Skladová pozice

GET

/logstorepositions

Získá kolekci BO Skladová pozice

GET

/logstorepositions/{id}

Získá konkrétní BO Skladová pozice

POST

/logstorepositions

Vytvoří nový BO Skladová pozice a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/logstorepositions/{id}

Provede aktualizaci BO Skladová pozice a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/logstorepositions/{id}

Smaže BO Skladová pozice na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

Accessibility integer

Dostupnost, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

BarCode string (32)

Čárový kód, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, povinné uživatelské pole, pole je přístupná pro hromadné změny

BasicFreeSpace number

Volný objem, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

BasicFreeWeight number

Volná nosnost, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

BasicUsedSpace number

Použitý objem, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

BasicUsedWeight number

Použitá nosnost, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Code string (30)

Kód, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, povinné uživatelské pole, pole je přístupná pro hromadné změny

DateOfEndInventory$DATE string

Konec inventury, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Depth number

Hloubka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

Frozen boolean

Mimo provoz, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, povinné uživatelské pole, pole je přístupná pro hromadné změny

Height number

Výška, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

Hidden boolean

Skrytý, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

InventoryStatus integer

Blokace inventurou, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

LastInventory$DATE string

Poslední inventarizace, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

LogStorePositionDemands array (logstorepositiondemand) relace

Přednostní naskladnění; kolekce BO Přednostní naskladnění, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

MaxWeight number

Nosnost, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

Name string (50)

Název, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

PositionType integer

Typ pozice, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

ReservedForDocType string (documenttype) relace

Typ vychystávaného dokladu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, fkAnsiCaseSensitive

ReservedForDoc_ID string (datadocumentbusinessobject) relace

Vazba na vychystávaný doklad; ID objektu Dokument, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Rows array (logstorecontent) relace

Řádky; kolekce BO Obsah skladové pozice, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

SizeUnit integer

Jednotka rozměrů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

Store_ID string (store) relace

Sklad; ID objektu Sklad, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, povinné uživatelské pole

Width number

Šířka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

Metadata - Neperzistentní položky

CapacityUnitDesc string (3)

Jednotka objemu - označení

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

MaxSpace number

Prostor, pouze pro čtení

PositionTypeDesc string (30)

Typ pozice - popis

SizeUnitDesc string (3)

