Roční zúčtování

GET

/annualclearings

Získá kolekci BO Roční zúčtování

GET

/annualclearings/{id}

Získá konkrétní BO Roční zúčtování

POST

/annualclearings

Vytvoří nový BO Roční zúčtování a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/annualclearings/{id}

Provede aktualizaci BO Roční zúčtování a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/annualclearings/{id}

Smaže BO Roční zúčtování na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

CalculatedTax number

Vypočtená daň před slevou, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

CorrectedBy_ID string (securityuser) relace

Opravil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CreatedBy_ID string (securityuser) relace

Vytvořil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DateOfClosing$DATE string

Datum uzavření, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Dirty boolean

Cizí doklad, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

DocDate$DATE string

Datum dok., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DocQueue_ID string (docqueue) relace

Zdrojová řada; ID objektu Řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

EmplPremCalc boolean

Počítat zam.prémii, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

EmplPremTableAgreement string (13)

Měsíce dohod, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

EmplPremTableWR string (13)

Měsíce pr.poměrů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

EmployeePremiumCorrection number

Zam.prémie - korekce, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Employee_ID string (employee) relace

Zaměstnanec; ID objektu Zaměstnanec, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

IgnoreMinimum boolean

Ignoruj minimum, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

IsComputed boolean

Spočteno, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

OAPensSavingBaseCut number

SDS uplatněné do základu daně, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

OrdNumber integer

Pořadové číslo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

PaidTax number

Zaplacené zálohy, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

Period_ID string (period) relace

Období; ID objektu Období, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Rows array (annualclearingrow) relace

Řádky; kolekce BO Řádek ročního zúčtování, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

TaxBaseRounding integer

Zaok.základu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

TaxBonusRefund number

Vrácení neopr.vypl. bonusu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

TaxRounding integer

Zaok.daně, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

TotalBases number

Celkem základ, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

TotalCountOffs number

Celkem odpočty, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

TotalTaxAdvantWithoutLimits number

Celkové daňové zvýhodnění bez omezení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

TotalTaxAdvantage number

Daňové zvýhodnění, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

TotalTaxBonus number

Vyplacený daňový bonus, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

TotalTaxDiscount number

Sleva na dani, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

Transferred_ID string (wagelistcommon) relace

Přeneseno do ML; ID objektu Mzdový list souhrnný, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

YearOfClearing integer

Rok zúčtování, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

AnnualClearing number

Přeplatek na dani, pouze pro čtení, pole obsahuje částku v lokální měně

Arrears number

Nedoplatek, pole obsahuje částku v lokální měně

CalculatedTaxBonus number

Spočtený daň. bonus, pouze pro čtení, pole obsahuje částku v lokální měně

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DecreasedTaxBase number

Snížený základ, pole obsahuje částku v lokální měně

DisplayName string (24)

Číslo dok., pouze pro čtení

EmployeePremium number

Zaměstnanecká prémie, pouze pro čtení, pole obsahuje částku v lokální měně

HealthInsurance number

Zdravotní poj., pouze pro čtení, pole obsahuje částku v lokální měně

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

NewRelatedDocument_ID string (10)

ID dokladu pro připojení, fkAnsiCaseSensitive

NewRelatedType integer

Typ relace

NumPersonalNumber integer

Os.číslo numericky, pouze pro čtení

Overpaid number

Přeplatek, pole obsahuje částku v lokální měně

PersonalNumber string (10)

Os. číslo, pouze pro čtení

SocialInsurance number

Sociální poj., pouze pro čtení, pole obsahuje částku v lokální měně

TaxBonusOverPaid number

Přeplatek daň. bonusu, pouze pro čtení, pole obsahuje částku v lokální měně

TaxFreeIncomesForBonusLimit number

Celkové nezdanitelné příjmy pro daňový bonus, pouze pro čtení, pole obsahuje částku v lokální měně

TotalIncome number

Celk.příjem, pouze pro čtení, pole obsahuje částku v lokální měně

TotalInsurance number

Celk.pojistné, pouze pro čtení, pole obsahuje částku v lokální měně

TransferredAsText string (16)

