Definice adres skladových pozic

GET

/logstoreaddresscodedefs

Získá kolekci BO Definice adres skladových pozic

GET

/logstoreaddresscodedefs/{id}

Získá konkrétní BO Definice adres skladových pozic

POST

/logstoreaddresscodedefs

Vytvoří nový BO Definice adres skladových pozic a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/logstoreaddresscodedefs/{id}

Provede aktualizaci BO Definice adres skladových pozic a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/logstoreaddresscodedefs/{id}

Smaže BO Definice adres skladových pozic na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

Hidden boolean

Skrytý, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Name string (50)

Název, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, povinné uživatelské pole

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Rows array (logstoreaddresscodedefrow) relace

Řádky; kolekce BO Segment struktury adresy skl. poz., pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Code string (30)

Kód, pouze pro čtení

CodeSample string (30)

Ukázka kódu, pouze pro čtení

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/logstoreaddresscodedefs?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/logstoreaddresscodedefs/{id}
Response
{
  "Hidden": null,
  "ID": null,
  "Name": null,
  "ObjVersion": null,
  "Rows": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "logstoreaddresscodedefs", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/logstoreaddresscodedefs/query
{"take": "1"}
Response
{
  "Hidden": null,
  "ID": null,
  "Name": null,
  "ObjVersion": null,
  "Rows": null
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/logstoreaddresscodedefs?select=id
Body
{
  "Hidden": null,
  "Name": null,
  "Rows": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/logstoreaddresscodedefs/{id}?select=id
Body
{
  "Hidden": null,
  "Name": null,
  "Rows": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/logstoreaddresscodedefs/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "logstoreaddresscodedefs",
        "object_data": {
          "Hidden": null,
          "Name": null,
          "Rows": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "logstoreaddresscodedefs",
        "object_data": {
          "Hidden": null,
          "Name": null,
          "Rows": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "logstoreaddresscodedefs",
        "obj_id": "1600000100",
        "object_data": {
          "Hidden": null,
          "Name": null,
          "Rows": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "logstoreaddresscodedefs",
        "obj_id": "1600000101",
        "object_data": {
          "Hidden": null,
          "Name": null,
          "Rows": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "logstoreaddresscodedefs",
        "obj_id": "1600000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "logstoreaddresscodedefs",
        "obj_id": "1600000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "logstoreaddresscodedefs",
        "obj_id": "1600000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "logstoreaddresscodedefs",
        "obj_id": "1600000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "logstoreaddresscodedefs",
        "obj_id": "1600000104"
      }
    }
  ]
}