Došlá pošta

GET

/pdmreceiveddocs

Získá kolekci BO Došlá pošta

GET

/pdmreceiveddocs/{id}

Získá konkrétní BO Došlá pošta

POST

/pdmreceiveddocs

Vytvoří nový BO Došlá pošta a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/pdmreceiveddocs/{id}

Provede aktualizaci BO Došlá pošta a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/pdmreceiveddocs/{id}

Smaže BO Došlá pošta na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

Amount number

Částka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

BusOrder_ID string (busorder) relace

Zakázka; ID objektu Zakázka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BusTransaction_ID string (bustransaction) relace

Obchodní případ; ID objektu Obchodní případ, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CorrectedBy_ID string (securityuser) relace

Opravil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CreatedBy_ID string (securityuser) relace

Vytvořil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Description string (100)

Popis, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Division_ID string (division) relace

Středisko; ID objektu Středisko, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DocDate$DATE string

Datum dok., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DocQueue_ID string (docqueue) relace

Zdrojová řada; ID objektu Řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

FirmOffice_ID string (firmoffice) relace

Provozovna; ID objektu Provozovna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Firm_ID string (firm) relace

Firma; ID objektu Firma, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

IssuedDoc_ID string (pdmissueddoc) relace

Odeslaná pošta; ID objektu Odeslaná pošta, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Note string (0)

Poznámka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

OrdNumber integer

Pořadové číslo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Period_ID string (period) relace

Období; ID objektu Období, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Person_ID string (person) relace

Osoba; ID objektu Osoba, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PostProvider_ID string (pdmpostprovider) relace

Poštovní poskytovatel; ID objektu Poskytovatel poštovních služeb, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ReceivedContent_ID string (pdmreceivedcontenttype) relace

Typ obsahu; ID objektu Typy obsahů došlé pošty, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Recipient_ID string (pdmuser) relace

Příjemce pošty; ID objektu Uživatel modulu evidence pošty, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

State_ID string (pdmreceivedstatetype) relace

Stav; ID objektu Stav došlé pošty, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (24)

Číslo dok., pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

NewRelatedDocument_ID string (10)

