Servisní dílna/pracoviště

GET

/serviceworkspaces

Získá kolekci BO Servisní dílna/pracoviště

GET

/serviceworkspaces/{id}

Získá konkrétní BO Servisní dílna/pracoviště

POST

/serviceworkspaces

Vytvoří nový BO Servisní dílna/pracoviště a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/serviceworkspaces/{id}

Provede aktualizaci BO Servisní dílna/pracoviště a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/serviceworkspaces/{id}

Smaže BO Servisní dílna/pracoviště na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

BusOrder_ID string (busorder) relace

Zakázka; ID objektu Zakázka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BusProject_ID string (busproject) relace

Projekt; ID objektu Projekt, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BusTransaction_ID string (bustransaction) relace

Obch.případ; ID objektu Obchodní případ, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Code string (10)

Kód, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Division_ID string (division) relace

Středisko; ID objektu Středisko, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Hidden boolean

Skrytý, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Name string (70)

Název, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Rows array (serviceworkspacerow) relace

Řádky - role; kolekce BO Servisní dílna - řádek, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

Store_ID string (store) relace

Sklad; ID objektu Sklad, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/serviceworkspaces?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/serviceworkspaces/{id}
Response
{
  "ID": "1000000101",
  "ObjVersion": 1,
  "Hidden": false,
  "Code": "SP1",
  "Name": "Servisní pracoviště 1",
  "Division_ID": "1200000101",
  "BusOrder_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "Store_ID": null,
  "Rows": [
    {
      "id": "2000000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "securityrole_id": "2800000101",
      "store_id": null
    },
    {
      "id": "1000000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "securityrole_id": "1500000101",
      "store_id": null
    }
  ]
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "serviceworkspaces", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/serviceworkspaces/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "1000000101",
  "ObjVersion": 1,
  "Hidden": false,
  "Code": "SP1",
  "Name": "Servisní pracoviště 1",
  "Division_ID": "1200000101",
  "BusOrder_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "Store_ID": null,
  "Rows": [
    {
      "id": "2000000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "securityrole_id": "2800000101",
      "store_id": null
    },
    {
      "id": "1000000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "securityrole_id": "1500000101",
      "store_id": null
    }
  ]
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/serviceworkspaces?select=id
Body
{
  "BusOrder_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "Code": "SP1",
  "Division_ID": "1200000101",
  "Hidden": false,
  "Name": "Servisní pracoviště 1",
  "Rows": [
    {
      "id": "2000000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "securityrole_id": "2800000101",
      "store_id": null
    },
    {
      "id": "1000000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "securityrole_id": "1500000101",
      "store_id": null
    }
  ],
  "Store_ID": null
}
Response
{
  "id": "1000000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/serviceworkspaces/{id}?select=id
Body
{
  "BusOrder_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "Code": "SP1",
  "Division_ID": "1200000101",
  "Hidden": false,
  "Name": "Servisní pracoviště 1",
  "Rows": [
    {
      "id": "2000000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "securityrole_id": "2800000101",
      "store_id": null
    },
    {
      "id": "1000000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "securityrole_id": "1500000101",
      "store_id": null
    }
  ],
  "Store_ID": null
}
Response
{
  "id": "1000000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/serviceworkspaces/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "serviceworkspaces",
        "object_data": {
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "Code": "SP1",
          "Division_ID": "1200000101",
          "Hidden": false,
          "Name": "Servisní pracoviště 1",
          "Rows": [
            {
              "id": "2000000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "securityrole_id": "2800000101",
              "store_id": null
            },
            {
              "id": "1000000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "securityrole_id": "1500000101",
              "store_id": null
            }
          ],
          "Store_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "serviceworkspaces",
        "object_data": {
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "Code": "SP1",
          "Division_ID": "1200000101",
          "Hidden": false,
          "Name": "Servisní pracoviště 1",
          "Rows": [
            {
              "id": "2000000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "securityrole_id": "2800000101",
              "store_id": null
            },
            {
              "id": "1000000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "securityrole_id": "1500000101",
              "store_id": null
            }
          ],
          "Store_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "serviceworkspaces",
        "obj_id": "1000000100",
        "object_data": {
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "Code": "SP1",
          "Division_ID": "1200000101",
          "Hidden": false,
          "Name": "Servisní pracoviště 1",
          "Rows": [
            {
              "id": "2000000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "securityrole_id": "2800000101",
              "store_id": null
            },
            {
              "id": "1000000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "securityrole_id": "1500000101",
              "store_id": null
            }
          ],
          "Store_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "serviceworkspaces",
        "obj_id": "1000000101",
        "object_data": {
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "Code": "SP1",
          "Division_ID": "1200000101",
          "Hidden": false,
          "Name": "Servisní pracoviště 1",
          "Rows": [
            {
              "id": "2000000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "securityrole_id": "2800000101",
              "store_id": null
            },
            {
              "id": "1000000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "securityrole_id": "1500000101",
              "store_id": null
            }
          ],
          "Store_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "serviceworkspaces",
        "obj_id": "1000000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "serviceworkspaces",
        "obj_id": "1000000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "serviceworkspaces",
        "obj_id": "1000000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "serviceworkspaces",
        "obj_id": "1000000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "serviceworkspaces",
        "obj_id": "1000000104"
      }
    }
  ]
}