Uživatelské sloupce

GET

/usergridcolumnsdefs

Získá kolekci BO Uživatelské sloupce

GET

/usergridcolumnsdefs/{id}

Získá konkrétní BO Uživatelské sloupce

POST

/usergridcolumnsdefs

Vytvoří nový BO Uživatelské sloupce a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/usergridcolumnsdefs/{id}

Provede aktualizaci BO Uživatelské sloupce a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/usergridcolumnsdefs/{id}

Smaže BO Uživatelské sloupce na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

Alignment integer

Zarovnání, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BackColor integer

Barva podkladu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BackFillRectangle boolean

Obdélníkové vykreslení podkladu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Bold boolean

Tučné písmo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BusinessObjectCLSID string (26)

Třída objektu použitého ve výrazu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, fkAnsiCaseSensitive

ColumnID string (26)

ColumnID, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, fkAnsiCaseSensitive

ColumnType integer

Typ, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CondBackColor integer

Podmíněná barva podkladu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CondBold boolean

Podmíněné tučné písmo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CondForeColor integer

Podmíněná barva písma, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CondItalic boolean

Podmíněné kurzíva písmo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Condition string (0)

Podmínka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ConditionalFormat boolean

Podmíněné formátování, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CorrectedBy_ID string (securityuser) relace

Opravil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CreatedBy_ID string (securityuser) relace

Vytvořil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DefaultSize integer

Výchozí šířka sloupce:, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DisplayLinkedField string (29)

Položka číselníku k zobrazení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DisplayMask string (0)

Maska, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DisplayPercent boolean

Zobrazit číselně procento, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DisplayType integer

Způsob zobrazení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Expression string (0)

Výraz, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ExpressionBackColor string (0)

Vlastní barva podkladu určená výrazem, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

FieldName string (100)

Jméno položky, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ForeColor integer

Barva písma, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

GridID string (26)

GridID, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, fkAnsiCaseSensitive

IsBackColor boolean

Barva podkladu zapnuta, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

IsCondBackColor boolean

Podmíněná barva podkladu zapnuta, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

IsCondForeColor boolean

Podmíněná barva písma zapnuta, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

IsForeColor boolean

Barva písma zapnuta, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

IsOver100Color boolean

Barva sloupce nad 100% - zapnout, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Italic boolean

Kurzíva písmo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Over100Color integer

Barva sloupce nad 100%, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ProtectViaViewPurchasePrices boolean

Chránit právem Vidět nákupní ceny, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

SiteID string (26)

SiteID, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, fkAnsiCaseSensitive

System boolean

Systémový sloupec, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Title string (40)

Nadpis sloupce, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

BusinessObjectCLSIDText string (50)

