Zrcadlo

GET

/posmirrors

Získá kolekci BO Zrcadlo

GET

/posmirrors/{id}

Získá konkrétní BO Zrcadlo

POST

/posmirrors

Vytvoří nový BO Zrcadlo a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/posmirrors/{id}

Provede aktualizaci BO Zrcadlo a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/posmirrors/{id}

Smaže BO Zrcadlo na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

AuthorizedBy_ID string (securityuser) relace

Obsluhující, který autorizoval změny u manka; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

BusOrder_ID string (busorder) relace

Zakázka; ID objektu Zakázka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BusProject_ID string (busproject) relace

Projekt; ID objektu Projekt, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BusTransaction_ID string (bustransaction) relace

Obchodní případ; ID objektu Obchodní případ, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ClosedBy_ID string (securityuser) relace

Obsluhující, který zrcadlo uzavřel (vypořádal); ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

ClosedDate$DATE string

Datum a čas uzavření zrcadla, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

CreatedBy_ID string (securityuser) relace

Vytvořil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CreatedDate$DATE string

Datum a čas vytvoření zrcadla, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Division_ID string (division) relace

Středisko; ID objektu Středisko, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DocDate$DATE string

Datum dok., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DocQueue_ID string (docqueue) relace

Zdrojová řada; ID objektu Řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

OrdNumber integer

Pořadové číslo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

OriginalMirror_ID string (posmirror) relace

Opravené zrcadlo; ID objektu Zrcadlo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Overplus_ID string (inventoryoverplus) relace

Doklad o inventárním přebytku; ID objektu Inventární přebytek, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

POSCashPaid_ID string (poscashpaid) relace

Doklad VPP k opravě manka ze zrcadla; ID objektu Výdej z pokladního místa, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

POSCashReceived_ID string (poscashreceived) relace

Doklad PPP k manku ze zrcadla; ID objektu Vklad do pokladního místa, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Period_ID string (period) relace

Období; ID objektu Období, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Rows array (posmirrorrow) relace

Řádky; kolekce BO Zrcadlo - řádek, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

Shop_ID string (posshop) relace

Provoz; ID objektu Nastavení provozu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ShortFallAmount number

Manko v prodejních cenách vč. DPH, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

ShortFallAmountRounding number

Haléřové vyrovnání manka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

ShortFall_ID string (inventoryshortfall) relace

Doklad o inventárním manku; ID objektu Inventární manko, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Status integer

Stav zrcadla, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Store_ID string (store) relace

Sklad; ID objektu Sklad, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

VirtualPOS_ID string (virtualpos) relace

Pokladní místo; ID objektu Pokladní místo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

XOverplus_ID string (inventoryoverplus) relace

Storno manka z původního zrcadla; ID objektu Inventární přebytek, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

XShortFall_ID string (inventoryshortfall) relace

Storno přebytku z původního zrcadla; ID objektu Inventární manko, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (24)

Číslo dok., pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

NewRelatedDocument_ID string (10)

