Výrobní příkaz - Výrobní příkaz - Atributy dávek

Tato data jsou dostupná pouze z plmjoborders/batchdests.

Metadata - Perzistentní položky

BusOrder_ID string (busorder) relace

Zakázka; ID objektu Zakázka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BusProject_ID string (busproject) relace

Projekt; ID objektu Projekt, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BusTransaction_ID string (bustransaction) relace

Obchodní případ; ID objektu Obchodní případ, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Created$Date string

Vytvořeno, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CreatedBy_ID string (securityuser) relace

Vytvořil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

FirmOffice_ID string (firmoffice) relace

Provozovna; ID objektu Provozovna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Firm_ID string (firm) relace

Firma; ID objektu Firma, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Origin integer

Zdroj, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

OverProduction boolean

Nadvýroba, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Parent_ID string (plmjoborder) relace

Vlastník; ID objektu Výrobní příkaz, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je odkazem na vlastníka objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Quantity number

Množství, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ReqBatchDest_ID string (plmreqbatchdest) relace

Atributy dávek požadavků na výrobu; ID objektu Atributy dávek požadavků na výrobu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ScheduledAt$Date string

Termín, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

FinishedQuantity number

Již dokončeno, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

ReceivedOrder_ID string (receivedorder) relace

Objednávka př.; ID objektu Objednávka přijatá

Příklady
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/plmjoborders/{id}/batchdests?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/plmjoborders/{id}/batchdests/{id}
Response
{
  "BusOrder_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "Created$Date": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "FirmOffice_ID": null,
  "Firm_ID": null,
  "ID": null,
  "ObjVersion": null,
  "Origin": null,
  "OverProduction": null,
  "Parent_ID": null,
  "Quantity": null,
  "ReqBatchDest_ID": null,
  "ScheduledAt$Date": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "1EUCCGMYOHX4B0XF45MSW4JH1G", "take": "1"}
Response
{
  "BusOrder_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "Created$Date": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "FirmOffice_ID": null,
  "Firm_ID": null,
  "ID": null,
  "ObjVersion": null,
  "Origin": null,
  "OverProduction": null,
  "Parent_ID": null,
  "Quantity": null,
  "ReqBatchDest_ID": null,
  "ScheduledAt$Date": null
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/plmjoborders/{id}/batchdests/{id}?select=id
Body
{
  "BusOrder_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "Created$Date": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "FirmOffice_ID": null,
  "Firm_ID": null,
  "Origin": null,
  "OverProduction": null,
  "Quantity": null,
  "ReqBatchDest_ID": null,
  "ScheduledAt$Date": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/plmjoborders/{id}/batchdests/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.