Třída objektu textově

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (40)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/usergridcolumnsdefs?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/usergridcolumnsdefs/{id}
Response
{
  "ID": "1300000101",
  "ObjVersion": 2,
  "SiteID": "OFZO2K155FDL3CL100C4RHECN0",
  "GridID": "IRLCJ1JLZRMOTJXURNYDSNIFB0",
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "CorrectedBy_ID": null,
  "System": false,
  "Title": "id",
  "DefaultSize": 64,
  "ColumnType": 1,
  "FieldName": "",
  "Expression": "id",
  "DisplayType": 0,
  "DisplayLinkedField": "",
  "ConditionalFormat": false,
  "Condition": "",
  "IsCondForeColor": false,
  "CondForeColor": 0,
  "IsCondBackColor": false,
  "CondBackColor": 0,
  "CondBold": false,
  "CondItalic": false,
  "Alignment": 0,
  "IsForeColor": false,
  "ForeColor": 0,
  "IsBackColor": false,
  "BackColor": 0,
  "Bold": false,
  "Italic": false,
  "DisplayMask": "",
  "DisplayPercent": false,
  "IsOver100Color": false,
  "Over100Color": 0,
  "ColumnID": "M5FA4MFZ1TN4FAXSFHDRPVG014",
  "ProtectViaViewPurchasePrices": false,
  "BusinessObjectCLSID": "00000000000000000000000000",
  "ExpressionBackColor": "",
  "BackFillRectangle": false
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "usergridcolumnsdefs", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/usergridcolumnsdefs/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "1300000101",
  "ObjVersion": 2,
  "SiteID": "OFZO2K155FDL3CL100C4RHECN0",
  "GridID": "IRLCJ1JLZRMOTJXURNYDSNIFB0",
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "CorrectedBy_ID": null,
  "System": false,
  "Title": "id",
  "DefaultSize": 64,
  "ColumnType": 1,
  "FieldName": "",
  "Expression": "id",
  "DisplayType": 0,
  "DisplayLinkedField": "",
  "ConditionalFormat": false,
  "Condition": "",
  "IsCondForeColor": false,
  "CondForeColor": 0,
  "IsCondBackColor": false,
  "CondBackColor": 0,
  "CondBold": false,
  "CondItalic": false,
  "Alignment": 0,
  "IsForeColor": false,
  "ForeColor": 0,
  "IsBackColor": false,
  "BackColor": 0,
  "Bold": false,
  "Italic": false,
  "DisplayMask": "",
  "DisplayPercent": false,
  "IsOver100Color": false,
  "Over100Color": 0,
  "ColumnID": "M5FA4MFZ1TN4FAXSFHDRPVG014",
  "ProtectViaViewPurchasePrices": false,
  "BusinessObjectCLSID": "00000000000000000000000000",
  "ExpressionBackColor": "",
  "BackFillRectangle": false
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/usergridcolumnsdefs?select=id
Body
{
  "Alignment": 0,
  "BackColor": 0,
  "BackFillRectangle": false,
  "Bold": false,
  "BusinessObjectCLSID": "00000000000000000000000000",
  "ColumnID": "M5FA4MFZ1TN4FAXSFHDRPVG014",
  "ColumnType": 1,
  "CondBackColor": 0,
  "CondBold": false,
  "CondForeColor": 0,
  "CondItalic": false,
  "Condition": "",
  "ConditionalFormat": false,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "DefaultSize": 64,
  "DisplayLinkedField": "",
  "DisplayMask": "",
  "DisplayPercent": false,
  "DisplayType": 0,
  "Expression": "id",
  "ExpressionBackColor": "",
  "FieldName": "",
  "ForeColor": 0,
  "GridID": "IRLCJ1JLZRMOTJXURNYDSNIFB0",
  "IsBackColor": false,
  "IsCondBackColor": false,
  "IsCondForeColor": false,
  "IsForeColor": false,
  "IsOver100Color": false,
  "Italic": false,
  "Over100Color": 0,
  "ProtectViaViewPurchasePrices": false,
  "SiteID": "OFZO2K155FDL3CL100C4RHECN0",
  "System": false,
  "Title": "id"
}
Response
{
  "id": "1300000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/usergridcolumnsdefs/{id}?select=id
Body
{
  "Alignment": 0,
  "BackColor": 0,
  "BackFillRectangle": false,
  "Bold": false,
  "BusinessObjectCLSID": "00000000000000000000000000",
  "ColumnID": "M5FA4MFZ1TN4FAXSFHDRPVG014",
  "ColumnType": 1,
  "CondBackColor": 0,
  "CondBold": false,
  "CondForeColor": 0,
  "CondItalic": false,
  "Condition": "",
  "ConditionalFormat": false,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "DefaultSize": 64,
  "DisplayLinkedField": "",
  "DisplayMask": "",
  "DisplayPercent": false,
  "DisplayType": 0,
  "Expression": "id",
  "ExpressionBackColor": "",
  "FieldName": "",
  "ForeColor": 0,
  "GridID": "IRLCJ1JLZRMOTJXURNYDSNIFB0",
  "IsBackColor": false,
  "IsCondBackColor": false,
  "IsCondForeColor": false,
  "IsForeColor": false,
  "IsOver100Color": false,
  "Italic": false,
  "Over100Color": 0,
  "ProtectViaViewPurchasePrices": false,
  "SiteID": "OFZO2K155FDL3CL100C4RHECN0",
  "System": false,
  "Title": "id"
}
Response
{
  "id": "1300000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/usergridcolumnsdefs/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "usergridcolumnsdefs",
        "object_data": {
          "Alignment": 0,
          "BackColor": 0,
          "BackFillRectangle": false,
          "Bold": false,
          "BusinessObjectCLSID": "00000000000000000000000000",
          "ColumnID": "M5FA4MFZ1TN4FAXSFHDRPVG014",
          "ColumnType": 1,
          "CondBackColor": 0,
          "CondBold": false,
          "CondForeColor": 0,
          "CondItalic": false,
          "Condition": "",
          "ConditionalFormat": false,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "DefaultSize": 64,