Jednotka rozměrů - označení

UsedSpace number

Objem obsahu, pouze pro čtení

UsedWeight number

Hmotnost obsahu, pouze pro čtení

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/logstorepositions?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/logstorepositions/{id}
Response
{
  "ID": "1000000101",
  "ObjVersion": 9,
  "Rows": [],
  "Hidden": false,
  "Store_ID": "2100000101",
  "Code": "VP-001",
  "Name": "regál vychystávání 1",
  "BarCode": "VP-001",
  "Width": 2,
  "Height": 1.5,
  "Depth": 1,
  "MaxWeight": 500,
  "SizeUnit": 0,
  "Frozen": false,
  "Accessibility": 1,
  "PositionType": 1,
  "BasicFreeWeight": 500,
  "BasicFreeSpace": 3000000,
  "ReservedForDocType": "",
  "ReservedForDoc_ID": null,
  "LogStorePositionDemands": [],
  "InventoryStatus": 0,
  "LastInventory$DATE": null,
  "DateOfEndInventory$DATE": null,
  "BasicUsedWeight": 0,
  "BasicUsedSpace": 0
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "logstorepositions", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/logstorepositions/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "1000000101",
  "ObjVersion": 9,
  "Rows": [],
  "Hidden": false,
  "Store_ID": "2100000101",
  "Code": "VP-001",
  "Name": "regál vychystávání 1",
  "BarCode": "VP-001",
  "Width": 2,
  "Height": 1.5,
  "Depth": 1,
  "MaxWeight": 500,
  "SizeUnit": 0,
  "Frozen": false,
  "Accessibility": 1,
  "PositionType": 1,
  "BasicFreeWeight": 500,
  "BasicFreeSpace": 3000000,
  "ReservedForDocType": "",
  "ReservedForDoc_ID": null,
  "LogStorePositionDemands": [],
  "InventoryStatus": 0,
  "LastInventory$DATE": null,
  "DateOfEndInventory$DATE": null,
  "BasicUsedWeight": 0,
  "BasicUsedSpace": 0
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/logstorepositions?select=id
Body
{
  "Accessibility": 1,
  "BarCode": "VP-001",
  "Code": "VP-001",
  "DateOfEndInventory$DATE": null,
  "Depth": 1,
  "Frozen": false,
  "Height": 1.5,
  "Hidden": false,
  "InventoryStatus": 0,
  "LastInventory$DATE": null,
  "LogStorePositionDemands": [],
  "MaxWeight": 500,
  "Name": "regál vychystávání 1",
  "PositionType": 1,
  "ReservedForDocType": "",
  "ReservedForDoc_ID": null,
  "Rows": [],
  "SizeUnit": 0,
  "Store_ID": "2100000101",
  "Width": 2
}
Response
{
  "id": "1000000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/logstorepositions/{id}?select=id
Body
{
  "Accessibility": 1,
  "BarCode": "VP-001",
  "Code": "VP-001",
  "DateOfEndInventory$DATE": null,
  "Depth": 1,
  "Frozen": false,
  "Height": 1.5,
  "Hidden": false,
  "InventoryStatus": 0,
  "LastInventory$DATE": null,
  "LogStorePositionDemands": [],
  "MaxWeight": 500,
  "Name": "regál vychystávání 1",
  "PositionType": 1,
  "ReservedForDocType": "",
  "ReservedForDoc_ID": null,
  "Rows": [],
  "SizeUnit": 0,
  "Store_ID": "2100000101",
  "Width": 2
}
Response
{
  "id": "1000000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/logstorepositions/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "logstorepositions",
        "object_data": {
          "Accessibility": 1,
          "BarCode": "VP-001",
          "Code": "VP-001",
          "DateOfEndInventory$DATE": null,
          "Depth": 1,
          "Frozen": false,
          "Height": 1.5,
          "Hidden": false,
          "InventoryStatus": 0,
          "LastInventory$DATE": null,
          "LogStorePositionDemands": [],
          "MaxWeight": 500,
          "Name": "regál vychystávání 1",
          "PositionType": 1,
          "ReservedForDocType": "",
          "ReservedForDoc_ID": null,
          "Rows": [],
          "SizeUnit": 0,
          "Store_ID": "2100000101",
          "Width": 2
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "logstorepositions",
        "object_data": {
          "Accessibility": 1,
          "BarCode": "VP-001",
          "Code": "VP-001",
          "DateOfEndInventory$DATE": null,
          "Depth": 1,
          "Frozen": false,
          "Height": 1.5,
          "Hidden": false,
          "InventoryStatus": 0,
          "LastInventory$DATE": null,
          "LogStorePositionDemands": [],
          "MaxWeight": 500,
          "Name": "regál vychystávání 1",
          "PositionType": 1,
          "ReservedForDocType": "",
          "ReservedForDoc_ID": null,
          "Rows": [],
          "SizeUnit": 0,
          "Store_ID": "2100000101",
          "Width": 2
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "logstorepositions",
        "obj_id": "1000000100",
        "object_data": {
          "Accessibility": 1,
          "BarCode": "VP-001",
          "Code": "VP-001",
          "DateOfEndInventory$DATE": null,
          "Depth": 1,
          "Frozen": false,
          "Height": 1.5,
          "Hidden": false,
          "InventoryStatus": 0,
          "LastInventory$DATE": null,
          "LogStorePositionDemands": [],
          "MaxWeight": 500,
          "Name": "regál vychystávání 1",
          "PositionType": 1,
          "ReservedForDocType": "",
          "ReservedForDoc_ID": null,
          "Rows": [],
          "SizeUnit": 0,
          "Store_ID": "2100000101",
          "Width": 2
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "logstorepositions",
        "obj_id": "1000000101",
        "object_data": {
          "Accessibility": 1,
          "BarCode": "VP-001",
          "Code": "VP-001",
          "DateOfEndInventory$DATE": null,
          "Depth": 1,
          "Frozen": false,
          "Height": 1.5,
          "Hidden": false,
          "InventoryStatus": 0,
          "LastInventory$DATE": null,
          "LogStorePositionDemands": [],
          "MaxWeight": 500,
          "Name": "regál vychystávání 1",
          "PositionType": 1,
          "ReservedForDocType": "",
          "ReservedForDoc_ID": null,
          "Rows": [],
          "SizeUnit": 0,
          "Store_ID": "2100000101",
          "Width": 2
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "logstorepositions",
        "obj_id": "1000000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "logstorepositions",
        "obj_id": "1000000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "logstorepositions",
        "obj_id": "1000000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "logstorepositions",
        "obj_id": "1000000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "logstorepositions",
        "obj_id": "1000000104"
      }
    }
  ]
}