Druh pracovní směny

GET

/shifttypes

Získá kolekci BO Druh pracovní směny

GET

/shifttypes/{id}

Získá konkrétní BO Druh pracovní směny

POST

/shifttypes

Vytvoří nový BO Druh pracovní směny a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/shifttypes/{id}

Provede aktualizaci BO Druh pracovní směny a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/shifttypes/{id}

Smaže BO Druh pracovní směny na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

CRPGroup string (10)

Skupina, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CalendarColor integer

Barva, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Code string (10)

Kód, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Hidden boolean

Skrytý, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

HoursCount number

Hodiny, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

HoursEnvir number

V prostředí, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

HoursNight number

V noci, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

HoursShift number

Délka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

InHolidays boolean

Ve svátek, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

InitialHour number

Hodina od, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Name string (50)

Název, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Pauses array (shifttypepause) relace

Přestávky; kolekce BO Přestávka v druhu pracovní směny, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

ShiftBaseType integer

Základní typ, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ShiftGenCode string (1)

Kód, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, fkAnsiCaseSensitive

WeekDays string (7)

Dny v týdnu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

HoursPausesTotal number

Přestávky celkem

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

InitialHour$DATE string

Hodina od (ve std. formátu času)

ShiftBaseTypeText string (30)

Základní typ

WeekDayFr boolean

WeekDayMo boolean

po

WeekDaySa boolean

so

WeekDaySu boolean

ne

WeekDayTh boolean

čt

WeekDayTu boolean

út

WeekDayWe boolean

st

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/shifttypes?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/shifttypes/{id}
Response
{
  "ID": "1000000000",
  "ObjVersion": 2,
  "Code": "A",
  "Name": "Pravidelná směna",
  "ShiftGenCode": "",
  "WeekDays": "NAAAAAN",
  "ShiftBaseType": 0,
  "InHolidays": false,
  "InitialHour": 8,
  "HoursShift": 8.5,
  "HoursCount": 8,
  "HoursNight": 0,
  "HoursEnvir": 0,
  "CalendarColor": 4227072,
  "CRPGroup": "A",
  "Hidden": false,
  "Pauses": []
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "shifttypes", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/shifttypes/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "1000000000",
  "ObjVersion": 2,
  "Code": "A",
  "Name": "Pravidelná směna",
  "ShiftGenCode": "",
  "WeekDays": "NAAAAAN",
  "ShiftBaseType": 0,
  "InHolidays": false,
  "InitialHour": 8,
  "HoursShift": 8.5,
  "HoursCount": 8,
  "HoursNight": 0,
  "HoursEnvir": 0,
  "CalendarColor": 4227072,
  "CRPGroup": "A",
  "Hidden": false,
  "Pauses": []
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/shifttypes?select=id
Body
{
  "CRPGroup": "A",
  "CalendarColor": 4227072,
  "Code": "A",
  "Hidden": false,
  "HoursCount": 8,
  "HoursEnvir": 0,
  "HoursNight": 0,
  "HoursShift": 8.5,
  "InHolidays": false,
  "InitialHour": 8,
  "Name": "Pravidelná směna",
  "Pauses": [],
  "ShiftBaseType": 0,
  "ShiftGenCode": "",
  "WeekDays": "NAAAAAN"
}
Response
{
  "id": "1000000000"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/shifttypes/{id}?select=id
Body
{
  "CRPGroup": "A",
  "CalendarColor": 4227072,
  "Code": "A",
  "Hidden": false,
  "HoursCount": 8,
  "HoursEnvir": 0,
  "HoursNight": 0,
  "HoursShift": 8.5,
  "InHolidays": false,
  "InitialHour": 8,
  "Name": "Pravidelná směna",
  "Pauses": [],
  "ShiftBaseType": 0,
  "ShiftGenCode": "",
  "WeekDays": "NAAAAAN"
}
Response
{
  "id": "1000000000"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/shifttypes/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "shifttypes",
        "object_data": {
          "CRPGroup": "A",
          "CalendarColor": 4227072,
          "Code": "A",
          "Hidden": false,
          "HoursCount": 8,
          "HoursEnvir": 0,
          "HoursNight": 0,
          "HoursShift": 8.5,
          "InHolidays": false,
          "InitialHour": 8,
          "Name": "Pravidelná směna",
          "Pauses": [],
          "ShiftBaseType": 0,
          "ShiftGenCode": "",
          "WeekDays": "NAAAAAN"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "shifttypes",
        "object_data": {
          "CRPGroup": "A",
          "CalendarColor": 4227072,
          "Code": "A",
          "Hidden": false,
          "HoursCount": 8,
          "HoursEnvir": 0,
          "HoursNight": 0,
          "HoursShift": 8.5,
          "InHolidays": false,
          "InitialHour": 8,
          "Name": "Pravidelná směna",
          "Pauses": [],
          "ShiftBaseType": 0,
          "ShiftGenCode": "",
          "WeekDays": "NAAAAAN"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "shifttypes",
        "obj_id": "1000000000",
        "object_data": {
          "CRPGroup": "A",
          "CalendarColor": 4227072,
          "Code": "A",
          "Hidden": false,
          "HoursCount": 8,
          "HoursEnvir": 0,
          "HoursNight": 0,
          "HoursShift": 8.5,
          "InHolidays": false,
          "InitialHour": 8,
          "Name": "Pravidelná směna",
          "Pauses": [],
          "ShiftBaseType": 0,
          "ShiftGenCode": "",
          "WeekDays": "NAAAAAN"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "shifttypes",
        "obj_id": "1000000001",
        "object_data": {
          "CRPGroup": "A",
          "CalendarColor": 4227072,
          "Code": "A",
          "Hidden": false,
          "HoursCount": 8,
          "HoursEnvir": 0,
          "HoursNight": 0,
          "HoursShift": 8.5,
          "InHolidays": false,
          "InitialHour": 8,
          "Name": "Pravidelná směna",
          "Pauses": [],
          "ShiftBaseType": 0,
          "ShiftGenCode": "",
          "WeekDays": "NAAAAAN"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "shifttypes",
        "obj_id": "1000000000"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "shifttypes",
        "obj_id": "1000000001"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "shifttypes",
        "obj_id": "1000000002"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "shifttypes",
        "obj_id": "1000000003"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "shifttypes",
        "obj_id": "1000000004"
      }
    }
  ]
}