Pokladní místo

GET

/virtualpos

Získá kolekci BO Pokladní místo

GET

/virtualpos/{id}

Získá konkrétní BO Pokladní místo

POST

/virtualpos

Vytvoří nový BO Pokladní místo a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/virtualpos/{id}

Provede aktualizaci BO Pokladní místo a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/virtualpos/{id}

Smaže BO Pokladní místo na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

AnalyticalAccount string (10)

Analytika, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BusOrder_ID string (busorder) relace

Zakázka; ID objektu Zakázka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BusProject_ID string (busproject) relace

Projekt; ID objektu Projekt, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BusTransaction_ID string (bustransaction) relace

Obchodní případ; ID objektu Obchodní případ, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ConstSymbol_ID string (constantsymbol) relace

Konst.symbol; ID objektu Konstantní symbol, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CreatedBy_ID string (securityuser) relace

Vytvořil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CreatedDate$DATE string

Vytvořeno, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Curencies array (virtualposcurrency) relace

Měny; kolekce BO Pokladní místo - povolená měna, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

DirectToCashDeskForced boolean

Povinně odvádět tržby přímo do firemní pokladny, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Division_ID string (division) relace

Středisko; ID objektu Středisko, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DocQueue_ID string (docqueue) relace

Řada dokladů; ID objektu Řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Firm_ID string (firm) relace

Firma pro předvyplnění; ID objektu Firma, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Hidden boolean

Skrytý, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Locked boolean

Uzamčeno, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

LockedBy_ID string (securityuser) relace

Uzamkl; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

LockedDate$DATE string

Uzamčeno, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Name string (20)

Název, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

PrintVarSymbol boolean

Tisknout var.sym., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Rows array (virtualposcurrency) relace

Měny; kolekce BO Pokladní místo - povolená měna, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

