Hlavní inventární protokol - řádek

GET

/maininvprotocolrows

Získá kolekci BO Hlavní inventární protokol - řádek

GET

/maininvprotocolrows/{id}

Získá konkrétní BO Hlavní inventární protokol - řádek

POST

/maininvprotocolrows

Vytvoří nový BO Hlavní inventární protokol - řádek a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/maininvprotocolrows/{id}

Provede aktualizaci BO Hlavní inventární protokol - řádek a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/maininvprotocolrows/{id}

Smaže BO Hlavní inventární protokol - řádek na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

Closed boolean

Uzavřen, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Completed boolean

Kompletní, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

DocumentedQuantity number

Evidenční počet, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

IncorrectBatches boolean

Nesprávné šarže, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

InventoryBegin$DATE string

Datum a čas zahájení, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

MIPPosition_ID string (maininvprotocolposition) relace

Pozice; ID objektu Hlavní inventární protokol - pozice, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

OrderFlow integer

OrderFlow, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Parent_ID string (maininvprotocol) relace

Hlavní inventární protokol; ID objektu Hlavní inventární protokol, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

QUnit string (5)

Jednotka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

RealQuantity number

Zjištěný počet, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Rows array (maininvprotocolbatch) relace

Řádky; kolekce BO Hlavní inventární protokol - sér.č./šarže, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

StoreCard_ID string (storecard) relace

Skladová karta; ID objektu Skladová karta, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

UnitRate number

Vztah, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ActualDiffAverageStorePrice number

Změna ceny, pouze pro čtení

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

FoundRealQuantityOnPIP boolean

Zadáno

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

ReadyToClose boolean

K uzavření

UnitDiffQuantity number

Změna počtu, pouze pro čtení

UnitDocumentedQuantity number

Evidenční počet

UnitRealQuantity number

Zjištěný počet, pouze pro čtení

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/maininvprotocolrows?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/maininvprotocolrows/{id}
Response
{
  "ID": "G400000101",
  "ObjVersion": 2,
  "Rows": [],
  "Parent_ID": "2100000101",
  "StoreCard_ID": "2E00000101",
  "DocumentedQuantity": 0,
  "QUnit": "ks",
  "UnitRate": 1,
  "RealQuantity": 0,
  "Completed": false,
  "MIPPosition_ID": null,
  "OrderFlow": 619,
  "Closed": true,
  "InventoryBegin$DATE": "2013-05-23T09:55:13.179Z",
  "IncorrectBatches": false
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "maininvprotocolrows", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/maininvprotocolrows/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "G400000101",
  "ObjVersion": 2,
  "Rows": [],
  "Parent_ID": "2100000101",
  "StoreCard_ID": "2E00000101",
  "DocumentedQuantity": 0,
  "QUnit": "ks",
  "UnitRate": 1,
  "RealQuantity": 0,
  "Completed": false,
  "MIPPosition_ID": null,
  "OrderFlow": 619,
  "Closed": true,
  "InventoryBegin$DATE": "2013-05-23T09:55:13.179Z",
  "IncorrectBatches": false
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/maininvprotocolrows?select=id
Body
{
  "MIPPosition_ID": null,
  "Parent_ID": "2100000101",
  "QUnit": "ks",
  "Rows": [],
  "StoreCard_ID": "2E00000101",
  "UnitRate": 1
}
Response
{
  "id": "G400000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/maininvprotocolrows/{id}?select=id
Body
{
  "MIPPosition_ID": null,
  "Parent_ID": "2100000101",
  "QUnit": "ks",
  "Rows": [],
  "StoreCard_ID": "2E00000101",
  "UnitRate": 1
}
Response
{
  "id": "G400000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/maininvprotocolrows/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "maininvprotocolrows",
        "object_data": {
          "MIPPosition_ID": null,
          "Parent_ID": "2100000101",
          "QUnit": "ks",
          "Rows": [],
          "StoreCard_ID": "2E00000101",
          "UnitRate": 1
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "maininvprotocolrows",
        "object_data": {
          "MIPPosition_ID": null,
          "Parent_ID": "2100000101",
          "QUnit": "ks",
          "Rows": [],
          "StoreCard_ID": "2E00000101",
          "UnitRate": 1
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "maininvprotocolrows",
        "obj_id": "G400000100",
        "object_data": {
          "MIPPosition_ID": null,
          "Parent_ID": "2100000101",
          "QUnit": "ks",
          "Rows": [],
          "StoreCard_ID": "2E00000101",
          "UnitRate": 1
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "maininvprotocolrows",
        "obj_id": "G400000101",
        "object_data": {
          "MIPPosition_ID": null,
          "Parent_ID": "2100000101",
          "QUnit": "ks",
          "Rows": [],
          "StoreCard_ID": "2E00000101",
          "UnitRate": 1
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "maininvprotocolrows",
        "obj_id": "G400000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "maininvprotocolrows",
        "obj_id": "G400000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "maininvprotocolrows",
        "obj_id": "G400000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "maininvprotocolrows",
        "obj_id": "G400000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "maininvprotocolrows",
        "obj_id": "G400000104"
      }
    }
  ]
}