Získá řádky kolekce Atributy dávek výrobních příkazů

Tato data jsou dostupná pouze z plmjoborders/batchdests.

Metadata - Perzistentní položky

busorder_id string (busorder) relace

Zakázka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

busproject_id string (busproject) relace

Projekt, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

bustransaction_id string (bustransaction) relace

Obchodní případ, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

created$date string

Vytvořeno, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

createdby_id string (securityuser) relace

Vytvořil, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

firm_id string (firm) relace

Firma, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

firmoffice_id string (firmoffice) relace

Provozovna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

objversion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

origin integer

Zdroj, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

overproduction boolean

Nadvýroba, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

parent_id string (plmjoborder) relace

Vlastník, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je odkazem na vlastníka objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

quantity number

Množství, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

reqbatchdest_id string (plmreqbatchdest) relace

Atributy dávek požadavků na výrobu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

scheduledat$date string

Termín, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

classid string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

displayname string (100)

Název, pouze pro čtení

finishedquantity number

Již dokončeno, pouze pro čtení

id string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

receivedorder_id string (receivedorder) relace

Objednávka př.

Příklady
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/plmjoborders?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/plmjoborders/{id}
Response
{
  "busorder_id": null,
  "busproject_id": null,
  "bustransaction_id": null,
  "created$date": null,
  "createdby_id": null,
  "firm_id": null,
  "firmoffice_id": null,
  "objversion": null,
  "origin": null,
  "overproduction": null,
  "parent_id": null,
  "quantity": null,
  "reqbatchdest_id": null,
  "scheduledat$date": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "1EUCCGMYOHX4B0XF45MSW4JH1G", "take": "1"}
Response
{
  "busorder_id": null,
  "busproject_id": null,
  "bustransaction_id": null,
  "created$date": null,
  "createdby_id": null,
  "firm_id": null,
  "firmoffice_id": null,
  "objversion": null,
  "origin": null,
  "overproduction": null,
  "parent_id": null,
  "quantity": null,
  "reqbatchdest_id": null,
  "scheduledat$date": null
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/plmjoborders/{id}?select=id
Body
{
  "busorder_id": null,
  "busproject_id": null,
  "bustransaction_id": null,
  "created$date": null,
  "createdby_id": null,
  "firm_id": null,
  "firmoffice_id": null,
  "origin": null,
  "overproduction": null,
  "quantity": null,
  "reqbatchdest_id": null,
  "scheduledat$date": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/plmjoborders/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.