Výdaje vozidla

GET

/mlbexpenses

Získá kolekci BO Výdaje vozidla

GET

/mlbexpenses/{id}

Získá konkrétní BO Výdaje vozidla

POST

/mlbexpenses

Vytvoří nový BO Výdaje vozidla a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/mlbexpenses/{id}

Provede aktualizaci BO Výdaje vozidla a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/mlbexpenses/{id}

Smaže BO Výdaje vozidla na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

Amount number

Částka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BalanceIt boolean

Vyúčtovat, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

Currency_ID string (currency) relace

Měna; ID objektu Měna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ExpenseDate$DATE string

Datum výdaje, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ExpenseType integer

Typ výdaje, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

FuelQuantity number

Množství, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ImportKey string (40)

Identifikace importu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

MLBJourney_ID string (mlbjourney) relace

Jízda; ID objektu Jízda, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

MLBPlace_ID string (mlbplace) relace

Místo; ID objektu Místa, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

PaymentType integer

Typ platby, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

TRMCar_ID string (trmcar) relace

Vozidlo; ID objektu Vozidlo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

TachoFuel number

Stav tachometru, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

Text string (160)

Text, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

VATRate_ID string (vatrate) relace

Sazba DPH; ID objektu DPH sazba, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

UnitPrice number

Jednotková cena

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/mlbexpenses?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/mlbexpenses/{id}
Response
{
  "ID": "1000000101",
  "ObjVersion": 3,
  "MLBJourney_ID": "2000000101",
  "TRMCar_ID": "3000000101",
  "ExpenseDate$DATE": "2008-09-02T07:00:00.000Z",
  "ExpenseType": 0,
  "MLBPlace_ID": null,
  "Text": "",
  "Currency_ID": "0000CZK000",
  "Amount": 1290,
  "FuelQuantity": 38.51,
  "TachoFuel": 0,
  "PaymentType": 0,
  "BalanceIt": true,
  "VATRate_ID": "01900X0000",
  "ImportKey": ""
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "mlbexpenses", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/mlbexpenses/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "1000000101",
  "ObjVersion": 3,
  "MLBJourney_ID": "2000000101",
  "TRMCar_ID": "3000000101",
  "ExpenseDate$DATE": "2008-09-02T07:00:00.000Z",
  "ExpenseType": 0,
  "MLBPlace_ID": null,
  "Text": "",
  "Currency_ID": "0000CZK000",
  "Amount": 1290,
  "FuelQuantity": 38.51,
  "TachoFuel": 0,
  "PaymentType": 0,
  "BalanceIt": true,
  "VATRate_ID": "01900X0000",
  "ImportKey": ""
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/mlbexpenses?select=id
Body
{
  "Amount": 1290,
  "BalanceIt": true,
  "Currency_ID": "0000CZK000",
  "ExpenseDate$DATE": "2008-09-02T07:00:00.000Z",
  "ExpenseType": 0,
  "FuelQuantity": 38.51,
  "ImportKey": "",
  "MLBJourney_ID": "2000000101",
  "MLBPlace_ID": null,
  "PaymentType": 0,
  "TRMCar_ID": "3000000101",
  "TachoFuel": 0,
  "Text": "",
  "VATRate_ID": "01900X0000"
}
Response
{
  "id": "1000000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/mlbexpenses/{id}?select=id
Body
{
  "Amount": 1290,
  "BalanceIt": true,
  "Currency_ID": "0000CZK000",
  "ExpenseDate$DATE": "2008-09-02T07:00:00.000Z",
  "ExpenseType": 0,
  "FuelQuantity": 38.51,
  "ImportKey": "",
  "MLBJourney_ID": "2000000101",
  "MLBPlace_ID": null,
  "PaymentType": 0,
  "TRMCar_ID": "3000000101",
  "TachoFuel": 0,
  "Text": "",
  "VATRate_ID": "01900X0000"
}
Response
{
  "id": "1000000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/mlbexpenses/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "mlbexpenses",
        "object_data": {
          "Amount": 1290,
          "BalanceIt": true,
          "Currency_ID": "0000CZK000",
          "ExpenseDate$DATE": "2008-09-02T07:00:00.000Z",
          "ExpenseType": 0,
          "FuelQuantity": 38.51,
          "ImportKey": "",
          "MLBJourney_ID": "2000000101",
          "MLBPlace_ID": null,
          "PaymentType": 0,
          "TRMCar_ID": "3000000101",
          "TachoFuel": 0,
          "Text": "",
          "VATRate_ID": "01900X0000"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "mlbexpenses",
        "object_data": {
          "Amount": 1290,
          "BalanceIt": true,
          "Currency_ID": "0000CZK000",
          "ExpenseDate$DATE": "2008-09-02T07:00:00.000Z",
          "ExpenseType": 0,
          "FuelQuantity": 38.51,
          "ImportKey": "",
          "MLBJourney_ID": "2000000101",
          "MLBPlace_ID": null,
          "PaymentType": 0,
          "TRMCar_ID": "3000000101",
          "TachoFuel": 0,
          "Text": "",
          "VATRate_ID": "01900X0000"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "mlbexpenses",
        "obj_id": "1000000100",
        "object_data": {
          "Amount": 1290,
          "BalanceIt": true,
          "Currency_ID": "0000CZK000",
          "ExpenseDate$DATE": "2008-09-02T07:00:00.000Z",
          "ExpenseType": 0,
          "FuelQuantity": 38.51,
          "ImportKey": "",
          "MLBJourney_ID": "2000000101",
          "MLBPlace_ID": null,
          "PaymentType": 0,
          "TRMCar_ID": "3000000101",
          "TachoFuel": 0,
          "Text": "",
          "VATRate_ID": "01900X0000"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "mlbexpenses",
        "obj_id": "1000000101",
        "object_data": {
          "Amount": 1290,
          "BalanceIt": true,
          "Currency_ID": "0000CZK000",
          "ExpenseDate$DATE": "2008-09-02T07:00:00.000Z",
          "ExpenseType": 0,
          "FuelQuantity": 38.51,
          "ImportKey": "",
          "MLBJourney_ID": "2000000101",
          "MLBPlace_ID": null,
          "PaymentType": 0,
          "TRMCar_ID": "3000000101",
          "TachoFuel": 0,
          "Text": "",
          "VATRate_ID": "01900X0000"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "mlbexpenses",
        "obj_id": "1000000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "mlbexpenses",
        "obj_id": "1000000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "mlbexpenses",
        "obj_id": "1000000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "mlbexpenses",
        "obj_id": "1000000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "mlbexpenses",
        "obj_id": "1000000104"
      }
    }
  ]
}