SplitCashPaidByPaymentCards boolean

Odvádět každou platbu kartou samostatně, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/virtualpos?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/virtualpos/{id}
Response
{
  "ID": "1200000101",
  "ObjVersion": 5,
  "Rows": [
    {
      "cashdesk_id": "2200000101",
      "cashpaiddocqueue_id": "8600000101",
      "cashreceiveddocqueue_id": "7600000101",
      "currency_id": "0000CZK000",
      "id": "1200000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1200000101",
      "poscashpaiddocqueue_id": "Y700000101",
      "poscashreceiveddocqueue_id": "X700000101"
    },
    {
      "cashdesk_id": "3200000101",
      "cashpaiddocqueue_id": "8600000101",
      "cashreceiveddocqueue_id": "7600000101",
      "currency_id": "0000EUR000",
      "id": "2500000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1200000101",
      "poscashpaiddocqueue_id": "Y700000101",
      "poscashreceiveddocqueue_id": "X700000101"
    }
  ],
  "Hidden": false,
  "Name": "Pokladní místo prod.",
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "LockedBy_ID": null,
  "CreatedDate$DATE": "2007-06-16T15:19:21.385Z",
  "LockedDate$DATE": null,
  "Locked": false,
  "PrintVarSymbol": false,
  "SplitCashPaidByPaymentCards": false,
  "DirectToCashDeskForced": false,
  "DocQueue_ID": "W700000101",
  "Firm_ID": "F011000000",
  "Division_ID": "2100000101",
  "BusOrder_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "ConstSymbol_ID": null,
  "AnalyticalAccount": "",
  "Curencies": [
    {
      "cashdesk_id": "2200000101",
      "cashpaiddocqueue_id": "8600000101",
      "cashreceiveddocqueue_id": "7600000101",
      "currency_id": "0000CZK000",
      "id": "1200000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1200000101",
      "poscashpaiddocqueue_id": "Y700000101",
      "poscashreceiveddocqueue_id": "X700000101"
    },
    {
      "cashdesk_id": "3200000101",
      "cashpaiddocqueue_id": "8600000101",
      "cashreceiveddocqueue_id": "7600000101",
      "currency_id": "0000EUR000",
      "id": "2500000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1200000101",
      "poscashpaiddocqueue_id": "Y700000101",
      "poscashreceiveddocqueue_id": "X700000101"
    }
  ]
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "virtualpos", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/virtualpos/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "1200000101",
  "ObjVersion": 5,
  "Rows": [
    {
      "cashdesk_id": "2200000101",
      "cashpaiddocqueue_id": "8600000101",
      "cashreceiveddocqueue_id": "7600000101",
      "currency_id": "0000CZK000",
      "id": "1200000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1200000101",
      "poscashpaiddocqueue_id": "Y700000101",
      "poscashreceiveddocqueue_id": "X700000101"
    },
    {
      "cashdesk_id": "3200000101",
      "cashpaiddocqueue_id": "8600000101",
      "cashreceiveddocqueue_id": "7600000101",
      "currency_id": "0000EUR000",
      "id": "2500000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1200000101",
      "poscashpaiddocqueue_id": "Y700000101",
      "poscashreceiveddocqueue_id": "X700000101"
    }
  ],
  "Hidden": false,
  "Name": "Pokladní místo prod.",
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "LockedBy_ID": null,
  "CreatedDate$DATE": "2007-06-16T15:19:21.385Z",
  "LockedDate$DATE": null,
  "Locked": false,
  "PrintVarSymbol": false,
  "SplitCashPaidByPaymentCards": false,
  "DirectToCashDeskForced": false,
  "DocQueue_ID": "W700000101",
  "Firm_ID": "F011000000",
  "Division_ID": "2100000101",
  "BusOrder_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "ConstSymbol_ID": null,
  "AnalyticalAccount": "",
  "Curencies": [
    {
      "cashdesk_id": "2200000101",
      "cashpaiddocqueue_id": "8600000101",
      "cashreceiveddocqueue_id": "7600000101",
      "currency_id": "0000CZK000",
      "id": "1200000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1200000101",
      "poscashpaiddocqueue_id": "Y700000101",
      "poscashreceiveddocqueue_id": "X700000101"
    },
    {
      "cashdesk_id": "3200000101",
      "cashpaiddocqueue_id": "8600000101",
      "cashreceiveddocqueue_id": "7600000101",
      "currency_id": "0000EUR000",
      "id": "2500000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1200000101",
      "poscashpaiddocqueue_id": "Y700000101",
      "poscashreceiveddocqueue_id": "X700000101"
    }
  ]
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/virtualpos?select=id
Body
{
  "AnalyticalAccount": "",
  "BusOrder_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "ConstSymbol_ID": null,
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "CreatedDate$DATE": "2007-06-16T15:19:21.385Z",
  "Curencies": [
    {
      "cashdesk_id": "2200000101",