Přeneseno do ML

YearTaxBonus number

Rozdíl na daň. bonusu, pouze pro čtení, pole obsahuje částku v lokální měně

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/annualclearings?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/annualclearings/{id}
Response
{
  "ID": "1200000101",
  "ObjVersion": 2,
  "Rows": [
    {
      "agreementincome": 0,
      "comments": "",
      "description": "Celk.částky nasčítané automaticky z ML",
      "employeepremium": 0,
      "healthinsurance": 0,
      "id": "1200000101",
      "oapenssavingbasecut": 0,
      "objversion": 1,
      "paidtax": 23400,
      "parent_id": "1200000101",
      "rowtype": 0,
      "socialinsurance": 0,
      "specialtax": 0,
      "specialtaxbase": 0,
      "taxbase": 321390,
      "taxfreeincomeforbonuslimit": 0,
      "totalcountoffs": 0,
      "totalincome": 239842,
      "totalinsurance": 81548,
      "totalsickbenefit": 0,
      "totaltaxadvantage": 0,
      "totaltaxadvantwithoutlimits": 0,
      "totaltaxbonus": 0,
      "totaltaxdiscount": 24840,
      "wageperiodfrom_id": "R700000101",
      "wageperiodto_id": "2800000101"
    }
  ],
  "DocQueue_ID": "3700000101",
  "Period_ID": "1K00000101",
  "OrdNumber": 1,
  "DocDate$DATE": "2015-01-09T23:00:00.000Z",
  "CreatedBy_ID": "1200000101",
  "CorrectedBy_ID": null,
  "Employee_ID": "1200000101",
  "YearOfClearing": 2014,
  "TotalCountOffs": 0,
  "TotalBases": 321390,
  "CalculatedTax": 48195,
  "PaidTax": 23400,
  "TotalTaxBonus": 0,
  "TotalTaxAdvantage": 0,
  "Transferred_ID": null,
  "TaxBaseRounding": 33554691,
  "TaxRounding": 258,
  "Dirty": false,
  "DateOfClosing$DATE": null,
  "TotalTaxDiscount": 24840,
  "IgnoreMinimum": false,
  "EmplPremTableWR": "0000000000000",
  "EmplPremTableAgreement": "0000000000000",
  "EmplPremCalc": false,
  "EmployeePremiumCorrection": 0,
  "IsComputed": true,
  "TaxBonusRefund": 0,
  "OAPensSavingBaseCut": 0,
  "TotalTaxAdvantWithoutLimits": 0
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "annualclearings", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/annualclearings/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "1200000101",
  "ObjVersion": 2,
  "Rows": [
    {
      "agreementincome": 0,
      "comments": "",
      "description": "Celk.částky nasčítané automaticky z ML",
      "employeepremium": 0,
      "healthinsurance": 0,
      "id": "1200000101",
      "oapenssavingbasecut": 0,
      "objversion": 1,
      "paidtax": 23400,
      "parent_id": "1200000101",
      "rowtype": 0,
      "socialinsurance": 0,
      "specialtax": 0,
      "specialtaxbase": 0,
      "taxbase": 321390,
      "taxfreeincomeforbonuslimit": 0,
      "totalcountoffs": 0,
      "totalincome": 239842,
      "totalinsurance": 81548,
      "totalsickbenefit": 0,
      "totaltaxadvantage": 0,
      "totaltaxadvantwithoutlimits": 0,
      "totaltaxbonus": 0,
      "totaltaxdiscount": 24840,
      "wageperiodfrom_id": "R700000101",
      "wageperiodto_id": "2800000101"
    }
  ],
  "DocQueue_ID": "3700000101",
  "Period_ID": "1K00000101",
  "OrdNumber": 1,
  "DocDate$DATE": "2015-01-09T23:00:00.000Z",
  "CreatedBy_ID": "1200000101",
  "CorrectedBy_ID": null,
  "Employee_ID": "1200000101",
  "YearOfClearing": 2014,
  "TotalCountOffs": 0,
  "TotalBases": 321390,
  "CalculatedTax": 48195,
  "PaidTax": 23400,
  "TotalTaxBonus": 0,
  "TotalTaxAdvantage": 0,
  "Transferred_ID": null,
  "TaxBaseRounding": 33554691,
  "TaxRounding": 258,
  "Dirty": false,
  "DateOfClosing$DATE": null,
  "TotalTaxDiscount": 24840,
  "IgnoreMinimum": false,
  "EmplPremTableWR": "0000000000000",
  "EmplPremTableAgreement": "0000000000000",
  "EmplPremCalc": false,
  "EmployeePremiumCorrection": 0,
  "IsComputed": true,
  "TaxBonusRefund": 0,
  "OAPensSavingBaseCut": 0,
  "TotalTaxAdvantWithoutLimits": 0
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/annualclearings?select=id
Body
{
  "CalculatedTax": 48195,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedBy_ID": "1200000101",
  "DateOfClosing$DATE": null,
  "Dirty": false,
  "DocDate$DATE": "2015-01-09T23:00:00.000Z",
  "DocQueue_ID": "3700000101",
  "EmplPremCalc": false,
  "EmplPremTableAgreement": "0000000000000",