ID dokladu pro připojení, fkAnsiCaseSensitive

NewRelatedType integer

Typ relace

POSDocument_ID string (posdocument) relace

Účtenka manka ze zrcadla; ID objektu Účtenka

XPOSDocument_ID string (posdocument) relace

Storno účtenky z předchozího zrcadla; ID objektu Účtenka

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/posmirrors?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/posmirrors/{id}
Response
{
  "AuthorizedBy_ID": null,
  "BusOrder_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "ClosedBy_ID": null,
  "ClosedDate$DATE": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "CreatedDate$DATE": null,
  "Division_ID": null,
  "DocDate$DATE": null,
  "DocQueue_ID": null,
  "ID": null,
  "ObjVersion": null,
  "OrdNumber": null,
  "OriginalMirror_ID": null,
  "Overplus_ID": null,
  "POSCashPaid_ID": null,
  "POSCashReceived_ID": null,
  "Period_ID": null,
  "Rows": null,
  "Shop_ID": null,
  "ShortFallAmount": null,
  "ShortFallAmountRounding": null,
  "ShortFall_ID": null,
  "Status": null,
  "Store_ID": null,
  "VirtualPOS_ID": null,
  "XOverplus_ID": null,
  "XShortFall_ID": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "posmirrors", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/posmirrors/query
{"take": "1"}
Response
{
  "AuthorizedBy_ID": null,
  "BusOrder_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "ClosedBy_ID": null,
  "ClosedDate$DATE": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "CreatedDate$DATE": null,
  "Division_ID": null,
  "DocDate$DATE": null,
  "DocQueue_ID": null,
  "ID": null,
  "ObjVersion": null,
  "OrdNumber": null,
  "OriginalMirror_ID": null,
  "Overplus_ID": null,
  "POSCashPaid_ID": null,
  "POSCashReceived_ID": null,
  "Period_ID": null,
  "Rows": null,
  "Shop_ID": null,
  "ShortFallAmount": null,
  "ShortFallAmountRounding": null,
  "ShortFall_ID": null,
  "Status": null,
  "Store_ID": null,
  "VirtualPOS_ID": null,
  "XOverplus_ID": null,
  "XShortFall_ID": null
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/posmirrors?select=id
Body
{
  "AuthorizedBy_ID": null,
  "BusOrder_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "ClosedBy_ID": null,
  "ClosedDate$DATE": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "CreatedDate$DATE": null,
  "Division_ID": null,
  "DocDate$DATE": null,
  "DocQueue_ID": null,
  "OrdNumber": null,
  "OriginalMirror_ID": null,
  "Overplus_ID": null,
  "POSCashPaid_ID": null,
  "POSCashReceived_ID": null,
  "Period_ID": null,
  "Rows": null,
  "Shop_ID": null,
  "ShortFallAmount": null,
  "ShortFallAmountRounding": null,
  "ShortFall_ID": null,
  "Status": null,
  "Store_ID": null,
  "VirtualPOS_ID": null,
  "XOverplus_ID": null,
  "XShortFall_ID": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/posmirrors/{id}?select=id
Body
{
  "AuthorizedBy_ID": null,
  "BusOrder_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "ClosedBy_ID": null,
  "ClosedDate$DATE": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "CreatedDate$DATE": null,
  "Division_ID": null,
  "DocDate$DATE": null,
  "DocQueue_ID": null,
  "OrdNumber": null,
  "OriginalMirror_ID": null,
  "Overplus_ID": null,
  "POSCashPaid_ID": null,
  "POSCashReceived_ID": null,
  "Period_ID": null,
  "Rows": null,
  "Shop_ID": null,
  "ShortFallAmount": null,
  "ShortFallAmountRounding": null,
  "ShortFall_ID": null,
  "Status": null,
  "Store_ID": null,
  "VirtualPOS_ID": null,
  "XOverplus_ID": null,
  "XShortFall_ID": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/posmirrors/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "posmirrors",
        "object_data": {
          "AuthorizedBy_ID": null,
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "ClosedBy_ID": null,
          "ClosedDate$DATE": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "CreatedDate$DATE": null,
          "Division_ID": null,
          "DocDate$DATE": null,
          "DocQueue_ID": null,
          "OrdNumber": null,
          "OriginalMirror_ID": null,
          "Overplus_ID": null,
          "POSCashPaid_ID": null,
          "POSCashReceived_ID": null,
          "Period_ID": null,
          "Rows": null,
          "Shop_ID": null,
          "ShortFallAmount": null,
          "ShortFallAmountRounding": null,
          "ShortFall_ID": null,
          "Status": null,
          "Store_ID": null,
          "VirtualPOS_ID": null,
          "XOverplus_ID": null,
          "XShortFall_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "posmirrors",
        "object_data": {
          "AuthorizedBy_ID": null,
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "ClosedBy_ID": null,
          "ClosedDate$DATE": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "CreatedDate$DATE": null,
          "Division_ID": null,
          "DocDate$DATE": null,
          "DocQueue_ID": null,
          "OrdNumber": null,
          "OriginalMirror_ID": null,
          "Overplus_ID": null,
          "POSCashPaid_ID": null,
          "POSCashReceived_ID": null,
          "Period_ID": null,
          "Rows": null,
          "Shop_ID": null,
          "ShortFallAmount": null,
          "ShortFallAmountRounding": null,
          "ShortFall_ID": null,
          "Status": null,
          "Store_ID": null,
          "VirtualPOS_ID": null,
          "XOverplus_ID": null,
          "XShortFall_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "posmirrors",
        "obj_id": "1600000100",
        "object_data": {
          "AuthorizedBy_ID": null,
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "ClosedBy_ID": null,
          "ClosedDate$DATE": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "CreatedDate$DATE": null,
          "Division_ID": null,
          "DocDate$DATE": null,
          "DocQueue_ID": null,
          "OrdNumber": null,
          "OriginalMirror_ID": null,
          "Overplus_ID": null,
          "POSCashPaid_ID": null,
          "POSCashReceived_ID": null,
          "Period_ID": null,
          "Rows": null,
          "Shop_ID": null,
          "ShortFallAmount": null,
          "ShortFallAmountRounding": null,
          "ShortFall_ID": null,
          "Status": null,
          "Store_ID": null,
          "VirtualPOS_ID": null,
          "XOverplus_ID": null,
          "XShortFall_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "posmirrors",
        "obj_id": "1600000101",
        "object_data": {
          "AuthorizedBy_ID": null,
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "ClosedBy_ID": null,
          "ClosedDate$DATE": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "CreatedDate$DATE": null,
          "Division_ID": null,
          "DocDate$DATE": null,
          "DocQueue_ID": null,
          "OrdNumber": null,
          "OriginalMirror_ID": null,
          "Overplus_ID": null,
          "POSCashPaid_ID": null,
          "POSCashReceived_ID": null,
          "Period_ID": null,
          "Rows": null,
          "Shop_ID": null,
          "ShortFallAmount": null,
          "ShortFallAmountRounding": null,
          "ShortFall_ID": null,
          "Status": null,
          "Store_ID": null,
          "VirtualPOS_ID": null,
          "XOverplus_ID": null,
          "XShortFall_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "posmirrors",
        "obj_id": "1600000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "posmirrors",
        "obj_id": "1600000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "posmirrors",
        "obj_id": "1600000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "posmirrors",
        "obj_id": "1600000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "posmirrors",
        "obj_id": "1600000104"
      }
    }
  ]
}