      "cashpaiddocqueue_id": "8600000101",
      "cashreceiveddocqueue_id": "7600000101",
      "currency_id": "0000CZK000",
      "id": "1200000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1200000101",
      "poscashpaiddocqueue_id": "Y700000101",
      "poscashreceiveddocqueue_id": "X700000101"
    },
    {
      "cashdesk_id": "3200000101",
      "cashpaiddocqueue_id": "8600000101",
      "cashreceiveddocqueue_id": "7600000101",
      "currency_id": "0000EUR000",
      "id": "2500000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1200000101",
      "poscashpaiddocqueue_id": "Y700000101",
      "poscashreceiveddocqueue_id": "X700000101"
    }
  ],
  "DirectToCashDeskForced": false,
  "Division_ID": "2100000101",
  "DocQueue_ID": "W700000101",
  "Firm_ID": "F011000000",
  "Hidden": false,
  "Locked": false,
  "LockedBy_ID": null,
  "LockedDate$DATE": null,
  "Name": "Pokladní místo prod.",
  "PrintVarSymbol": false,
  "Rows": [
    {
      "cashdesk_id": "2200000101",
      "cashpaiddocqueue_id": "8600000101",
      "cashreceiveddocqueue_id": "7600000101",
      "currency_id": "0000CZK000",
      "id": "1200000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1200000101",
      "poscashpaiddocqueue_id": "Y700000101",
      "poscashreceiveddocqueue_id": "X700000101"
    },
    {
      "cashdesk_id": "3200000101",
      "cashpaiddocqueue_id": "8600000101",
      "cashreceiveddocqueue_id": "7600000101",
      "currency_id": "0000EUR000",
      "id": "2500000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1200000101",
      "poscashpaiddocqueue_id": "Y700000101",
      "poscashreceiveddocqueue_id": "X700000101"
    }
  ],
  "SplitCashPaidByPaymentCards": false
}
Response
{
  "id": "1200000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/virtualpos/{id}?select=id
Body
{
  "AnalyticalAccount": "",
  "BusOrder_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "ConstSymbol_ID": null,
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "CreatedDate$DATE": "2007-06-16T15:19:21.385Z",
  "Curencies": [
    {
      "cashdesk_id": "2200000101",
      "cashpaiddocqueue_id": "8600000101",
      "cashreceiveddocqueue_id": "7600000101",
      "currency_id": "0000CZK000",
      "id": "1200000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1200000101",
      "poscashpaiddocqueue_id": "Y700000101",
      "poscashreceiveddocqueue_id": "X700000101"
    },
    {
      "cashdesk_id": "3200000101",
      "cashpaiddocqueue_id": "8600000101",
      "cashreceiveddocqueue_id": "7600000101",
      "currency_id": "0000EUR000",
      "id": "2500000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1200000101",
      "poscashpaiddocqueue_id": "Y700000101",
      "poscashreceiveddocqueue_id": "X700000101"
    }
  ],
  "DirectToCashDeskForced": false,
  "Division_ID": "2100000101",
  "DocQueue_ID": "W700000101",
  "Firm_ID": "F011000000",
  "Hidden": false,
  "Locked": false,
  "LockedBy_ID": null,
  "LockedDate$DATE": null,
  "Name": "Pokladní místo prod.",
  "PrintVarSymbol": false,
  "Rows": [
    {
      "cashdesk_id": "2200000101",
      "cashpaiddocqueue_id": "8600000101",
      "cashreceiveddocqueue_id": "7600000101",
      "currency_id": "0000CZK000",
      "id": "1200000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1200000101",
      "poscashpaiddocqueue_id": "Y700000101",
      "poscashreceiveddocqueue_id": "X700000101"
    },
    {
      "cashdesk_id": "3200000101",
      "cashpaiddocqueue_id": "8600000101",
      "cashreceiveddocqueue_id": "7600000101",
      "currency_id": "0000EUR000",
      "id": "2500000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1200000101",
      "poscashpaiddocqueue_id": "Y700000101",
      "poscashreceiveddocqueue_id": "X700000101"
    }
  ],
  "SplitCashPaidByPaymentCards": false
}
Response
{
  "id": "1200000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/virtualpos/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "virtualpos",
        "object_data": {
          "AnalyticalAccount": "",
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "ConstSymbol_ID": null,
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "CreatedDate$DATE": "2007-06-16T15:19:21.385Z",
          "Curencies": [
            {
              "cashdesk_id": "2200000101",
              "cashpaiddocqueue_id": "8600000101",
              "cashreceiveddocqueue_id": "7600000101",
              "currency_id": "0000CZK000",
              "id": "1200000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1200000101",
              "poscashpaiddocqueue_id": "Y700000101",
              "poscashreceiveddocqueue_id": "X700000101"
            },
            {
              "cashdesk_id": "3200000101",
              "cashpaiddocqueue_id": "8600000101",