ID dokladu pro připojení, fkAnsiCaseSensitive

NewRelatedType integer

Typ relace

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/pdmreceiveddocs?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/pdmreceiveddocs/{id}
Response
{
  "ID": "2000000101",
  "ObjVersion": 2,
  "DocQueue_ID": "S700000101",
  "Period_ID": "4200000101",
  "OrdNumber": 1,
  "DocDate$DATE": "2006-03-31T22:00:00.000Z",
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "CorrectedBy_ID": null,
  "Firm_ID": "8000000101",
  "Description": "",
  "Amount": 200,
  "FirmOffice_ID": "8000000101",
  "Person_ID": null,
  "Note": "",
  "Recipient_ID": "3000000101",
  "Division_ID": "2100000101",
  "BusOrder_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "PostProvider_ID": "1000000000",
  "ReceivedContent_ID": "2000000000",
  "IssuedDoc_ID": null,
  "State_ID": "1000000000"
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "pdmreceiveddocs", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/pdmreceiveddocs/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "2000000101",
  "ObjVersion": 2,
  "DocQueue_ID": "S700000101",
  "Period_ID": "4200000101",
  "OrdNumber": 1,
  "DocDate$DATE": "2006-03-31T22:00:00.000Z",
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "CorrectedBy_ID": null,
  "Firm_ID": "8000000101",
  "Description": "",
  "Amount": 200,
  "FirmOffice_ID": "8000000101",
  "Person_ID": null,
  "Note": "",
  "Recipient_ID": "3000000101",
  "Division_ID": "2100000101",
  "BusOrder_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "PostProvider_ID": "1000000000",
  "ReceivedContent_ID": "2000000000",
  "IssuedDoc_ID": null,
  "State_ID": "1000000000"
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/pdmreceiveddocs?select=id
Body
{
  "Amount": 200,
  "BusOrder_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "Description": "",
  "Division_ID": "2100000101",
  "DocDate$DATE": "2006-03-31T22:00:00.000Z",
  "DocQueue_ID": "S700000101",
  "FirmOffice_ID": "8000000101",
  "Firm_ID": "8000000101",
  "IssuedDoc_ID": null,
  "Note": "",
  "OrdNumber": 1,
  "Period_ID": "4200000101",
  "Person_ID": null,
  "PostProvider_ID": "1000000000",
  "ReceivedContent_ID": "2000000000",
  "Recipient_ID": "3000000101",
  "State_ID": "1000000000"
}
Response
{
  "id": "2000000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/pdmreceiveddocs/{id}?select=id
Body
{
  "Amount": 200,
  "BusOrder_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "Description": "",
  "Division_ID": "2100000101",
  "DocDate$DATE": "2006-03-31T22:00:00.000Z",
  "DocQueue_ID": "S700000101",
  "FirmOffice_ID": "8000000101",
  "Firm_ID": "8000000101",
  "IssuedDoc_ID": null,
  "Note": "",
  "OrdNumber": 1,
  "Period_ID": "4200000101",
  "Person_ID": null,
  "PostProvider_ID": "1000000000",
  "ReceivedContent_ID": "2000000000",
  "Recipient_ID": "3000000101",
  "State_ID": "1000000000"
}
Response
{
  "id": "2000000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/pdmreceiveddocs/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "pdmreceiveddocs",
        "object_data": {
          "Amount": 200,
          "BusOrder_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "Description": "",
          "Division_ID": "2100000101",
          "DocDate$DATE": "2006-03-31T22:00:00.000Z",
          "DocQueue_ID": "S700000101",
          "FirmOffice_ID": "8000000101",
          "Firm_ID": "8000000101",
          "IssuedDoc_ID": null,
          "Note": "",
          "OrdNumber": 1,
          "Period_ID": "4200000101",
          "Person_ID": null,
          "PostProvider_ID": "1000000000",
          "ReceivedContent_ID": "2000000000",
          "Recipient_ID": "3000000101",
          "State_ID": "1000000000"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "pdmreceiveddocs",
        "object_data": {
          "Amount": 200,
          "BusOrder_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "Description": "",
          "Division_ID": "2100000101",
          "DocDate$DATE": "2006-03-31T22:00:00.000Z",
          "DocQueue_ID": "S700000101",
          "FirmOffice_ID": "8000000101",
          "Firm_ID": "8000000101",
          "IssuedDoc_ID": null,
          "Note": "",
          "OrdNumber": 1,
          "Period_ID": "4200000101",
          "Person_ID": null,
          "PostProvider_ID": "1000000000",
          "ReceivedContent_ID": "2000000000",
          "Recipient_ID": "3000000101",
          "State_ID": "1000000000"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "pdmreceiveddocs",
        "obj_id": "2000000100",
        "object_data": {
          "Amount": 200,
          "BusOrder_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "Description": "",
          "Division_ID": "2100000101",
          "DocDate$DATE": "2006-03-31T22:00:00.000Z",
          "DocQueue_ID": "S700000101",
          "FirmOffice_ID": "8000000101",
          "Firm_ID": "8000000101",
          "IssuedDoc_ID": null,
          "Note": "",
          "OrdNumber": 1,
          "Period_ID": "4200000101",
          "Person_ID": null,
          "PostProvider_ID": "1000000000",
          "ReceivedContent_ID": "2000000000",
          "Recipient_ID": "3000000101",
          "State_ID": "1000000000"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "pdmreceiveddocs",
        "obj_id": "2000000101",
        "object_data": {
          "Amount": 200,
          "BusOrder_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "Description": "",
          "Division_ID": "2100000101",
          "DocDate$DATE": "2006-03-31T22:00:00.000Z",
          "DocQueue_ID": "S700000101",
          "FirmOffice_ID": "8000000101",
          "Firm_ID": "8000000101",
          "IssuedDoc_ID": null,
          "Note": "",
          "OrdNumber": 1,
          "Period_ID": "4200000101",
          "Person_ID": null,
          "PostProvider_ID": "1000000000",
          "ReceivedContent_ID": "2000000000",
          "Recipient_ID": "3000000101",
          "State_ID": "1000000000"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "pdmreceiveddocs",
        "obj_id": "2000000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "pdmreceiveddocs",
        "obj_id": "2000000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "pdmreceiveddocs",
        "obj_id": "2000000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "pdmreceiveddocs",
        "obj_id": "2000000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "pdmreceiveddocs",
        "obj_id": "2000000104"
      }
    }
  ]
}