Výdej materiálu do výroby - Výdej materiálu do výroby - Řádky

Tato data jsou dostupná pouze z materialdistributions/rows.

Metadata - Perzistentní položky

AdditionalCosts_ID

pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn', pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

BatchStatus integer

Status šarží/sér. čísel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BusOrder_ID string (busorder) relace

Zakázka; ID objektu Zakázka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

BusProject_ID string (busproject) relace

Projekt; ID objektu Projekt, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

BusTransaction_ID string (bustransaction) relace

O.případ; ID objektu Obchodní případ, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

ClosingIndex integer

Poř.číslo, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

ClosingOrder integer

Číslo uzávěrky, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

CompletePrices boolean

Kompletní ceny, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DeliveredQuantity number

Dodáno, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Division_ID string (division) relace

Středisko; ID objektu Středisko, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

DocRowBatches array (docrowbatch) relace

Řádky šarží; kolekce BO Skladový doklad - pohyb šarže/sériového čísla, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

EtalonRate number

Vztah etalonu k 1, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

FlowSign integer

Znaménko skladového pohybu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

FlowType string (2)

Typ pohybu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, fkAnsiCaseSensitive

IntrastatAmount number

Částka pro Intrastat, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v libovolné měně

IntrastatCurrency_ID string (currency) relace

Měna Intrastat; ID objektu Měna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje odkaz na měnu

IntrastatInputStatistic_ID string (intrastatinputstatistic) relace

Def.stat.hodnoty na vstupu; ID objektu Definice statistické hodnoty na vstupu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

IntrastatOutputStatistic_ID string (intrastatinputstatistic) relace

Def.stat.hodnoty na výstupu; ID objektu Definice statistické hodnoty na vstupu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

IntrastatRegion_ID string (intrastatregion) relace

Kraj určení; ID objektu Kraj, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

IntrastatTransport boolean

Doprava do Intrastatu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

InventoryCoupon boolean

Inventární lístek, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

LocalIntrastatAmount number

Částka pro Intrastat, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

LocalTAmount number

Celkem lokálně, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v lokální měně

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

OrderFlow integer

Interní pořadí, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

OriginCountry_ID string (country) relace

Země původu; ID objektu Země, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

OriginalUnitPrice number

Původní jedn.cena, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v libovolné měně

PMState_ID string (pmstate) relace

Stav; ID objektu Procesní stav, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Parent_ID string (materialdistribution) relace

Vlastník; ID objektu Výdej materiálu do výroby, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je odkazem na vlastníka objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

PosIndex integer

Pořadí, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

PriceTransformationCoefficient number

Koeficient přenosu skladové ceny, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ProductionTask_ID string (productiontask) relace

Výrobní úloha; ID objektu Výrobní úloha, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

ProvideRowType string (2)

Typ dokladu zdrojového řádku, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, fkAnsiCaseSensitive

ProvideRow_ID string (10)

OID zdrojového řádku, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, fkAnsiCaseSensitive

Provide_ID string (10)

OID zdrojového dokladu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, fkAnsiCaseSensitive

QUnit string (5)

Jednotka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Quantity number

Počet v ev.jedn., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

RDocumentRow_ID string (customstoredocumentrow) relace

Vazební řádka; ID objektu Skladový doklad - řádek, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

ReservedQuantity number

Z rezervace, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

RowExtID string (36)

Odkaz na ISDOC, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, fkAnsiCaseSensitive

RowType integer

Typ, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

SourcePriceTransCoef number

Zdrojový koeficient, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

StatisticAmount number

Stat.hodnota, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v libovolné měně

StoreCard_ID string (storecard) relace

Skladová karta; ID objektu Skladová karta, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Store_ID string (store) relace

Sklad; ID objektu Sklad, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

TAmount number

Celkem, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v libovolné měně

Text string (160)

Text, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ToIntrastat boolean

Do Intrastat, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

TotalPrice number

Celk.cena, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v libovolné měně

UnitPrice number

Jedn.cena, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v libovolné měně

UnitRate number

Vztah, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Valuated boolean

Oceněno, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

ValuatedAt$DATE string

Datum a čas ocenění, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Metadata - Neperzistentní položky

Capacity number

Celk.obj.

CapacityUnit integer

Jedn.celk.obj.

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DeliveredQuantityStr string (50)

Dodáno, pouze pro čtení

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

IntrastatStatus integer

Do Intrastat, pouze pro čtení

MainUnitQuantity number

Počet v hl. jednotce, pouze pro čtení

MainUnitRate number

Vztah hl. jednotky, pouze pro čtení

PercentPriceTransformationCoef number

Koeficient přenosu skladové ceny (%), pouze pro čtení

UnitQuantity number

Počet

Weight number

Celk.hmot.

WeightUnit integer

Jedn.celk.hm.