              "cashreceiveddocqueue_id": "7600000101",
              "currency_id": "0000EUR000",
              "id": "2500000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1200000101",
              "poscashpaiddocqueue_id": "Y700000101",
              "poscashreceiveddocqueue_id": "X700000101"
            }
          ],
          "DirectToCashDeskForced": false,
          "Division_ID": "2100000101",
          "DocQueue_ID": "W700000101",
          "Firm_ID": "F011000000",
          "Hidden": false,
          "Locked": false,
          "LockedBy_ID": null,
          "LockedDate$DATE": null,
          "Name": "Pokladní místo prod.",
          "PrintVarSymbol": false,
          "Rows": [
            {
              "cashdesk_id": "2200000101",
              "cashpaiddocqueue_id": "8600000101",
              "cashreceiveddocqueue_id": "7600000101",
              "currency_id": "0000CZK000",
              "id": "1200000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1200000101",
              "poscashpaiddocqueue_id": "Y700000101",
              "poscashreceiveddocqueue_id": "X700000101"
            },
            {
              "cashdesk_id": "3200000101",
              "cashpaiddocqueue_id": "8600000101",
              "cashreceiveddocqueue_id": "7600000101",
              "currency_id": "0000EUR000",
              "id": "2500000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1200000101",
              "poscashpaiddocqueue_id": "Y700000101",
              "poscashreceiveddocqueue_id": "X700000101"
            }
          ],
          "SplitCashPaidByPaymentCards": false
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "virtualpos",
        "object_data": {
          "AnalyticalAccount": "",
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "ConstSymbol_ID": null,
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "CreatedDate$DATE": "2007-06-16T15:19:21.385Z",
          "Curencies": [
            {
              "cashdesk_id": "2200000101",
              "cashpaiddocqueue_id": "8600000101",
              "cashreceiveddocqueue_id": "7600000101",
              "currency_id": "0000CZK000",
              "id": "1200000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1200000101",
              "poscashpaiddocqueue_id": "Y700000101",
              "poscashreceiveddocqueue_id": "X700000101"
            },
            {
              "cashdesk_id": "3200000101",
              "cashpaiddocqueue_id": "8600000101",
              "cashreceiveddocqueue_id": "7600000101",
              "currency_id": "0000EUR000",
              "id": "2500000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1200000101",
              "poscashpaiddocqueue_id": "Y700000101",
              "poscashreceiveddocqueue_id": "X700000101"
            }
          ],
          "DirectToCashDeskForced": false,
          "Division_ID": "2100000101",
          "DocQueue_ID": "W700000101",
          "Firm_ID": "F011000000",
          "Hidden": false,
          "Locked": false,
          "LockedBy_ID": null,
          "LockedDate$DATE": null,
          "Name": "Pokladní místo prod.",
          "PrintVarSymbol": false,
          "Rows": [
            {
              "cashdesk_id": "2200000101",
              "cashpaiddocqueue_id": "8600000101",
              "cashreceiveddocqueue_id": "7600000101",
              "currency_id": "0000CZK000",
              "id": "1200000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1200000101",
              "poscashpaiddocqueue_id": "Y700000101",
              "poscashreceiveddocqueue_id": "X700000101"
            },
            {
              "cashdesk_id": "3200000101",
              "cashpaiddocqueue_id": "8600000101",
              "cashreceiveddocqueue_id": "7600000101",
              "currency_id": "0000EUR000",
              "id": "2500000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1200000101",
              "poscashpaiddocqueue_id": "Y700000101",
              "poscashreceiveddocqueue_id": "X700000101"
            }
          ],
          "SplitCashPaidByPaymentCards": false
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "virtualpos",
        "obj_id": "1200000100",
        "object_data": {
          "AnalyticalAccount": "",
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "ConstSymbol_ID": null,
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "CreatedDate$DATE": "2007-06-16T15:19:21.385Z",
          "Curencies": [
            {
              "cashdesk_id": "2200000101",
              "cashpaiddocqueue_id": "8600000101",
              "cashreceiveddocqueue_id": "7600000101",
              "currency_id": "0000CZK000",
              "id": "1200000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1200000101",
              "poscashpaiddocqueue_id": "Y700000101",
