Účetní odpisová skupina

GET

/accdepreciationgroups

Získá kolekci BO Účetní odpisová skupina

GET

/accdepreciationgroups/{id}

Získá konkrétní BO Účetní odpisová skupina

POST

/accdepreciationgroups

Vytvoří nový BO Účetní odpisová skupina a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/accdepreciationgroups/{id}

Provede aktualizaci BO Účetní odpisová skupina a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/accdepreciationgroups/{id}

Smaže BO Účetní odpisová skupina na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

Code string (10)

Kód, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DepreciationType integer

Typ, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Hidden boolean

Skrytý, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

MonthCount integer

Poč.měsíců, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Name string (40)

Název/popis skupiny, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

RateInOtherYears number

V dalších letech, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Rows array (accdepreciationgrouprow) relace

Řádky; kolekce BO Řádky účetní odpisové skupiny, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

ValidFromDate$DATE string

Platí od data, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ValidToDate$DATE string

Platí do data, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DepreciationTypeAsText string (25)

Typ skupiny

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

LinearRate number

Sazba lineárního odpisu

RatesTotal number

Celkem součet sazeb

RemainsTotal number

Celkem zbývá

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/accdepreciationgroups?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/accdepreciationgroups/{id}
Response
{
  "ID": "1000000000",
  "ObjVersion": 1,
  "Rows": [
    {
      "id": "3000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "rate": 100,
      "yearnr": 1
    }
  ],
  "Hidden": false,
  "Code": "L1R",
  "Name": "Mimořádný 1 rok",
  "MonthCount": 12,
  "DepreciationType": 1,
  "RateInOtherYears": 50,
  "ValidFromDate$DATE": "2019-12-31T23:00:00.000Z",
  "ValidToDate$DATE": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "accdepreciationgroups", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/accdepreciationgroups/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "1000000000",
  "ObjVersion": 1,
  "Rows": [
    {
      "id": "3000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "rate": 100,
      "yearnr": 1
    }
  ],
  "Hidden": false,
  "Code": "L1R",
  "Name": "Mimořádný 1 rok",
  "MonthCount": 12,
  "DepreciationType": 1,
  "RateInOtherYears": 50,
  "ValidFromDate$DATE": "2019-12-31T23:00:00.000Z",
  "ValidToDate$DATE": null
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/accdepreciationgroups?select=id
Body
{
  "Code": "L1R",
  "DepreciationType": 1,
  "Hidden": false,
  "MonthCount": 12,
  "Name": "Mimořádný 1 rok",
  "RateInOtherYears": 50,
  "Rows": [
    {
      "id": "3000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "rate": 100,
      "yearnr": 1
    }
  ],
  "ValidFromDate$DATE": "2019-12-31T23:00:00.000Z",
  "ValidToDate$DATE": null
}
Response
{
  "id": "1000000000"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/accdepreciationgroups/{id}?select=id
Body
{
  "Code": "L1R",
  "DepreciationType": 1,
  "Hidden": false,
  "MonthCount": 12,
  "Name": "Mimořádný 1 rok",
  "RateInOtherYears": 50,
  "Rows": [
    {
      "id": "3000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "rate": 100,
      "yearnr": 1
    }
  ],
  "ValidFromDate$DATE": "2019-12-31T23:00:00.000Z",
  "ValidToDate$DATE": null
}
Response
{
  "id": "1000000000"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/accdepreciationgroups/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "accdepreciationgroups",
        "object_data": {
          "Code": "L1R",
          "DepreciationType": 1,
          "Hidden": false,
          "MonthCount": 12,
          "Name": "Mimořádný 1 rok",
          "RateInOtherYears": 50,
          "Rows": [
            {
              "id": "3000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "rate": 100,
              "yearnr": 1
            }
          ],
          "ValidFromDate$DATE": "2019-12-31T23:00:00.000Z",
          "ValidToDate$DATE": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "accdepreciationgroups",
        "object_data": {
          "Code": "L1R",
          "DepreciationType": 1,
          "Hidden": false,
          "MonthCount": 12,
          "Name": "Mimořádný 1 rok",
          "RateInOtherYears": 50,
          "Rows": [
            {
              "id": "3000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "rate": 100,
              "yearnr": 1
            }
          ],
          "ValidFromDate$DATE": "2019-12-31T23:00:00.000Z",
          "ValidToDate$DATE": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "accdepreciationgroups",
        "obj_id": "1000000000",
        "object_data": {
          "Code": "L1R",
          "DepreciationType": 1,
          "Hidden": false,
          "MonthCount": 12,
          "Name": "Mimořádný 1 rok",
          "RateInOtherYears": 50,
          "Rows": [
            {
              "id": "3000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "rate": 100,
              "yearnr": 1
            }
          ],
          "ValidFromDate$DATE": "2019-12-31T23:00:00.000Z",
          "ValidToDate$DATE": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "accdepreciationgroups",
        "obj_id": "1000000001",
        "object_data": {
          "Code": "L1R",
          "DepreciationType": 1,
          "Hidden": false,
          "MonthCount": 12,
          "Name": "Mimořádný 1 rok",
          "RateInOtherYears": 50,
          "Rows": [
            {
              "id": "3000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "rate": 100,
              "yearnr": 1
            }
          ],
          "ValidFromDate$DATE": "2019-12-31T23:00:00.000Z",
          "ValidToDate$DATE": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "accdepreciationgroups",
        "obj_id": "1000000000"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "accdepreciationgroups",
        "obj_id": "1000000001"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "accdepreciationgroups",
        "obj_id": "1000000002"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "accdepreciationgroups",
        "obj_id": "1000000003"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "accdepreciationgroups",
        "obj_id": "1000000004"
      }
    }
  ]
}