00:00.000Z",
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": "4300000101",
          "CreationDate$DATE": "2008-10-01T22:00:00.000Z",
          "TRMCar_ID": "1000000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "mlbbalances",
        "object_data": {
          "BalanceDate$DATE": "2008-09-29T22:00:00.000Z",
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": "4300000101",
          "CreationDate$DATE": "2008-10-01T22:00:00.000Z",
          "TRMCar_ID": "1000000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "mlbbalances",
        "obj_id": "1000000100",
        "object_data": {
          "BalanceDate$DATE": "2008-09-29T22:00:00.000Z",
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": "4300000101",
          "CreationDate$DATE": "2008-10-01T22:00:00.000Z",
          "TRMCar_ID": "1000000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "mlbbalances",
        "obj_id": "1000000101",
        "object_data": {
          "BalanceDate$DATE": "2008-09-29T22:00:00.000Z",
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": "4300000101",
          "CreationDate$DATE": "2008-10-01T22:00:00.000Z",
          "TRMCar_ID": "1000000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "mlbbalances",
        "obj_id": "1000000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "mlbbalances",
        "obj_id": "1000000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "mlbbalances",
        "obj_id": "1000000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "mlbbalances",
        "obj_id": "1000000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "mlbbalances",
        "obj_id": "1000000104"
      }
    }
  ]
}