Dílčí inventární protokol - řádek

GET

/partialinvprotocolrows

Získá kolekci BO Dílčí inventární protokol - řádek

GET

/partialinvprotocolrows/{id}

Získá konkrétní BO Dílčí inventární protokol - řádek

POST

/partialinvprotocolrows

Vytvoří nový BO Dílčí inventární protokol - řádek a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/partialinvprotocolrows/{id}

Provede aktualizaci BO Dílčí inventární protokol - řádek a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/partialinvprotocolrows/{id}

Smaže BO Dílčí inventární protokol - řádek na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

MIPRow_ID string (maininvprotocolrow) relace

Hlavní inventární protokol - řádek; ID objektu Hlavní inventární protokol - řádek, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

PIPPosition_ID string (partialinvprotocolposition) relace

Pozice; ID objektu Dílčí inventární protokol - pozice, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Parent_ID string (partialinvprotocol) relace

Dílčí inventární protokol; ID objektu Dílčí inventární protokol, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

QUnit string (5)

Jednotka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

RealQuantity number

Zjištěný počet v ev.jedn., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

RealQuantityChanged boolean

Zadáno, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Rows array (partialinvprotocolbatch) relace

Řádky; kolekce BO Dílčí inventární protokol - sér.č./šarže, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

TimeStamp$DATE string

Čas přidání, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

UnitRate number

Vztah, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

DocumentedQuantity number

Evidovaný počet v ev.jedn., pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

UnitDocumentedQuantity number

Evidovaný počet, pouze pro čtení

UnitRealQuantity number

Zjištěný počet

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/partialinvprotocolrows?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/partialinvprotocolrows/{id}
Response
{
  "ID": "2000000101",
  "ObjVersion": 2,
  "Rows": [],
  "Parent_ID": "2000000101",
  "QUnit": "ks",
  "UnitRate": 1,
  "RealQuantity": 2,
  "RealQuantityChanged": false,
  "PIPPosition_ID": null,
  "TimeStamp$DATE": "2012-02-15T09:16:08.571Z",
  "MIPRow_ID": "9300000101"
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "partialinvprotocolrows", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/partialinvprotocolrows/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "2000000101",
  "ObjVersion": 2,
  "Rows": [],
  "Parent_ID": "2000000101",
  "QUnit": "ks",
  "UnitRate": 1,
  "RealQuantity": 2,
  "RealQuantityChanged": false,
  "PIPPosition_ID": null,
  "TimeStamp$DATE": "2012-02-15T09:16:08.571Z",
  "MIPRow_ID": "9300000101"
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/partialinvprotocolrows?select=id
Body
{
  "MIPRow_ID": "9300000101",
  "PIPPosition_ID": null,
  "Parent_ID": "2000000101",
  "QUnit": "ks",
  "RealQuantity": 2,
  "RealQuantityChanged": false,
  "Rows": [],
  "UnitRate": 1
}
Response
{
  "id": "2000000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/partialinvprotocolrows/{id}?select=id
Body
{
  "MIPRow_ID": "9300000101",
  "PIPPosition_ID": null,
  "Parent_ID": "2000000101",
  "QUnit": "ks",
  "RealQuantity": 2,
  "RealQuantityChanged": false,
  "Rows": [],
  "UnitRate": 1
}
Response
{
  "id": "2000000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/partialinvprotocolrows/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "partialinvprotocolrows",
        "object_data": {
          "MIPRow_ID": "9300000101",
          "PIPPosition_ID": null,
          "Parent_ID": "2000000101",
          "QUnit": "ks",
          "RealQuantity": 2,
          "RealQuantityChanged": false,
          "Rows": [],
          "UnitRate": 1
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "partialinvprotocolrows",
        "object_data": {
          "MIPRow_ID": "9300000101",
          "PIPPosition_ID": null,
          "Parent_ID": "2000000101",
          "QUnit": "ks",
          "RealQuantity": 2,
          "RealQuantityChanged": false,
          "Rows": [],
          "UnitRate": 1
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "partialinvprotocolrows",
        "obj_id": "2000000100",
        "object_data": {
          "MIPRow_ID": "9300000101",
          "PIPPosition_ID": null,
          "Parent_ID": "2000000101",
          "QUnit": "ks",
          "RealQuantity": 2,
          "RealQuantityChanged": false,
          "Rows": [],
          "UnitRate": 1
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "partialinvprotocolrows",
        "obj_id": "2000000101",
        "object_data": {
          "MIPRow_ID": "9300000101",
          "PIPPosition_ID": null,
          "Parent_ID": "2000000101",
          "QUnit": "ks",
          "RealQuantity": 2,
          "RealQuantityChanged": false,
          "Rows": [],
          "UnitRate": 1
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "partialinvprotocolrows",
        "obj_id": "2000000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "partialinvprotocolrows",
        "obj_id": "2000000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "partialinvprotocolrows",
        "obj_id": "2000000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "partialinvprotocolrows",
        "obj_id": "2000000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "partialinvprotocolrows",
        "obj_id": "2000000104"
      }
    }
  ]
}