Požadavek na výrobu - kusovník

GET

/plmreqinputitems

Získá kolekci BO Požadavek na výrobu - kusovník

GET

/plmreqinputitems/{id}

Získá konkrétní BO Požadavek na výrobu - kusovník

POST

/plmreqinputitems

Vytvoří nový BO Požadavek na výrobu - kusovník a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/plmreqinputitems/{id}

Provede aktualizaci BO Požadavek na výrobu - kusovník a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/plmreqinputitems/{id}

Smaže BO Požadavek na výrobu - kusovník na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

AllowMix boolean

Mix, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Bulkissue integer

Kumulovat výdej, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CostingMethod integer

Způsob výpočtu ceny pro kalkulaci, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CostingPrice number

Cena pro kalkulaci, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

DemandStatus integer

Stav poptávky, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Description string (15)

Označení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DoNotMultiply boolean

Konst. mn., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Note string (150)

Poznámka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Owner_ID string (plmreqnode) relace

Vlastník; ID objektu Uzel stromu požadavku na výrobu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je odkazem na vlastníka objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

PLMReqInputItemReservations array (plmreqinputitemreservation) relace

Rezervace; kolekce BO Požadavek - rezervace, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

Phase_ID string (plmphase) relace

Etapa; ID objektu Etapa, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

QUnit string (5)

Jednotka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Quantity number

Množství v ev.jedn., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

QuantityRounding integer

Zaokrouhlení množství, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

RealStoreCard_ID string (storecard) relace

Skutečně použitý materiál; ID objektu Skladová karta, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

RecordsSN boolean

Evidovat SČ, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Replaceable boolean

Aut. náhrada, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

SupposedStore_ID string (store) relace

Předpokládaný sklad; ID objektu Sklad, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

UnitRate number

Vztah, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

WastePercentage number

Ztráty, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

UnitQuantity number

Množství

Příklady
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/plmreqinputitems?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/plmreqinputitems/{id}
Response
{
  "ID": "2000000101",
  "ObjVersion": 2,
  "PLMReqInputItemReservations": [],
  "Replaceable": false,
  "RealStoreCard_ID": "AE00000101",
  "Quantity": 8,
  "QUnit": "sad",
  "UnitRate": 8,
  "AllowMix": true,
  "Phase_ID": "1000000101",
  "Description": "",
  "Note": "",
  "CostingPrice": 120,
  "CostingMethod": 2,
  "RecordsSN": false,
  "SupposedStore_ID": "1500000101",
  "WastePercentage": 0,
  "QuantityRounding": 0,
  "DemandStatus": 1,
  "Owner_ID": "7100000101",
  "DoNotMultiply": false,
  "Bulkissue": 0
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "EFGI2WXAJMEOV2UCIIVJPBUMOC", "take": "1"}
Response
{
  "ID": "2000000101",
  "ObjVersion": 2,
  "PLMReqInputItemReservations": [],
  "Replaceable": false,
  "RealStoreCard_ID": "AE00000101",
  "Quantity": 8,
  "QUnit": "sad",
  "UnitRate": 8,
  "AllowMix": true,
  "Phase_ID": "1000000101",
  "Description": "",
  "Note": "",
  "CostingPrice": 120,
  "CostingMethod": 2,
  "RecordsSN": false,
  "SupposedStore_ID": "1500000101",
  "WastePercentage": 0,
  "QuantityRounding": 0,
  "DemandStatus": 1,
  "Owner_ID": "7100000101",
  "DoNotMultiply": false,
  "Bulkissue": 0
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/plmreqinputitems/{id}?select=id
Body
{
  "AllowMix": true,
  "Bulkissue": 0,
  "CostingMethod": 2,
  "CostingPrice": 120,
  "DemandStatus": 1,
  "Description": "",
  "DoNotMultiply": false,
  "Note": "",
  "PLMReqInputItemReservations": [],
  "Phase_ID": "1000000101",
  "QUnit": "sad",
  "Quantity": 8,
  "QuantityRounding": 0,
  "RealStoreCard_ID": "AE00000101",
  "RecordsSN": false,
  "Replaceable": false,
  "SupposedStore_ID": "1500000101",
  "UnitRate": 8,
  "WastePercentage": 0
}
Response
{
  "id": "2000000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/plmreqinputitems/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.