          "DisplayLinkedField": "",
          "DisplayMask": "",
          "DisplayPercent": false,
          "DisplayType": 0,
          "Expression": "id",
          "ExpressionBackColor": "",
          "FieldName": "",
          "ForeColor": 0,
          "GridID": "IRLCJ1JLZRMOTJXURNYDSNIFB0",
          "IsBackColor": false,
          "IsCondBackColor": false,
          "IsCondForeColor": false,
          "IsForeColor": false,
          "IsOver100Color": false,
          "Italic": false,
          "Over100Color": 0,
          "ProtectViaViewPurchasePrices": false,
          "SiteID": "OFZO2K155FDL3CL100C4RHECN0",
          "System": false,
          "Title": "id"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "usergridcolumnsdefs",
        "object_data": {
          "Alignment": 0,
          "BackColor": 0,
          "BackFillRectangle": false,
          "Bold": false,
          "BusinessObjectCLSID": "00000000000000000000000000",
          "ColumnID": "M5FA4MFZ1TN4FAXSFHDRPVG014",
          "ColumnType": 1,
          "CondBackColor": 0,
          "CondBold": false,
          "CondForeColor": 0,
          "CondItalic": false,
          "Condition": "",
          "ConditionalFormat": false,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "DefaultSize": 64,
          "DisplayLinkedField": "",
          "DisplayMask": "",
          "DisplayPercent": false,
          "DisplayType": 0,
          "Expression": "id",
          "ExpressionBackColor": "",
          "FieldName": "",
          "ForeColor": 0,
          "GridID": "IRLCJ1JLZRMOTJXURNYDSNIFB0",
          "IsBackColor": false,
          "IsCondBackColor": false,
          "IsCondForeColor": false,
          "IsForeColor": false,
          "IsOver100Color": false,
          "Italic": false,
          "Over100Color": 0,
          "ProtectViaViewPurchasePrices": false,
          "SiteID": "OFZO2K155FDL3CL100C4RHECN0",
          "System": false,
          "Title": "id"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "usergridcolumnsdefs",
        "obj_id": "1300000100",
        "object_data": {
          "Alignment": 0,
          "BackColor": 0,
          "BackFillRectangle": false,
          "Bold": false,
          "BusinessObjectCLSID": "00000000000000000000000000",
          "ColumnID": "M5FA4MFZ1TN4FAXSFHDRPVG014",
          "ColumnType": 1,
          "CondBackColor": 0,
          "CondBold": false,
          "CondForeColor": 0,
          "CondItalic": false,
          "Condition": "",
          "ConditionalFormat": false,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "DefaultSize": 64,
          "DisplayLinkedField": "",
          "DisplayMask": "",
          "DisplayPercent": false,
          "DisplayType": 0,
          "Expression": "id",
          "ExpressionBackColor": "",
          "FieldName": "",
          "ForeColor": 0,
          "GridID": "IRLCJ1JLZRMOTJXURNYDSNIFB0",
          "IsBackColor": false,
          "IsCondBackColor": false,
          "IsCondForeColor": false,
          "IsForeColor": false,
          "IsOver100Color": false,
          "Italic": false,
          "Over100Color": 0,
          "ProtectViaViewPurchasePrices": false,
          "SiteID": "OFZO2K155FDL3CL100C4RHECN0",
          "System": false,
          "Title": "id"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "usergridcolumnsdefs",
        "obj_id": "1300000101",
        "object_data": {
          "Alignment": 0,
          "BackColor": 0,
          "BackFillRectangle": false,
          "Bold": false,
          "BusinessObjectCLSID": "00000000000000000000000000",
          "ColumnID": "M5FA4MFZ1TN4FAXSFHDRPVG014",
          "ColumnType": 1,
          "CondBackColor": 0,
          "CondBold": false,
          "CondForeColor": 0,
          "CondItalic": false,
          "Condition": "",
          "ConditionalFormat": false,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "DefaultSize": 64,
          "DisplayLinkedField": "",
          "DisplayMask": "",
          "DisplayPercent": false,
          "DisplayType": 0,
          "Expression": "id",
          "ExpressionBackColor": "",
          "FieldName": "",
          "ForeColor": 0,
          "GridID": "IRLCJ1JLZRMOTJXURNYDSNIFB0",
          "IsBackColor": false,
          "IsCondBackColor": false,
          "IsCondForeColor": false,
          "IsForeColor": false,
          "IsOver100Color": false,
          "Italic": false,
          "Over100Color": 0,
          "ProtectViaViewPurchasePrices": false,
          "SiteID": "OFZO2K155FDL3CL100C4RHECN0",
          "System": false,
          "Title": "id"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "usergridcolumnsdefs",
        "obj_id": "1300000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "usergridcolumnsdefs",
        "obj_id": "1300000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "usergridcolumnsdefs",
        "obj_id": "1300000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "usergridcolumnsdefs",
        "obj_id": "1300000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "usergridcolumnsdefs",
        "obj_id": "1300000104"
      }
    }
  ]
}