  "EmplPremTableWR": "0000000000000",
  "EmployeePremiumCorrection": 0,
  "Employee_ID": "1200000101",
  "IgnoreMinimum": false,
  "IsComputed": true,
  "OAPensSavingBaseCut": 0,
  "OrdNumber": 1,
  "PaidTax": 23400,
  "Period_ID": "1K00000101",
  "Rows": [
    {
      "agreementincome": 0,
      "comments": "",
      "description": "Celk.částky nasčítané automaticky z ML",
      "employeepremium": 0,
      "healthinsurance": 0,
      "id": "1200000101",
      "oapenssavingbasecut": 0,
      "objversion": 1,
      "paidtax": 23400,
      "parent_id": "1200000101",
      "rowtype": 0,
      "socialinsurance": 0,
      "specialtax": 0,
      "specialtaxbase": 0,
      "taxbase": 321390,
      "taxfreeincomeforbonuslimit": 0,
      "totalcountoffs": 0,
      "totalincome": 239842,
      "totalinsurance": 81548,
      "totalsickbenefit": 0,
      "totaltaxadvantage": 0,
      "totaltaxadvantwithoutlimits": 0,
      "totaltaxbonus": 0,
      "totaltaxdiscount": 24840,
      "wageperiodfrom_id": "R700000101",
      "wageperiodto_id": "2800000101"
    }
  ],
  "TaxBaseRounding": 33554691,
  "TaxBonusRefund": 0,
  "TaxRounding": 258,
  "TotalBases": 321390,
  "TotalCountOffs": 0,
  "TotalTaxAdvantWithoutLimits": 0,
  "TotalTaxAdvantage": 0,
  "TotalTaxBonus": 0,
  "TotalTaxDiscount": 24840,
  "Transferred_ID": null,
  "YearOfClearing": 2014
}
Response
{
  "id": "1200000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/annualclearings/{id}?select=id
Body
{
  "CalculatedTax": 48195,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedBy_ID": "1200000101",
  "DateOfClosing$DATE": null,
  "Dirty": false,
  "DocDate$DATE": "2015-01-09T23:00:00.000Z",
  "DocQueue_ID": "3700000101",
  "EmplPremCalc": false,
  "EmplPremTableAgreement": "0000000000000",
  "EmplPremTableWR": "0000000000000",
  "EmployeePremiumCorrection": 0,
  "Employee_ID": "1200000101",
  "IgnoreMinimum": false,
  "IsComputed": true,
  "OAPensSavingBaseCut": 0,
  "OrdNumber": 1,
  "PaidTax": 23400,
  "Period_ID": "1K00000101",
  "Rows": [
    {
      "agreementincome": 0,
      "comments": "",
      "description": "Celk.částky nasčítané automaticky z ML",
      "employeepremium": 0,
      "healthinsurance": 0,
      "id": "1200000101",
      "oapenssavingbasecut": 0,
      "objversion": 1,
      "paidtax": 23400,
      "parent_id": "1200000101",
      "rowtype": 0,
      "socialinsurance": 0,
      "specialtax": 0,
      "specialtaxbase": 0,
      "taxbase": 321390,
      "taxfreeincomeforbonuslimit": 0,
      "totalcountoffs": 0,
      "totalincome": 239842,
      "totalinsurance": 81548,
      "totalsickbenefit": 0,
      "totaltaxadvantage": 0,
      "totaltaxadvantwithoutlimits": 0,
      "totaltaxbonus": 0,
      "totaltaxdiscount": 24840,
      "wageperiodfrom_id": "R700000101",
      "wageperiodto_id": "2800000101"
    }
  ],
  "TaxBaseRounding": 33554691,
  "TaxBonusRefund": 0,
  "TaxRounding": 258,
  "TotalBases": 321390,
  "TotalCountOffs": 0,
  "TotalTaxAdvantWithoutLimits": 0,
  "TotalTaxAdvantage": 0,
  "TotalTaxBonus": 0,
  "TotalTaxDiscount": 24840,
  "Transferred_ID": null,
  "YearOfClearing": 2014
}
Response
{
  "id": "1200000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/annualclearings/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "annualclearings",
        "object_data": {
          "CalculatedTax": 48195,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": "1200000101",
          "DateOfClosing$DATE": null,
          "Dirty": false,
          "DocDate$DATE": "2015-01-09T23:00:00.000Z",
          "DocQueue_ID": "3700000101",
          "EmplPremCalc": false,
          "EmplPremTableAgreement": "0000000000000",
          "EmplPremTableWR": "0000000000000",
          "EmployeePremiumCorrection": 0,
          "Employee_ID": "1200000101",
          "IgnoreMinimum": false,
          "IsComputed": true,
          "OAPensSavingBaseCut": 0,
          "OrdNumber": 1,
          "PaidTax": 23400,
          "Period_ID": "1K00000101",
          "Rows": [
            {
              "agreementincome": 0,
              "comments": "",
              "description": "Celk.částky nasčítané automaticky z ML",
              "employeepremium": 0,
