Skladová pozice

GET

/logstorepositions

Získá kolekci BO Skladová pozice

GET

/logstorepositions/meta/dataprotection

Získá seznam položek BO, které mohou být chráněny na BO Skladová pozice

GET

/logstorepositions/views/{view}

Získá pohled nad BO Skladová pozice

GET

/logstorepositions/{id}

Získá daný BO Skladová pozice

GET

/logstorepositions/{id}/iseditlock

Otestuje, zda existuje editační zámek na daném BO Skladová pozice

GET

/logstorepositions/{id}/logstorepositiondemands

Získá řádky kolekce Přednostní naskladnění

GET

/logstorepositions/{id}/logstorepositiondemands/{id1}

Získá daný řádek kolekce Přednostní naskladnění

GET

/logstorepositions/{id}/meta/dataprotection

Získá seznam chráněných položek, které jsou na BO Skladová pozice aktuálnímu uživateli znepřístupněny

GET

/logstorepositions/{id}/rows

Získá řádky kolekce Obsah skladové pozice

GET

/logstorepositions/{id}/rows/{id1}

Získá daný řádek kolekce Obsah skladové pozice

GET

/logstorepositions/{id}/userparameters

Získá seznam uživatelských parametrů včetně jejich hodnot k danému BO Skladová pozice

POST

/logstorepositions

Vytvoří nový BO Skladová pozice

POST

/logstorepositions/query

Vyhodnotí query dotaz nad BO Skladová pozice

POST

/logstorepositions/{id}/logstorepositiondemands

Vytvoří nový řádek v kolekci Přednostní naskladnění

POST

/logstorepositions/{id}/rows

Vytvoří nový řádek v kolekci Obsah skladové pozice

PUT

/logstorepositions/{id}

Modifikuje daný BO Skladová pozice

PUT

/logstorepositions/{id}/editlock

Vytvoří editační zámek na daném BO Skladová pozice

PUT

/logstorepositions/{id}/editunlock

Zruší editační zámek na daném BO Skladová pozice

PUT

/logstorepositions/{id}/logstorepositiondemands/{id1}

Modifikuje řádek v kolekci Přednostní naskladnění

PUT

/logstorepositions/{id}/rows/{id1}

Modifikuje řádek v kolekci Obsah skladové pozice

DELETE

/logstorepositions/{id}

Smaže BO Skladová pozice

DELETE

/logstorepositions/{id}/logstorepositiondemands/{id1}

Smaže řádek z kolekce Přednostní naskladnění

DELETE

/logstorepositions/{id}/rows/{id1}

Smaže řádek z kolekce Obsah skladové pozice

Metadata - Perzistentní položky

accessibility integer

Dostupnost, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

barcode string (32)

Čárový kód, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, povinné uživatelské pole, pole je přístupná pro hromadné změny

basicfreespace number

Volný objem, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

basicfreeweight number

Volná nosnost, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

basicusedspace number

Použitý objem, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

basicusedweight number

Použitá nosnost, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

code string (30)

Kód, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, povinné uživatelské pole, pole je přístupná pro hromadné změny

dateofendinventory$date string

Konec inventury, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

depth number

Hloubka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

frozen boolean

Mimo provoz, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, povinné uživatelské pole, pole je přístupná pro hromadné změny

height number

Výška, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

hidden boolean

Skrytý, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

inventorystatus integer

Blokace inventurou, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

lastinventory$date string

Poslední inventarizace, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

logstorepositiondemands array (logstorepositiondemand) relace

kolekce BO Přednostní naskladnění, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

maxweight number

Nosnost, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

name string (50)

Název, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

objversion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

outofstockdelivery integer

Vyskladnění do minusu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny, pole typu výčet hodnot

positiontype integer

Typ pozice, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

reservedfordoc_id string (datadocumentbusinessobject) relace

Vazba na vychystávaný doklad, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

reservedfordoctype string (2)

Typ vychystávaného dokladu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, fkAnsiCaseSensitive

rows array (logstorecontent) relace

kolekce BO Obsah skladové pozice, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

sizeunit integer

Jednotka rozměrů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

store_id string (store) relace

Sklad, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, povinné uživatelské pole

width number

Šířka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

Metadata - Neperzistentní položky

capacityunitdesc string (3)

Jednotka objemu - označení

classid string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

displayname string (100)

Název, pouze pro čtení

id string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

maxspace number

Prostor, pouze pro čtení

positiontypedesc string (30)

Typ pozice - popis

sizeunitdesc string (3)