              "poscashreceiveddocqueue_id": "X700000101"
            },
            {
              "cashdesk_id": "3200000101",
              "cashpaiddocqueue_id": "8600000101",
              "cashreceiveddocqueue_id": "7600000101",
              "currency_id": "0000EUR000",
              "id": "2500000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1200000101",
              "poscashpaiddocqueue_id": "Y700000101",
              "poscashreceiveddocqueue_id": "X700000101"
            }
          ],
          "DirectToCashDeskForced": false,
          "Division_ID": "2100000101",
          "DocQueue_ID": "W700000101",
          "Firm_ID": "F011000000",
          "Hidden": false,
          "Locked": false,
          "LockedBy_ID": null,
          "LockedDate$DATE": null,
          "Name": "Pokladní místo prod.",
          "PrintVarSymbol": false,
          "Rows": [
            {
              "cashdesk_id": "2200000101",
              "cashpaiddocqueue_id": "8600000101",
              "cashreceiveddocqueue_id": "7600000101",
              "currency_id": "0000CZK000",
              "id": "1200000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1200000101",
              "poscashpaiddocqueue_id": "Y700000101",
              "poscashreceiveddocqueue_id": "X700000101"
            },
            {
              "cashdesk_id": "3200000101",
              "cashpaiddocqueue_id": "8600000101",
              "cashreceiveddocqueue_id": "7600000101",
              "currency_id": "0000EUR000",
              "id": "2500000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1200000101",
              "poscashpaiddocqueue_id": "Y700000101",
              "poscashreceiveddocqueue_id": "X700000101"
            }
          ],
          "SplitCashPaidByPaymentCards": false
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "virtualpos",
        "obj_id": "1200000101",
        "object_data": {
          "AnalyticalAccount": "",
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "ConstSymbol_ID": null,
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "CreatedDate$DATE": "2007-06-16T15:19:21.385Z",
          "Curencies": [
            {
              "cashdesk_id": "2200000101",
              "cashpaiddocqueue_id": "8600000101",
              "cashreceiveddocqueue_id": "7600000101",
              "currency_id": "0000CZK000",
              "id": "1200000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1200000101",
              "poscashpaiddocqueue_id": "Y700000101",
              "poscashreceiveddocqueue_id": "X700000101"
            },
            {
              "cashdesk_id": "3200000101",
              "cashpaiddocqueue_id": "8600000101",
              "cashreceiveddocqueue_id": "7600000101",
              "currency_id": "0000EUR000",
              "id": "2500000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1200000101",
              "poscashpaiddocqueue_id": "Y700000101",
              "poscashreceiveddocqueue_id": "X700000101"
            }
          ],
          "DirectToCashDeskForced": false,
          "Division_ID": "2100000101",
          "DocQueue_ID": "W700000101",
          "Firm_ID": "F011000000",
          "Hidden": false,
          "Locked": false,
          "LockedBy_ID": null,
          "LockedDate$DATE": null,
          "Name": "Pokladní místo prod.",
          "PrintVarSymbol": false,
          "Rows": [
            {
              "cashdesk_id": "2200000101",
              "cashpaiddocqueue_id": "8600000101",
              "cashreceiveddocqueue_id": "7600000101",
              "currency_id": "0000CZK000",
              "id": "1200000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1200000101",
              "poscashpaiddocqueue_id": "Y700000101",
              "poscashreceiveddocqueue_id": "X700000101"
            },
            {
              "cashdesk_id": "3200000101",
              "cashpaiddocqueue_id": "8600000101",
              "cashreceiveddocqueue_id": "7600000101",
              "currency_id": "0000EUR000",
              "id": "2500000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1200000101",
              "poscashpaiddocqueue_id": "Y700000101",
              "poscashreceiveddocqueue_id": "X700000101"
            }
          ],
          "SplitCashPaidByPaymentCards": false
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "virtualpos",
        "obj_id": "1200000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "virtualpos",
        "obj_id": "1200000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "virtualpos",
        "obj_id": "1200000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "virtualpos",
        "obj_id": "1200000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "virtualpos",
        "obj_id": "1200000104"
      }
    }
  ]
}