              "healthinsurance": 0,
              "id": "1200000101",
              "oapenssavingbasecut": 0,
              "objversion": 1,
              "paidtax": 23400,
              "parent_id": "1200000101",
              "rowtype": 0,
              "socialinsurance": 0,
              "specialtax": 0,
              "specialtaxbase": 0,
              "taxbase": 321390,
              "taxfreeincomeforbonuslimit": 0,
              "totalcountoffs": 0,
              "totalincome": 239842,
              "totalinsurance": 81548,
              "totalsickbenefit": 0,
              "totaltaxadvantage": 0,
              "totaltaxadvantwithoutlimits": 0,
              "totaltaxbonus": 0,
              "totaltaxdiscount": 24840,
              "wageperiodfrom_id": "R700000101",
              "wageperiodto_id": "2800000101"
            }
          ],
          "TaxBaseRounding": 33554691,
          "TaxBonusRefund": 0,
          "TaxRounding": 258,
          "TotalBases": 321390,
          "TotalCountOffs": 0,
          "TotalTaxAdvantWithoutLimits": 0,
          "TotalTaxAdvantage": 0,
          "TotalTaxBonus": 0,
          "TotalTaxDiscount": 24840,
          "Transferred_ID": null,
          "YearOfClearing": 2014
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "annualclearings",
        "object_data": {
          "CalculatedTax": 48195,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": "1200000101",
          "DateOfClosing$DATE": null,
          "Dirty": false,
          "DocDate$DATE": "2015-01-09T23:00:00.000Z",
          "DocQueue_ID": "3700000101",
          "EmplPremCalc": false,
          "EmplPremTableAgreement": "0000000000000",
          "EmplPremTableWR": "0000000000000",
          "EmployeePremiumCorrection": 0,
          "Employee_ID": "1200000101",
          "IgnoreMinimum": false,
          "IsComputed": true,
          "OAPensSavingBaseCut": 0,
          "OrdNumber": 1,
          "PaidTax": 23400,
          "Period_ID": "1K00000101",
          "Rows": [
            {
              "agreementincome": 0,
              "comments": "",
              "description": "Celk.částky nasčítané automaticky z ML",
              "employeepremium": 0,
              "healthinsurance": 0,
              "id": "1200000101",
              "oapenssavingbasecut": 0,
              "objversion": 1,
              "paidtax": 23400,
              "parent_id": "1200000101",
              "rowtype": 0,
              "socialinsurance": 0,
              "specialtax": 0,
              "specialtaxbase": 0,
              "taxbase": 321390,
              "taxfreeincomeforbonuslimit": 0,
              "totalcountoffs": 0,
              "totalincome": 239842,
              "totalinsurance": 81548,
              "totalsickbenefit": 0,
              "totaltaxadvantage": 0,
              "totaltaxadvantwithoutlimits": 0,
              "totaltaxbonus": 0,
              "totaltaxdiscount": 24840,
              "wageperiodfrom_id": "R700000101",
              "wageperiodto_id": "2800000101"
            }
          ],
          "TaxBaseRounding": 33554691,
          "TaxBonusRefund": 0,
          "TaxRounding": 258,
          "TotalBases": 321390,
          "TotalCountOffs": 0,
          "TotalTaxAdvantWithoutLimits": 0,
          "TotalTaxAdvantage": 0,
          "TotalTaxBonus": 0,
          "TotalTaxDiscount": 24840,
          "Transferred_ID": null,
          "YearOfClearing": 2014
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "annualclearings",
        "obj_id": "1200000100",
        "object_data": {
          "CalculatedTax": 48195,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": "1200000101",
          "DateOfClosing$DATE": null,
          "Dirty": false,
          "DocDate$DATE": "2015-01-09T23:00:00.000Z",
          "DocQueue_ID": "3700000101",
          "EmplPremCalc": false,
          "EmplPremTableAgreement": "0000000000000",
          "EmplPremTableWR": "0000000000000",
          "EmployeePremiumCorrection": 0,
          "Employee_ID": "1200000101",
          "IgnoreMinimum": false,
          "IsComputed": true,
          "OAPensSavingBaseCut": 0,
          "OrdNumber": 1,
          "PaidTax": 23400,
          "Period_ID": "1K00000101",