Příklady
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/materialdistributions/{id}/rows?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/materialdistributions/{id}/rows/{id}
Response
{
  "ID": "I200000101",
  "ObjVersion": 11,
  "PMState_ID": "SDDEF00000",
  "Parent_ID": "2400000101",
  "PosIndex": 18,
  "Text": "",
  "RowType": 3,
  "Division_ID": "2100000101",
  "BusOrder_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "TAmount": 14500,
  "LocalTAmount": 14500,
  "QUnit": "ks",
  "UnitRate": 1,
  "Store_ID": "2100000101",
  "StoreCard_ID": "A200000101",
  "ClosingOrder": 1,
  "Quantity": 500,
  "UnitPrice": 29,
  "TotalPrice": 14500,
  "ClosingIndex": 1,
  "RDocumentRow_ID": null,
  "CompletePrices": true,
  "ReservedQuantity": 0,
  "BatchStatus": 0,
  "DeliveredQuantity": 0,
  "ProvideRow_ID": "0000000000",
  "DocRowBatches": [],
  "AdditionalCosts_ID": null,
  "ProductionTask_ID": null,
  "ToIntrastat": false,
  "OriginCountry_ID": null,
  "IntrastatRegion_ID": null,
  "IntrastatInputStatistic_ID": null,
  "StatisticAmount": 0,
  "IntrastatTransport": false,
  "IntrastatCurrency_ID": null,
  "IntrastatAmount": 0,
  "LocalIntrastatAmount": 0,
  "IntrastatOutputStatistic_ID": null,
  "Provide_ID": "0000000000",
  "BusProject_ID": null,
  "RowExtID": "",
  "InventoryCoupon": false,
  "OrderFlow": 6,
  "Valuated": true,
  "ValuatedAt$DATE": "2005-12-30T23:00:00.000Z",
  "ProvideRowType": " ",
  "FlowSign": 1,
  "FlowType": "25",
  "PriceTransformationCoefficient": 0,
  "SourcePriceTransCoef": 0,
  "EtalonRate": 1,
  "OriginalUnitPrice": 0
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "YMPR5ATH032O1H3R4VWVLDLY4S", "take": "1"}
Response
{
  "ID": "I200000101",
  "ObjVersion": 11,
  "PMState_ID": "SDDEF00000",
  "Parent_ID": "2400000101",
  "PosIndex": 18,
  "Text": "",
  "RowType": 3,
  "Division_ID": "2100000101",
  "BusOrder_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "TAmount": 14500,
  "LocalTAmount": 14500,
  "QUnit": "ks",
  "UnitRate": 1,
  "Store_ID": "2100000101",
  "StoreCard_ID": "A200000101",
  "ClosingOrder": 1,
  "Quantity": 500,
  "UnitPrice": 29,
  "TotalPrice": 14500,
  "ClosingIndex": 1,
  "RDocumentRow_ID": null,
  "CompletePrices": true,
  "ReservedQuantity": 0,
  "BatchStatus": 0,
  "DeliveredQuantity": 0,
  "ProvideRow_ID": "0000000000",
  "DocRowBatches": [],
  "AdditionalCosts_ID": null,
  "ProductionTask_ID": null,
  "ToIntrastat": false,
  "OriginCountry_ID": null,
  "IntrastatRegion_ID": null,
  "IntrastatInputStatistic_ID": null,
  "StatisticAmount": 0,
  "IntrastatTransport": false,
  "IntrastatCurrency_ID": null,
  "IntrastatAmount": 0,
  "LocalIntrastatAmount": 0,
  "IntrastatOutputStatistic_ID": null,
  "Provide_ID": "0000000000",
  "BusProject_ID": null,
  "RowExtID": "",
  "InventoryCoupon": false,
  "OrderFlow": 6,
  "Valuated": true,
  "ValuatedAt$DATE": "2005-12-30T23:00:00.000Z",
  "ProvideRowType": " ",
  "FlowSign": 1,
  "FlowType": "25",
  "PriceTransformationCoefficient": 0,
  "SourcePriceTransCoef": 0,
  "EtalonRate": 1,
  "OriginalUnitPrice": 0
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/materialdistributions/{id}/rows/{id}?select=id
Body
{
  "BatchStatus": 0,
  "BusOrder_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "CompletePrices": true,
  "Division_ID": "2100000101",
  "DocRowBatches": [],
  "EtalonRate": 1,
  "IntrastatAmount": 0,
  "IntrastatCurrency_ID": null,
  "IntrastatInputStatistic_ID": null,
  "IntrastatOutputStatistic_ID": null,
  "IntrastatRegion_ID": null,
  "IntrastatTransport": false,
  "InventoryCoupon": false,
  "LocalIntrastatAmount": 0,
  "OriginCountry_ID": null,
  "OriginalUnitPrice": 0,
  "PMState_ID": "SDDEF00000",
  "PosIndex": 18,
  "PriceTransformationCoefficient": 0,
  "ProductionTask_ID": null,
  "QUnit": "ks",
  "Quantity": 500,
  "RDocumentRow_ID": null,
  "RowExtID": "",
  "RowType": 3,
  "SourcePriceTransCoef": 0,
  "StatisticAmount": 0,
  "StoreCard_ID": "A200000101",
  "Store_ID": "2100000101",
  "Text": "",
  "ToIntrastat": false,
  "TotalPrice": 14500,
  "UnitPrice": 29,
  "UnitRate": 1
}
Response
{
  "id": "I200000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/materialdistributions/{id}/rows/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.