Jednotka rozměrů - označení

usedspace number

Objem obsahu, pouze pro čtení

usedweight number

Hmotnost obsahu, pouze pro čtení

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/logstorepositions?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/logstorepositions/{id}
Response
{
  "objversion": 9,
  "rows": [],
  "hidden": false,
  "store_id": "2100000101",
  "code": "VP-001",
  "name": "regál vychystávání 1",
  "barcode": "VP-001",
  "width": 2,
  "height": 1.5,
  "depth": 1,
  "maxweight": 500,
  "sizeunit": 0,
  "frozen": false,
  "accessibility": 1,
  "positiontype": 1,
  "basicfreeweight": 500,
  "basicfreespace": 3000000,
  "reservedfordoctype": "",
  "reservedfordoc_id": null,
  "logstorepositiondemands": [],
  "inventorystatus": 0,
  "lastinventory$date": null,
  "dateofendinventory$date": null,
  "basicusedweight": 0,
  "basicusedspace": 0,
  "outofstockdelivery": 0
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "logstorepositions", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/logstorepositions/query
{"take": "1"}
Response
{
  "objversion": 9,
  "rows": [],
  "hidden": false,
  "store_id": "2100000101",
  "code": "VP-001",
  "name": "regál vychystávání 1",
  "barcode": "VP-001",
  "width": 2,
  "height": 1.5,
  "depth": 1,
  "maxweight": 500,
  "sizeunit": 0,
  "frozen": false,
  "accessibility": 1,
  "positiontype": 1,
  "basicfreeweight": 500,
  "basicfreespace": 3000000,
  "reservedfordoctype": "",
  "reservedfordoc_id": null,
  "logstorepositiondemands": [],
  "inventorystatus": 0,
  "lastinventory$date": null,
  "dateofendinventory$date": null,
  "basicusedweight": 0,
  "basicusedspace": 0,
  "outofstockdelivery": 0
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/logstorepositions?select=id
Body
{
  "accessibility": 1,
  "barcode": "VP-001",
  "code": "VP-001",
  "dateofendinventory$date": null,
  "depth": 1,
  "frozen": false,
  "height": 1.5,
  "hidden": false,
  "inventorystatus": 0,
  "lastinventory$date": null,
  "logstorepositiondemands": [],
  "maxweight": 500,
  "name": "regál vychystávání 1",
  "outofstockdelivery": 0,
  "positiontype": 1,
  "reservedfordoc_id": null,
  "reservedfordoctype": "",
  "rows": [],
  "sizeunit": 0,
  "store_id": "2100000101",
  "width": 2
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/logstorepositions/{id}?select=id
Body
{
  "accessibility": 1,
  "barcode": "VP-001",
  "code": "VP-001",
  "dateofendinventory$date": null,
  "depth": 1,
  "frozen": false,
  "height": 1.5,
  "hidden": false,
  "inventorystatus": 0,
  "lastinventory$date": null,
  "logstorepositiondemands": [],
  "maxweight": 500,
  "name": "regál vychystávání 1",
  "outofstockdelivery": 0,
  "positiontype": 1,
  "reservedfordoc_id": null,
  "reservedfordoctype": "",
  "rows": [],
  "sizeunit": 0,
  "store_id": "2100000101",
  "width": 2
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/logstorepositions/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "logstorepositions",
        "object_data": {
          "accessibility": 1,
          "barcode": "VP-001",
          "code": "VP-001",
          "dateofendinventory$date": null,
          "depth": 1,
          "frozen": false,
          "height": 1.5,
          "hidden": false,
          "inventorystatus": 0,
          "lastinventory$date": null,
          "logstorepositiondemands": [],
          "maxweight": 500,
          "name": "regál vychystávání 1",
          "outofstockdelivery": 0,
          "positiontype": 1,
          "reservedfordoc_id": null,
          "reservedfordoctype": "",
          "rows": [],
          "sizeunit": 0,
          "store_id": "2100000101",
          "width": 2
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "logstorepositions",
        "object_data": {
          "accessibility": 1,
          "barcode": "VP-001",
          "code": "VP-001",
          "dateofendinventory$date": null,
          "depth": 1,
          "frozen": false,
          "height": 1.5,
          "hidden": false,
          "inventorystatus": 0,
          "lastinventory$date": null,
          "logstorepositiondemands": [],
          "maxweight": 500,
          "name": "regál vychystávání 1",
          "outofstockdelivery": 0,
          "positiontype": 1,
          "reservedfordoc_id": null,
          "reservedfordoctype": "",
          "rows": [],
          "sizeunit": 0,
          "store_id": "2100000101",
          "width": 2
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "logstorepositions",
        "obj_id": "1600000100",
        "object_data": {
          "accessibility": 1,
          "barcode": "VP-001",
          "code": "VP-001",
          "dateofendinventory$date": null,
          "depth": 1,
          "frozen": false,
          "height": 1.5,
          "hidden": false,
          "inventorystatus": 0,
          "lastinventory$date": null,
          "logstorepositiondemands": [],
          "maxweight": 500,
          "name": "regál vychystávání 1",
          "outofstockdelivery": 0,
          "positiontype": 1,
          "reservedfordoc_id": null,
          "reservedfordoctype": "",
          "rows": [],
          "sizeunit": 0,
          "store_id": "2100000101",
          "width": 2
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "logstorepositions",
        "obj_id": "1600000101",
        "object_data": {
          "accessibility": 1,
          "barcode": "VP-001",
          "code": "VP-001",
          "dateofendinventory$date": null,
          "depth": 1,
          "frozen": false,
          "height": 1.5,
          "hidden": false,
          "inventorystatus": 0,
          "lastinventory$date": null,
          "logstorepositiondemands": [],
          "maxweight": 500,
          "name": "regál vychystávání 1",
          "outofstockdelivery": 0,
          "positiontype": 1,
          "reservedfordoc_id": null,
          "reservedfordoctype": "",
          "rows": [],
          "sizeunit": 0,
          "store_id": "2100000101",
          "width": 2
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "logstorepositions",
        "obj_id": "1600000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "logstorepositions",
        "obj_id": "1600000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "logstorepositions",
        "obj_id": "1600000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "logstorepositions",
        "obj_id": "1600000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "logstorepositions",
        "obj_id": "1600000104"
      }
    }
  ]
}