          "Rows": [
            {
              "agreementincome": 0,
              "comments": "",
              "description": "Celk.částky nasčítané automaticky z ML",
              "employeepremium": 0,
              "healthinsurance": 0,
              "id": "1200000101",
              "oapenssavingbasecut": 0,
              "objversion": 1,
              "paidtax": 23400,
              "parent_id": "1200000101",
              "rowtype": 0,
              "socialinsurance": 0,
              "specialtax": 0,
              "specialtaxbase": 0,
              "taxbase": 321390,
              "taxfreeincomeforbonuslimit": 0,
              "totalcountoffs": 0,
              "totalincome": 239842,
              "totalinsurance": 81548,
              "totalsickbenefit": 0,
              "totaltaxadvantage": 0,
              "totaltaxadvantwithoutlimits": 0,
              "totaltaxbonus": 0,
              "totaltaxdiscount": 24840,
              "wageperiodfrom_id": "R700000101",
              "wageperiodto_id": "2800000101"
            }
          ],
          "TaxBaseRounding": 33554691,
          "TaxBonusRefund": 0,
          "TaxRounding": 258,
          "TotalBases": 321390,
          "TotalCountOffs": 0,
          "TotalTaxAdvantWithoutLimits": 0,
          "TotalTaxAdvantage": 0,
          "TotalTaxBonus": 0,
          "TotalTaxDiscount": 24840,
          "Transferred_ID": null,
          "YearOfClearing": 2014
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "annualclearings",
        "obj_id": "1200000101",
        "object_data": {
          "CalculatedTax": 48195,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": "1200000101",
          "DateOfClosing$DATE": null,
          "Dirty": false,
          "DocDate$DATE": "2015-01-09T23:00:00.000Z",
          "DocQueue_ID": "3700000101",
          "EmplPremCalc": false,
          "EmplPremTableAgreement": "0000000000000",
          "EmplPremTableWR": "0000000000000",
          "EmployeePremiumCorrection": 0,
          "Employee_ID": "1200000101",
          "IgnoreMinimum": false,
          "IsComputed": true,
          "OAPensSavingBaseCut": 0,
          "OrdNumber": 1,
          "PaidTax": 23400,
          "Period_ID": "1K00000101",
          "Rows": [
            {
              "agreementincome": 0,
              "comments": "",
              "description": "Celk.částky nasčítané automaticky z ML",
              "employeepremium": 0,
              "healthinsurance": 0,
              "id": "1200000101",
              "oapenssavingbasecut": 0,
              "objversion": 1,
              "paidtax": 23400,
              "parent_id": "1200000101",
              "rowtype": 0,
              "socialinsurance": 0,
              "specialtax": 0,
              "specialtaxbase": 0,
              "taxbase": 321390,
              "taxfreeincomeforbonuslimit": 0,
              "totalcountoffs": 0,
              "totalincome": 239842,
              "totalinsurance": 81548,
              "totalsickbenefit": 0,
              "totaltaxadvantage": 0,
              "totaltaxadvantwithoutlimits": 0,
              "totaltaxbonus": 0,
              "totaltaxdiscount": 24840,
              "wageperiodfrom_id": "R700000101",
              "wageperiodto_id": "2800000101"
            }
          ],
          "TaxBaseRounding": 33554691,
          "TaxBonusRefund": 0,
          "TaxRounding": 258,
          "TotalBases": 321390,
          "TotalCountOffs": 0,
          "TotalTaxAdvantWithoutLimits": 0,
          "TotalTaxAdvantage": 0,
          "TotalTaxBonus": 0,
          "TotalTaxDiscount": 24840,
          "Transferred_ID": null,
          "YearOfClearing": 2014
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "annualclearings",
        "obj_id": "1200000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "annualclearings",
        "obj_id": "1200000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "annualclearings",
        "obj_id": "1200000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "annualclearings",
        "obj_id": "1200000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "annualclearings",
        "obj_id": "1200000104"
      }
    }
  ]
}